You are on page 1of 16

| 


 


á 
 
á
  
  
 
  

  
á  V 
  
 
á 
 
 
 
]  
  
 
   
 
    
   
 
 
  
   ] 
      
      

 
    
 
   
 
 
Õ 
   
   
  
 
 

] 
 

 

   

 

 
 

 
 
Comportamentul nonverbal al
medicului/psihologului ² poate
fi vehiculul unor sugestii
pozitive sau negative.

Acordarea unui timp


insuficiet poate avea un › 
efect anxiogen prin 

imposibilitatea
realizării catharsis-
catharsis-ului,  
prin receptarea unei
lipse de interes din    
partea terapeutului ori 
 
prin inducerea
incertitudinii de a fi V
V
spus tot pentru a uşura
stabilirea 
 
diagnosticului.
÷ 
      
        
 
  
    
      
       
 !

Efectul terapeutic are la bază


credinVa, sugestia, motivaVia,
expectanVa, prestigiul terapeutului.
„ 

  " #
V  
$   
 # # V
à      

  
 
  V   
 V   
 
      
   
  
  
 

MÆ 
  
 


  
  V  
    

      
  V 
    !
"  
   
"    
"   V V  

"  
    

ô      m   V  

 
 
"esponsabilitatea actului psihoterapeutic
favorizează apariVia strategiilor de
cunoaştere şi influenVă sugestivă.

›     


   
 
 

 V   
 

 

#
 
  #    
        
   V 
„ à$ %

& 
     
   V     
      
 

]    


     
  

] 
 V  
  V
 V  

' 


  
 


     

Æ 

 

  
 
 
 

 aracterul indirect ce presupune utilizarea unor


sugestii şi conexiuni indirecte ale metaforelor,
precum şi revitalizarea resurselor clientului.
 Disocierea dintre conştient şi inconştient
presupune comunicarea cu pacientul pe mai multe
niveluri, legăturile duble şi metaforele implicite.
 Utilizarea comportamentului pacientului:
prescripViile paradoxale, inducVia prin mijloace
naturale, prescrierea simptomelor, direcVionarea
comportamentului şi utilizarea strategică a
fenomenului transei.
" 
   

•. Primul pas în psihoterapie îl reprezintă identificarea ³sistemului de referinVă intern´ şi


modificarea ³grilei interioare´.
2. Oamenii fac alegerea cea mai bună în funcVie de experienVele acumulate.
3. Adaptarea teoriei la fiecare pacient în parte pentru a i se potrivi şi utilizarea tehnicii
amintirilor pentru a activa resursele interne.
4. O atitudine empatică şi bazată pe respect favorizează schimbarea. A acorda respect
mesajelor cu caracter şi social, verbale şi nonverbale înseamnă ca terapeutul să intre în
rezonanVă cu pacientul , notând toate elementele subtile ale comunicării.
5. InvăVarea pacientului să aleagă modificând sistemul intern de referinVă.
6. "olul terapeutului constă în a-l ajuta pe pacient să maximizeze resursele din interiorul lui
în vederea obVinerii schimbării.
7. Terapeutul trebuie să-şi însuşească sistemul de credinVe al pacientului şi să modeleze
comportamentul pornind de la acestea.
8. Terapeutul cu cea mai mare ³flexibilitate´ va fi capabil să întâlnească mai mulVi pacienVi pe
terenul lor şi va intra în relaVie mai repede cu un număr mai mare de pacienVi.
9. hiar dacă pacientul nu comunică verbal, el poate trimite mesaje nonverbale. Explorarea
internă va actualiza o imagine care va declanşa un comportament(oftat, grimasă,
modificarea de tonus muscular).
• . "educerea dimensiunilor problemei care presupune abordarea unei probleme complexe
în paşi mici, pe subcomponente.
••. In cadrul unui proces de comunicare, funcVionează mai multe tipuri şi niveluri de
interacViuni. 
V
 
 

- relatie inadecvata ĺ diminueaza
efectul placebo ĺ uneori
transformandu--l in nocebo.
transformandu

] (   

| 
 (  
  
"  
 


    
  
 
   
  


 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 


] 
 V 
  
"  V  

"  

"  
 
 

"  V