You are on page 1of 1

tema | leg

Plads til begejstring


Hvad enten du er et lille
Arkitektur. Samvirke bad et hold landskabsarkitekter indrette barn på opdagelse, par-
kourløber eller en jogger,
et kendt byrum, så legen lokkes frem i forbifarten der skal strække ud, er
landskabets betonforma-
{ tekst: nicolai holle | grafik: 1:1 | landskabsfoto: jeppe carlsen } tioner ideelle at bruge til
at bevæge sig på.

Skatere og rulleskøjtere
bliver udfordret. Folk
med hjul på har brug for
et smukt byrum, der in-
deholder halsbrækken-
de niveauforskelle. Så Vipperne er velkendte og inviterer til, at vi to
bliver det endnu sjovere og to mødes i en pause. Når vi haster videre,
at rulle. står vippen tilbage i en ny hvileposition klar til
næste par, der vil prøve.

Farvede skiver på pladsen skal


sende nysgerrige sjæle på op-
dagelse. Hopper du på skiver- jacob kamp, land-
ne, indhylles du i en vand- skabsarkitekt hos
damp. Det kan også være, at
1:1 landskab:
skiven bare blinker eller gør
noget andet, der overrasker Fantasien
sanserne. Både voksne og
børn kan være med her, da
skal i gang
det er uforudsigeligt, enkelt
og sjovt.
»Banegravsområdet rummer
et uudnyttet potentiale til at
skabe et nyt byrum. Med
pladsens abstrakte udform-
ning tvinger vi børnene til at
bruge deres fantasi til at fin-
de på lege. Der er ingen skil-
te, der vejleder, f.eks. om
trædepletternes funktioner,

Alle er velkomne til at spille basketball. Ba- det skal man selv finde ud af.
nen er ikke inddelt af hegn eller optegninger, Der er dog både plads til im-
der skræmmer de mere passive typer væk. proviseret aktivitet, og til
På den måde smelter flere aktiviteter sam-
den traditionelle, såsom ba-
men. F.eks. cyklister op ad basketspillere, der
tager en hurtig duel. sketball. Togene i undergrun-
Pladsen foran hovedbanegården i København er normalt et hul i jorden, men her den vil være hørbare gennem
viser landskabsarkitekter fra fra 1:1 Landskab, hvordan området kan få nyt liv riste i betonen, så man mær-
ker områdets puls.«

24 { april 2010 } samvirke.dk 25