You are on page 1of 3

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


κύριο ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΟ
κύριο ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ
του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ


www.orionidef.gr

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Απόδειξη από το σχολικό βιβλίο, σελ. 152.

Β. α. Ορισµός από το σχολικό βιβλίο, σελ. 22.


β. Ορισµός από το σχολικό βιβλίο, σελ. 87.

Γ1. Ερωτήσεις Σ – Λ
α→Σ
β→Σ
γ→Λ

Γ2. f1′ ( x ) = ( x v )′ = v ⋅ x v −1
1
f 2′ ( x ) = ( ln x )′ =
x

( )
f 3′ ( x ) = x =
1
2 x
f 4′ ( x ) = ( συνx )′ = − ηµx

ΘΕΜΑ 2ο

α. f ( x ) = x ⋅ ex + 3 ⇔ x ⋅ ex = f ( x ) − 3 

f παραγωγίσιµη στο R µε, ⇒

f ′ ( x ) = ( x )′ e x + x ( e x )′ + ( 3)′ = e x + x ⋅ e x 
f ′ ( x ) = ex + f ( x ) − 3 ⇔ f ′ ( x ) = f ( x ) + ex − 3

f ′ ( x ) − ex ex + x ⋅ ex − ex
β. lim = lim =
x →0 x2 − x x →0 x2 − x
x ⋅ ex ex e0 1
lim = lim = = = −1
( )
x →0 x x − 1 x →0 x − 1 0 − 1 −1

ΘΕΜΑ 3ο
α. P ( −1) = P ( 0 ) = P (1) = P ( 2 ) = 2P ( 3) = 2P ( 4 ) = 2P ( 5 )
P ( −1)
P ( 3) = P ( 4 ) = P ( 5 ) =
2
P ( −1) + P ( 0 ) + P (1) + P ( 2 ) + P ( 3) + P ( 4 ) + P ( 5 ) = 1
P ( −1) P ( −1) P ( −1)
P ( −1) + P ( −1) + P ( −1) + P ( −1) + + =1 +
2 2 2
2P ( −1) + 2P ( −1) + 2P ( −1) + 2P ( −1) + P ( −1) + P ( −1) + P ( −1) = 2
2
11P ( −1) = 2 ⇒ P ( −1) =
11
2
Άρα P ( −1) = P ( 0 ) = P (1) = P ( 2 ) =
11
1
P ( 3) = P ( 4 ) = P ( 5 ) =
11

β. Για κάθε x ∈ ( A ∩ B ) ⇒ x ∈ A . Άρα ( A ∩ B ) ⊆ A


Οµοίως ( A ∩ B ) ⊆ B .
Αφού ( A ∩ B ) = {−1, 3} ⇒ −1∈ A , 3 ∈ A και −1∈ B , 3 ∈ B .
x=2
Άρα πρέπει x − x − 3 = −1 ⇔ x − x − 2 = 0
2 2
ή
x = −1

Για x = 2 έχουµε A = {1, 3, − 1} και B = {2, 3, 8, − 3}


Άρα A ∩ B = {3} , άτοπο αφού εξ υποθέσεως A ∩ B = {−1, 3}

Για x = −1 έχουµε A = {1, 3, − 1} και B = {2, 0, − 1, 3}


Άρα A ∩ B = {−1, 3}
Εποµένως η τιµή x = −1 είναι δεκτή

γ. Για x = −1 , έχουµε A = {1, 3, -1} και B = {2, 0, -1, 3}


2 1 2 5
P ( A ) = P (1) + P ( 3) + P ( −1) = + + =
11 11 11 11
2 2 2 1 7
P ( B ) = P ( 2 ) + P ( 0 ) + P ( −1) + P ( 3) = + + + =
11 11 11 11 11
2 1 3
P ( A ∩ B ) = P ( −1) + P ( 3) = + =
11 11 11
5 3 2
P ( A − B) = P ( A ) − P ( A ∩ B) = − =
11 11 11
P ( A ∪ B′ ) = P ( A ) + P ( B′ ) − P ( A ∩ B′ ) =
= P ( A ) + P ( B′ ) − P ( A − B ) =
= P ( A ) + 1 − P ( B) − P ( A ) + P ( A ∩ B) =
7 3 7
= 1 − P ( B) + P ( A ∩ B) = 1 − + =
11 11 11

ΘΕΜΑ 4ο
25

∑t
i =1
i
12 + 18 + t 3 + ... + t 25 12 + 18 + 345 375
α. xA = = = = = 15
25 25 25 25

25

∑ t′
i =1
i
16 + 14 + t 3 + ... + t 25 16 + 14 + 345 375
xB = = = = = 15
25 25 25 25

1 25 1 25
∑ ( t i − x ) − ∑ ( t ′i − x ) =
2 2
β. s 2A − s 2B =
25 i =1 25 i =1
(12 − 15) + (18 − 15 ) + ( t 3 − 15 ) + ... + ( t 25 − 15 )
2 2 2 2

= −
25
(16 − 15) + (14 − 15 ) + ( t 3 − 15 ) + ... + ( t 25 − 15 )
2 2 2 2

− =
25
( −3 ) + 32 + ( t 3 − 15 ) + ... + ( t 25 − 15) − 12 − ( −1) − ( t 3 − 15 ) − ... − ( t 25 − 15 )
2 2 2 2 2 2

= =
25
9 + 9 − 1 − 1 16
= =
25 25

1 s 1 1 1
γ. CVA = ⇔ A = ⇔ s A = x A ⇔ s A = ⋅ 15 ⇔ s A = 1
15 x A 15 15 15
16 16 16 9 3
s 2A − s 2B = ⇔ s 2B = s 2A − ⇔ s 2B = 1 − ⇔ s 2B = ⇔ sB =
25 25 25 25 5

3
sB 3 1
CVB = = 5 = =
x B 15 75 25
1