You are on page 1of 19

Ante Vranković USKOK - BCCOC

Domjanićeva 15 Zamjenica ravnateljice – Deputy head Ivka Andrić
10380 Sveti Ivan Zelina Gajeva 30A, 10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, February 8, 2016 Na znanje – On the knowledge: Ministar/Minister g. Ante Šprlje

Predmet: Lažne tvrdnje u vašem dopisu od 1. velj. 2016. kojima na nezakonit način štitite kriminal u HOK-u
Subject: False claims in your official letter of Feb 1, 2016 in which you are illegaly protecting crime in the CBA

Zamjenice Andrić,
primio sam vaš dopis od 1. veljače o. g. (Prilog 1) koji me začudio, jer u njemu u samo jednoj rečenici od koje
se taj dopis sastoji dajete više dokaza očitih, štoviše, nepobitnih nezakonitosti u vašem radu.
Najprije, obzirom da niste naveli nikakav datum, nije jasno da li je vaš dopis odgovor na dopis koji sam
USKOK-u poslao: 16. 5. 2013., ili 11. 10. 2013., ili 7. 6. 2014., ili 1. 12. 2014., ili 23. 2. 2015., ili 17. 11. 2015., ili 4.
12. 2015., ili 16. 12. 2015., ili 22. 1. 2016.1, jer ni na jedan od tih 9 dopisa ja do sada nisam primio nikakav odgovor.
Drugi razlog mom čuđenju je vaša tvrdnja da „u podnescima“ (Prilog 1/a) koje sam poslao USKOK-u ja
„iznosim svoje viđenje i doživljaj disciplinskog postupka koji je vođen pred HOK-om“ kako ste napisali (Prilog 1/b).
Ta me tvrdnja iz više razloga veoma začudila:
I.) Pred HOK-om nikada nije vođen nikakav „disciplinski postupak“, kako vi to pogrješno službeno
tvrdite (Prilog 1/b), zbog toga što za njegovo vođenje disciplinskom tužitelju HOK-a Predragu Labanu ja nisam dao
mito, kojeg me on dana 14. 2. 2012. tražio da mi „to riješi“, i ja sam to vrlo jasno naveo u mojoj prijavi USKOK-u od
10. 1. 2013.2, kao i u mom odgovoru od 16. 5. 2013. na vašem dopisu po kardinalno pogrješnim navodima sličan dopis
vaše kolegice Andreje Vrančić (priložen na ovdje str. 7, Prilog 2 – Dokument 1), što je svakome lako provjeriti, jer se
svi ti dokumenti nalaze na Internetu. Da ste čitali samo naslove poglavlja moje prijave od 10. 1. 2013., tu biste
činjenicu sami znali, jer jedno od poglavlja nosi naslov: „Ne uspjevši iznuditi od mene mito, disciplinski tužitelj HOK-
a P. Laban je odlučio uopće ne odgovoriti mi na moju disciplinsku prijavu od 13. 3. 2012. niti od 13. 9. 2012…“ (to je
lako vidjeti na str. 12 te prijave koja je dostupna na linku ovdje u bilj. 2) te ja tu stvar ne bih trebao tumačiti ni vama, ni
vašoj kolegici Vrančić, koja je sličnom tvrdnjom pokazala da kao ni vi, niti ona uopće nije pročitala moju prijavu
(vidjeti odgovor koji sam joj poslao 16. 5. 2013. – ovdje u Prilogu 2, na str. 6, pod: 4: rečenica koja počinje: „Međutim
kad se samo pogleda moja prijava vidi se da je ovaj vaš navod potpuno promašen, jer temeljem mojih disciplinskih
prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012. nikakav disciplinski postupak nije niti proveden, pa čak ni pokrenut…“ )
II.) Shodno gore navedenom, ja nisam mogao „iznositi svoje viđenje i doživljaj disciplinskog postupka koji je
vođen pred HOK-om“ (Prilog 1/b) kako vi to pogrješno tvrdite, jer takav postupak uopće nikada i nije vođen pred HOK-
om, kako to vrlo jasno stoji u mojoj prijavi od 10. 1. 2013. i u dopisu od 16. 5. 2013., a razvidno je i iz drugih dopisa
poslanih vam na znanje, primjerice onog od 22. 1. 2016., kojim od HOK-a tražim „pravomoćno rješavanje moje 2
disciplinske prijave iz 2012.“ (str. 2) iz čega se vidi da one nisu riješene, niti su ikad u ikakvom postupku rješavane!
Tom ste me svojom plitkom manipulacijom pokušali prikazati kao luđaka koji živi u nekim „svojim viđenjima
i doživljajima“ disciplinskog postupka kojeg nikada nije bilo, ali ste ga vi perfidno izmislili, kako biste prikrili činjenicu
da sam vam u svojim dopisima poslao - među ostalim - 2 sudske presude u moju korist (koje vam ovdje iznova prilažem:
Prilog 3 i 4) kojom su mi sudovi u mom postupanju prema HOK-u izrijekom dali za pravo uključujući tu i moju prijavu
USKOK-u3, dopis iz Ureda predsjednice RH kojim mi taj Ured 2. 11. 2015 daje za pravo u mom očekivanju odgovora
od HOK-a (kojeg, jer nisam dao traženi mito, još nisam dobio, pa iznuđivanje mita koje sam prijavio USKOK-u još 10. 1.
2013. traje i danas) kojeg ovdje iznova prilažem kao Prilog 5, moju Potvrdu o imovnom stanju od 17. 11. 2015. koja
dokazuje da je moja prijava HOK-u koju on radi neplaćanja mita odbija riješiti utemeljena i danas i dr.4 Ti dokumenti
nisu nikakvo „moje viđenje i doživljaj“, nego su javne isprave koje otkrivaju za vas izrazito neugodnu činjenicu da
su mi u mojoj borbi protiv kriminala u HOK-u dali za pravo: Policija, HHO, Veronika Vere, Juris protecta,
specijalist psiholog, Porezna uprava, Pučka pravobraniteljica, 2 suda (i još 1 sud mojoj svjedokinji), Predsjednica
RH i Ministarstvo financija5, te da ste u svom štićenju kriminala u HOK-u vi, Andreja Vrančić i odgovorna
Tamara Laptoš (Prilog 1/e: USKOK-žig br. 1 koji nije mogao biti korišten bez znanja T. Laptoš) sada posve sami, i
time od samih državnih tijela RH izolirani i raskrinkani. Zar ne, zamjenice Andrić?
Dalje, vaš odgovor od 1. 2. 2016. (Prilog 1) ne sadrži doslovno ni 1 slovo nikakvog obrazloženja, premda
kao profesionalac znate da ste obrazloženje po zakonu dužni napisati. To me nije iznenadilo, jer je i vaša kolegica A.
Vrančić na sličan način „neutralizirala“ (ali perfidno - ne i odbacila!) moju prijavu od sveukupno 27 strana i 272
dokaza koju je fiktivno „riješila“ odgovorom od 9 redaka, bez i 1 slova konkretnog objašnjenja (Prilog 2), i s istim
izmišljenim tvrdnjama o nepostojećem disciplinskom postupku u HOK-u, kao i vi. Iz tih činjenica nepobitno proizlazi

1
Svi ti dopisi nalaze se, zajedno s potvrdama o primitku u USKOK-u na linkovima: 1) 16. 5. 2013. https://www.scribd.com/doc/139015392/Dopis-zamjenici-ravnatelja-USKOK-a-Andreji-
Vran%C4%8Di%C4%87 ; 2) 11. 10. 2013. https://www.scribd.com/doc/175642837/Obavijest-HOK-u-Notification-to-the-CBA11102013;
3)7.6.2014.https://www.scribd.com/doc/229545793/DopisUSKOK-u-7-lipnja-2014-Official-letter-to-BCCOC-June-7-2014; 4) 1. 12. 2014. https://www.scribd.com/doc/248619813/Upit-Tamari-
Lapto%C5%A1-Inquiry-to-Tamara-Lapto%C5%A1-1-12-2014; 5) 23. 2. 2015. https://www.scribd.com/doc/257114600/USKOK-BCCOC-dopis-official-letter-23-2-2015 6) 17. 11. 2015.
https://www.scribd.com/doc/290100033/Dopis-USKOK-u-Tamara-Lapto%C5%A1-17-11-2015-samo-nastavite-%C5%A1tititi-kriminal-javnosti-je-ionako-sve-jasno 7) 4. 12. 2015.
https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih 8) 16. 12. 2015. https://www.scribd.com/doc/294383478/Predsjedni%C4%8De-Trava%C5%A1-
za%C5%A1to-manipulirate-i-javno-la%C5%BEete; 9) 22. 1. 2016. https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1
2
Prijava se nalazi na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban ; pojašnjenje je na linku: https://www.scribd.com/doc/138999760/Odgovor-na-upit-Iz-
USKOK-a-22-1-2013?secret_password=rouk83cb2u3s1i4t4ki ; i dopuna na linku: https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOK-u-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1
3
Vidjeti dopis koji sam vam poslao 4. 12. 2015., str. 4, Prilog 2 (zaokružen naziv Hrvatske odvjetničke komore) na linku ovdje u bilješci 1, i sudski podnesak u istom predmetu od 24. 2. 2014. (link:
https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 ) u kojem su na čak 9 strana (str. 2-10) vrlo detaljno opisane razna kaznena djela HOK-
ovih dužnosnika koja su, kako je poznato, dovele do čak 18 smrtnih slučajeva, što spominjem u svojem dopisu od 4. 12. 2015. (str. 1, također dostupnom na linku navedenom ovdje u bilj. 1).
4
Vidjeti npr. dopis koji sam Vam poslao 4. 12. 2015., str. 3-7, Prilog 1-5 na linku: https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih
5
Dopis od 22. 1. 2016., str. 2, na linku: https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1

1
da ni vas, ni Andreju Vrančić činjenično stanje u mom predmetu tj. prijavi uopće ne zanima (jer biste u protivnom
čitali prijavu i dokumentaciju, a to, kako smo vidjeli iz vaših pogrješnih navoda o disciplinskom postupku kojeg nije
bilo, ni vi, ni Vrančićeva očito niste učinili) niti vas zanima zakonski okvir vašeg rada (jer biste, da vas zanima,
napisali obrazloženje svoje tvrdnje da „nema podataka koji bi činili temelje za zaključivanje o osnovanoj sumnji da je
počinjeno kazneno djelo iz članka 21…“ a to niste učinili). Ni to ne čudi, jer je na isti nezakonit način – također kao
i vi pišući odgovor bez ikakvog konkretnog obrazloženja postupila i A. Vrančić (v. Prilog 2, str.5-7).
Iz svega navedenog nepobitno proizlazi da vi i Andreja Vrančić po uputi odgovorne Tamare Laptoš
neargumentirano i neosnovano, svojim naočigled neutemeljenim, pa i lažnim ovdje navedenim i temeljem javnih isprava
dokazanim (Prilog 1 i 2) službenim navodima nezakonito štitite kriminal u HOK-u (iznuđivač mita P. Laban, te Andreis i
Travaš koji ga štite, premda, kao i vi u USKOK-u, i njih dvojica znaju da je Labanova „izlika“ koja im je „dana“ [ni Travaš u jedinom
dopisu kojeg mi ja poslao, onom od 17. 10. 2012. ne tvrdi da je to istina, nego samo da mu je ta „informacija dana“, ali kasnije sam
i njega, kao i 3 druga dužnosnika HOK-a ulovio kako javno lažu6] da ja uz svoju prijavu nisam poslao „nove činjenice niti dokaze“
vulgarna laž, jer sam 13. 3. 2012. poslao 13, a 13. 9. 2012. čak 30 stranica novih dokaza i činjenica, što sam detaljno obrazložio i u
mojoj prijavi USKOK-u od 10. 1. 2013., i što je sve lako provjeriti, jer se doslovno svi dokumenti nalaze na Internetu7), svjesno me
time šaljući u smrt u štrajku glađu koji vam je iz mojih dopisa poznat, a koja smrt je vašim kolegama odvjetnicima u
HOK-u radi mog potraživanja naknade štete za namjerno potpuno uništeno mi zdravlje (kancerogena polipoza žučnjaka,
osteoporoza i posljedični dvostruki lom noge, itd., itd. - za koje potraživanje mi je i sud koji je za sve to znao pravomoćnom
presudom 2014./2015. implicite dao za pravo) u neposrednom materijalnom interesu.
Stoga će o tom vašem nezakonitom postupanju biti detaljno obaviješten resorni ministar, novinari i udruge za
zaštitu ljudskih prava, koje će nakon moje smrti u štrajku glađu za koju ćete vi osobno, te Andreja Vrančić i Tamara
Laptoš svojim nezakonitim postupanjem tj. štićenjem prijavljenih iznuđivača mita iz HOK-a biti disciplinski i kazneno
odgovorne, od Bruxellesa temeljem te smrti i ovog vašeg dopisa, te jednako nakaradnog nezakonitog dopisa A. Vrančić
zatražili uvođenje nadzora nad DORH-om (što je u Rumunjskoj dalo odlične rezultate), koji sam ja od Bruxellesa zatražio još
u 6. 2. 2015., i na koji zahtjev još nisam dobio negativan odgovor. To je razlog zbog kojeg vam i ovaj dopis pišem
dvojezično, kao uostalom i skoro sve moje dopise od 1. 7. 2013. tj. od vremena pristupa Hrvatske u EU.
Kako sam to već naveo u dopisu od 22. 1. 2016. kojeg sam poslao na znanje vama i ministru g. Anti Šprlji, g.
Milijan Brkić je na svojem statusu na Facebooku dana 1. 1. 2016. naveo: „Silna je odgovornost na svima u čijim je
rukama `udes` drugih, jer Bog se je zakleo da će iz njihovih ruku tražiti krv za postradalu krv.“ 8
Stoga ću zamoliti g. ministra Šprlju da se kao čovjek i kao profesionalac distancira od nezakonitog rada
USKOK-ova trojca Vrančić-Laptoš-Andrić i da moju smrt u štrajku glađu za koju će taj USKOK-ov trojac državnih
odvjetnika kolegijalnim štićenjem kriminala svojih kolega privatnih odvjetnika u HOK-u biti odgovoran, iskoristi za
uvođenje reda u rad USKOK-a i DORH-a, o čijoj radikalnoj korumpiranosti koja je izravno i neizravno uništila RH, i
uzrokovala iseljavanje (što mnogi iseljenici izrijekom navode na Internetu) kristalno jasno svjedoči i činjenica da je u
samo 120 dana u našim medijima izašlo čak 70 članaka o očitim radikalnim primjerima korupcije u radu DORH-
a/USKOK-a9, za što je najbolji recentni primjer slučaj Joška Božića Kudrića kojeg je DORH štitio godinama sve dok on
nije ubio čovjeka10, baš kao što i vi (Vrančić-Laptoš-Andrić) ovdje naočigled cijele javnosti, koja će s ovim slučajem
biti detaljno upoznata, štitite prijavljene kriminalce iz HOK-a te ćete ih štititi kao i do sada, pune 3 godine, sve dok me
ne usmrte, jer im je zbog njihova golema kriminala i sadizma moja smrt u izravnom materijalnom interesu.

Deputy Andrić,
I received your official letter of February 1, 2016 (Appendix 1), which surprised me, because in just one sentence which that letter contains,
you gave several evidences of obvious illegality in your work.
First, since you have not specifyed any date, it is unclear whether is your letter reply to my letter that I sent USKOK on 16. 5. 2013, or 11.
10. 2013, or 7. 6. 2014, or 1. 12. 2014, or 23. 2. 2015, or 17. 11. 2015, or 4. 12. 2015, or 16. 12. 2015, or 22. 1. 2016 11, because on neither of these 9
letters I have never received any answer.
Another reason for my surprise is your claim that "in letters" (Appendix 1/a) that I have sent to USKOK, I am "presenting personal view of
the disciplinary proces conducted before the HOK(CBA)" as you wrote (Appendix 1/b) .
This claim was a real surprise to me because of several reasons:
I.) In HOK(CBA) there was never any "disciplinary process", as you have mistakenly officialy claimed (Appendix 1/b), because I did
not give a requested bribe for its starting to the CBA`s disciplinary prosecutor Predrag Laban, which bribe he have asked me to "fix it" (my case), and
all of that was very clearly stated in my crininal report sent to USKOK on Jan. 10, 2013 12, as well as in my answer May 16, 2013 on the official letter
of your colleague Andrea Vrančić (included here on p. 7, Appendix 2 - Document 1), so it is easy to check that, because all these documents on the
Internet. If you have read only chapter headings of my criminal report of Jan. 10, 2013, you would know that fact for yourself, because one of
itss chapters is titled: "Failing to extort a bribe from me, disciplinary prosecutor of HOK(CBA) P. Laban decided not even to answer me on my

6
Dopis koji ste primili, s dokazima o tim lažima je na linku: https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1
7
Prijava se nalazi na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban Vidjeti i dopunu prijave od 4. 2. 2013. na linku:
https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOK-u-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1 – osobito str. 3, kao i Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012. link:
https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (priloženo kao dokaz još uz prijavu 10.. 1. 2013 – vidjeti na linku u ovoj bilj. str. 17)
8
Status g. Milijana Brkića je na linku: https://www.facebook.com/hdzmilijanbrkic/posts/437523796443046
9
Linkovi na sve te članke: https://www.scribd.com/doc/248918895/%C4%8Clanci-o-razli%C4%8Ditim-slu%C4%8Dajevima-o%C4%8Dite-korumpiranosti-DORH-a-70-%C4%8Dlanaka-u-120-dana
10
O tome vidjeti moj dopis od 4. 12. 2015. – Prilog 4 na linku: https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih
11
All this official letters, with the proofs of their reciptions in USKOK are on the links: 1) 16. 5. 2013. https://www.scribd.com/doc/139015392/Dopis-zamjenici-ravnatelja-USKOK-a-Andreji-
Vran%C4%8Di%C4%87 ; 2) 11. 10. 2013. https://www.scribd.com/doc/175642837/Obavijest-HOK-u-Notification-to-the-CBA-
11102013;3)7.6.2014.https://www.scribd.com/doc/229545793/DopisUSKOK-u-7-lipnja-2014-Official-letter-to-BCCOC-June-7-2014; 4) 1. 12. 2014. https://www.scribd.com/doc/248619813/Upit-Tamari-
Lapto%C5%A1-Inquiry-to-Tamara-Lapto%C5%A1-1-12-2014; 5) 23. 2. 2015. https://www.scribd.com/doc/257114600/USKOK-BCCOC-dopis-official-letter-23-2-2015 6) 17. 11. 2015.
https://www.scribd.com/doc/290100033/Dopis-USKOK-u-Tamara-Lapto%C5%A1-17-11-2015-samo-nastavite-%C5%A1tititi-kriminal-javnosti-je-ionako-sve-jasno 7) 4. 12. 2015.
https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih 8) 16. 12. 2015. https://www.scribd.com/doc/294383478/Predsjedni%C4%8De-Trava%C5%A1-
za%C5%A1to-manipulirate-i-javno-la%C5%BEete; 9) 22. 1. 2016. https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1
12
Criminal report is on the link: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban ; answer on the question from USKOK/BCCOC is on the link:
https://www.scribd.com/doc/138999760/Odgovor-na-upit-Iz-USKOK-a-22-1-2013?secret_password=rouk83cb2u3s1i4t4ki ; adition to the criminal report is on the link:
https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOK-u-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1

2
disciplinary charges of March 13, 2012 neither of Sept. 13, 2012 ... " (it is easy to see that title on p. 12 of that criminal report, which is available at the
link here in note 2/11) and it would not be neccesary to explain that neither to you, nor your colleague Vrančić, whose similar statement (here
on p. 7) showed that neither she have not red my criminal report (see the answer I sent her on May 16, 2013 - here in Appendix 2, p. 6, under: 4: a
sentence that begins: "but if you just look at my criminal report, it is clear that your claim is completely wrong, because on the basis of my disciplinary
report of March 13 and Sept. 13, 2012 no disciplinary action was ever implemented, nor even started ... ")
II.) In accordance with the above mentioned, I was not in a position of "presenting personal view of the disciplinary proces conducted before
the HOK(CBA)" (Appendix 1/b) as you have wrongy said, because such a proces was never conducted or even started before HOK(CBA), as it is very
clearly stated and described in my criminal report of January 10, 2013 and in official letter of May 16, 2013, and it is also evident from other official
letters which I sent you, for instance from that of Jan. 22, 2016, in which I am demanding from HOK(CBA) a "final resolution of my 2 disciplinary
reports from 2012" (p. 2) from which itis obvious that they are not resolved, nor have they ever bee nin any proces of solving!
By that shallow manipulation you have cunningly tried to present me as a madman living in some "personal view and expirience“ of the
disciplinary process which never existed, but you have invented it, in order to disguise the fact that I have sent you in my letters - among other things -
2 court verdicts in my favor (that are attached here again: see Appendix 3 and 4) in which courts verified my actions towards HOK/CBA as legaly
correct, including my criminal report to USKOK13, a letter from the Office of the President of the Republic of Croatia of 2. 11. 2015 who confirmed my
right to get answer on my disciplinary report from the HOK/CBA (which, as I did not give them requested bribes, I have not received till today, so the
extortion of bribes which I have reported to USKOK on Jan. 10, 2013, continues to this day) that is here again enclosed as Appendix 5, my confirmation
of means of 17. 11. 2015, which proves that my report to the CBA is even today legaly based, etc..14 These documents are not a "personal view and
experience" but are public documents that reveal for you extremely uncomfortable fact that in my strugle against crime in the HOK/CBA gave
me right: the Police, Croatian Helsinku Committee/HHO, Veronika Vere, Juris Protecta, psychologist, Tax administration, Croatian
ombudsman, 2 Courts (and 1 court to my witness), President of the Republic of Croatia and the Ministry of Finance15, and that in your defending
of obvious crime in the HOK/CBA you, Andrea Vrančić and responsible Tamara Laptoš (Attachment 1 / e: USKOK stamp no. One that could not
be used without the knowledge of T. Laptoš) are completly alone, and thus from the state bodies of the Republic of Croatia isolated and unmasked.
Isn`t, that so deputy Andrić?
It is also inportant to emphasize the fact that your answer of February 1, 2016 (Appendix 1) does not contains literally not a single
word of explanation, although as a professional you know that you have a legal obligation to write an explenation. Still, your illegal conduct did not
surprised me, because your colleague A. Vrančić similarly fictiously "neutrelised" (although perfidiously - not rejected!) my criminal report
writen on total of 27 pages and 272 with evidences, by fictitiously "solving" it with the reply in 9 lines, and without a single word of a concrete
explanation (Appendix 2), with the same false claims about a fictitious disciplinary process in the HOK/CBA, as well as you have tried. These facts
have shown that neither you, nor Andreja Vrančić care about basic facts of my criminal report (otherwise you would read my criminal report and
its documentation, and you haven`t done that, neither A. Vrančić red it, as we have seen from yours and hers completly false claims about in reality non-
existing disciplinary proces in HOK/CBA) and that you are not interested in the basic legal framework of your work (otherwise you would write
an explanation of your claim that "there is no data that would form the foundation for the conclusion of a reasonable suspicion that a criminal offense
under Article 21..." but you haven`t done that). That is also not surprising, because in the same illegal way - by writing a response without specifying
the reasons i. e. without writing an explenation prescribed by law - also acted your collegue A. Vrančić (here p. 5-7).
All mentioneded facts show that you and Andreja Vrančić, instructed by responsible Tamara Laptoš, unreasonably and groundlessly, by
your obviously unfounded and false claims in issued public documents (Appendix 1 and 2) are officialy illegaly protecting crime in the HOK/CBA
(enforcer of bribery P. Laban, and Andreis and Travaš who are protecting him, although, you in USKOK/BCCOC, and the two of them know that
Laban's "excuse" which was "given" to them [Travaš in the only official letter that he sent me, that of 17. 10. 2012. does not claim that this is true, but
only that that "information was given" to him but later I couht him, as well as three other HOK/CBA officials in their obvious lying to the public16] that
with my criminal report I did not send any "new facts or evidences" is a vulgar lie, because on March 13, 2012 sent 13, and on Sept. 13, 2012 as much
as 30 pages of new evidence and facts, as I explained in detail in my report to USKOK/BCCOC of January 10, 2013, and it's all easy to check, because
virtually all relevant documents are on the Internet17), deliberately sending to death in a hunger strike about which you from my letters know, since that
death is in your colleagues in the CBA because of my compensatory request for commited damages - intentionaly completely destroyed health (cancerous
polyps of the gallbladder, osteoporosis and subsequent double broken leg, etc., etc., - for which request the court in a first and in final judgment
2014/2015. implicitly roled in my favour) in direct material interest.
Therefore, I will inform the relevant Minister about your illegal conduct, as well as journalists and the associations for the protection of
human rights, which will --- after my death in a hunger strike for which you and Andreja Vrančić and Tamara Laptoš will personaly be responsable
because of your illegal conduct, ie. by protecting extortioners of bribe from the HOK/CBA --- inform Brussels on the basis of my death and your official
letter, and equally monstrous letter of A. Vrančić (Appendix 1 and 2) will requested the introduction of supervision of the State Attorney (as in Romania
where it gave excellent results), which I requested from Brussels on February 6, 2015, and to which request I have not yet received any negative response.
This is why I am writing this official letter in two languages, as did almost all my letters from 1.7. 2013, ie. from the time of access to Croatia in the EU.
As I already stated in the letter of 22 1. 2016 that I sent to the knowledge to you and Mr. Minister Ante Šprlje, on his Facebook-ststus on
Jan. 1, 2016 Mr. Milijan Brkic stated: "There is hudge responsibility to everyone in whose hands is `fate` of others, because God has sworn to seek out
their hands the blood of their victims."18
Therefore, I will ask Mr. Minister Šprlje that as a man and as a professional dissociates himself from illegal work of USKOK's trio Vrančić-
Laptoš-Andrić, and that my death in the hunger strike for which will be responsable the mentioned USKOK's trio state attoenrys who are colegialy
protecting the crime of their colegues private attorneys from the HOK/CBA, use for general cleaning of USKOK/BCCOC and the state Attorney's Office,
about whose radical corruption which directly and indirectly destroyed Croatia, and caused the emigration (which many emigrants explicitly ststed on
the Internet) there is crystal clear proof in the fact that in only 120 days in our media were published as much as 70 articles on the obvious examples of
radical corruption in the work of the State Attorney's Office and USKOK/BCCOC19, with the best recent example in a case of Joško Božić Kudrić which
was protected for years by the State Attorney, until he killed a man20, just like you (Vrančić, Laptoš, Andrić) here in front of the public, who knows and
will know my case in detail, are protecting reported criminals from the HOK/CBA for the last 3 years, untill they send me to death which is – because
of their vast criminal activities - in their direct interest.

Ante Vranković, s. r.

13
See my official letter of 4. 12. 2015., p. 4, Appendix 2 (circle around title od Hrvatska odvjetnička komora/CBA) on link here in note 1, and court brief int he same case of 24. 2. 2014. (link:
https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 ) where on as many as 9 pages (p. 2-10) are described in detail various criminal
offenses of HOK's officials who, as is well known, led to as many as 18 deaths, as I have mentioned in my letter of 4. 12. 2015. (p. 1, also available at the link here in footnote 11).
14
See my official letter of 4. 12. 2015., p. 3-7, Appendix 1-5 on link: https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih
15
Official letter of 22. 1. 2016., p. 2, on the link: https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1
16
Official leter about that lies which you`ve received is on the link: https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1
17
Criminal report is on the link: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban See also adition to that report of 4. 2. 2013. on the link:
https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOK-u-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1 – especially p. 3, and Otvoreno pismo Travašu of 22. 10. 2012. link:
https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (enclosed as a proof with criminal report of Jan. 10, 2013 – see on the link in this footnote p. 17)
18
Status of Mr. Milijan Brkić is on the link: https://www.facebook.com/hdzmilijanbrkic/posts/437523796443046
19
Links on all these articles: https://www.scribd.com/doc/248918895/%C4%8Clanci-o-razli%C4%8Ditim-slu%C4%8Dajevima-o%C4%8Dite-korumpiranosti-DORH-a-70-%C4%8Dlanaka-u-120-dana
20
See official letter sent on 4. 12. 2015. – Appendix 4 on link: https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih

3
PRILOG – APPENDIX 1

4
PRILOG – APPENDIX 2
Ante Vranković Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Domjanićeva 15 KR-US-1/13
10380 Sveti Ivan Zelina Gajeva 30 a
10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, 16. svibnja 2013. Na znanje: dr. Ivo Josipović, predsjednik RH
Deutscher Bundestag - Bundestagspräsident prof. dr. Norbert Lammert
Veleposlabik SR Njemačke u Zagrebu g. Hans Peter Annen
Hrvatski helsinški odbor
Udruga za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere
Juris Protecta
Odabrani tiskovni i elektronski mediji i javnost (dopis je na dan slanja objavljen na Scribdu)

Poštovana gospođo Vrančić
pred oko mjesec dana sam primio vaš dopis (Dokument 1) na koji vam radi iscrpljenosti koja me spriječila da to
učinim odmah odgovaram tek sad, a koji me, unatoč njegovu šokantnom sadržaju, nije iznenadio.
Razlog tome je činjenica da - igrom slučaja – otprije poznajem nekoliko dobro obaviještenih osoba koje sam u
konkretnim slučajevima mogao pitati za savjet (što Vi kao USKOK vrlo lako možete provjeriti):
- to su moj bivši susjed u Domjanićevoj ulici u Sv. Ivanu Zelini (od mog rođenja 1972. do 1993. stanovao je u Domjanićevoj na
kućnom br. 9 - što lako možete provjeriti) i negdašnji predsjednik Vrhovnog suda i ministar pravosuđa g. Ivica Crnić.
- gospođa Jasna Guštek, koja je i danas stukinja Vrhovnog suda RH a još i sad periodično navraća u svoju roditeljsku kuću u
Domjanićevoj 6 koja se nalazi doslovno odmah preko puta stana u kojem živim (možete provjeriti!), g. Jadranka Črnka21
(prijašnjeg suca disciplinskog suda HOK-a i predsjednika Odvjetničkog zbora gr. Zagreba) na kojeg me uputio g. Ivan
Zvonimir Čičak (možete provjeriti!) i druge eminentne zagrebačke odvjetnike, koje znam po privatnoj liniji.
Iz tog šireg kruga ljudi pravne struke koje poznajem, koncem veljače sam dobio obavijest da su čelnici Hrvatske
odvjetničke komore koje sam vam prijavio za iznuđivanje mita, zloporabu položaja i ovlasti, nesavjestan rad u službi i
krivotvorenje službene isprave22 pobjesnili zbog te prijave te da su iz tog razloga, uz znanje M. H., odlučili izvršiti pritisak na
g. Željka Žganjera – vašeg bivšeg ravnatelja a sada njihova člana - zaprijetivši mu nečim što će ga dovesti do gubitka
dozvole za obavljanje odvjetništva, ukoliko on ne iskoristi svoja stara poznanstva u USKOK-u kako bi istraga protiv
prijavljenih HOK-ovih čelnika bila obustavljena tj. kako bi predmet završio u ladici.
Nastojeći spriječiti takav tijek događaja, ja sam vam 4. ožujka poslao svoj upit u kojem sam vam ponudio svoj dolazak
u vaš Ured – što je u sličnim situacijama uobičajeno – kao i testiranje poligrafom (Dokument 2-3).
No umjesto poziva na razgovor i eventualno testiranje, od vas sam dobio dopis koji sam u prvi čas doživio kao
rješenje o odbačaju moje prijave, što me, obzirom na sveukupnu težinu moje životne situacije, teško potreslo, jer sam shvatio
da je HOK u svojoj nakaznoj nakani vršenja pritiska na USKOK putem g. Žganjera u potpunosti uspio.
S tim mišljenjem se složio i odvjetnik kojem sam pokazao vaš dopis, ali mi je objasnio da se ipak ne radi o stvarnom
odbačaju moje prijave kako sam ja tu u prvi čas pomislio, jer vaš dopis (Dokument 1) nema niti klasičnog uvoda, niti izreke,
niti konkretnog obrazloženja, niti zakonskog temelja, što bi sve – kako vam je to kao profesionalcu zasigurno poznato – vaše
obraćanje po zakonu moralo imati da bi se radilo o stvarnom Rješenju o odbačaju prijave. 23
Na moje pitanje: „Dobro, šta je onda to?“, odvjetnik mi je odgovorio: „Balon.“(!)
To mi je rekao nakon što sam mu objasnio da niti jedan od navoda u Vašem dopisu nije činjenično točan, što mu
je uostalom i samome bilo jasno iz duljeg poznavanja činjeničnoga stanja mojega slučaja.
Da budem posve konkretan: u svega 2 rečenice vašeg dopisa, vi ste naveli čak 4 činjenično posve netočne i
neistinite, zapravo, svjesno lažne tvrdnje, na kojima ste nastojali „utemeljiti“ tj. opravdati svoju tvrdnji da u mojoj prijavi
„nije utvrđeno postojanje elemenata kaznenih djela iz nadležnosti ovog ureda a niti drugih kaznenih djela za koja se progon
vrši po službenoj dužnosti“ (Dokument 1, prva rečenica).
1) Prva od Vaših neistinitih tvrdnji je ona da sam vam ja poslao „prijave“. Ja vam nisam poslao „prijave“, a svakako ne njih čak 5
(sic!) kako bi to netko tko ne poznaje stanje stvari mogao zaključiti iz vašeg dopisa (Dokument 1 – A, B, C, D, E). Ja sam Vam
poslao samo 1 prijavu - 10. 1. o. g24, koju sam kasnije dopunio - 4. 2.25 Ostala 3 moja dopisa se odnose na odgovor vama, te na ispravak
nadnevka i upit glede mojeg dolaska u vaš Ured.26
Pišući međutim o mojim navodnim „prijavama“, njih 5 (!) vi ste me prikazali kao nekakvog luđaka koji vam je u kratkom
vremenu poslao čak 5 prijava (vidjeti Dokument 1 – A, B, C, D, E), iako ste iz sadržaja mojih dopisa znali da tome nije tako, i iako
ste iz specijalističkog nalaza psihologinja kojeg ste primili uz moj upit od 4. 3. znali da sam iznadporsiječno normalan27, te samim
time normalniji od većine vaših kolega, i od većine članova HOK-a.
Znakovito je da su me luđakom osim vas prikazivali još jedino vaši kolege iz HOK-a, zbog čega sam i otišao na testiranje te vam
poslao nalaz, pa je vaš postupak bio suprotan činjenicama koje su vam bile poznate.
2) Dalje, u mojoj se prijavi protiv Predraga Labana, Roberta Travaša i Lea Andreisa ne radi ni o kakvim paušalnim ocjenama
(Dokument 1, druga rečenica) kako ste vi to ustvrdili, što je vrlo lako provjeriti iz čak 200 toj prijavi priloženih dokaza koje, koju sam
stoga odlučio postaviti ne Internet (sada na tajni link naveden ovdje u bilješci 2, a kada mi život postane izravno ugrožen i na javni ),
kako bi u slučaju moje smrti u štrajku glađu hrvatska javnost i relevantne instance mogle vidjeti tko je svojim svjesnim manipulacijama
i kaznenim djelima za tu smrt uz Predraga Labana, Roberta Travaša i Lea Andreisa u HOK-u, u USKOK-u (koji je svojim postupanjem

21
O informacijama dobivenim od g. Črnka vidjeti moju disciplinsku prijavu poslanu USKOK-u dana 10. 1. o. g. a osobito toj prijavi priložen Privitak 3, str. 13-14 i 96 (dostupno na linku:
http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, te Privitak 4, str. 4 (dostupno na linku: http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-
informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje)
22
Prijava od 10. 1. 2013. se nalazi na linku:…(data available at: Udruga za zaštitu žrtava pravosuđa „Veronika Vere“ = the Organisation for Protection of Victioms of Croatian Judiciary
„Veronika Vere“)… odgovor na vaš upit od 18. 1. 2013. se nalazi na linku: (data available at the Organisation for the Protection of Victioms of Croatian Judiciary „Veronika Vere“)… ;
dopuna prijave od 4. 2. 2013. se nalazi na linku: http: …(data available at the Organisation for the Protection of Victioms of Croatian Judiciary „Veronika Vere“)…
23
„Manipulator računa na neznanje drugih“ – kaže psihologica dr. Isabelle Nazare-Aga: „Manipulatori su među nama“, str. 27. Vi ste šaljući mi dopis koji se doimlje kao Rješenje o
odbacivanju moje prijave svakako bili računali na moje neznanje, jer ste očito pretpostavljali da ću ga ja shvatiti kao takvo rješenje i time se obeshrabriti, ali vam ta manipulacija nije uspjela
jer sam se o vašem dopisu raspitao kod odvjetnika, koji mi je rekao da je to balon tj nešto zapravo (de iure i de facto) prazno, iako je ojačano autoritetom službenoga žiga USKOK-a
24
Prijava se nalazi na linku: (data available at the Organisation for the Protection of Victioms of Croatian Judiciary „Veronika Vere“)
25
Dopuna se nalazi na linku: (data available at the Organisation for the Protection of Victioms of Croatian Judiciary „Veronika Vere“)
26
Odgovor se nalazi na 2. linku navedenom ovdje u bilj. 2, ispravak se nalazi na str. 41-42 na 3. linku navedenom u bilj. 2, a upit je priložen ovdje kao Dokument 2-3.
27
Poslao sam Vam čitav nalaz, koji je dostupan na linku: http://www.scribd.com/doc/139502568/Scan-nalaza-psihologice-dr-Plavec?secret_password=1cf9kq18ntb3vqaml6m

5
u skladu sa zaprimljenom prijavom i svojim ovlastima trebao postupati što je odbio: vidjeti Dokument 1) konkretno poimence
odgovoran.
3) Jednako je neistinit i vaš navod da u mojoj prijavi ne postoje elementi koji dokazuju počinjenje kaznenih djela koja se kazneni
progon vrši po službenoj dužnosti jer su vrlo detaljno, dokazana kaznena djela: 1) traženja mita (koji se u pravilu ne traži pismeno, ali
je iz izostanka bilo kakovoga postupanja nadležnih po mojim dvjema disciplinskim prijavama jasno da je isti tražen za navedeno
postupanje glede čega sam bio i jesam voljan pristupiti testiranju poligrafom na što mi – znakovito – nikad niste odgovorili);
2)zloporabe položaja i ovlasti; 3)nesavjesnog rada u službi i 4)krivotvorenja službene isprave28 za koja se sva 4 kazneni progon vrši
isključivo po službenoj dužnosti.
4) Vrhunac prijetvornosti i cinizma u Vašem dopisu, te istodobno i vrhunac kontradikcije29 u koju ste upali izvrćući činjenice je vaš
navod da „kontrola zakonitosti i pravilnosti vođenja disciplinskih postupaka, donesenih odluka kao i njihove provedbe nije u
nadležnosti ovog Ureda.“ (Dokument 1, druga rečenica). Međutim kad se samo pogleda moja prijava (link u bilj. 2) vidi se da je ovaj
vaš navod potpuno promašen, jer temeljem mojih disciplinskih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012. nikakav disciplinski postupak nije niti
proveden, pa čak ni pokrenut, niti je dakle u tom smislu donesena ikakva odluka, iz razloga što ja disciplinskom tužitelju HOK-a
Predragu Labanu nisam dao mito za „rješavanje“ mog predmeta koji me on u razgovoru 14. 2. 2012. bio zatražio, što i jest glavni
predmet moje prijave. Stoga vaša tvrdnja iako je bila usmjerena na odricanje nadležnosti za ovaj predmet i prijavljena kaznena djela,
zapravo tu nadležnost na najdirektniji uopće mogući način potvrđuje!
Svakome je jasno da ovako veliki broj vaših očiglednih svjesnih pogrješaka (čak 4 u svega 2 rečenice dopisa!!) nikako ne
može biti „slučajan“30 i svakome tko poznaje stanje u našem pravosuđu je jasno da se tu radi o nečem drugom, te da je
upozorenje koje sam ja još u veljači dobio o HOK-ovu pritisku na USKOK preko gdina Žganjera, a glede moje prijave protiv
HOK-ovih čelnika, očito bilo točno! Dapače, ovakvim fingiranim „rješenjem“ vaš Ured zapravo izravno sam sebi skače u usta,
ne samo zbog toga što da je USKOK već istraživao HOK-ove čelnike radi primanja mita (konkretno Marijana Hanžekovića
– vidjeti ovdje Dokument 4-5) nego i stoga što prijava protiv Hanžekovića NIJE odbačena zbog nedostatka dokaza --- kojih je
u Hanžekovićevu slučaju bilo deset puta manje, te su međusobno bili mnogo manje povezani nego u slučaju kojeg sam vam ja
prijavio 10. 1.31 --- već zbog puke zastare (vidjeti Dokument 5).
Pritiskom na vašeg bivšeg ravnatelja, a sada njihova člana g. Žganjera koji je rezultirao nizom činjenično posve
neutemeljenih tvrdnji u vašem dopisu (vidjeti gore 1-4) Odvjetnička komora ipak nije uspjela da me preko svojih veza u
Državnom odvjetništvu tj. USKOK-u obeshrabri u mom mirnom prosvjedu, jer je svakome jasno da nitko normalan ne gubi
život za „paušalne tvrdnje“ kako ste vi to napisali, tim prije što na Internetu postoji preko 200 dokaza da su moje tvrdnje sve
samo ne paušalne32, što je uostalom i Vama jasno, kako se to vidi iz činjenice da za tu svoju tvrdnju niste naveli obrazloženje,
kao i iz ostalih činjenica koje sam ovdje već iznio u kratkim crtama pod: 1-4.
Kako možete vidjeti iz nalaza od danas, 16. 5. o. g. priloženog kao Dokument 2 mojem posljednjem dopisu HOK-
u kojeg Vam šaljem ovdje u prilogu, ja u svojem štrajku (od 23. 4. o. g. potpunom!) idem do kraja – iako me pisanje ovog dopisa i
priloženog dopisa HOK-u u tome znatno usporilo, jer sam radi toga morao dvadesetak dana uzimati šećer, jer te dopise obzirom na neophodnu
detaljnu točnost njihova sadržaja nije bilo moguće pisati u stanju hipoglikemije u koju sam bio zapao zbog štrajka glađu - i u tome me neće
spriječiti ni vaše eventualno daljnje obeshrabrivanje u vidu formalnog rješenja o odbacivanju moje prijave, jer je iz cjelokupne
dokumentacije dostupne sada i na Internetu jasno da nikakvih stvarni činjenično-pravni argumenti koji bi vam omogućavali
aboliranje vaših kolega iz HOK-a ne postoje, premda ste vi u svom dopisu paušalno nastojali prikazati da je tome tako.
Par dana nakon što sam dobio vaš šokantan dopis, jedna mi je osoba e-mailom proslijedila Gandijevu misao: „Čak i
kad ostanete sami protiv cijelog svijeta, istina je istina.“ – aludirajući na vaše (USKOK-ovo) posve proizvoljno negiranje četiriju
ključnih činjenica u mom predmetu, s čime sam ju bio upoznao. Toj sam osobi vedro odgovorio da ja u ovoj stvari srećom uopće
nisam „sam protiv cijelog svijeta“ jer mi je izrijekom dao HHO, Juris Protacta, Veronika Vere, Policija, Porezna uprava,
medicinska struka33 sudovi34, brojni posjetitelji moje stranice na Scribdu na kojoj sam objavio svu dokumentaciju, koju je do
sada vidjelo 90.000 ljudi(!), a da ste mi indirektno za pravo dali i vi – USKOK – vidi se iz činjenice da niti jednu od tvrdnji
kojima ste abolirali kolega iz HOK-a niste obrazložili - što ste bili dužni po zakonu, i što bi kao državni odvjetnici u korist svojih
kolega iz odvjetničke komore zasigurno učinili, da ste za to imali i najmanje činjenično pravnoga osnova. Zar ne?
Sve to vraća nas na svima poznat problem korupcije u našem pravosuđu i na izjavu uglednog suca Vrhovnog suda
Marina Mrčele koji je nedavno postavio pitanje zašto se nitko ne pita ima li korupcije u DORH-u (Dokument 6), kojem pripada
i vaš Ured. Ja sam u tom smislu još 2013. s ostalim zviždačima potpisao konkretnu peticiju35, pa sam dobivši vaš dopis shvatio
da je možda i to bio razlog njegova doista šokantnog, činjenično-pravno posve neutemeljenog sadržaja iako se g. Bajić čiji
odlazak sam zajedno s ostalom zviždačima tražio (jer je naprosto nemoguće da je Hrvatska jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi,
a da on kao čelna osoba državnog odvjetništva za to nije suodgovoran) ne nalazi na čelu USKOK-a, ali mu je nadređen.
Ukoliko ja umrem u štrajku glađu, a nakon nedavnog slučaja samoubojstva policajca Molnara (Dokument 7 - čiju
prijavu korupcije u MUP-u ako i niste odbacili ili banalizirali kao moju, zasigurno niste niti pravodobno počeli rješavat jer u suprotnom do
Molnarova samoubojstva zasigurno ne bi došlo) postati će jasno da Vaš ured podnositelje „nepoćudnih“ prijava za korupciju počinjenu
od vaših kolega svjesno šalje u smrt, te da je i on dio korupcijskog lanca, kako to više ili manje otvoreno tvrde sudac Mrčela,
novinari D. Margetić i S Radović (vidjeti njegov članak: „DORH – zaštitarska tvrtka bogatih“ 36 – čiji naslov pogađa u bit (i
mojeg) problema s vama) načelnik S. Petrina (Dokument 7) i brojne druge istaknute, s vašim radom upoznate ličnosti.
U prilogu: Ante Vranković (s. r.)
DOKUMENTI 1-7
Dopis predsjedniku i Upravnom odboru HOK-a od 16. svibnja 2013., (ukupno 13 strana + preslik potvrde o slanju), dostupno na linku: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-
ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi

28
Vidjeti detaljno sadržaj moje prijave od 10. 1. o. g. i dopune od 4. 2. o. g., naveden ovdje u bilješci 2.
29
Psihologica dr. Isabelle Nazare-Aga u svojoj knjizi „Manipulatori su među nama“, Zagreb, 2006., navodi: „Manipulator je majstor kontradikcija“.
30
„Uvidite s kojom lakoćom manipulatorica izvrće činjenice“ – kaže u jednoj srodnoj situaciji psihologica dr. Isabelle Nazare-Aga u knjizi „Manipulatori su među nama“, str. 126.
31
Usporediti sadržaj ovdje priloženog Dokumenta 4-5 i moje prijave od 10. 1. 2013., dostupne na linku navedenom ovdje u bilješci 4.
32
Vidjeti sadržaj moje prijave od 10. 1. O. g. i dopune od 4. 2. o. g. na linkovima navedenim ovdje u bilješci 2.
33
Vidjeti Dokument 6,7,8,21,23,24,25,26 u mom dopisu HOK-u od 28. 2. o. g. (link: http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-
komore-28-2-2013) kojeg sam Vam poslao 4. 3. o. g. (link: (dana available at the Organisation for the Protection of Victioms of Croatian Judiciary „Veronika Vere“))
34
Vidjeti str. 16, 38-39, 57-59 u mom Otvorenom pismu Travašu od 22. 10. 2012. (dostupno na prvom linku navedenom ovdje u bilješci 1), koje sam Vam poslao 10. 1. o. g. (vidjeti Privitak
3 na str. 17, kao i str. 20 na linku navedenom ovdje u bilješci 4).
35
Vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/114932095/Zahtjev-Hrvatskih-zvi%C5%BEda%C4%8Da-Vladi-RH-za-smjenom-glavnog-dr%C5%BEavnog-odvjetnika-Mladena-Baji%C4%87a-i-moj-potpis-na-istom
36
Vidjeti link: http://www.tjedno.hr/index.php/categoryblog/2647-dorh-zatitarska-tvrtka-bogatih

6
DOKUMENT 1

7
DOKUMENT 2
Ante Vranković Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Domjanićeva 15 KR-US-1/13
10380 Sveti Ivan Zelina Gajeva 30 a
10000 Zagreb
Sveti Ivan Zelina, 4. ožujka 2013.

Poštovani,
u prilogu ovoga dopisa Vam šaljem svoj dopis (Prilog 1) poslan na adresu predsjednika i
Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore dana 28. 2. o. g., a zaprimljenog u HOK-u dana 1. 3. o.
g., kako to očituje nadnevak na povratnici koju sam maloprije primio.
U dopisu je ukratko donesen rezime cijelog mojeg predmeta, uz važnu napomenu da sam sada
--- zbog toga što mi je njihova kolegica Diana Zoričić još 2009./2010. oduzela sredstva za život, čime
mi je osporila pravo na život i time radikalno prekršila Kodeks odvjetničke etike, naknadno mi i po
mojoj odvjetnici poručivši „Nek umre(m)“, te što sam prodao sve što se moglo prodati i već se i po
nekoliko puta zadužio na sve strane pa više nemam od koga posuđivati novac, i nakon što se situacija
mojom prijavom (10. 1. i 4. 2.) Vama, te odgovorom ravnateljice Porezne uprave gđe Čavlović
Smiljanec koja mi je glede moje tvrdnje o nezakonitom odbacivanju moje disciplinske prijave od strane
HOK-a 10. 5. 2010. godine implicite dala za pravo (vidjeti Prilog 1, str. 1 i Dokument 6) --- situacija
posve razjasnila, u svojem štrajku glađu odlučio ići do kraja.
Odvjetnici kojima sam to kazao, upozorili su me da će se HOK iz ove za njih vrlo neugodne
situacije (jer sam javno dokazao ogromnu količinu korupcije i kriminala u njihovom radu: većina dokaza
je na Internetu na Scribdu, i jer za umišljajem mi teško od HOK-a narušeno zdravlje tražim odštetu)
pokušati izvući proglašavajući me luđakom, jer su to eksplicite već činili (tajnica Biserka Barac) 2010.
godine37, a i implicite, u nekoliko navrata (Predrag Laban i Leo Andreis i) 2012.38 godine.
Stoga sam odlučio otići na psihološko testiranje, koje je međutim pokazalo da sam ja savršeno
normalan (Prilog 2), te Vam taj nalaz --- koji sam poslao HOK-u s prekrivenim imenom specijalistice
(vidjeti Prilog 1, Dokument 21), kako na nju ne bi vršili pritisak, obzirom da su u dosadašnjem tijeku
mog predmeta protiv mene posegnuli za pravim arsenalom od čak 7 različitih kaznenih djela (vidjeti
Prilog 1, str. 3) --- šaljem u presliku izvornika (Prilog 2), bez prikrivenih dijelova, kako biste bili sigurni
u njegovu vjerodostojnost i autentičnost, koju je uostalom na taj način moguće i provjeriti.
Obzirom da sam u svojem mirnom prosvjedu odlučio ići do kraja, jer kako ćete vidjeti iz
priloženih dokumenata (Prilog 1, Dokumenti 20 i 22), zbog hitnosti operacije žučnjaka i nemanja novca
drugog izbora i nemam, odlučio sam Vam se staviti na raspolaganje dok sam još pokretan i u mogućnosti
razgovaranja: ukoliko Vam treba bilo kakva usmena informacija od mene ili čak testiranje poligrafom,
stojim Vam na raspolaganju nekih bar još 10 dana, te naravno, ako preživim cijelu ovu po HOK vrlo
sramotnu epizodu, i iza Uskrsa, oko ili malo iza kojeg pretpostavljam da će moj život postati izravno
ugrožen te da će se situacija oko mog mirnog prosvjeda riješiti.

S poštovanjem,
Ante Vranković (s. r.)

Prilog 1: Moj dopis predsjedniku i Upravnom odboru HOK-a od 28. 2. 2013. (ukupno 30 strana), dostupan i na linku:
http://www.scribd.com/doc/128084136/Dopis-predsjedniku-i-Upravnom-odboru-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-28-2-
2013?secret_password=gdlohoih7sh8o0nkj7p
Prilog 2: Moj nalaz psihologa od 12. 2. 2013. (ukupno 2 strane)

DOKUMENT 3

37
O tome vidjeti str. 150-151 u Privitku 3 prijave koju sam Vam poslao 10. 1. 2013., ili link : http://www.scribd.com/doc/99492731/Tko-je-ovdje-lud
38
O tome vidjeti str. 17-18 u Privitku 3 prijave koju sam Vam poslao 10. 1. 2013., ili link: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-
predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 17 i 18.

8
Potvrda o primitku ovog dopisa u USKOK-u 5. 3. 2013.

DOKUMENT 4
9
Korupcija:
USKOK istraživao bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore
Marijana Hanžekovića zbog primanja mita
Rješenje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, od 4. rujna 2003. godine, dokazuje
kako je bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i "uglednog odvjetnika" Marijana
Hanžekovića, od kaznenog progona zbog korupcije i organiziranog kriminala, točnije za kazneno djelo
primanja mita, spasila jedino zastara kaznenog progona. Usprkos zastari, podatci iz Rješenja USKOK-
a ukazuju na organizirani kriminal i korupciju u jednom dijelu odvjetništva u Republici Hrvatskoj, te na
činjenicu da je bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore bio pod istragom USKOK-a.

Kaznena prijava protiv Hanžekovića i drugih Kaznenu prijavu USKOK-u protiv Marijana Hanžekovića
podnio je 3. siječnja 2003. godine, Radovan Smokvina. U kratkoj kaznenoj prijavi, Smokvina je opisao
inkriminacije koje se stavljaju na teret Hanžekoviću. "ZABA je odobrila Abarentu kredit za kupnju 50
automobila tipa SAAB, s time da je uvjet za dobivanje kredita bio poklon od jednog SAAB-a (tada)
glavnom akteru u Zagrebačkoj banci, gospodinu Marijanu Hanžekoviću, tada na mjestu predsjednika
Upravnog odbora ZABe. Prema dogovoru Abarent preuzima samo 49 automobila, a jedan SAAB
je preuzeo u vlasništvo kao "nagradu" tadašnji član i predsjednik Upravnog odbora ZABE i odvjetnik
gospodin Marijan Hanžeković i bivši predsjednik Odvjetničke komore", stoji u kaznenoj prijavi
protiv bivšeg prvog čovjeka odvjetništva u Hrvatskoj.

Istraga zbog primanja i davanja mita Rješenje USKOK-a detaljnije opisuje podatke do kojih su došli u
istrazi koju su vodili protiv bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore.

"Radovan Smokvina podnio je kaznenu prijavu od 3.1.2003. protiv Marijana Hanžekovića zbog
kaznenog djela primanja mita iz Članka 347. stavak 1. KZ, te protiv Radomira Premuša i Luciana
Benvina zbog kaznenog djela davanja mita iz Članka 348. stavak 1. KZ ... ... Ukazuje da u svim tim
parnicama posebno treba rasvijetliti odnos Abarent d.o.o. i ZABE u vezi zaključenja Ugovora o kreditu
od 1,5 milijuna DEM i preuzimanja dugova Abarent d.o.o. od strane KEI d.d. Osnivači poduzeća
Abarent d.o.o. su bili KEI d.d. i BJ International iz Švedske. ZABA je odobrila Abarent d.o.o. kredit za
kupnju 50 automobila marke SAAB, s tim da je preduvjet za dobivanje ovog kredita bio
poklanjanje jednog od tih vozila glavnom ekteru u ZABI Marijanu Hanžekoviću ...", navodi se u
Rješenju USKOK-a, kojim se Smokvinina kaznena prijava odbacuje zbog zakonske zastare kaznenog
progona.

Obavijesni razgovor u USKOK-u
Ipak, USKOK je kako proizlazi iz samog sadržaja Rješenja koje je potpisao zamjenik ravnatelja Dalibor
Zidanić, zbog korupcije istraživao Marijana Hanžekovića. Tijekom te istrage u prostorijama USKOK-a,
dana 24. travnja 2003. godine, na obavijesnom razgovoru bio je i Radovan Smokvina, čiji se iskaz u
cijelosti navodi u Rješenju USKOK-a o ovom predmetu. "Pozvan temeljem odredbe Članka 174.
stavak 4. ZKP-a prijavitelj gospodin Radovan Smokvina obavijesno je 24.34.2003. naveo da
je Kvarner Express International d.d. Opatija, zajedno sa privatnom firmom Borisa Januša bio osnovao
firmu Abarent d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, tamo gdje je i sjedište KEI. Koliko zna, poslovni plan od
prije otprilike desetak godina bio je da Abarent d.o.o. proširi svoje poslovanje rentiranja vozila
kupnjom pedesetak novih vozila, pa je zato vjerojatno Abarent d.o.o. za to zatražio zajam kod
Zagrebačke banke d.d., ta banka je tražila jamstvo za povrat tog kredita, Abarent je nudio nekakve
nekretnine glede kojih se utvrdilo da njihov upis u zemljišnu knjigu ima nekakvih nedostataka, pa nisu
bile prikladne banci za osiguranje potraživanja, pa je onda Boris Januš koji je bio predsjednik
Nadzornog odbora Abarenta d.o.o. jamčio Zagrebačkoj banci svojom vilom u Pobrima, Dukino 4, iznad
Opatije povrat tog kredita kojeg je tražio Abarent, i koji kredit je onda ta banka i odobrila i cijeli iznos
doznačila, koliko je njemu poznato firmi SAAB u Švedskoj za kupnju pedeset vozila te marke.

DOKUMENT 5

10
Po vjerojatnom prethodnom dogovoru između njih Boris Januš je bio jedno od tih vozila onda poklonio
Marijanu Hanžekoviću kao nagradu što se ovaj bio založio kao član Upravnog odbora ZABE da ova
banka da Abarentu navedeni kredit. Inače, sam Boris Januš je cijelo vrijeme bio radio u svojoj firmi
u Švedskoj. Onda je nešto zapelo oko povrata tog kredita ZABI, pa je ZABA iskoristila odnosno kanila
iskoristiti ovo jamstvo, pa je onda Boris Januš koji je njegov daljnji rođak zvao njega u pomoć, molio
ga je da mu pozajmi 120 000 DEM kako bi tim novcem otplatio dugovanje Abarenta d.o.o. prema ZABI
i time izbjegao opasnost da se ZABA naplati za dospjeli anuitet na njegovoj privatnoj nekretnini, pa je
onda on toj molbi i udovoljio i Janošu bio pozajmio taj iznos negdje krajem proljeća ili počektom ljeta
1994. godine ... Posebno upitan otkud zna da je, kako je navedeno, netko dao u opisanom cilju jedan
od onih pedeset automobila Marijanu Hanžekoviću navodi da mu je sam Januš bio rekao da je
Hanžekoviću dao ključeve od jednog vozila, a tko je Hanžekoviću dao dokumente od tog vozila
odnosno omogućio mu prijenos vlasništva to on ne zna, moguće je da je to bio direktor Abarenta
d.o.o. Benvin Luciano", opisuje se u obrazloženju USKOK-ovog Rješenja od 4. rujna 2003. godine
sadržaj obavijesnog razgovora sa Smokvinom u svezi njegove kaznene prijave protiv Hanžekovića.

Hanžekovića od kaznenog progona spasila zastara
Zaključno, Rješenje USKOK-a o Smokvininoj kaznenoj prijavi protiv bivšeg predsjednika Hrvatske
odvjetničke komore i "uglednog odvjetnika", koji, što je posebno zanimljivo u svjetlu korupcije, zastupa
i Tvornicu duhana Rovinj i Adris grupu u mnogim sudskim postupcima, kao isključivi razlog
odbacivanja kaznene prijave navodi zastaru kaznenog progona zbog proteka vremena, a ne mogući
nedostatak dokaza protiv Hanžekovića ili neosnovanost navoda iz kaznene prijave. Dakle, Marijana
Hanžekovića, od kaznenog progona zbog korupcije, točnije za primanje mita, spasila je jedino
zakonska zastara mogućnosti kaznenog progona za ovo kazneno djelo korupcije. "Iz izloženog, kao i
iz dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi da glede datuma kupnje, pa tako i mogućeg
počinjenja prijavljenih kaznenih djela spisu prileže razni podatci, međutim iz dopisa (faksa) Kvarner
Express International od 20.5.1994., točke 2., izvjesno je da su tada predmetni posao, pa stoga i
eventualna kriminalna djelatnost koja je predmet citirane kaznene prijave bili dovršeni, iz čega pak
proizlazi da je još sredinom 1999. nastupila zastara kaznenog progona i za najteže od prijavljenih
kaznenih djela. Naime, za kazneno djelo primanja mita iz Članka 347. stavak 1. KZ propisana je kazna
zatvora od šest mjeseci do pet godina, slijedom čega temeljem odredbe Članka 19. stavak 1. al. 4.
zastara kaznenog progona nastupa protekom pet godina od počinjenja tog kaznenog djela, dok je za
kazneno djelo davanja mita iz Članka 348. stavak 1. KZ propisana kazna zatvora od tri mjeseca do tri
godine, slijedom čega zastara kaznenog progona prema odredbi Članka 19. alineja 5.
nastupa protekom tri godine od počinjenja kaznenog djela. Stoga je kaznenu prijavu temeljem u izreci
citiranog propisa valjalo odbaciti, jer je zastara kaznenog progona okolnost koja isključuje kazneni
progon", stoji u Rješenju USKOK-a od 4. rujna 2003. godine, koje je potpisao zamjenik ravnatelja
Dalibor Zidanić.

Necenzurirano.com

LINK:
http://www.scribd.com/doc/134025648/USKOK-istra%C5%BEivao-biv%C5%A1eg-predsjednika-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-
komore-Marijana-Han%C5 %BEekovi%C4%87a-zbog-primanja-mita

DOKUMENT 6

11
200 PRIJAVA PROTIV SUDACA U RH
04. 01. 2013.

Kako doznajemo, USKOK RH je u prošle dvije godine zaprimio preko 200
kaznenih prijava za organizirani kriminal protiv sudaca i državnih
odvjetnika u Hrvatskoj. Još nije uočeno niti jedno postupanje USKOKA.

Dok na tv gledamo uhićenja pomoćnika ministara, navodno velikih afera protiv liječnika,
konkretnih pomaka protiv korupcije nema u začeću. Sve veći je broj građana Hrvatske koji sa
konkretnim materijalnim dokazima žrtvuju svoje živote i prijavljuju USKOKU sudske
djelatnike, te traže procesuiranje samih sudaca. U očaju gledajući kako im suci vlastitim rukama
uništavaju živote, otimaju zemlju sa odvjetničkom, bankarskom i javnobilježničkom mafijom;
donose presude koje su ne upitno moralne, nego upitno normalne – USKOK se ne pomiče.
Kada nezavisne organizacije i komisije dokažu da je USKOK prikrivao i surađivao, hoće
li Mladen Bajić i Dinko Cvitan, poput Sanadera odgovarati za sudjelovanje u organiziranom
kriminalu? Nedavno se čak javno očitovao najugledniji Vrhovni sudac Marin Mrčela,
postavivši pitanje, zašto nitko se ne pita ima li korupcije u DORHU. Udarno se ne pita, već
od početka tvrdi da postoji, samo osobe koje je politika postavila da drže DORH i USKOK u
raljama, još smušeno se polupijano drže na nogama. Suci koji su prijavljeni uz službenice sa
dokazima rade u sljedećim institucijama: Zagrebački sud, Varaždinski sud, Karlovački sud,
Gospićki sud, Osjećki sud, Zadarski sud, Šibenski sud, Splitski sud, Pulski sud, Dubrovački
sud…. (Općinski, Županijski, Trgovački sudovi kao i DORH.), ..
Pripremio Toni Eterović
IZVOR:
http://www.udarno.com/200-prijava-protiv-sudaca-u-rh

Komentar na Facebooku:

Stipe Petrina via Ante Vranković
Još o odvjetničkoj mafiji
bs.scribd.com
ODVJETNIČKA mafija je činjenica koja je postala općim mjestom svakog razgovora o korupciji u
Hrvatskoj. Po riječima rijetkih nekorumpiranih sudaca, ta mafija svoju najmoćniju zaštitu ima od
kolega u državnom ODVJETNIŠTVU.

Stipe Petrina Ova mafija SUDAČKO-DORHovska u sprezi sa ODVJETNIČKOM je Izvor svih zala i
problema u kojima je RH! Tek kada se , ako se iskorjeni ova mafija RH , može razmišljati o napretku u svakom
pogledu.

DOKUMENT 7

12
Pročitajte potresno pismo kojim je pokojni policajac
pokušao ukazati na korupciju
Autor: Dražen Krajcar Photo: Dnevno.hr Subota, 26. siječanj 2013.

Ja se svako jutro budim s grčem u želudcu, po noći ne spavam, budim se, imam noćne more, više nikome ne
vjerujem, te se bojim za svoj posao, moja egzistencija te budućnost u ovoj Policijskoj upravi su upitni. Kolege se
boje raditi sa mnom, kao da imam 'zaraznu bolest'.

Portal Dnevno ekskluzivno vam donosi cijelu prijavu koju je pokojni policajac Dino Molnar poslao nadležnima
želeći upozoriti na nezakonite radnje u Policijskoj upravi međimurskoj i Policijskoj postaji Mursko Središće, protiv
kojih se borio i zbog čega je bio mobingiran.

U prijavi, koja je napisana na 19 stranica, Molnar opisuje nezakonite radnje koje su se dogodile u vremenskom
razdoblju od 1. srpnja 2011. do 20. prosinca 2012. godine a poslao ju je ministru unutarnjih poslova Ranku
Ostojiću, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Unutarnjoj kontroli MUP-a te
Sindikatu policije Hrvatske. Nakon uvodnog dijela u kojem Molnar opisuje svoje školovanje i početak rada u
policiji, u prijavi se kao prvi spominje događaj kada je neopreznom vozaču napisao kaznu koja je nakon toga
stonirana. Molnar se požalio načelniku PP Mursko Središće Miljenku Vrbancu koji mu je rekao da je zapovijed
stigla od 'velikog šefa iz Zagreba' te ga zatražio da spornu kaznu promijeni u upozorenje. Bojeći se za posao
Molnar je pristao nakon čega je premješten u PP Čakovec.

- Dana 18.07.2012 godine došao sam u Postaju prometne policije Čakovec gdje sam išao na razgovor kod vođe
sektora Kristijana Mlinarić, a koji mi je rekao 'delav budeš kak ti bum ja rekel', ja sam se nasmijao i rekao da ću
raditi po zakonu, onda mi je rekao 'nabudeš onda dugo pri nama', na što sam mu rekao mogu ja i danas otići
nazad - piše u Molnarovoj prijavi. Dalje u prijavi navode se razni više-manji slični slučajevi u kojima su razni šefovi
i moćnici tražili da ublaži ili odbaci kazne, kada bi se pobunio stalno su ga premještali te mu nisu dali suglasnost
za doškolovanje. Uz stalna upozorenja - nemoj se s rogatima bosti.

- Gore navedenim vidi sa da se mene sustavno psihički, moralno zlostavljalo i ponižavalo, a sve s ciljem
ugrožavanja mojeg ugleda, časti, pa sve do toga da me se eliminira sa radnog mjesta, tj. da me se 'riješi' da
dobijem otkaz. Te aktivnosti su se odvijale u godinu i pol dana - piše Molnar.

- Ja se svako jutro budim s grčem u želudcu, po noći ne spavam, budim se, imam noćne more, više nikome ne
vjerujem, te se bojim za svoj posao, moja egzistencija te budućnost u ovoj Policijskoj upravi su upitni. Kolege se
boje raditi sa mnom, kao da imam 'zaraznu bolest'. Usprkos svemu tome nisam i neću izgubiti žar za poslom, te
svaki dan ponosno oblačim policijsku uniformu i stavljam policijsku značku, jer ja sam profesionalac - emotivno
zaključuje nesretni policajac. Cijelu prijavu Dine Molnara pročitajte u privitku iznad teksta.

Podsjećamo, Dino Molnar 21. siječnja 2013. godine pronađen je mrtav. Državno odvjetništvo utvrdilo je da je
počinio samoubojstvo, i to službenim pištoljem, odjeven u policijsku odoru, 20. ili 21. siječnja u blizini Domašinca
u Međimurskoj županiji. Mladić iz obližnjeg sela Novakovca bio je izvan službe, pronađen je u svom osobnom
automobilu na polju.

IZVOR: http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/76762-portal-dnevno-eksluzivno-donosi-cijelu-potresnu-prijavu-pokojnog-
policajca-dine-molnara.html

Potvrda o primitku ovog dopisa u USKOK-u dana 20. 05. 2013.

13
14
PRILOG – APPENDIX 3

15
PRILOG – APPENDIX 4

16
PRILOG – APPENDIX 5

17
PRILOG – APPENDIX 6

Jučer je umrla sutkinja Vrhovnog suda Jasna Guštek, moja susjeda, koja mi je (kao i još dvoje sudaca
Vrhovnog suda koje igrom slučaja poznajem) rekla da u svojem štrajku glađu kojim se borim protiv
organiziranog kriminala u HOK-u "moram izdržati do kraja". Sada kad od ovog tjedna (utorak) imam i
drugu sudsku presudu u svoju korist, tj. u korist mene (Prekršajni sud u Hvaru, 26. 5. 2014.) i u korist
svjedokinje moje obrane gđe Gagić (Općinski sud u Novom Zagrebu (5. 10. 2015.), i kada se saznalo
da je HOK u zadnjih par godina 18 ljudi poslao u smrt (sve informacije su dostupne na mojoj stranici
na Scribdu), vrijeme je susjeda Jasna da poslušam Vaš savjet.
Hvala Vam i počivala u miru!
Ante Vranković

Pok. susjeda Jasna Guštek se spominje u mom dopisu USKOK-u od 16. svibnja 2013.,
koji je na linku: https://www.scribd.com/doc/139015392/Dopis-zamjenici-ravnatelja-
USKOK-a-Andreji-Vran%C4%8Di%C4%87

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/285726216/Jasna-Gu%C5%A1tek-PUM

VAŽNO POJAŠNJENJE
OVAJ PRILOG DOKAZUJE DA JE MOJA TVRDNJA DA SU ME SUCI KOJE PRIVATNO POZNAJEM
UNAPRIJED UPOZORILI NA RADIKALNU KORUMPIRANOST USKOK-a, A ŠTO SAM NAVEO U SVOJEM
ODGOVORU NA LAŽNE TVRDNJE U DOPISU ANDREJE VRANČIĆ IZ USKOK-a OD 16. 5. 2013. BILA
TOČNA. JEDNA OD SUTKINJA KOJE ME UPZORILA NA KORUMPIRANOST USKOK-a BILA JE I MOJA
SUSJEDA (pok.) JASNA GUŠTEK, KOJU SAM U TOM KONTEKSTU IZRIJEKLOM I SPOMENUO NA STR. 1
NAVEDENOG DOPISA OD 16. 5. 2013. (LINK: https://www.scribd.com/doc/139015392/Dopis-zamjenici-
ravnatelja-USKOK-a-Andreji-Vran%C4%8Di%C4%87)

18
19