You are on page 1of 1

Stalin

• Noore mehena õpetati Stalin välja preestriks, kuid saadeti seminari koos 20 tema
klassikaaslasega "revolutsiooniline tegevuse jaoks."
• Arhiivis on tõend selle kohta, et Jossif Džugašvili lõpetas Gori vaimuliku kooli, ja seal
on kirjas: sündis 1878. aasta detsembrikuu 6. päeval. On säilinud ankeet, mille Stalin
1920. aastal omakäeliselt on täitnud. Seal on sünniajaks 1878.
• Jossif Vissarionovitš Stalin oli Nõukogude Liidu juht.
• J.V Stalin on pärit Gruusiast.
• Alguses töötas Stalin peamiselt NLKP-ga ja esines avalikkuse ees harva. NLKP
peasekretäri ametikoha rajas Lenin 1922. aastal spetsiaalselt Stalinit silmas pidades
ning sellele ametikohale võlgnes Stalin hiljem oma kõigutamatu positsiooni NSVL
liidrina.
• Jossif Stalin viis peasekretärina ellu Vladimir Lenini poliitikat, mille eesmärk oli
sotsialistliku ühiskonnakorra kehtestamine üle kogu maailma, vajaduse korral relva
jõul.
• Stalin plaanis veel üht suurküüditamist läbi viia (lisaks 1941. ja 1949. aasta
küüditamistele), kuid enne seda ta suri.
• Stalinil oli erinevate abikaasadega kokku 9 last.
• Stalin suitsetas piipu ning armastas juua Gruusia veine.
• Stalin oli esimene peasekretär Kommunistlikus Parteis, Nõukogude Liidu Kesk-
Komitees alates 1922 kuni oma surmani aastal 1953 .
• Jossif Stalin suri 5. märtsi õhtul, kümme minutit enne kümmet.
• Stalin on üks Teise Maailmasõja võtjatest.

Birgitta Mölder
5. B klass