You are on page 1of 1

SPECIALTY NETTRAINING Tekst: Judith Rietveld Foto’s: Cor Kuyvenhoven

Winnaars enthousiast over gewonnen specialty

«Te gekke actie!»


Flink uitgeput en met een blos
op de wangen treffen we de
vier winnaars van de nettraining
specialty aan in de Globe in Den
Haag. Zij sleepten deze fantastische
prijs in de wacht door mee te doen
met de actie uit het maartnummer.
Gewapend met een mes en
een grote portie enthousiasme
doken zij in april het water in om
de hindernisbaan met netten te
trotseren.

D
Niet snijden - Bij dit onderdeel mag je helaas je mes niet gebruiken.

uik de Noordzee schoon zet zich Noordzee ook interessant is. We gaan daar vond het zeker voor herhaling vatbaar. Voor
in om de Noordzee te ontdoen zeker een keer duiken. Maar eerst gaan we Duiken-lezer Nico van den Beld was het de
van de vele spooknetten. naar de Rode Zee in Egypte!» eerste keer dat hij een specialty volgde: «Ik
De nettraining van deze dag is de heb maar dertig keer gedoken en ik vond de
eerste specialty specifiek gericht op de Verrassend training v­ errassend leuk. Ik ben een echte
Noordzee. De deelnemers krijgen training Naast het praktijkgedeelte, was er natuurlijk mooi weer duiker, maar dankzij deze
hoe ze moeten reageren wanneer ze in een ook theorie. De deelnemers waren erg onder training gaat er een deur voor mij open!»
net verstrikt raken en ze oefenen ook in het de indruk na de film over de Noordzee. Klaudie Bartelink van Get Wet Maritiem is
snijden, knippen en bergen van netten. Eén Jurgen Zell ziet het helemaal zitten om een tevreden over de introductiedag. «We wilden
van de winnaars is Bram Querido. Hij is zelf keer mee te duiken met Duik de Noordzee vandaag een goed beeld geven hoe het allemaal
duikinstructeur en enthousiast over de schoon. Hij is zelf ook duikinstructeur en werkt en dat is gelukt. We geven volgend jaar
training. Hij heeft al meerdere een nieuwe introductiedag. We hebben
malen nettrainingspecialties liever een kleine hechte club, dan dat er
gevolgd, maar niet die specifiek continu nieuwe mensen bij komen.» Zij
op de Noordzee waren gericht. legt uit dat ze wel eisen stellen aan de
«Het is een hele sympathieke actie. deelnemers om mee te helpen bij het
Het was erg leuk om het van schoonmaken van de Noordzee: ze
dichtbij mee te maken.» Anneke moeten in het bezit zijn van de Open
ter Heyde zit nog even na te Water Advanced Diver en minimaal
puffen met haar zoon Sjoerd op zestig duiken gemaakt hebben.
de bank. Zij heeft pas haar Open Daarnaast is het verplicht de specialty
Water-brevet gehaald en was erg te volgen. In samenwerking met Dutch
blij met het winnen van de Scuba Divers en Get Wet Maritiem was
specialty. Zij is wel van mening deze dag mogelijk. De deelnemers
dat je meer ervaring moet hebben waren in ieder geval enthousiast: «Ik
om deel te nemen. Duiken in kan het iedereen ­aanbevelen, het is een
Nederland lijkt haar na deze dag te gekke actie!» aldus Bram.
wel een stuk aanlokkelijker: Voor meer informatie: www.duikdenoord-
«Vandaag heb ik gezien dat de zeeschoon.nl en www.dutchscubadivers.nl.

90 Duiken · Juni 2010 Duiken · Juni 2010 91