Ghid de bune practici pentru bloggerii adevarul.

ro
Blogurile adevarul.ro reprezintă o platformă integrată pe
site-ul ziarului Adevărul, prin urmare fiecare blogger care
publică aici își asumă răspunderea pentru cele scrise.
Platforma de bloguri adevarul.ro garantează libertatea
ideilor şi a comunicării lor atât timp cât acestea respectă
bunele practici, termenii şi condiţiile publicate pe site. În
caz contrar, redacţia îşi asumă dreptul de a scoate de pe
site textele care se dezic de aceste bune practici şi care au
potenţialul de a încălca legea şi/sau drepturile omului.
Platforma de bloguri are, în primul rând, misiunea publică
de a susţine şi de a promova texte relevante, analitice şi
argumentate, fără sa atace libertatea, drepturile şi demnitatea altor persoane, indiferent de
orientarile lor de orice tip. Cu peste 350 de bloggeri, platforma de pe adevarul.ro continuă să caute
oameni de valoare, din toate domeniile.

Noi credem în puterea pe care o au textele de pe bloguri şi ştim că lumea ar fi mai
frumoasă dacă oamenii s-ar confrunta cu condeiul în mână.
Blogurile sunt instrumente extrem de eficiente în expunerea unei opinii (dar nu sunt tribune pentru
propagandă!), organizarea unor comunități, generarea de reacții dincolo de mediul online, dar și
pentru indexarea de către motoarele de căutare. Conținutul blogurilor se bucură de cele mai multe ori
de mai multe accesări decât un website obișnuit.
Deși bloggerii nu sunt jurnaliști, deci nu trebuie să urmeze același cod deontologic, trebuie să fie
conștienți că țin un discurs public, prin urmare au anumite obligații etice față de cititorii lor, față de
oamenii despre care scriu și față de societate în general. În cele din urmă, este decizia fiecărui individ
să-și urmeze propriile bune practici.
Integritatea este piatra de temelie a credibilității. Bloggerii care adoptă acest cod de principii și
practici nu doar că respectă norme etice, dar le oferă cititorilor certitudinea că pot fi de încredere.
Bloggerii „Adevărul” au libertatea de a-şi publica singuri textele pe site-ul adevarul.ro, astfel că
intervenţia editorilor asupra acestor articole este una care să se încadreze în termenii şi condiţiile
stabilite de comun acord şi care să respecte Articolul 30 din Constituţia României. Cu toate că
„Adevărul” încurajează dialogul, opiniile exprimate pe platforma de bloguri sunt asumate în totalitate
de bloggeri şi nu reprezintă întotdeauna poziţia ziarului.

În acest sens, bloggerii se obligă să respecte legislația în vigoare și „Ghidul de bune practici în
blogging“, redactat de „Adevărul“.
În baza Legii nr.107/2006 se interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei
infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe. Negarea în
public a Holocaustului ori a efectelor acestuia constituie o infracţiune.
Conform Articolului 30 din Constituția României sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii,
îndemnul la război sau orice formă de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă,
incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările
obscene, contrare bunelor moravuri. Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la
cunoștință publică revine autorului.

Bloggerii trebuie să fie cinstiți și corecți
 bloggerii trebuie să fie mereu onești și corecți în relatarea informațiilor și interpretarea lor;
 să nu plagieze;
 să identifice întotdeauna sursa atunci când este cazul, să facă referire la ea și să ofere un
hyperlink pentru mai multe informații pentru cititor. Orice postare și orice preluare trebuie
creditate pentru a se păstra o relație benefică cu toți redactorii cu care intră sau nu în contact;
 relevanța conținutului este foarte importantă, de la text și imagini la video și link-uri;
 chiar și comentariile (diferite față de informațiile factuale), precum și textele de susținere
trebuie să fie exacte, fără să denatureze faptele sau/și contextul;
 să divulge eventuale conflicte de interese, afilieri sau agende personale (să nu facă reclamă
mascată);
 să refuze tratamente speciale din partea clienților de publicitate și să reziste presiunii de a
influența conținutul în favoarea lor. Atunci când se fac excepții, ele trebuie dezvăluite și
cititorilor.

Bloggerii trebuie să fie responsabili
 să își asume absolut tot ce scriu, chiar cu riscul de a fi mai puțin interesanți pentru o anumită
audiență;
 să nu folosească un limbaj licențios, injurios, jignitor sau calomniator și să nu aibă o atitudine
antisemită, xenofobă, rasistă sau care să afecteze drepturile omului;
 să nu afecteze imaginea unei persoane dacă nu există argumente și dovezi pentru ceea ce
scriu;

 să nu instige la violență și să nu folosească blogul pe post de unealtă de propagandă;
 să își recunoască greșelile și să le corecteze, să revină cu modificări în text dacă este cazul;
 bloggerii ajung să fie lideri de opinie, să aibă credibilitate în rândul oamenilor, iar aceștia să se
raporteze la ei.

Bloggerii pot aduce schimbări prin puterea exemplului!

Bloggerii trebuie să aibă discuții constructive
 să invite publicul la dialog atât despre conținutul blogului, cât și despre comportamentul
blogger-ului;
 să fie politicoși cu cei care comentează la articolele sale;
 să fie pregătiți, din momentul în care decid să își expună ideile, ca unii să-i contrazică, să îi
invidieze, să îi copieze etc
 să creeze o discuție constructivă cu publicul lor, ceea ce aduce mai multe avantaje decât o
ceartă. Blogul maximizează atât avantajele dialogului constructiv, cât și dezavantajele
atacurilor reciproce.

Nu de puţine ori, vocile curajoase stârnesc controverse, sunt blamate sau elogiate. Platforma de
bloguri adevarul.ro şi-a asumat misiunea riscantă de a încuraja dialogul deschis între comunităţi,
indiferent de divergenţele istorice dintre acestea.

Bloggerii trebuie să fie transparenți
 Este vital ca bloggerii să își verifice sursele, mai ales în condițiile în care ar avea potențialul de
a răni sau a afecta un individ sau o organizație.

Sugestiile noastre
 Este important ca bloggerii să folosească diacritice în textele postate sau trimise pe e-mail
pentru:
 a utiliza corect și a respecta limba română și în mediul online;
 a nu crea confuzii de cuvinte;
 a fi în concordanță cu celelalte articole și texte de pe siteul adevarul.ro.

 întotdeauna să își argumenteze opiniile, chiar dacă sunt împotriva „curentului”
 este indicat să urmărească evenimentele din domeniul lor și, dacă este cazul, să facă trimiteri
prin link-uri inserate în textele lor la articolele de pe website sau la surse exterioare.
 Să își promoveze textele de pe adevarul.ro și în alte medii sau pe rețelele sociale pe care sunt
prezenți

Regulile platformei de bloguri
Opiniile şi alte afirmaţii scrise exprimate de către bloggerii de pe „Adevărul“ sau de pe site-urile
partenere sau citate sunt responsabilitatea acestora, nu reprezintă opinii ale „Adevărul“. Conţinutul
creat de terţi reprezintă responsabilitatea lor, iar acurateţea şi corectitudinea mesajelor nu este
garantată de către „Adevărul“. Terţii pot reprezenta cumpărătorii de publicitate pe site-ul nostru sau
site-urile partenere sau agregate prin link de către „Adevărul“.
Blogerii vor respecta „Ghidul de bune practici pe bloguri“ redactat de „Adevărul“.
Mai multe găsiți în rubrica „Termeni și condiții” de pe site-ul adevarul.ro.

Contact:
Editor coordonator Bloguri: iulia.rosu@adevarul.ro
Junior editor Bloguri: andreea.barbulescu@adevarul.ro
Pentru propuneri de bloggeri: blogs@adevarul.ro

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.