You are on page 1of 33

EOBD | OBD-II | OBD 2 | OBDII

code | Dijagnosticki kodovi
gresaka

Svi EOBD kodovi koji pocinju sa P nula imaju standardna znacenja
nezavisno od proizvodaca ili modela vozila.
P0000 Nije pronadjena nijedna greska
P0010 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1
- kolo neispravno radi
P0011 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise
rano vreme paljenja/rad sistema
P0012 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise
kasno vreme paljenja
P0013 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1
- kolo neispravno radi
P0014 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi,
grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistema
P0015 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi,
grupa 1 - suvise kasno vreme paljenja
P0020 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2
- kolo neispravno radi
P0021 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise
rano vreme paljenja/rad sistema
P0022 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise
kasno vreme paljenja
P0023 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) ,
izduv/desno/pozadi,grupa 2 - kolo neispravno radi
1

P0024 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2suvise rano vreme paljenja/rad sistema
P0025 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2suvise kasno vreme paljenja
P0030 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo
neispravno radi
P0031 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost
u kolu
P0032 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - visoka
vrednost u kolu
P0033 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - kolo
neispravno radi
P0034 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - niska
vrednost u kolu
P0035 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - visoka
vrednost u kolu
P0036 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo
neispravno radi
P0037 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost
u kolu
P0038 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - visoka
vrednost u kolu
P0042 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo
neispravno radi
P0043 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost
u kolu
P0044 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - visoka
vrednost u kolu
P0050 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo
neispravno radi
P0051 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost
u kolu
P0052 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - visoka
2

vrednost u kolu
P0056 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo
neispravno radi
P0057 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost
u kolu grejaca
P0058 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - visoka
vrednost u kolu
P0062 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo
neispravno radi
P0063 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost
u kolu
P0064 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - visoka
vrednost u kolu
P0065 Ubrizgivac - problem sa opsegom/radom
P0066 Ubrizgivac - kolo neispravno radi/niska vrednost u kolu
P0067 Ubrizgivac - visoka vrednost u kolu
P0070 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - kolo neispravno radi
P0071 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - problem sa
opsegom/radom
P0072 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - niska ulazna vrednost
P0073 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - visok ulaz
P0074 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - periodicno kolo
P0075 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radi
P0076 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u kolu
P0077 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u
kolu
P0078 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno
radi
P0079 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u
kolu
P0080 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u
kolu
3

periodicno kolo P0105 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .visok ulaz P0104 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .periodicno kolo 4 .P0081 Solenoid za kontrolu usisnog ventila.problem sa opsegom/radom P0102 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .kratak spoj prema masi P0092 Solenoid za merenje goriva . grupa 2 .otvoreno kolo P0091 Solenoid za merenje goriva .visoka vrednost u kolu P0090 Solenoid za merenje goriva .kolo neispravno radi P0101 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) . grupa 2 .kratak spoj prema plusu P0100 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) .nizak ulaz P0103 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) .niska vrednost u kolu P0083 Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2 .kolo neispravno radi P0082 Solenoid za kontrolu usisnog ventila. grupa 2 .kolo neispravno radi P0085 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila. grupa 2 .visok ulaz P0109 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .problem sa opsegom/radom P0107 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .nizak ulaz P0108 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) .kolo neispravno radi P0106 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) . grupa 2 .visoka vrednost u kolu P0084 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.niska vrednost u kolu P0086 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila.

periodicno kolo P0115 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .kolo neispravno radi P0116 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .kolo neispravno radi P0111 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .periodicno kolo P0120 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A kolo neispravno radi P0120 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A .nizak ulaz P0123 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A visok ulaz P0123 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A .P0110 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .visok ulaz P0119 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .nizak ulaz P0118 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .visok ulaz P0114 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .problem sa opsegom/radom P0122 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A nizak ulaz P0122 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A .nizak ulaz P0113 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .problem sa opsegom/radom P0117 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) .visok ulaz P0124 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A periodicno kolo P0124 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa 5 .problem sa opsegom/radom P0112 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) .circuit malfunction P0121 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A problem sa opsegom/radom P0121 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A .

nije detektovana nikakva aktivnost P0141 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.nizak napon P0137 Lambda sonda (O2S) 2.nizak napon P0138 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2. grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 . grupa 1 .nizak napon P0131 Lambda sonda (O2S) 1.(APP) A . grupa 1 . grupa 1 .visok napon P0138 Lambda sonda (O2S) 2. grupa 1 . grupa 1 .kolo neispravno radi P0130 Lambda sonda (O2S) 1. kontrola grejaca kolo neispravno radi P0136 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2. grupa 1 .visok napon P0132 Lambda sonda (O2S) 1. grupa 1 .visok napon P0133 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1. grupa 1 . grupa 1 .spora reakcija P0139 Lambda sonda (O2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost P0140 Lambda sonda (O2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost P0134 Lambda sonda (O2S) 1.spora reakcija P0134 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1.spora reakcija P0133 Lambda sonda (O2S) 1.spora reakcija P0140 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.kolo neispravno radi P0131 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1. grupa 1 .kolo neispravno radi P0137 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.nizak napon P0132 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1. grupa 1 . kontrola grejaca 6 . grupa 1 .periodicno kolo P0125 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva P0126 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad P0130 Lambda sonda (HO2S) 1. grupa 1 . grupa 1.nije detektovana nikakva aktivnost P0135 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1. grupa 1 .visok napon P0139 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2. grupa 1 . grupa 1. grupa 1 . grupa 1 .kolo neispravno radi P0136 Lambda sonda (O2S) 2.

visok napon P0145 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3.visok napon P0153 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1. grupa 2 .spora reakcija P0145 Lambda sonda (O2S) 3.kolo neispravno radi P0151 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1.kolo neispravno radi P0150 Lambda sonda (O2S) 1.visok napon P0152 Lambda sonda (O2S) 1.nizak napon P0143 Lambda sonda (O2S) 3.kolo neispravno radi P0157 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.nije detektovana nikakva aktivnost P0146 Lambda sonda (O2S) 3. kontrola grejaca kolo neispravno radi P0156 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2. grupa 1 .kolo neispravno radi P0156 Lambda sonda (O2S) 2. kontrola grejaca kolo neispravno radi P0150 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1.nije detektovana nikakva aktivnost P0155 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1. grupa 2 .kolo neispravno radi P0142 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. grupa 1 .nizak napon P0152 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1.spora reakcija P0153 Lambda sonda (O2S) 1.visok napon P0144 Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 . grupa 1 . grupa 1 . grupa 2 . grupa 1 . grupa 2 .nizak napon 7 . grupa 2 .spora reakcija P0146 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost P0154 Lambda sonda (O2S) 1.spora reakcija P0154 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1.nizak napon P0144 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3.nizak napon P0151 Lambda sonda (O2S) 1.koloneispravno radi P0143 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. grupa 1 . grupa 2 . grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost P0147 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. grupa 2 . grupa 2 . grupa 1 . grupa 2 . grupa 1. grupa 1 . grupa 2 .

kolo neispravno radi P0162 Lambda sonda (O2S) 3.lose radi P0174 Sistem – suvise siromasno. grupa 2 .spora reakcija P0159 Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2 .visok napon P0159 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.P0157 Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2 .visok napon P0165 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3.lose radi P0171 Sistem – suvise siromasno. grupa 2 . grupa 2 P0175 Sistem – suvise bogato.visok napon P0164 Lambda sonda (O2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost P0161 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.nizak napon P0164 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. grupa 1 .nije detektovana nikakva aktivnost P0166 Lambda sonda (O2S) 3.nije detektovana nikakva aktivnost P0167 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3.kolo neispravno radi P0163 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. grupa 2 8 .nizak napon P0163 Lambda sonda (O2S) 3. kontrola grejaca kolo neispravno radi P0162 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. grupa 2.spora reakcija P0165 Lambda sonda (O2S) 3. grupa 2 .nije detektovana nikakva aktivnost P0160 Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2 .spora reakcija P0166 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3. kontrola grejaca kolo neispravno radi P0170 Podesavanje goriva (FT). grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 .visok napon P0158 Lambda sonda (O2S) 2. grupa 2. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 .spora reakcija P0160 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2.nizak napon P0158 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2. grupa 2 . grupa 2 . grupa 2 . grupa 1 P0172 Sistem – suvise bogato. grupa 2 . grupa 2 . grupa 1 P0173 Podesavanje goriva (FT).

kolo neispravno radi P0207 Ubrizgivac 7 .visok ulaz P0199 Senzor temperature ulja motora (EOT) .problem sa opsegom/radom P0192 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .problem sa opsegom/radom P0182 Senzor temperature goriva A .nizak ulaz P0188 Senzor temperature goriva B .visok ulaz P0184 Senzor temperature goriva A .kolo neispravno radi P0205 Ubrizgivac 5 .problem sa opsegom/radom P0178 Senzor potrosnje goriva .problem sa opsegom/radom P0187 Senzor temperature goriva B .kolo neispravno radi 9 .periodicno kolo P0195 Senzor temperature ulja motora (EOT) .kolo neispravno radi P0204 Ubrizgivac 4 .kolo neispravno radi P0206 Ubrizgivac 6 .nizak ulaz P0198 Senzor temperature ulja motora (EOT) .nizak ulaz P0179 Senzor potrosnje goriva .kolo neispravno radi P0186 Senzor temperature goriva B .nizak ulaz P0183 Senzor temperature goriva A .kolo neispravno radi P0177 Senzor potrosnje goriva .kolo neispravno radi P0201 Ubrizgivac 1 .kolo neispravno radi P0191 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .visok ulaz P0180 Senzor temperature goriva A .periodicno kolo P0200 Ubrizgivac .kolo neispravno radi P0181 Senzor temperature goriva A .periodicno kolo P0185 Senzor temperature goriva B .kolo neispravno radi P0202 Ubrizgivac 2 .P0176 Senzor potrosnje goriva .visok ulaz P0194 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .problem sa opsegom/radom P0197 Senzor temperature ulja motora (EOT) .nizak ulaz P0193 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .periodicno kolo P0190 Senzor pritiska voda goriva (FRP) .visok ulaz P0189 Senzor temperature goriva B .kolo neispravno radi P0203 Ubrizgivac 3 .kolo neispravno radi P0196 Senzor temperature ulja motora (EOT) .

periodicno kolo P0225 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C 10 .kolo neispravno radi P0215 Solenoid iskljucenja goriva .kolo neispravno radi P0212 Ubrizgivac 12 .kolo neispravno radi P0210 Ubrizgivac 10 .visok ulaz P0224 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B periodicno kolo P0224 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B .P0208 Ubrizgivac 8 .kolo neispravno radi P0221 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B problem sa opsegom/radom P0221 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B .kolo neispravno radi P0211 Ubrizgivac 11 .range/performance problem P0222 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B nizak ulaz P0222 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B .kolo neispravno radi P0209 Ubrizgivac 9 .nizak ulaz P0223 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B visok ulaz P0223 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B .kolo neispravno radi P0217 Uslovi prekoracenja temperature motora P0218 Uslovi prekoracenja temperature menjaca P0219 Uslovi nad-brzine motora P0220 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B kolo neispravno radi P0220 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B .kolo neispravno radi P0214 Ubrizgivac hladnog starta 2 .kolo neispravno radi P0216 Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva .kolo neispravno radi P0213 Ubrizgivac hladnog starta 1 .

limit prekoracen P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora . TC sistem problem sa opsegom/radom P0237 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.kolo neispravno radi P0231 Relej pumpe za gorivo .circuit intermittent P0229 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C .limit nije dostignut P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.periodicno kolo P0234 Uslovi dodatnog pritiska motora .kolo neispravno radi P0225 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C .niska vrednost u kolu P0232 Relej pumpe za gorivo . TC sistem .visok ulaz P0239 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. TC sistem .nizak ulaz P0227 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C .nizak ulaz P0238 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A.problem sa opsegom/radom P0226 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C .nizak ulaz P0228 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C .kolo neispravno radi P0226 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C . TC sistem .problem sa opsegom/radom P0227 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C ..periodicno kolo P0230 Relej pumpe za gorivo .visok ulaz P0229 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C .kolo neispravno radi 11 .visok ulaz P0228 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C .visoka vrednost u kolu P0233 Relej pumpe za gorivo .

rotor/brega . TC sistem problem sa opsegom/radom P0241 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.kolo neispravno radi P0257 Pumpa za ubrizgavanje B.P0240 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B.problem sa opsegom/radom P0258 Pumpa za ubrizgavanje B.niska vrednost u kolu P0254 Pumpa za ubrizgavanje A. rotor/brega .visok ulaz P0243 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -kolo neispravno radi P0244 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -problem sa opsegom/radom P0245 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -circuit low P0246 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A . rotor/cam .circuit high P0247 Regulator radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B . TC sistem . rotor/brega .periodicno kolo P0261 Ubrizgivac 1 . TC sistem . rotor/brega . rotor/brega .kolo neispravno radi P0252 Pumpa za ubrizgavanje A. rotor/brega .niska vrednost u kolu 12 .kolo neispravno radi P0248 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -problem sa opsegom/radom P0249 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -niska vrednost u kolu P0250 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -visoka vrednost u kolu P0251 Pumpa za ubrizgavanje A. rotor/brega .nizak ulaz P0242 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B. rotor/cam .problem sa opsegom/radom P0253 Pumpa za ubrizgavanje A.niska vrednost u kolu P0259 Pumpa za ubrizgavanje B.visoka vrednost u kolu P0255 Pumpa za ubrizgavanje A. rotor/brega .visoka vrednost u kolu P0260 Pumpa za ubrizgavanje B.periodicno kolo P0256 Pumpa za ubrizgavanje B.

Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0276 Ubrizgivac 6 .niska vrednost u kolu P0268 Ubrizgivac 3 .visoka vrednost u kolu P0281 Cilindar 7 .visoka vrednost u kolu P0263 Cilindar 1 .niska vrednost u kolu P0265 Ubrizgivac 2 .visoka vrednost u kolu P0269 Cilindar 3 .visoka vrednost u kolu P0266 Cilindar 2 .niska vrednost u kolu P0277 Ubrizgivac 6 .P0262 Ubrizgivac 1 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0279 Ubrizgivac 7 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) 13 .niska vrednost u kolu P0280 Ubrizgivac 7 .niska vrednost u kolu P0274 Ubrizgivac 5 .niska vrednost u kolu P0271 Ubrizgivac 4 .visoka vrednost u kolu P0278 Cilindar 6 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0267 Ubrizgivac 3 .visoka vrednost u kolu P0272 Cilindar 4 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0270 Ubrizgivac 4 .Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara P0264 Ubrizgivac 2 .visoka vrednost u kolu P0275 Cilindar 5 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0273 Ubrizgivac 5 .

P0282 Ubrizgivac 8 .niska vrednost u kolu P0289 Ubrizgivac 10 .niska vrednost u kolu P0283 Ubrizgivac 8 .Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara P0294 Ubrizgivac 12 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0288 Ubrizgivac 10 .niska vrednost u kolu P0292 Ubrizgivac 11 .niska vrednost u kolu P0286 Ubrizgivac 9 .detektovano nepravilno paljenje P0305 Cilindar 5 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0285 Ubrizgivac 9 .visoka vrednost u kolu P0293 Cilindar 11 .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0291 Ubrizgivac 11 .detektovano nepravilno paljenje P0304 Cilindar 4 .visoka vrednost u kolu P0284 Cilindar 8 .visoka vrednost u kolu P0287 Cilindar 9 .niska vrednost u kolu P0295 Ubrizgivac 12 .detektovano nepravilno paljenje P0307 Cilindar 7 .detektovano nepravilno paljenje P0306 Cilindar 6 .detektovano nepravilno paljenje P0303 Cilindar 3 .Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindara P0300 Random/multiple cilindar(i) .visoka vrednost u kolu P0296 Cilindar 12 .visoka vrednost u kolu P0290 Cilindar 10 .detektovano nepravilno paljenje P0308 Cilindar 8 .detektovano nepravilno paljenje P0302 Cilindar 2 .detektovano nepravilno paljenje P0301 Cilindar 1 .detektovano nepravilno paljenje 14 .

periodicno kolo P0340 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.problem sa opsegom/radom P0337 Senzor pozicije radilice (CKP) .nizak ulaz P0328 Senzor detonacije (KS) 1.detektovano nepravilno paljenje P0310 Cilindar 10 .visok ulaz P0339 Senzor pozicije radilice (CKP) . grupa 1 .periodicno kolo P0335 Senzor pozicije radilice (CKP) .problem sa opsegom/radom P0327 Senzor detonacije (KS) 1. grupa 1 . grupa 1 .problem sa opsegom/radom P0332 Senzor detonacije (KS) 2.visok ulaz P0334 Senzor detonacije (KS) 2. grupa 2 .kolo neispravno radi P0326 Senzor detonacije (KS) 1. grupa 1 .visok ulaz P0329 Senzor detonacije (KS) 1.nizak ulaz P0333 Senzor detonacije (KS) 2.P0309 Cilindar 9 .nizak ulaz 15 . grupa 1 . grupa 2 .periodicno kolo P0330 Senzor detonacije (KS) 2. grupa 1 .nizak ulaz P0338 Senzor pozicije radilice (CKP) .detektovano nepravilno paljenje P0312 Cilindar 12 . grupa 2 . grupa 1 .kolo neispravno radi P0336 Senzor pozicije radilice (CKP) .problem sa opsegom/radom P0342 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.kolo neispravno radi P0341 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. grupa 2 .kolo neispravno radi P0331 Senzor detonacije (KS) 2. grupa 2 . grupa 1 .detektovano nepravilno paljenje P0320 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) kolo neispravno radi P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) problem sa opsegom/radom P0322 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) nema signala P0323 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) periodicno kolo P0325 Senzor detonacije (KS) 1.detektovano nepravilno paljenje P0311 Cilindar 11 .

primar/sekundar .lose radi P0371 Referenca tajminga.kolo neispravno radi 16 . primar/sekundar .P0343 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. signal visoke rezolucije A . primar/sekundar . grupa 1 .periodicni nepravilni impulsi P0379 Referenca tajminga.kolo neispravno radi P0359 Bobina I.kolo neispravno radi P0352 Bobina B. grupa 2 .kolo neispravno radi P0370 Referenca tajminga.nizak ulaz P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.kolo neispravno radi P0356 Bobina F.kolo neispravno radi P0361 Bobina K.suvise impulsa P0377 Referenca tajminga. signal visoke rezolucije B .nema impulsa P0375 Referenca tajminga. primar/sekundar . primar/sekundar . primar/sekundar .kolo neispravno radi P0357 Bobina G.suvise impulsa P0372 Referenca tajminga.periodicni nepravilni impulsi P0374 Referenca tajminga. grupa 2 .kolo neispravno radi P0360 Bobina J.kolo neispravno radi P0354 Bobina D. signal visoke rezolucije A . signal visoke rezolucije B . signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi P0358 Bobina H. primar/sekundar . signal visoke rezolucije B .visok ulaz P0344 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A.lose radi P0376 Referenca tajminga.problem sa opsegom/radom P0347 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. primar/sekundar .nema impulsa P0380 Grejaci.visok ulaz P0350 Bobina.kolo neispravno radi P0351 Bobina A. signal visoke rezolucije B .lose radi P0381 Kontrolna lampica grejaca .kolo neispravno radi P0355 Bobina E. primar/sekundar . primar/sekundar . grupa 2 .suvise malo impulsa P0378 Referenca tajminga. primar/sekundar . primar/sekundar . signal visoke rezolucije A .periodicno kolo P0346 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A. signal visoke rezolucije A .kolo neispravno radi P0353 Bobina C. grupa 1 . primar/sekundar . kolo A . signal visoke rezolucije B .kolo neispravno radi P0362 Bobina L.suvise malo impulsa P0373 Referenca tajminga.

P0382 Grejaci.lose funkcionise protok P0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .lose radi P0385 Senzor pozicije radilice (CKP) B .circuit malfunction P0413 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .detektovan nedovoljan protok P0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .lose radi P0411 Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .kratak spoj P0415 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .kolo neispravno radi P0386 Senzor pozicije radilice (CKP) B .open circuit P0414 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .visok ulaz P0389 Senzor pozicije radilice (CKP) B .periodicno kolo P0400 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .detektovan prejak protok P0403 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) .problem sa opsegom/radom P0405 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .visok ulaz P0410 Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) .kolo neispravno radi P0404 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) . kolo B .nizak ulaz P0388 Senzor pozicije radilice (CKP) B .problem sa opsegom/radom P0387 Senzor pozicije radilice (CKP) B .nizak ulaz P0406 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A .otvoreno kolo 17 .nizak ulaz P0408 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .kolo neispravno radi P0416 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .visok ulaz P0407 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B .detektovan neodgovarajuci protok P0412 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A .

grupa 2 .efikasnost ispod granicne vrednosti P0422 Glavni katalizator.efikasnost ispod granicne vrednosti P0423 Katalizator sa grejanjem. grupa 1 .P0417 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B . grupa 2 .efikasnost ispod granicne vrednosti P0433 Katalizator sa grejanjem.temperatura ispod granicne vrednosti P0440 Sistem isparavanja goriva (EVAP) .efikasnost ispod granicne vrednosti P0431 Zagrejte katalizator.kolo neispravno radi P0444 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) . kontrola ventilacije .kolo neispravno radi P0420 Sistem katalizatora.detektovano malo curenje P0443 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .efikasnost ispod granicne vrednosti P0432 Glavni katalizator.efikasnost ispod granicne vrednosti P0434 Katalizator sa grejanjem.lose radi P0441 Sistem isparavanja goriva (EVAP) .otvoreno kolo P0445 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .kratak spoj P0418 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A . grupa 2 .kratak spoj P0449 Sistem isparavanja goriva (EVAP). grupa 1 . grupa 1 .detektovan neodgovarajuci protok P0442 Sistem isparavanja goriva (EVAP) .otvoreno kolo P0448 Sistem isparavanja goriva (EVAP). grupa 2 . ventil ventilacije .kolo neispravno radi P0447 Sistem isparavanja goriva (EVAP).kolo 18 . grupa 1 . kontrola ventilacije .kratak spoj P0446 Sistem isparavanja goriva (EVAP).kolo neispravno radi P0419 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B .efikasnost ispod granicne vrednosti P0424 Katalizator sa grejanjem. kontrola ventilacije .efikasnost ispod granicne vrednosti P0421 Zagrejte katalizator. grupa 2 .temperatura ispod granicne vrednosti P0430 Sistem katalizatora. grupa 1 .

problem sa opsegom/radom P0477 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .problem sa opsegom/radom P0462 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .periodicno kolo P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP) .problem sa opsegom/radom P0472 Senzor pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi P0476 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .periodicno kolo P0465 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) .nizak ulaz P0463 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .kolo neispravno radi P0466 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) problem sa opsegom/radom P0467 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) nizak ulaz P0468 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) visok ulaz P0469 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) periodicno kolo P0470 Senzor pritiska izduvnih gasova .periodicno kolo P0475 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .visok ulaz P0454 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .nizak ulaz P0473 Senzor pritiska izduvnih gasova .nizak ulaz 19 .kolo neispravno radi P0451 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .problem sa opsegom/radom P0452 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .detektovano veliko curenje P0460 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .kolo neispravno radi P0471 Senzor pritiska izduvnih gasova .neispravno radi P0450 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .nizak ulaz P0453 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) .visok ulaz P0464 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .kolo neispravno radi P0461 Senzor nivoa rezervoara za gorivo .visok ulaz P0474 Senzor pritiska izduvnih gasova .

kolo neispravno radi P0483 Motor ventilatora motora. provera racionalnosti .visok napon P0530 Senzor pritiska rashladnog fluida klime .periodicno kolo P0480 Motor ventilatora motora 1 . grupa 1 kolo neispravno radi P0545 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).kolo neispravno radi P0501 Senzor brzine vozila (VSS) . snaga/masa .kolo neispravno radi P0520 Senzor/sklopka pritiska ulja motora .P0478 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .kolo neispravno radi P0481 Motor ventilatora motora 2 .problem sa opsegom/radom P0502 Senzor brzine vozila (VSS) .nizak ulaz P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime .nizak napon P0523 Senzor/sklopka pritiska ulja motora .kolo neispravno radi P0500 Senzor brzine vozila (VSS) . grupa 1 nizak ulaz 20 .kolo neispravno radi P0482 Motor ventilatora motora 3 .problem sa opsegom/radom P0532 Senzor pritiska rashladnog fluida klime .kolo neispravno radi P0521 Senzor/sklopka pritiska ulja motora .visok ulaz P0534 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime P0544 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT).nad-struja kola P0485 Motor ventilatora motora.nizak ulaz P0503 Senzor brzine vozila (VSS) .lose radi P0506 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) .periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednost P0505 Sistem kontrole broja obrtaja na leer .lose radi P0484 Motor ventilatora motora .kolo neispravno radi P0531 Senzor pritiska rashladnog fluida klime .broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) .broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog P0510 Prekidac zatvorene pozicije leptira (TP) .visok ulaz P0479 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova .problem sa opsegom/radom P0522 Senzor/sklopka pritiska ulja motora .

nizak ulaz P0553 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .nisko P0563 Napon sistema .kolo neispravno radi P0551 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .visoko P0565 Glavni prekidac kontrole brzine voznje.lose radi P0571 Prekidac kontrole/kocnice A .niska vrednost u kolu P0573 Prekidac kontrole/kocnice A .P0546 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT). Signal APP senzora . grupa 1 visok ulaz P0550 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .nestabilno P0562 Napon sistema .lose radi P0570 Sistem kontrole brzine voznje.periodicno kolo P0560 Napon sistema . Signal SET (podesi) .greska provere memorije P0602 Kontrolni modul motora (ECM) .problem sa opsegom/radom P0552 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) . Signal COAST .ROM greska P0606 Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa 21 .visok ulaz P0554 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) .lose radi P0569 Prekidac za izbor kontrole brzine voznje.KAM greska P0604 Kontrolni modul motora (ECM) .visoka vrednost u kolu P0600 CAN magistrala podataka .lose radi P0567 Prekidac za izbor kontrole brzine voznje. Signal ON (ukljuceno) . Signal OFF (iskljuceno) .lose radi P0561 Napon sistema .greska programiranja P0603 Kontrolni modul motora (ECM) .kolo neispravno radi P0572 Prekidac kontrole/kocnice A .RAM greska P0605 Kontrolni modul motora (ECM) . Signal RESUME .lose radi P0566 Glavni prekidac kontrole brzine voznje.lose radi P0568 Glavni prekidac kontrole brzine voznje.lose radi P0601 Kontrolni modul motora (ECM) .

periodicno kolo P0710 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .kolo neispravno radi P0705 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR).kolo neispravno radi P0654 Broj obrtaja motora.kolo neispravno radi P0704 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) .problem sa opsegom/radom P0707 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) . VSS izlaz A .kratak spoj prema plusu P0693 Motor ventilatora motora 2 .lose radi P0609 Kontrolni modul motora (ECM).motora (PCM) . kontrola detonacije .kolo neispravno radi P0621 Kontrolna lampica alternatora .kratak spoj prema plusu P0691 Motor ventilatora motora 1 .kolo neispravno radi P0622 Alternator.lose radi P0620 Alternator.kratak spoj prema plusu P0700 Sistem kontrole menjaca .nizak ulaz P0708 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi P0638 Kontrola aktuatora leptira.kratak spoj prema masi P0692 Motor ventilatora motora 1 .kratak spoj prema masi P0688 Relej kontrole motora .kolo neispravno radi P0687 Relej kontrole motora .elektricno P0703 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B .kolo neispravno radi P0706 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) .problem sa 22 . izlaz .kratak spoj prema masi P0694 Motor ventilatora motora 2 .defektivno P0645 Klima uredjaj (AC) P0650 Kontrolna lampica za los rad (MIL) . PRNDL ulaz .greska procesora P0608 Kontrolni modul motora (ECM). kontrola .lose radi P0701 Sistem kontrole menjaca .kolo neispravno radi P0711 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) . kontrola polja . VSS izlaz B . grupa 1 .visok ulaz P0709 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) .problem sa opsegom/radom P0702 Sistem kontrole menjaca .kolo neispravno radi P0655 Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora kolo neispravno radi P0656 Izlaz nivoa goriva .problem sa opsegom/radom P0642 Kontrolni modul motora (ECM).

neispravan odnos P0733 Zupcanik 3 .periodicno kolo P0715 Senzor brzine osovine turbine (TSS) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje saljekontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0742 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .neispravan odnos P0736 Rikverc .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0743 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .kolo neispravno radi P0726 Ulazni broj obrtaja motora .periodicno kolo P0724 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B .kolo neispravno radi P0741 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .problem sa opsegom/radom P0727 Ulazni broj obrtaja motora .nizak ulaz P0713 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .nema signala P0723 Senzor brzine vozila (VSS) .opsegom/radom P0712 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .neispravan odnos P0735 Zupcanik 5 .neispravan odnos P0734 Zupcanik 4 .visok ulaz P0714 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) .neispravan odnos P0732 Zupcanik 2 .periodicno kolo P0730 Neispravan prenosni odnos zupcanika P0731 Zupcanik 1 .niska vrednost u kolu P0720 Senzor brzine vozila (VSS) .elektricno 23 .nema signala P0728 Ulazni broj obrtaja motora .nema signala P0718 Senzor brzine osovine turbine (TSS) .problem sa opsegom/radom P0722 Senzor brzine vozila (VSS) .visoka vrednost u kolu P0725 Ulazni broj obrtaja motora .problem sa opsegom/radom P0717 Senzor brzine osovine turbine (TSS) .periodicno kolo P0719 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B .kolo neispravno radi P0716 Senzor brzine osovine turbine (TSS) .neispravan odnos P0740 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .kolo neispravno radi P0721 Senzor brzine vozila (VSS) .

elektricno 24 .performance or stuck of P0747 Transmission fluid pressure (TFP) solenoid .kolo neispravno radi P0751 Solenoid prenosa (SS) A .elektricno P0759 Solenoid prenosa (SS) B .periodicno kolo P0755 Solenoid prenosa (SS) B .kolo neispravno radi P0761 Solenoid prenosa (SS) C .kolo neispravno radi P0756 Solenoid prenosa (SS) B .kolo neispravno radi P0746 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0758 Solenoid prenosa (SS) B .periodicno kolo P0750 Solenoidi prenosa (SS) A .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0757 Solenoid prenosa (SS) B .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0763 Solenoid prenosa (SS) C .elektricno P0749 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .elektricno P0754 Solenoid prenosa (SS) A .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0752 Solenoid prenosa (SS) A .stuck on P0748 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .periodicno kolo P0760 Solenoid prenosa (SS) C .periodicno kolo P0745 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0762 Solenoid prenosa (SS) C .P0744 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0753 Solenoid prenosa (SS) A .

kolo neispravno radi P0766 Solenoid prenosa (SS) D .kolo neispravno radi P0786 Solenoid prebacivanja/tajminga .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0767 Solenoid prenosa (SS) D . 1-2 .periodicno kolo P0765 Solenoid prenosa (SS) D .problem sa opsegom/radom P0787 Solenoid prebacivanja/tajminga .kolo neispravno radi P0792 Senzor brzine medjuvratila .nisko P0788 Solenoid prebacivanja/tajminga .kolo neispravno radi P0771 Solenoid prenosa (SS) E .lose radi prebacivanje P0782 Izbor prenosa (brzine).periodicno kolo P0780 Izbor prenosa (brzine) .lose radi prebacivanje P0781 Izbor prenosa (brzine).periodicno kolo P0770 Solenoid prenosa (SS) E .lose radi prebacivanje P0783 Izbor prenosa (brzine).elektricno P0774 Solenoid prenosa (SS) E .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0768 Solenoid prenosa (SS) D .problem sa opsegom/radom P0793 Senzor brzine medjuvratila . 2-3 .kolo neispravno radi P0791 Senzor brzine medjuvratila . 4-5 .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0773 Solenoid prenosa (SS) E .periodicno P0790 Prekidac za izbor moda menjaca .visoko P0789 Solenoid prebacivanja/tajminga .P0764 Solenoid prenosa (SS) C .nema signala 25 .lose radi prebacivanje P0784 Izbor prenosa (brzine).Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0772 Solenoid prenosa (SS) E .elektricno P0769 Solenoid prenosa (SS) D .lose radi prebacivanje P0785 Solenoid prebacivanja/tajminga . 3-4 .

kolo neispravno radi P0806 Senzor pozicije kvacila .lose radi kolo ulaza P0813 Zupcanik rikverca .P0794 Senzor brzine medjuvratila .problem sa opsegom/radom P0807 Senzor pozicije kvacila .kolo neispravno radi P0805 Senzor pozicije kvacila .visok ulaz P0809 Senzor pozicije kvacila .los rad periodicnog kola P0795 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .los rad periodicnog kola P0810 Greska kontrole pozicije kvacila P0811 Prejako proklizavanje kvacila P0812 Zupcanik rikverca .kolo neispravno radi P0817 Kolo onemogucivanja startera .lose radi kolo izlaza P0814 Displej opsega menjaca (TR) .kolo neispravno radi P0815 Prekidac za prebacivanje na visi stepen prenosa .kolo neispravno radi P0804 Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) .Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno) P0797 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi P0796 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .problem u funkcionisanju elektrike P0799 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .lose radi P0803 Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) .lose radi P0818 Prekidac za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila 26 .kolo neispravno radi P0816 Prekidac za prebacivanje na nizi stepen prenosa .nizak ulaz P0808 Senzor pozicije kvacila .los rad periodicnog kola P0801 Kolo inhibicije rikverca .Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno) P0798 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .

kolo neispravno radi P0831 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A .niska ulazna vrednost P0842 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .niska ulazna vrednost P0835 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B .periodicno kolo P0824 Senzor pozicije rucice menjaca Y .visoka ulazna vrednost P0833 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B .visoka ulazna vrednost P0843 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .kolo neispravno radi P0845 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .los rad periodicnog kola P0845 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi P0821 Senzor pozicije rucice menjaca X .kolo neispravn radi P0841 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .visoka ulazna vrednost P0840 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .periodicno kolo P0825 Prekidac “gurni-povuci” rucice menjaca .visoka ulazna vrednost P0844 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .niska ulazna vrednost P0839 Prekidac pogona na sva 4 tocka .kolo neispravno radi P0846 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .problem sa opsegom/radom P0838 Prekidac pogona na sva 4 tocka .kolo neispravno radi P0820 Senzor pozicije rucice menjaca X-Y .kolo neispravno radi P0837 Prekidac pogona na sva 4 tocka .problem sa opsegom/radom P0842 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .visoka ulazna vrednost P0836 Prekidac pogona na sva 4 tocka .los rad periodicnog kola P0844 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .kolo neispravno radi P0830 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A .niska ulazna vrednost P0832 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A .kolo neispravno radi P0840 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .problem sa opsegom/radom 27 .kolo neispravno radi P0822 Senzor pozicije rucice menjaca Y .problem sa opsegom/radom P0841 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .kolo neispravno radi P0823 Senzor pozicije rucice menjaca X .niska ulazna vrednost P0843 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A .motora na pogonske tockove .kolo neispravno radi P0834 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B .

nisko P0869 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .los rad periodicnog kola P0849 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .niska vrednost kola ulaza P0855 Prekidac pogona .niska ulazna vrednost P0862 Kolo komunikacije modula promene brzine .problem sa opsegom/radom P0858 Ulazni signal kontrole vuce .visoko P0870 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visoka vrednost kola ulaza P0853 Prekidac pogona .visoka ulazna vrednost P0867 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) P0868 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) .visoka ulazna vrednost P0863 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .nisko P0859 Ulazni signal kontrole vuce .lose radi P0861 Kolo komunikacije modula promene brzine .niska ulazna vrednost P0866 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .los rad periodicnog kola P0850 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) .niska vrednost kola ulaza P0852 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) .P0846 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .niska ulazna vrednost P0847 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .problem sa opsegom/radom P0865 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .visoko P0860 Kolo komunikacije modula promene brzine .lose radi P0857 Ulazni signal kontrole vuce .problem sa opsegom/radom P0847 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka ulazna vrednost P0848 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .lose radi kolo ulaza P0851 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) .kolo neispravno radi 28 .niska ulazna vrednost P0848 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .kolo neispravno radi P0870 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .lose radi kolo ulaza P0854 Prekidac pogona .visoka ulazna vrednost P0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B .visoka vrednost kola ulaza P0856 Ulazni signal kontrole vuce .lose radi P0864 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) .

ulazni signal snage slab P0883 Kontrolni modul menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu P0872 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska vrednost u kolu P0878 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los rad periodicnog kola P0875 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .visoka vrednost u kolu P0878 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los rad periodicnog kola P0880 Kontrolni modul menjaca (TCM) .Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionise P0889 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .los ulazni signal snage P0881 Kontrolni modul menjaca (TCM) .opseg/performanse ulaznog signala snage P0882 Kontrolni modul menjaca (TCM) .P0871 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .opseg/rad P0871 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .opseg/rad P0877 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .niska vrednost u kolu P0873 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .niska vrednost u kolu P0877 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .visoka vrednost kontrolnog kola P0888 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .kolo neispravno radi P0875 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .los rad periodicnog kola P0879 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .visoka vrednost u kolu P0873 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .opseg/rad P0872 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .kolo neispravno radi P0876 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .periodicno los ulazni signal snage P0885 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .los rad periodicnog kola P0874 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .visok ulazni signal snage P0884 Kontrolni modul menjaca (TCM) .otvoreno kontrolno kolo P0886 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg kola kontrole 29 .visoka vrednost u kolu P0879 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .opseg/rad P0876 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D .niska vrednost kontrolnog kola P0887 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .visoka vrednost u kolu P0874 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C .

lose radi P0915 Kolo pozicije promene brzine .visoka vrednost u kolu P0900 Aktuator kvacila .nisko P0917 Kolo pozicije promene brzine .los rad periodicnog kola P0909 Greska u kolu izbora pozicije promene brzine P0910 Aktuator izbora promene brzine .visoko P0908 Kolo izbora pozicije promene brzine .nisko P0907 Kolo izbora pozicije promene brzine .circuit low P0913 Aktuator izbora promene brzine .opseg/rad kola P0902 Aktuator kvacila .lose radi P0905 Kolo izbora pozicije promene brzine .visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja P0892 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .periodicno rad kola kontrole pozicije kontakta releja P0893 Aktivirano vise zupcanika P0894 Proklizava komponenta menjaca P0895 Vreme prebacivanja suvise kratko P0896 Vreme prebacivanja suvise dugo P0897 Smanjen kvalitet fluida menjaca P0898 Sistem kontrole menjaca .pozicije kontakta releja/rad kola P0890 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .opseg/rad P0906 Kolo izbora pozicije promene brzine .otvoreno kolo P0911 Aktuator izbora promene brzine .Zahtev MIL .niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja P0891 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) .niska vrednost u kolu P0903 Aktuator kvacila .opseg/rad kola P0912 Aktuator izbora promene brzine .opseg/rad P0916 Kolo pozicije promene brzine .visoka vrednost u kolu P0904 Kolo izbora pozicije promene brzine .visoko P0918 Kolo pozicije promene brzine .visoka vrednost u kolu P0914 Kolo pozicije promene brzine .Periodicni los rad 30 .niska vrednost u kolu P0899 Sistem kontrole menjaca .Zahtev MIL .otvoreno kolo P0901 Aktuator kvacila .

visoka vrednost u kolu P0924 Aktuator prebacivanja u rikverc .periodicno kolo P0942 Jedinica hidraulicnog pritiska P0943 Jedinica hidraulicnog pritiska .opseg/rad P0934 Senzor hidraulicnog pritiska .nije izvrseno adaptivno ucenje P0950 ASM kontrolno kolo P0951 ASM kontrolno kolo .opseg/rad 31 .niska vrednost u kolu P0948 Relej hidraulicne pumpe .otvoreno kolo P0925 Aktuator prebacivanja u rikverc .visoka vrednost u kolu P0949 ASM .visoka vrednost u kolu P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine .P0919 Kontrola pozicije promene brzine .visoka vrednost kola ulaza P0936 Senzor hidraulicnog pritiska .periodicno kolo P0937 Senzor temperature hidraulicnog ulja .gubitak pritiska P0945 Relej hidraulicne pumpe .niska vrednost u kolu P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc .kolo neispravno radi P0938 Senzor temperature hidraulicnog ulja .otvoreno kolo P0946 Relej hidraulicne pumpe .period ciklusa suvise kratak P0944 Jedinica hidraulicnog pritiska .opseg/rad kola P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine .opseg/rad kola P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc .kolo neispravno radi P0933 Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad kola P0922 Aktuator promene brzine unapred .greska P0920 Aktuator promene brzine unapred .niska vrednost u kolu P0923 Aktuator promene brzine unapred .niska ulazna vrednost kola P0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja .visoka vrednost u kolu P0932 Senzor hidraulicnog pritiska .niska vrednost kola ulaza P0935 Senzor hidraulicnog pritiska .opseg/rad P0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja .opseg/rad kola P0947 Relej hidraulicne pumpe .otvoreno kolo P0929 Solenoid blokade prebacivanja brzine .niska vrednost u kolu P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine .visoka ulazna vrednost kola P0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja .otvoreno kolo P0921 Aktuator promene brzine unapred .

visoka vrednost kontrolnog kola P0984 Solenoid prenosa (SS) E .visoko P0954 ASM .visoka vrednost kontrolnog kola P0978 Solenoid prenosa (SS) C .niska vrednost kontrolnog kola P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A .niska vrednost kontrolnog kola P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .visoka vrednost kontrolnog kola P0975 Solenoid prenosa (SS) B .visoka vrednost kontrolnog kola P0968 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .opseg/rad kontrolnog kola P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .visoka vrednost kontrolnog kola P0964 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .opseg/rad kontrolnog kola P0973 Solenoid prenosa (SS) A .opseg/rad kontrolnog kola P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .niska vrednost kontrolnog kola P0980 Solenoid prenosa (SS) C .nisko P0953 ASM kontrolno kolo .P0952 ASM kontrolno kolo .visoka vrednost kontrolnog kola P0981 Solenoid prenosa (SS) D .visoka vrednost kontrolnog kola P0972 Solenoid prenosa (SS) A .opseg/rad kontrolnog kola P0979 Solenoid prenosa (SS) C .opseg/rad kontrolnog kola 32 .niska vrednost kontrolnog kola P0983 Solenoid prenosa (SS) D .niska vrednost kontrolnog kola P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .opseg/rad kontrolnog kola P0962 Solenoid kontrole pritiska (PC) A .lose radi P0956 Kolo ASM moda .los rad periodicnog kola P0955 Kolo ASM moda .niska vrednost kontrolnog kola P0977 Solenoid prenosa (SS) B .los rad periodicnog kola P0960 Solenoid kontrole pritiska (PC) A .opseg/rad P0957 Kolo ASM moda .visoko P0959 Kolo ASM moda .nisko P0958 Kolo ASM moda .opseg/rad kontrolnog kola P0976 Solenoid prenosa (SS) B .opseg/rad kontrolnog kola P0982 Solenoid prenosa (SS) D .otvoreno kontrolno kolo P0961 Solenoid kontrole pritiska (PC) A .niska vrednost kontrolnog kola P0974 Solenoid prenosa (SS) A .otvoreno kontrolno kolo P0965 Solenoid kontrole pritiska (PC) B .otvoreno kontrolno kolo P0969 Solenoid kontrole pritiska (PC) C .

niska vrednost u kolu P0995 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost u kolu P0990 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola P0989 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost u kolu P0990 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost kontrolnog kola P0999 Solenoid prenosa (SS) F .opseg/rad kontrolnog kola P0998 Solenoid prenosa (SS) F .kolo neispravno radi P0988 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .visoka vrednost kontrolnog kola P0987 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .P0985 Solenoid prenosa (SS) E .periodicno kolo P0996 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .opseg/rad kola P0988 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola P0994 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .periodicno kolo P0991 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .opseg/rad kola P0993 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi P0993 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost u kolu P0995 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .niska vrednost u kolu P0994 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost kolu P0996 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost u kolu P0991 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .kolo neispravno radi P0987 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .periodicno kolo P0992 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .kolo neispravno radi P0992 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F .visoka vrednost kontrolnog kola 33 .periodicno kolo P0997 Solenoid prenosa (SS) F .niska vrednost u kolu P0989 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E .niska vrednost kontrolnog kola P0986 Solenoid prenosa (SS) E .