You are on page 1of 1

Evropsk dobrovoln sluba v Mnichov

Hled se dobrovolnk nebo dobrovolnice


pro mezinrodn prci s mlde
Od z 2016 nabz Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichov opt monost pro mladho lovka
z eska vykonvat po dobu 12 msc Evropskou dobrovolnou
slubu v rmci programu Erasmus+.
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde sdruuje dti a mlad lidi z Nmecka ve vku od
10 do 26 let. Svmi projekty a aktivitami pispv k Evrop lid. Organizace vznikla v roce
1950 jako spoleenstv mladch lid odsunutch z ech, Moravy a Slezska. Mezi jej hlavn
cle pat dky jej historii setkvn se stedo- a vchodoevropskmi sousedy. Junge
Aktion je lenem Aktion West-Ost ve Svazu nmeck katolick mldee (BDKJ).
Pokud m zjem podlet se spolu s Junge Aktion dvanct msc na pprav a realizaci
mezinrodnch setkn mldee z eska, Nmecka, Slovenska a Maarska, nauit se
spoustu novch vc, zali nm svou dost!
Co T ek?
aktivn a pestr rok
rzn koly v rmci projekt i pi prci v kanceli, spoluprce s kolegy a
dobrovolnky Junge Aktion a jej zasteujc organizace Ackermann-Gemeinde
pprava symposi, akc, semin a dalch mezinrodnch projekt
mnoho interkulturnch zkuenost
Co obdr?
msn kapesn a stravn
ubytovn na studentsk koleji
zdravotn, razov a ivotn pojitn, pojitn odpovdnosti za kodu
ast na dvou seminch pro dobrovolnky v Nmecku, kde pozn dal
dobrovolnky z cel Evropy
jazykov kurz dle tvch znalost
Podmnkami jsou vk od 18 do 30 let, bydlit v esku a alespo stedn pokroil
znalost nminy.
Hana Bernardov, nae nynj dobrovolnice do srpna 2016, ti rda poskytne bli
informace a pov o svch zkuenostech (evs@junge-aktion.de).
Uzvrka vbrovho zen je 29. dubna 2016.
Uchzet se me s nsledujcmi podklady: ivotopis a motivan dopis v nmeckm
jazyce na junge-aktion@ackermann-gemeinde.de.
Tme se na tvou dost!
Natascha Hergert
federln mluv Junge Aktion

Koordinan centrum esko-nmeckch vmn mldee Tandem, Zpadoesk univerzita v Plzni, Riegrova 17, 306 14 Plze, www.tandem-org.cz