You are on page 1of 1

Menjaga Disiplin

,
Keselamatan dan
Kecemasan
Murid

Menguruskan
Pengurusan
Pinjaman Buku
Teks
Menjalankan
program
peningkatan
kerjasama antara
ibubapa dengan
pihak sekolah.

Memberi Bimbingan
dan Kaunseling
kepada Murid yang
memerlukan.

Jawatan
kuasa
Hal
Ehwal
Murid
Memastikan
Keceriaan sekolah
dalam keadaan
bersih.

Menguruskan
Pengurusan RMT,
Projek Susu,
KWAPM dan
menjaga kebajikan
Murid.

Jenayah

Menjalankan
Pendidikan
Pencegahan
Dadah, Denggi
dan Jenayah.