You are on page 1of 3

PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Bộ phận
Số quản

Phát
hành
Trang

HR-AD
REC/HR-AD/
001B_002 (2)
01/08/2014
1/2

Vị trí dự tuyển: ...............................................Ngày có thể nhận việc:....................
Thu nhập hiện nay: ........................................Thu nhập đề nghị:............................
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:.............................
Giới

Ngày sinh:......

Nơi sinh:........

Nam Chiều cao:....... . ĐT nhà: ......................

tính:

ĐTDĐ:

..

Nữ Cân nặng: ........ Email: .................................................................

Số CMND:..............................
Tình trạng hôn nhân:  Độc thân
con…………

Ngày cấp:.......
 Kết hôn

Nơi cấp:................
 Ly dị

 Số

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Địa chỉ hiện tại: ......................................................................................................
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ tên Cha: ................................... Nghề nghiệp:................ Nơi công tác:............
Họ tên Mẹ: ......................................Nghề nghiệp:.................Nơi công tác:............
Họ tên Vợ/chồng: ............................Nghề nghiệp:.................Nơi công tác:............
THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Họ và tên:....................................................... .........................................Quan hệ:
Địa chỉ: ..................................................................................................................
 ĐT nhà: .......................................................ĐTDĐ: .........................................
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Cấp đào tạo

Thời gian

Tên trường

Chuyên ngành

THCS (Cấp 2)

................... ............................................

...............................................

THPT (Cấp 3)

................... ............................................

...............................................

Trung cấp

................... ............................................

...............................................

Cao đẳng

................... ............................................

...............................................

Đại học

................... ............................................

...............................................

Sau Đại học

................... ............................................

...............................................

Các khoá đào ................... ............................................

...............................................

............. Công ty:. người quen Tôi xin cam đoan các thông tin khai trên là đúng sự thật........ Kỹ năng khác:................ Ngoại ngữ khác A B C  Khác........ Tên người khảo: Số điện thoại: tham Chức danh: Số điện thoại: ........ Lĩnh vực: ....................... ............ ................................... Mức lương cùng: cuối Lý do nghỉ việc: ............................................................... KỸ NĂNG Anh ngữ A B C  Khác........................  Khác (ghi cụ thể): ……………………………………………….......... Vi tính Point  Word  Excel  Access  Power  Corel  Photoshop  Khác...................................................................................... ........................ .................................................đến: .................................................................................................... Từ:.................................... ............................................................................................... Vị trí đảm nhận: .............. Mức lương cùng: cuối Lý do nghỉ việc: ............... ............tạo khác ............................... .. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Vui lòng liệt kê theo thứ tự công việc hiện nay trở về trước) Từ:............ ............................................................................................................ .. BẠN BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA VAS TỪ ĐÂU?  Website của VAS  Trang web khác……………......................đến: ................... Tên người quản lý: Chức vụ: ....................... Vị trí đảm nhận: ...................................... Tên người khảo: tham Chức danh: Số điện thoại: Số điện thoại: ............. Ngày:____/____/______ ...................................  Bạn bè.................... Tên người quản lý: Chức vụ: .... ........................................................... .................................................... Công ty:.. Lĩnh vực: ...................................................... ......................................  Báo giấy: ………………….................

..........................(Ký và ghi rõ họ tên) . Vui lòng điền đầy đủ thông tin......vn ..........edu.... đính kèm hồ sơ liên quan và gởi đến địa chỉ email:tuyendung.vas1@vas....