You are on page 1of 4

SOALAN 4(a

)


Pengeluar barang industry merujuk kepada pengilang yang terlibat dengan
pengeluaran barang-barang keperluan industry atau kilang-kilang .
Barang industry boleh berbentuk barang separuh siap atau barang siap
Perniagaan barangan industri adalah perniagaan yang melibatkan pembuat menjual
barangan/keluarannya kepada pembuat/syarikat lain dan barangan tersebut diproses
seterusnya/tranformasi/tambah nilai bagi dijual semula/ menghasilkan produk.
Menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang.

CONTOH

Melibatkan industry barang consumer mengeluarkan barang untuk kegunaan
pengguna akhir seperti biskut, sabun, mi segera dsb.
Industri barang industry mengeluarkan barang yang dibeli peniaga dengan hasrat
untuk menjualkannya semula atau digunakan menjalankan pengeluaran lain.
o Contoh - mesin jahit yang dibeli untuk menjahit pakaian yang ditempah oleh
pelanggan.
Industri pemasangan ialah aktiviti mencantum bahagian-bahagian berlainan untuk
menghasil sesuatu barang.
o Contoh – memasang kereta, pembinaan bangunan dan jalan raya.

ATAU
Maksud:
Perniagaan barangan industri adalah perniagaan yang melibatkan pembuat menjual
barangan/keluarannya kepada pembuat/syarikat lain (1m) dan barangan tersebut diproses
seterusnya/tranformasi/tambah nilai bagi dijual semula/ menghasilkan produk (1m).
Contoh:
Papan yang dihasilkan oleh kilang papan dibeli oleh pengilang perabot untuk diproses seterusnya
kepada produk berasaskan kayu seperti perabot, pintu dan sebagainya. (1m)

SOALAN 4(b)
Maksud Perniagaan Domestik


Perniagaan Domestik ialah perniagaan yang hanya berlaku dalam negara.
Produk yang dihasilkan adalah untuk pasaran tempatan sahaja.
Perniagaan domestik terdiri daripada perniagaan runcit dan borong.

pertanian.  Melibatkan mata wang tempatan – pendapatan negara meningkat – kewangan kukuh Perniagaan domestik melibatkan perniagaan berkaitan bidang pertanian.  Melibatkan industri yang besar spt pemasangan kereta.  Pasaran untuk perniagaan domestik lebih sempit  Dokumen yang terlibat sedikit dan lebih ringkas spt invois. . perkilangan dan perkhidmatan. Perniagaan Antarabangsa melibatkan kegiatan eksport dan import antara dua atau lebih buah negara. resit dan sebagainya. pembuatan dll.  Hasil keluaran diagihkan melalui perniagaan borong dan runcit. industi makanan – keropok.Sumbangan Aktiviti perniagaan yg dilaksanakan dalam negara dengan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan.  Mewujudkan peluang pekerjaan dalam semua sektor. membuat simen sehingga industri kecil (IKS) industri kraftangan. ATAU Maksud :  Perniagaan yang beroperasi dalam negara  Menggunakan sumber/kewangan yang terdapat dalam negara  Pasaran/pelanggan dalam negara [ 1m x 2 = 2m] Sumbangan :  Memberi pendapatan kepada Negara  Melalui cukai perniagaan atau lain-lain cukai seperti duti import. eksais  Mewujudkan peluang pekerjaan  Mengurangkan kadar pengangguran / meningkatkan kadar guna tenaga Negara  Mewujudkan peluang perniagaan  Meningkatkan kegiatan perusahaan huluan / mewujudkan perniagaan lain yang menyokong perusahaan asas  Menjimatkan pertukaran wang asing  Penggunaan sumber tempatan / mengurangkan pengaliran keluar mata wang Negara  Membangunkan modal insan  Memberi kemahiran asas kepada tenaga kerja tempatan [mana-mana Lima fakta: 2m x 5 = 10] SOALAN 4(c) Definisi Perniagaan Antarabangsa [2] 1. contoh sektor jual beli. industri batik.

. Negara dapat kemasukan teknologi/kepakaran baru Negara dapat menambahkan pendapatan negara melalui cukai eksport dan import Negara dapat mengeratkan hubungan dua hala antara negara terlibat Negara dapat meningkatkan pelaburan asing/modal asing Meningkatkan peluang pekerjaan/negara dapat mengurangkan kadar pengangguran ATAU TUKARAN WANG ASING  Tukaran wang yang memberi kelebihan kepada pengeksport/pengimpot untuk tujuan mendapatkan matawang keras (hard currency). 4. Eksport ialah kegiatan menjual barangan dan perkhidmatan ke negara lain. Bermula dgn aktiviti eksport samada di peringkat serantau spt antara negara2 Amerika Latin. 4. lebih banyak matawang asing dapat dibawa masuk ke dalam negara. 3. Perniagaan antarabangsa sama ada kecil atau besar merujuk kepada perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara.operasi perniagaan selaunya berpusat di negara sendiri. 4. Perniagaan antarabangsa samada kecil @ besar merujuk kpd perniagaan yg memasarkan produknya dlm 2 @ lebih negara.pengkibatan perniagaan di perngkat antarabangsa selalunya bermula dengan aktiviti eksport samada diperingkat seratau atau di peringkat global. ATAU Maksud: Segala aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh perniaga tempatan dengan peniaga negara asing. Import ialah kegiatan membeli barang dan perkhidmatan dari negara lain. 2. Segala aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh perniaga tempatan dengan peniaga negara asing.  Dengan menjalankan aktiviti perdagangan di peringkat antarabangsa. 3. 3. SUMBANGAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA KEPADA SESEBUAH NEGARA (CIKGU AZLY) 1. Yen Jepun dan Pound Sterling.Jepun dan Amerika Utara.2. 5.  Matawang keras ialah mata wang yang mana nilainya lebih kukuh dan selalunya menjadi penentu kepada nilai matawang-matawang lain  Contoh matawang keras . Kegiatan urusniaga yang dirangka dan dijalankan melangkaui sempadan geografi dan politik sesebuah Negara dengan tujuan keuntungan. 1. 2.Dolar Amerika.

 Dengan memindahkan modalnya. ia memberi manfaat kepada tahap guna tenaga di negara berkenaan. GUNA TENAGA  Perniagaan Antarabangsa membantu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. firma-firma antarabangsa tidak lagi terikat untuk hanya beroperasi di satu-satu lokasi sahaja.PASARAN LUAS  Globalisasi/pasaran tanpa sempadan. yakni membuat pelaburan di negara yang dapat menyediakan sumber yang diperlukan. Perniagaan antarabangsa menawarkan pasaranpasaran baru kepada syarikat-syarikat perniagaan tempatan. PEMINDAHAN TEKNOLOGI  Perpindahan teknologi dari negara maju --> negara mundur dan negara membangun. SUMBANGAN KEPADA EKONOMI TEMPATAN  Kemasukan firma luar menyebabkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan  Banyak kegiatan ekonomi baru boleh diwujudkan .  Oleh kerana wujudnya mobiliti dalam faktor pengeluaran .  Ini memberi peluang kepada syarikat untuk terus berkembang.  R&D penting bagi syarikat tempatan mencipta produk baru dengan menggunakan teknologi dari luar. mempelbagaikan aktiviti serta memperolehi lebih banyak keuntungan berbanding hanya menumpukan perhatian kepada pasaran domestik yang terhad.