You are on page 1of 3

MODUL GALUS PMR

TEMA 5: PETEMPATAN DAN
PERKEMBANGANNYA
1. Apakah faktor mempengaruhi
petempatan awal di gua batu kapur?
A. Sumber air
B. Keselamatan
C. Tempat ibadat
D. Sumber mineral
2. Mengapakah petempatan awal tamadun
manusia bermula di lembah sungai?
A. Tanih yang subur
B. Sumber mineral
C. Keselamatan terjamin
D. Kekurangan teknologi
3. Antara yang berikut yang manakah
lokasi petempatan awal di Malaysia?
A. Kota Belud
B. Kota Baharu
C. Kota Tampan
D. Kota Kinabalu

6. Bandar x dan Y berkembang akibat
A. Perindustrian
B. Pertanian
C. Perlombingan
D. Pelabuhan

Kebun kecil getah

Felda Jengka Pahang

1. Tempat di atas mempunyai pola
petempatan jenis ?

Felda Gugusan Sahabat ,
Sabah
4. Faktor utama wujudnya petempatan di
atas ialah
A. Bentuk muka bumi
B. Kegiatan ekonomi
C. Pengangkutan
D. Governan/ Kerajaan

A

C

B

D

Bandar Sahabat, Sabah
Bandar Muadzam Shah,
Pahang
5. Bandar diatas berkait rapat dengan
rancangan
A. Kemajuan tanah
B. Estet berkelompok
C. Pemuliharaan tanah
D. Petempatan semula

7. Pola petempatan diatas terdapat di
A. Rancangan tanah FELDA
B. Dusun buah-buhan
C. Tepi sungai
D. Kebun getah

8. Berkelompok C. Gemas C. Bayan Lepas D. II dan III I. I. Berselerak D. Berpusat C. Bangi B.Kombinasi manakah yang benar? Bandar Fungsi Bandar Baru Pusat pendidikan Bangi II Alor Setar Pusat pelancongan III Kundasang Pusat pengumpulan tanaman IV Bintulu Pusat pemprosesan gas asli 10. Bandar Raya Melaka 14. C. Kemudahan asas bertambah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV . Petempatan manakah yang berfungsi sebagai Bandar Diraja? I. Petaling Jaya C. Shah Alam 13. D. Dataran Kedah-Perlis 12. I dan IV C. Fungsi petempatan luar bandar di Malaysia ialah A pusat industri berat B pengeluar hasil pertanian C Menyediakan buruh asing D Membekalkan kuasa hiidroelektrik  I A B. Ekonomi tertumpu kepada sektor primer III. Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dengan pantai timur semenanjung Malaysia A. Berselerak D. Bandar Baru Bangi D. Lumut Soalan 18 dan 19 berdasarkan gambar di bawah. Antara berikut. Ipoh B. Kurang peluang pekerjaan II. Berkelompok Perkampungan tradisional Kebun getah 9. Apakah ciri-ciri pembandaran? I. Pahang A. Klang B. Sungai Petani. Perak II. Bandar yang manakah yang berfungsi sebagai bandar perindustrian? A. Selangor IV. manakah kawasan yang boleh dikaitkan dengan pernyataan diatas? A. II dan III D. Kuala Kangsar. Berpusat C. Kajang. I dan II B. Apakah jenis pola petempatan di atas? A. Berjajar B. III dan IV 16. II dan IV I. Kedah III. III dan IV 17. Pekan. III dan IV II. Pertambahan fungsi IV. Berjajar B. Segamat D. Jenis pola petempatan di atas ialah A. Berfungsi sebagai pusat pengeluaran hasil pertanian 11.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV Apakah kesan yang mungkin berlaku di Petempatan X kini? I Nilai hartanah merosot II Pencemaran alam sekitar III Kemudahan asas bertambah IV Tempat kediaman bertambah A B C D I. Petempatan X mengalami perubahan kerana I Dasar kerajaan II Kestabilan politik III Peluang pekerjaan IV Migrasi dalaman A B C D 19. A B C D Kerteh Apakah persamaan fungsi bandar di atas? peleburan besi keluli pencairan gas asli pemprosesan baja urea penapisan petroleum . II dan IV I. III dan IV Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah. Bintulu 20. II dan III I. III dan IV II.Petempatan X dahulu Petempatan X kini 18.