You are on page 1of 1

T\Iil L't/\fJ

HruH,gKHI}KH{IgKH{IgKH{I}KH{IffiT{IH iK roK
lFFI lffNl
adffi x{ lffi x{rffi x# Htrx{r hKH6 t}K x6 IHK x6 l}i i/r# iiNTtr

m
roHfr

I

)ir7

lllr

z{h
r?lFpt

Ma.

Ul.U<.Lru

IHNI

w
ruH

i,tlvftl

irN;rut

IgFFI

fJvrrl

AN;'T'J

wm
ffiHf
rfrNl

irN;rt'r

ww
ftHh

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

ffix{

Sentilihaf Khredifasi

m7w

ffiffi

ffi
ffiffi

itN;,rT

mre
ZHK
lffitrr
irNltl

ffi
tfrtrl

i'

....

rut'i'G1

$[$ffi,$! TEBAT,,,ffiAI
NSS/NlS/NSM,

mz\m

Ar^-^+
ntqtttqt

frffi
q
6

r,..

i,,

ffiffi

is0126080.ffit
..,:_.r..
...::.1l,l,l:r1i..,.......

,

ffiffi
ffiffi

i,i,

ffi
ilurtt
ffi

Jl. Teftik,$&it 100

i.,-_@

rfftrd

1T"hat.ffii

'':l:i:l:iili:irll:l'r' i

-

'-i

'

Kabr,qgaten Kepahiang

rffFpr

Ftrffi

mem pe ro|eh a kred

ffiffi

Sertifikat Akreditasi Sekolah

ifI\.4r.;
LTf\I.rl

tahun

ajaran

.

itasi

d

en

i,JUrt'i

gan peiingkat"::,YEXAKREO|LA$1.. ...+...

m7w
dengan

trHr

....2.91.F89!.7.............., terhitung sejak tanggat ditetapkan.

rJt;/rr

/

Madrasah

ini

berlaku sampai

IHFFI

ffi

ruHs

tfltr
ffvrr.;

m
ruHf

D

iteta

p

ka

n o i ......

Pada tansgar

l?1tr1

F.

......1.

\6!'2lrr-t
E-t?,I

9I9.4!{1Y...... .......

t

r11\nl

ffih
itrffi

@editasi

w
dHiS

.ltg-v. 9m.b9.r.?g.1 L

/S"/_
ri \ !'-s tf

ffi
iffi

ll* f

i'r\

\FenskHrs

,,

$:**lk-,"

rfl1\rJ

ffi_qm

rNih,s

provinsi sekotah/Madrasah

r,*t""

W'

I

i,:N/Ui

2rh_K_etua BAN_SM

TNru

i':I\ru

9KH
x4trr
lffiNl

Badan Akreditasi Nasional Sekolahl,M,ad1gsah (BAN-S/M) menetapkan
',' i' f
il
rr ,.,.
.
bahwa:

i/iI\ru

IHNI

rJV'ti
?JUfuT

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

ffi

rutir

\frtr1

}Kffi

ffim{

\?1trr

ffi
lfiNl
ffi

-ffi

H0n*
Ifltr4
rJt/t1
mw
roHf,
!q4trt
itNirti
rt/.vlr
TdilHt

t?ltr
XI\--/lK

ff f{r}KH{iruH{t}uHH6il{!ruH KH{I}Kffi KH{IffiH{i}Kffi rt/.v}f
,ddHf,
i.ilE{F.ilH6}.ilH6HilX6ffi6HilH6 trry6t}trffi ilE{rHilE{rHilffi }.Kffi

W