You are on page 1of 5

JADUAL PEPERIKSAAN

PERCUBAAN PT3 TINGKATAN 3
SMK TINGGI SETAPAK, KUALA LUMPUR

TARIKH

SELASA
1
SEPTEMBE
R 2015

RABU
2
SEPTEMBE
R 2015

WAKTU

NAMA KERTAS
KOD KERTAS

7.30 pagi –
9.30 pagi

Teknik Menjawab
BM

9.30 pagi –
9.50 pagi

REHAT

10.00 pagi –
12.00 tgh

Bahasa Melayu
02

12.15 tgh –
2.00 petang

Teknik Menjawab
BI

7.50 pagi –
9.50 pagi

Bahasa Inggeris
12

9.50 pagi –
10.10 pagi

REHAT

10.10 pagi –
11.40 pagi

Teknik Menjawab
Sains

MASA

2 jam

KELAS
GURU

3A
Zaihurin

3B
Norazian

3C
Zarini

3D
Fadhil

3J
Zaihurin

3H
Norazian

WAKTU

1, 2

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 3

3

3

Pn Norazian

Guru W4, W5, W6, W7

KELAS
GURU
WAKTU
2 jam

PENYEDIA
SOALAN

TINDAKAN

3A
Julaizah
8, 9

3B
Ramona
8, 9

3C
Sham
8, 9, 10

3D
Thana
8, 9, 10

3J
Ramona
10

3H
Julaizah
10
Pn Ramona

Guru W1, W2, W3, W4
(Guru W4 masuk ke kelas pukul 9.30 pagi)

KELAS
GURU
WAKTU

3A
Farazilla
h
4, 5, 6

3B
Zaiton
4, 5

3C
NurulHud
a
4,5

3D
Zaiton
6

3J
NurulHud
a
6

3H
Shahidah
4, 5, 6

W8 Pn Asiha Semua .05 pagi REHAT 10. 9 8. 2 1.30 pagi Pendidikan Islam 45 7. W9.45 pagi – 10.10 pagi PERHIMPUNAN 2 jam 2 jam Cik Nurul Huda Guru W7. W3. 3 3 1. W6.30 pagi Teknik Menjawab Math 9. W5.30 pagi – 8. W10 KELAS GURU 3A Asmaq 3B Ahmad 3C Azlina 3D Ahmad 3J Syazwan 3H Syazwan WAKTU 1. 9 10 10 8. 9 10 2 jam Guru W1.00 petang Sains 55 7.50 pagi REHAT 10.00 tgh Matematik 50 12. W4 Pn Noriah 2 jam Guru W5. W6.00 petang Teknik Menjawab KH 7.00 pagi – 12.15 tgh – 2.30 pagi – 9. 2. W2. 2. 2 3 Pn Siti Asmaq Guru W4. W7 KELAS GURU 3A Noriah 3B Monalisa 3C Noriah 3D Monalisa 3J Suhaiza 3H Suhaiza MASA 8. 3 1.30 pagi – 12. W8.45 pagi – 9.KHAMIS 3 SEPTEMBE R 2015 JUMAAT 4 SEPTEMBE R 2015 12.30 pagi – 9.45 pagi Kemahiran Hidup 79 9. W7.00 tgh – 2.

20 tgh Psikometrik Kertas 1 1 jam 50 min Guru W5. Kertas-kertas ujian dimulakan mengikut waktu yang telah ditetapkan dalam jadual. W8 Saravanan 12. . W9 Saravanan 1. Guru penyedia soalan dikehendaki memastikan soalan siap disertakan ‘Borang Maklumat’ yang lengkap diisi dengan betul dan disimpan dalam almari mengikut tingkatan dan subjek dalam bilik peperiksaan.10 pagi – 10.00 ptg Inventori Minat Kerjaya 40 min Guru W9.30 pagi 10. Selepas peperiksaan. Pelajar-pelajar keluar rehat dan balik pada waktu yang ditetapkan. 2. guru pengawas dikehendaki menyerahkan sendiri kertas jawapan pelajar ke bilik peperiksaan dan di letak dalam bakul-bakul yang telah disediakan. 5. Menguruskan kertas soalan ujian/peperiksaan mengikut “Peraturan Menguruskan Kertas soalan Ujian/Peperiksaan”. Sepanjang ujian/peperiksaan dijalankan. 7. guru hendaklah memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan kemas. 6.30 tgh – 1.10 pagi Bahasa Cina 32 Bahasa Tamil 33 Bahasa Arab 31 Pn Hanizan (Kelas 3A) 2 jam Cik Tan (PSS) Pn Pramila (PSS) Pn Hanizan Cik Tan Hui Sin Pn Pramila REHAT 10. W10 Saravanan PERHATIAN: Guru-guru sila pastikan: 1.ISNIN 7 SEPTEMBE R 2015 8. guru dikehendaki mengawas pelajar-pelajar supaya tidak ada kes meniru berlaku. Sepanjang tempoh ujian/peperiksaan. Guru-guru dilarang sama sekali menanda kertas jawapan di dalam kelas.20 ptg – 2.15 ptg Psikometrik Kertas 2 45 min Guru W8. W6. W7.10 pagi – 10. 3. 4.30 pagi – 12.

……………………….8. Guru-guru subjek wajib masuk ke kelas mengikut jadual bagi menjalankan ulangkaji/teknik menjawab sepanjang tempoh peperiksaan sekiranya tiada ujian/peperiksaan berlangsung. Pn. Jakhariah Khalid Setiausaha Peperiksaan Dalaman Menengah Rendah Disahkan oleh: . Disediakan oleh. Sila maklumkan kepada pelajar supaya membawa buku teks dan latihan seperti biasa.