You are on page 1of 1

Soalan 2.

Isikan tempat-tempat kosong dengan jawapan yang betul. ( 10 Markah)


1. Maharaja Mikado Meiji berjaya memodenkan Jepun melalui gerakan _______________.
2. Negara China menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun kerana mempunyai banyak
________________________ dan pasaran yang luas.
3. Amerika Syarikat telah mengenakan _____________________ kerana Jepun enggan
berundur dari China.
4. Pihak Jepun menggunakan __________________untuk mempengaruhi penduduk
tempatan menyokong tindakan mereka.
5. Jepun tidak menyerang __________________ kerana negara tersebut memberi laluan
untuk mendaratkan tenteranya.