You are on page 1of 10

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)

usluge
Tehnike usluge jesu usluge kroz iju je

realizaciju utjecano na samu jedinicu grae,


odnosno usluge koje prate ivotni vijek
jedinica grae od pohrane do ina koritenja,
kao i unatrag
Korisnike ili javne usluge jesu one kroz koje je

izmijenjen ne prvenstveno informacijski izvor,


ve korisniki iskustveni horizont, a sve u
procesima susreta informacijskih izvora i
korisnika

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
Desetljeima prisutna podjela na tehnike i

korisniku usmjerene usluge danas, u susretu s


novim razumijevanjem, ali i s izmijenjenom
uslunom praksom ustanova batine, gubi na
znaaju, a sve u skladu sa sve intenzivnijom
usmjerenou na korisnike, ali i s novim
modusima realizacije usluga pri kojima se
nekadanje, ponekad parcijalno vienje uslune
djelatnosti ustanova batine danas razumijeva
kao koherentniji, cjelovitiji batinski usluni
sistem

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
Razumijevanje svih usluga ustanova batine, pa

i onih koje su tradicionalno smatrane tehnikim


dakle, korisniku manje poznate kao onih koje
su u krajnjem smislu korisnike ili namijenjene
korisniku, nije novija pojava

Svijest o vanosti kako tehnikih, tako i

korisnikih usluga u temelju je razumijevanja


sutine uslunih djelatnosti ustanova batine,
pogotovo ako se ima u vidu da je svaka
tehnika usluga realizirana s ciljem osiguranja
efikasnog koritenja jedinice grae

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
Navedena, nekad vrlo uvrijeena podjela, kojoj

se, istina, ne mogu opovrgnuti isto


pragmatini uzroci utemeljenju, zasnovani u
stvarnoj, tradicionalnoj batinskoj praksi, u
posljednjim desetljeima proglaena je
apsurdnom i unitavajuom (Gorman,
Michael) te se umjesto njenog modela predlae
model ujedinjenih bibliotekih usluga u vidu
njihove duboke integracije (Boissonnas, C.) ili
beavnosti (Gorman, Michael)

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
Insistiranje na jedinstvenosti svih bibliotekih,

odnosno batinskih usluga, nasuprot, u


korisnikoj perspektivi artificijelnih, a zapravo,
nunou svakodnevne prakse uvjetovanih
podjela na tehnike i korisnike usluge, dobiva
na znaaju
Ova podjela ne korespondira s korisnikim

mentalnim modelom bibliotekih i uope


informacijskih usluga (Pomerantz, Jeffrey, 2008)

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
Praksa, koja je nekada i nametnula ovu podjelu,

ve due vrijeme i sve vie je mijenjana na nain


koji ovakve podjele ini upitnim i neodrivim
U vremenu sve intenzivnijeg razvoja tzv.

participativnih korisnikih usluga, a na tragu


promjena unutar batinskog sektora koji
dozvoljava da govorimo o biblioteci 2.0, ali i
arhivu 2.0 ili, isto tako, muzeju 2.0 recimo,
podjele usluga na one orijentirane sistemu ili,
pak, one orijentirane korisniku, gube na
stvarnom znaenju

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
S unapreenjem modela korisnikog

samousluivanja utjecaj usluge na korisnike


te utjecaj usluge na grau postaje neodvojiv
Sve ee realiziran u samostalnom,

neposredovanom korisnikom pristupu kako


pomagalima koji informiraju o pohranjenim
informacijskim izvorima, tako i informacijskim
izvorima u njihovoj cijelosti

Tehnike (temeljne) / korisnike (javne)


usluge
Duboku integraciju i pucanje avova izmeu

tradicionalno utemeljenih podjela unutar


cjelovitosti bibliotekih, odnosno batinskih usluga
uope, moe se pratiti i preko izmijenjene
informacijske slube

Kroz mogunosti virtuelno realiziranih procesa

bazinog ili sloenijeg informiranja, informacijska


sluba sve se vie poinje odvijati u rasponu od
informiranja o sadraju, pa do dostavljanja
cjelovitih sadraja

Ovo su tradicionalno bile jasno razlikovane usluge

Informacijske usluge i ire okruenje


Batinske (biblioteke) informacijske usluge

uvijek djeluju unutar ireg drutvenog,


ekonomskog, kulturnog, tehnolokog konteksta...
Pojavni oblik i manifestacije usluga bivaju

izmijenjene, onako kako se mijenja i iri kontekst


unutar kojeg se pojavljuje usluna djelatnost
ustanove
Informacijske usluge razvijale u skladu s

pojedinanim batinskim tradicijama

Informacijske usluge i ire okruenje


Pojavni oblik i manifestacije usluga bivaju

izmijenjene, onako kako se mijenja i iri


kontekst unutar kojeg se pojavljuje usluna
djelatnost ustanove
U ovim procesima, djelimino, valja pronalaziti

uzroke vrlo disperznih i neusustavljenih


stajalita o opsegu i sastavnicama
informacijskih usluga unutar ustanova batine