You are on page 1of 13

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

SULIT
DST
TAHUN 2
2015
1 JAM 15 MINIT

SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT JALAN PEEL


55100 KUALA LUMPUR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2015
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2
1 JAM 15 MINIT
NAMA : _____________________________________________
KELAS: ______________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi
lima bahagian
BAHAGIAN
MARKAH
iaitu bahagian A, B, C, D dan E. A
B
C
2. Anda dikehendaki menjawab
kelima-lima
D
bahagian.
E
JUMLAH
3. Jawapan hendaklah ditulis di ruangan yang
disediakan.
4. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman
bercetak termasuk muka hadapan.
1

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

BAHAGIAN

Jawab semua soalan berikut.


1. Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia?
A. air
B. udara
C. cahaya matahari
Soalan 2 adalah berdasarkan pada rajah 1

Rajah 1
2. Makanan di atas penting untuk _________________
A. membantu tumbesaran
B. membekalkan tenaga
C. menjaga kesihatan

3. _____________
A. susu
B. mi segera
C. ais krim

sesuai untuk sarapan pagi.

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

Soalan 4 adalah berdasarkan rajah 2.

Rajah 2
4. Berdasarkan gambar di atas, manusia mengalami pertambahan dari
segi
A. rupa
B. saiz
C. berat

5. Minum air yang tercemar boleh menyebabkan


A. batuk
B. selsema
C. cirit-birit

Soalan 6 adalah berdasarkan rajah

Rajah 6
6. Persamaan haiwan-haiwan di atas ialah ___________________.
A. makan tumbuhan sahaja
B. makan haiwan sahaja
C. makan haiwan dan tumbuhan

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

makan haiwan lain


makan tumbuhan
tinggal di dalam gua

Haiwan X
7. Haiwan X ialah _________________
A. ular
B. beruang
C. badak

8. Antara berikut yang manakah kepentingan haiwan kepada


tumbuhan.
A. haiwan membantu melakukan pekerjaan
B. haiwan menyuburkan tanaman
C. haiwan sebagai pengangkutan

9. .Haiwan yang manakah melahirkan anak?


A. Angsa
B. Buaya
C. Ikan Paus
10. Cacing tinggal
A. di dalam gua
B. di atas pokok
C. di dalam tanah

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

Soalan 11 berdasarkan rajah 7

Rajah 7
11. Tempat perlindungan bagi haiwan-haiwan di atas ialah
A. reban
B. lubang
C. kandang
12. Apakah nama bagi anak katak ?
A. anak kambing
B. berudu
C. beluncas
13. Pilih pergerakan haiwan yang betul.
A.
B.
C.

lembu
kura-kura
semut

berlari
merangkak
berjalan

14. Permainan yang manakah menggunakan bayang-bayang?


A. Ketingting
B. wayang kulit
C. batu seremban

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

15.

digunakan untuk mengetuk bar

ruang pada papan kekunci.


A. Ibu jari
B. Jari manis
C. Jari kelengkeng

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

BAHAGIAN B (18 markah)


A. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan (X) pada
pernyataan yang salah.
1
2

Keperluan asas tumbuhan ialah udara dan makanan sahaja.


Pokok yang tidak disiram air akan mati selepas beberapa

3
4

hari.
Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas.
Tumbuhan akan membesar dengan sihat jika mendapat

semua keperluan asas.


Tumbuhan di dalam rumah perlu diletakkan di tepi tingkap
untuk menerima cahaya matahari.

(10 markah)
B. Tandakan ( ) bagi keperluan asas tumbuhan dan (X) bagi bukan
keperluan asas bagi tumbuhan.

Cahaya matahari
Tempat gelap
Udara
Air

(8 markah)
BAHAGIAN C (18 markah)
Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut makanan yang dimakan.
7

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

Makan haiwan sahaja

Makan tumbuhan sahaja

Makan haiwan dan


tumbuhan

(18 markah)

BAHAGIAN D (18 markah)


A. Pilih jawapan yang betul kemudian isi tempat kosong dengan
jawapan yang betul.
8

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

pupa

beluncas

telur

Rama-rama

(8
markah)

B. Pada
kan anak
haiwan
berikut
dengan ibunya.

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

(10 markah)

BAHAGIAN E (16 markah)


A. Pilih dan tulis jawapan yang betul.
Manual

Model binaan

Set binaan
10

Komponen

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

1. Mengandungi komponen dan manual bergambar.

2. Bahagian-bahagian untuk membina model binaan.

3. Helaian atau buku yang mengandungi panduan untuk memasang


model binaan.

4. Binaan yang dibina daripada beberapa komponen.

(8 markah)

11

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

unit pemprosesan pusat

tetikus

monitor

Papan kekunci

12

(8 markah)

SULIT

DST/T2PAT/2015/SKCJP

13