You are on page 1of 3

NOTA TAMBAHAN MATA PELAJARAN DUNIA SAINS & TEKNOLOGI

TAHUN 2
Topik : Set Binaan
Set binaan

Set binaan terdiri daripada komponen dan


manual bergambar

Manual

Helaian atau buku yang mengandungi


panduan untuk memasang model binaan

Komponen

Bahagian-bahagian yang digunakan untuk


membina model binaan. Komponen terdiri
daripada pelbagai bentuk, saiz dan warna.

Model binaan

Binaan yang dibina daripada beberapa


komponen