You are on page 1of 2

4 Bestari

Kehadiran:

27/30

TAJUK: Program NILAM


(8.30 9.30
pg)

FOKUS: FU 6.4 A1(i) FS-6.2 A2(i)


Murid tidak hadir:
OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran murid dapat:

BM

a. Dibimbing memahami sebuah buku pilihan


sendiri,
b. Dibantu mencatat sepuluh maklumat
dalam buku Program NILAM
Aktiviti :
1. Murid membaca buku pilihan sendiri
2. Guru menerangkan cara mencatatkan
maklumat dalam buku NILAM
3. Membimbing murid mencatatkan
maklumat dalam buku NILAM
4. Murid membaca dan menyemak semula
maklumat yang telah ditulis.
5. Guru mengesahkan pembacaan muridmurid.

...... orang murid boleh


mencatat maklumat
dalam buku Program
NILAM

...... orang murid


dibimbing mencatat
maklumat dalam buku
Program NILAM

Tarikh

19/1/2016

Hari

Selasa

Tajuk

Program nilam

Kelas

1A, 1C & 1D

Masa

2.05pm 2.35pm

O/Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Dibimbing membaca dan memahami sebuah buku pilihan
sendiri

BBM

Buku Cerita

EMK

Bahasa

AKT

1. Murid membaca buku pilihan sendiri.


2. Guru membimbing murid mengeja dan membaca buku cerita.
3. Mencatat perkataan baru.

Refleksi
........... orang murid boleh membaca buku

........... orang murid dibimbing membaca buku cerita