You are on page 1of 3

IGRAJMO SE Z BESEDAMI

1. ANAGRAM ali PREMETANKA


je beseda, sestavljena iz vseh rk neke druge besede.Premetavamo pa lahko
tudi rke iz celih povedi.
primeri: LETO TELO, MENTOR MONTER, KAMELA GASI TELEVIZOR. IZ
MALEGA RASTE VELIKO.
TORBA - ___________, BLEJANKE - _______________ , ENAKOST - _______________,
PRESLIKANJE - _______________ , SVILA - __________, GOBAVOST ________________
Uganka:
V soboto zjutraj li smo na izlet,
o, na JELOVICI smo bili spet.
Tam smo posluali ptice
in nabirali cvetice.
Katere cvetice? __ __ __ __ __ __ __ __
2. ANTONIMI ali PROTIPOMENKE
so besede, ki imajo nasproten pomen.
primeri: VISOK NIZEK, IROK OZEK, VESELJE ALOST,
HITER - ___________, VELIK - ___________, SKOP - _____________ , DAN ___________
Uganka:
Kaken je lovek, ki ni suh? Reitve so tri, vpii jih na rtice. __ __ __ __ __, __
__ __ __ __,
Z
__ __ __ __ __ __ __ __ __ EPU
3. SINONIMI ali SOPOMENKE
so besede, ki so razline, pomenijo pa priblino ali natanno isto.
primeri: RADOST VESELJE, ZGRADBA STAVBA, HITER UREN, RAJATI
PLESATI
Uganka: PROMETNI SINONIMI
LOJTRNIK - __ __ __
pomenom.
BARKA
- __ __ __ __ __
enega
LETALO - __ __ __ __ __
BICIKEL - __ __ __ __

Na rtice vpii besede z istim


Zaetne rke teh besed dajo ime e
vozila.

4. HOMONIMI ali ENAKOZVONICE, ENAKOGLASNICE


so besede,ki se enako piejo ali izgovarjajo, pomenijo pa povsem razline
stvari.
primeri: PRST zemlja, del telesa, KONJ ival, telovadno orodje, GOST,
VEJICA, MIKA
Uganka: Janez s svojo drago __ __ __ __ __,
da mu kar kaplja od __ __ __ __ __ .
5. PALINDROMI ali POVRATNIKI
so besede ali stavki, ki se naprej in nazaj berejo enako, ali pa imajo brane
nazaj, drug, smiseln pomen.
primeri: CEPEC, OKO, ANA, KISIK,
MESO, ARHIV, CEKIN, MARS,
PERICA REE RACI REP. KAVO NATAKA KATA NOVAK. O, MARKO NESE
LESENO KRAMO. OPEL, O KAKO LEPO!
Uganka: Ugani imeni dveh portnih tekmovalnih vozil, ki se vsako zase bere
naprej in nazaj
enako. V pomo: v obeh tekmujejo na vodi, v prvem na tekoi, v
drugem na trdi.
__ __ __ __ __ , __ __ __
6. TULCI
Beseda, ki se skriva v drugih besedah.
primer: OBRESTI BREST, IVANKA IVANKA, PRAENJE RAENJ
Uganki: O, le kaj skriva v sebi vojaka SKRIVNOST?
Odbij prvo rko, Odbij zadnjo rko in br preberi: __ __ __ __
__

__ __

Skrite reke V vsakem stavku je skrito ime ene nae reke.


NA TOLARSKEM TISOAKU JE UPODOBLJEN PREEREN.
MALO PUDRA VAM POKRIJE MOZOLJE.
ZDAJ GREM URA JE E POZNA
NA NAPAKAH SE UIMO.
V NARAVI PAVA REDKO VIDIMO.
MIKO KRANJEC JE NA PISATELJ.
PRIHAJA DEEVNO VREME ABE REGLJAJO.
7. LOGOGRIFI ali BESEDNE UGANKE
Besede, ki jih dobimo, e eni besedi zamenjamo, odvzamemo ali dodamo
rko ali zlog.
primeri: RONIK KRONIK, BALKON BALON, MESAR TESAR,

Uganki: NENA LEPOTA gora


je bila tako radodarna,
da sem pozabil kako je __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nevarna.
STORI
Dve rki odvzemi, pa bo prebral ime mesta, ki ni dale od te gore. __ __ __
__ __
Igra: Besede spremenljivke
V zaporedju pripovedujemo besede, ki jih dobimo tako, da predhodni
besedi spremenimo,
odvzamemo ali dodamo rko.
KOS, KOST, MOST, POST, PUST, PUSTA, PISTA, PISKA, Tisti, ki ne zna
naprej, izpade.
Veliko veselja in ustvarjalnosti !