You are on page 1of 107

BURDUR Yerel Dinamikler

Projesi
31 Mays 1 Haziran 2014
Burdur

T. Bilimsel Kltrel ve Stratejik


Aratrmalar Merkezi
TBKAM Trkiyede on niversiteden 60
aratrmac ve aydnn;
Yurt dnda 6 lkede 8 bilim adam ve
aratrmacnn yrtt bir sivil toplum
rgtdr (NGO)

Amac:
Projeler retmek
Kltr sanat etkinliklerini gerekletirmek
Eitim yapmak

Projenin Amac
Burdurun Trkiyede ve
Dnyada tannmasn salamak,
Burdura ait yerel dinamiklerin
neler olduunu belirlemek,
Tantmnn bir stratejik plann
yapmak

Projenin Hedefi
lin ksa srede
tantlacak tarihi ve
turistik
zenginliklerinin
belirlenmesi ncelik
srasnn tespiti

Projenin Kazandracaklar-I
Envanterin
tamamlanmasndan sonra:
Yreye ait gda, el ii ve
benzeri unsurlarn
retilmesi, tantlmas.
Yreye ekonomik bir girdi
getirecek hale getirilmesi
iin yaplmas gereken
eylem planlarnn
belirlenmesi.

Projenin Kazandracaklar-II
Burdurun yerel dinamikleri olan
deerlerin:
Blge, Trkiye ve dnyada
grnrlnn salanmas,
Markalatrlmas, ticari ve
iktisadi hareketliliin salanmas
iin ynlendirici bilgi edinilmesi,
Srdrlebilir olmasn salayc
yeni sosyal ve iktisadi projelerin
gerekletirilmesi,

Projenin Kazandracaklar-lll
Burdur yerel dinamikleri adna katma
deer yaratacak bir festivalin planlanmas,
gerekletirilmesi ve kurumlatrlmas,
Bu amala ilde ve ilelerinde
gerekletirilen festival ve enliklerin
incelenerek birletirilip g birlii
oluturulmas

Uzun Vadeli Getirisi


Safranbolu ve Beypazar
rneinde olduu gibi
Trkiyeye ve dnyaya
almak, tannmak adna
yaplacak almalar
belirlemek.

Safranbolu rnei
SafranboluDnya Kltr Miras Listesine giren
marka bir kent olmutur.
Trkiyede ve dnyada yreye ait zellikler ve
gzelliklerle tannmtr.

Safranbolu Lokumu

Bakr ilii

Safranbolu Elii
Safranbolu Mutfa

Safranbolu Evi

Safranbolu Elileri

Safranboluya Gelen Yatl Turist


Says
(SAFRANBOLUYU ZYARET EDEN TURSTLERN DEMOGRAFK ZELLKLERNE GRE TURSTK RNLER ALGILAMA DURUMU
Ahmet GRBZ
Karabk niversitesi, Safranbolu Meslek Yksekokulu) Dou niversitesi Dergisi

2013 ylnda 195 bin 616's yerli, 43 bin 850'si yabanc


239 bin 466 turist konaklad.

2013de 85 lkeden ileye gelen 43 bin 850


yabanc turistten 13 bin 64'n Tayvanllar
oluturdu. Tayvanllar 5 bin 398 Alman ve 3 bin
737 kiiyle Japon turistler takip etti. leye
gelen yabanc turist saysnda da 2012 ylna
gre geen yl 5 bin 169 art grld.

Bir Gecelik Konaklama cretleri


http://www.booking.com/hotel/tr/gulevi-safranbolu.html?aid=319929;sid=4597713e025905061950217fe184d88d;dcid=1

67. 50 Avro: 202.50 tl

84.37 Avro: 253.00tl

118.12: 354.36 tl

Ortalama 270.00 tl
bir gecelik konaklama
Yllk konaklayan Turist says: 239.466 kii
Bir gnde konaklamak zere gelen turist says: 656 kii her turist ortalama 3
gn gecelese: 1968 konaklamaX200 tl=393.600 gnlk gelirx50 tam yatak
kapasitesi: 19.680.000 tl.

Safranbolunun Yllk Tahmini


Gn Birlik Turist Geliri
(2012 yl rakamlarna gre:)

658.000 gnbirlik turist ortalama 50TL. harcasa


658.000X50:32.900.000 ortalama 50 gn gn
birlik turist geldii dnlrse:

Toplam tahmini turizmi geliri:


32.900.000

Hseyin nal
Safranbolu Turizm Dernei Bakan

Uluslar aras Altn Safran


Belgesel Film Yarmas
2000-2014 14. yaplyor.

Beypazar rnei
le kendi z gcn harekete
geirerek balamtr.
Avrupa Birlii fonlarndan
yararlanarak ileye ait zellikleri ve
gzellikleri gelitirmi ve bugn
Marka Kent unvann almtr.

Beypazar evi

Beypazar Mutfa

Beypazar El Sanatlar
Beypazar Gm ilii

Beypazar Kilimi

2012 yl iinde

letmeler
Gm :80 Adet
Altnc :20 Adet
Semerci :1 Adet
Scak Demirci :2 Adet
Yorganc :9 Adet
Sobac :7 Adet
Turistik letmeler :20

Beypazarnn Yllk En Az Tahmini


Turizm Geliri/ (http://www.beypazari.bel.tr/istatistikler)

Yllara Gre lemize Gelen Turist Says


1999 yl :2501
2000 yl :3980
2001 yl :7646
2002 yl :40.000
2003 yl :100.000
2004 yl :180.000
2005 yl :200.000
2006 yl :240.000
2007 yl :300.000
2008 yl :370.000
2009 yl :400.000
2010 yl : 670.000
2011 yl : 785.000
2012 yl : 950.000

950 bin turistin tamam gnbirlik gelen


turist olarak kabul edersek ve her turistin
en az 50TL harcama yaptn dnsek:

950.000X 50TL: 47.500.000


TL
(Yatl turist
hesaplanmamtr.)

Burdurun Avantajlar
Tarihsel sre iinde antik bir
zenginlik tamas
a.- 8.000 yllk Haclar Hy
ve kazs
Kaz blgesinde yaplacak
etkinliklerle dikkat
ekilebilir

b. Antik a Kybira drtls ad


verilen drt tarihi kente sahip
olmas
Bunlarn mimari ve kent planlamas
bakmndan Antalya yresi ile
farkllklar gstermesi

Burdurun Avantajlar
Zengin bir :
A. Seluklu
B. lhanl
C. Hamit olu Beylii
D. Osmanl mirasna sahip
olmas

Antalya Mula ky eridi gne ve deniz


turizmine arlk vermekte
Kylarn salksz yaplanmas sebebiyle deniz
turizmi ile snrl kalmas
Turistin ilgisini ekecek kltrel tat ve
eitlilikleri tamamas
Burdurun ise byle bir turizm evresine yakn
kltrel deerlerini yitirmemi olmas

Hamidoullar Beylii Dnemi

bni Batuta Seyahatnamesinde


Burdur bir kale zerinde kurulu
belde olarak zikredilmektedir.
Ahilerin burada da gl bir
organizasyonundan sz eder.
Balk ve bahelik bir yer olarak
tanmlar.

1478deki bir tahrirden Burdurda biri


Hristiyan mahallesi olmak zere drt
mahallenin mevcut olduu
anlalmaktadr. Mslman mahallesi
Cami, Burc Mescidi ve Yeni Mescid adlarn
tayordu. Bunlarn en by Cami
Mahallesi idi.
emsettin Saminin Kamusul- alamda
Ahalisi takriben 80.000 kiiden ibaret
olup, merkez livada bulunan ve yine lisan-
Trki ile mtekellim olan birka yz Ermeni
ve Rumdan baka cmlesi Mslimdir

Yrenin Stratejik nemi


Karamanoullar lkesi Osmanl Devletine
ilhak olunmadan nce Osmanllar, Arap lkeleri
ile dorudan doruya mnasebetlerini baka bir
yoldan, Antalya deniz yolundan temin etmeye
almlardr. Antalya-Bursa yolu, Bursa iin
erkenden en ehemmiyetli ticaret yollarndan biri
haline gelince, Osmanllar I. Murat devrinden
itibaren Hamidelini tamamen ele geirmek ve
Karamanllara kar korumak iin inatla
mcadele etmilerdir. Halil nalck, Osmanl
mparatorluu Toplum ve Ekonomi, stanbul 1996, s.206

1522 tarihli bir kayda gre ehirdeki hane says 238 idi.
Ayn yzyln ikinci yarsna ait 1568 tarihli baka bir
defterdeki bilgilere gre hane saysnn 379a kt eski
mahallelere ilaveten Debbahane, Mehmet Kethda,
Demir Mescidi, Karagz Mescidi, Nurullah elebi Mescidi
adlarnda yeni mahalleler kurulduu anlalmaktadr.

Kayck emesi
(Askeriye ky)

Burdurda retim
uha ve Boas nemli bir
dokuma tr olarak Burdurda
ok yaygn
Temettuat defterinde 273
hanenin geimini uha
retiminden kazand
anlalmaktadr.

1882 de Burdurda .... her nevi


bez ve alaca ve kilim ve seccde ve
mutbiye imal edildii ve hatta
alaca imalatnda Halep
kumalarnda fark yok denilecek
kadar gelime gsterdii ....
anlalmaktadr.

Burdurda dokumaclk mesleinin ve


ulhaln 15. yzyldan beri gelien bir
ikolu olduu tarihi belgelerden
anlalmaktadr. Boas denilen ince
astardan bez ve brncek 15. ve 16.
yy.larda stanbula ve yabanc lkelere
pazarlanrd. 1830lu yllarda yaplan bir
saym srasnda Burdurda bulunan bir
Avrupal ve bir ranl tccar bu gr
desteklemektedir.

Muytaplk Aba Dokumacl nemli gelir kaynadr.


uha, dokumadan sonra ikinci nemli yere sahiptir.
nc srada kee yapm gelmektedir.
Burdurda 19. yzylda geimini kuma ticaretinden
yapan esnaf says 60tr.
lde 82 terzi bulunmaktadr.
Katip elebi 17. yzylda blgede Azim
boyahanelerin olduunu syler.
ehirde otuz boyac dkkan bulunmaktadr.
Sana kz m verirler / Kl alvar giymeyincek

Burdurda Dier nemli Kolu


Dericilikle ilgili meslekler olarak; dikici
112 (%4,1), debba103 (%3,8), semerci 38
(%1,4), haffaf 8 (%0,3), eleki 10 (%0,4),
sara 5 (%0,2), ark1, gnc 2, krk 1
ve nalac 1 olmak zere bu ikolunda 282
esnaf vardr.
1882 ylna ait Salnamede: Mamlat-
debbaiye hayli de hayli ilerleyerek bu
yzden esnaf epey istifade etmekte ......
denilmektedir.

Burdurda tamaclk da nemli bir


Yere sahiptir
ehirde meslei kirac olarak
belirtilen 36 hane reisi, 1
kirac hademesi, 1 kirac
tebaas ve 3 ta kiracs ile 10
deveci ve 2 deveci hademesi
olmak zere toplam 53
nakliyecikle ilgili esnaf
bulunmaktadr.

Hizmet Sektr
Hizmet reten toplam yedi eit meslekten, 34
(%1,3) esnafn yer ald, bu grupta dalm u
ekildedir: 23 kahveci, 4 tellal, 2 mcellid, 2
sai (ulak, postac), 1 yazc, 1 hattat ve 1 hanc.

Hayvanclk
19. yzylda Erzurum ehrindeki kk
ba hayvan says1300 Bilecik ehrinde
507 iken Burdurda 7615 kk ba
hayvan vardr. Bu durum bugn de
ekonomik deerini srdrmektedir.
zellikle doal retime arlk vermek,
bitki rts envanterine gre de ciddi
bir pazarlama stratejisi belirlemek
gerekmektedir.

Osmanl Dneminin nemli kltr ve ticaret


merkezlerinden biri olmas

Oymacl, kalem iilii, zgn mimari, bahe


duvar tasarmlar
Geleneksel mimari iilii ile ilgili ustalarn en
son eserlerini Burdurda sergilemeleri

Burdurun Avantajlar
Zengin ve otantik bir halk kltr hazinesine
sahip olmas Teke Yresi Halk Kltr
Mutfa, el sanatlar

Burdur Mutfa

Sepet ve Hasr El ii rneklerinin


Hayatn iine sokmak

El Sanatlar

Sepet ve Hazr el ii rnekleri

Burdurun Avantajlar
Antalya uluslar aras havaalanna yakn
olmas, bilim kltr sanat festivali iin
gelecek katlmclarn geli gidii iin
byk bir kolaylktr.
Isparta Havaalan 30 km.
stanbul-Bodrum-Fethiye-Antalya
Ankara-Bodrum-Fethiye-Antalya
arasnda yollarn kesitii noktadadr.
Konaklama tesislerinin planlamasnn
yaplmas gerekir.

Transit Konaklama
Fethiye, Mula ve Marmarise karayolundan
giden turistlerin dinlenme amal
konaklamasna uygundur.
Antalya blgesine gelen turistlerin tarihi ve
turistik gezileri iin yakn ve ilgi ekici bir
alandr.

Burdurun Turizm ve Festival


Kapasitesi
Turizm blgelerine yakn olmas
Doal evrenin fazla tahrip olmam olmas
Kltrel mirasnn hem antik a asndan
hem de geleneksel kltr varlklarmz
asndan zengin olmas

Antik Kentin Dier illerdekinden


Farkn ne karmak
zellikle ehir plancl
asndan Kibyra Antik
Kentinin alt yapsnn
mkemmeldir. Atk su ve
yamur sularnn tahliye
edildii kanalizasyonlar
bulunmaktadr.
Dnya tp tarihi asndan
son derece nemlidir.

Doal evrenin Eco Turizme Msait


Olmas

Sefer yiit maaras

nsuyu

Stler milli park

Gller Blgesi Oluu

Salda gl

Yarl gl

Glhisar gl

Uluslar aras Ku ve Doa Derneklerinin lgisi


ekilebilir.

Ku gzlem merkezi bungalo ve karavan turizmine


gre tasarlanmal

Burdur Glndeki Dili Sazancn


Tantm retimi ve Pazarlamas Yaplabilir

Burdur Dili Sazanc

Hollandann Yllk Lale soan ihracat 606


milyon avro (2005 yl)
ABDde balk satlarndan 963 milyon
dolar; perakendesattan da 3 milyar dolar
gelir elde ediyorlar.
Dnya apnda ele alndnda akvaryum
balklar ile ilgili malzemelerin retimi ve
sat yllk 30 milyar dolar gelir getiriyor.
Prof. Dr. Atilla Alpbaz

Treking/ Yama Parat


imkan aratrlmal ve tantlmal
antik yollar ilgi ekiyor

Yayla Turizmi
Tantmn nemli bir paras olmal

Yaylalar, yaban hayat ve benzeri yerlerin yeniden dzenlenmesi ve


ekolojik turizme almas iin olas ngrlerin saptanmas.
Szl Kltr unsurlar masallar, efsaneler, halk airleri ve onlarn
eserleri turizm almalarnda kullanlmal

Teke Yresi Yrk adr

Turistik Grnrlk Oluturma


Tarihi ve turistik yerlere kolay ulalabilmesi
iin il ve ilelerde tabela ve yn levhalarnn
hazrlanmas bunun sadece Burdur yresine
gre estetik olarak tasarm
Olanlar arasnda uluslararas standartla
grnt ve estetik btnln salanmas

Burdur'daki turizm potansiyelinin ortaya


karlmas iin; ilin stratejik turizm plannn
belirlenmesi, ilin tantm iin turizm slogan,
logosu ve maskotunun belirlenmesi,
Bunun iin ortak akln kullanlmas, sivil
toplum rgtleri, eitim kurumlar, kanaat
nderlerinin ortaklaa rettikleri sloganlar ve
dnceler ne kmal

Bucak ilesinde
bulunan ncirhan'n
restore edilip
turizme almas

Her Eve Bir Atlye projesinin balatlmas,


gerekletirilmesi iin yararlanlacak bilimsel
bir envanter elde edilmesi.
Yresel yemekleri el ilerini bilen kiilerin
bulunmas ve bunlarn retici olarak
deerlendirilmesi

Butik otel kavramnn yaygnlatrlmas


Burdurun kalknmasnda ok nemli
bir yere sahip olacaktr.

Bacasz Sanayi gvene dayanr:


Yaplan btn ilerde kalite standard ve
gvenliinin belirlenmesi.
Kontrol ve denetim iin bir yaplanmaya
gidilmesi (Ahi rgtlenmesi)

Tarihi Kilise yalnzca mze olarak deil toplant


ve sanat etkinlikleri mekan olarak da
dnlmeli

Tarihi yaplar yaayan mekanlar haline


getirilmelidir. Zaman zaman byk etkinlikler
bu mekanlarda gerekletirilecek biimde
tasarlanmaldr.
l blge ve lke dzeyinde planlar yaplmas,
yol haritalarnn belirlenmesi gerekir.

Fransada
GITES de FRANCE
Uygulamas
Alsas
Burgonya
Normandia
Chambre dot

Yerel Dinamikler
Yrtme Plan

Proje Yatay Btnl

Proje Dikey Btnl

I.BURDUR KYBIRA ULUSLARARASI


BLM, KLTR, SANAT FESTIVAL
Uluslar aras dizi film kalite yarmas

Festival in Olmas Gerekenler


Ulusal ve uluslar aras ilgi ekmesi
Medyann gz ard edemeyecei haber deeri
tamas
Kltr ve sanat evreleri tarafndan
benimsenmesi
Festivalde yaplacak etkinliklerin lke veya
dnya gndemine yerlemesi

AMA
Burdur un btn kltr unsurlarn yurt ii ve
yurt dnda tantan ile gelecek yerli ve yabanc
turist saysn sistematik bir biimde artracak
Burduru, un Avignone, Edinburgh, Bordeaux
gibi dnya apnda bilim kltr sanat kentine
dntrlmesidir.

Avignon Festivali

Edinburg Festivali

Bordo Irmak Festivali

G Birlii ve Btnlk
GN / FESTVAL ADI
ATATRK' N BURDUR' A GEL

DZENLEND YER / TARH


MERKEZ/6 MART

AKPINAR YAYLA ENLKLER


GELENEKSEL YALI PEHLVAN GRELER

KEMER LES/HAZRAN 3. CUMARTES GN


ALTINYAYLA LES/TEMMUZ'UN 2. HAFTASI

KLTR VE SANAT ENL


AVCILIK VE ATICILIK YARIMALARI
KLTR VE SANAT ENL
ALTIN TTN YALI PEHLVAN GRELER
YUNUM TREN

BUCAK LES/AUSTOS 1. HAFTA


BUCAK LES/AUSTOS 1. HAFTA
MERKEZ/22-30 AUSTOS
BUCAK LES/AUSTOS SON HAFTA
HASANPAA-TEFENN/AUSTOS SON HAFTA-EYLL LK HAFTA

TEFENN BARUTLU ENLKLER


YELKY ALTIN ELMA FESTVAL
YELOVA KURULU GNLER ENLKLER
SAGALASSOS KLTR ENL
DENGERE ANASON FESTVAL
KOZAA KASABASI YAYLA ENL
GLHSAR YALI PEHLVAN GRELER
YUSUFA TARIM, HAVU VE KLTR FESTVAL
ZRA ALETLER VE TARIM FUARI
HALK KONSER
AMKY SOAN FESTVAL

TEFENN/AUSTOS 3. HAFTA
YELKY-TEFENN/EYLL 2. HAFTA PAZAR GN
YELOVA/14-15 HAZRAN
ALASUN/1-5 EYLL
AVDIR/AUSTOS AYI
AVDIR/HAZRAN AYI
GLHSAR/AUSTOS 1. HAFTA
GLHSAR-YUSUFA/EYLL AYI
GLHSAR/TEMMUZ AYI
GLHSAR/AUSTOS AYI
GLHSAR-AMKY/TEMMUZ AYI * Bu bilgiler Burdur Valilii
sitesinden alnmtr.

Festival ve enliklerin ayn haftaya ve


bazlarnn mevsim ve retimle ilgili
olduu iin birbirini takip eden
haftalara alnmasnn Burdurun bir
btn olarak tantlmasnda byk
nemi var.
Bir enlie ilgi duyarak gelenin dier
enlikleri de izlemesi nemli
Geni halk kitleleri yannda elit bir
tabakann yurt iinden ve yurt dndan
gelmesinin salanmas gerekir.

1. Uluslar aras Kristal


Ceviz Festivali

enliklerde Tarihi Mekanlar


Burdur ili snrlar iindeki tarihi
mekanlarn aydnlatlmas
Kullanmnn en verimli ve etkili
bir biimde yaplmas ok
nemli

1- Hipodrum
ok nemli sanatsal etkinlikler iin elverilidir,
opera, bale, tiyatro, mzikaller, konserler,
nemli astronomik olaylarn gzlenmesi,
uygun hava koullarnda nemli bilimsel
kongrelerin dzenlenmesi

2-Medusa Ba Mozaii
Sahnenin zeminindeki dnyada
tek olan Medusa Ba mozaii,
bu antik tiyatronun birer mimari
projesi esas alnarak bu
mimariye uygun sanatsal
gsteriler burada dzenlenebilir,
konserler, gsteriler, tiyatrolar,
toplantlar.

3- Byk Tiyatro
Bu antik tiyatro daha byktr ve
daha byk gsteriler iin
elverilidir, restorasyonu ve
tamamen hizmeti girmesi zaman
alacaktr,
Bu 3 sahnenin ayn blgede
olmalar, birbirlerine yrme
mesafesinde olmalar byk
olanak sunmaktadr,

Festival in Glhisarn Tasarlanmas


Dzenlenmesi dnlen uluslararas iin
Burdur Valilii, Belediyesi, Mehmet Akif
niversitesinin maddi ve destekleri nemlidir.
Gelecek konuklarn arlanmas iin Glhisar
da bulunan baz binalarn Burdur tarihi ve
arkeolojisine uygun mimaride butik oteller
olarak yeniden tasarlanmas gerekli olacaktr.

Balangta var olan maddi olanaklar


erevesinde 3-5 yabanc toplulukla festival
balatlr, Antalya, Mersin, Adana gibi illerde
bulunan yerli opera bale ve tiyatrolardan
katlm salanr.
1. Burdur Kybira Uluslararas Bilim Kltr
Sanat Festivalinin yaplmas birok yerli
yabanc zel resmi kurum kurulular harekete
geirecektir.

Gerekletirecek Kurumlar

l Dndan

Destek Unsurlar

Festival Yol Haritas

1. Mart 2014:
kltr envanteri almas/Festival komitesinin oluturulmas
2. Nisan 2014:
Bilgilendirme almalar
3. Mays 2014:
Kltr Envarterinin tamamlanmas
4. Mays 2014:
5. Mays 2014:
Temmuz ve Austos ayndaki Burdur ili iindeki festivallerin etkin kutlanmas
planlamasnn yaplmas/ Kybrada ilk festivalin yaplmas
6. Eyll 2014,
2015 yl festival hazrlklarnn balangc

7. Eyll 2014:
Dizi film festivalinin jrisinin kurulmas toplantlar, festival duyurularnn
yaplmas,
8. Eyll 2014
Festival programnn hazrlanmas
Ekim 2014:
Basn toplants ile festival bilgilendirilmesinin yaplmas
Kasm 2014:
Burdur ve ilelerinde festival hazrlklarnn izlenmesi ve gelitirilmesi
Aralk 2014
2014 yl dizi filmlerinin festival komitesine ulamas
Ocak 2015
Jrilerin toplanarak baarl dizileri belirlemesi
ubat 2015

Ekim 2014:
Basn toplants ile festival bilgilendirilmesinin yaplmas
Kasm 2014:
Burdur ve ilelerinde festival hazrlklarnn izlenmesi ve gelitirilmesi
Aralk 2014
2014 yl dizi filmlerinin festival komitesine ulamas
Ocak 2015
Jrilerin toplanarak baarl dizileri belirlemesi
ubat 2015
Yerli ve yabanc protokoln davetlerinin yaplmas

Mart 2015
Dizi film yarmas jrisinin toplantlarnn balamas
Nisan 2015
Yarma sonularnn alnmas
Mays 2015
Festival hazrlklarnn gzden geirilmesi
Haziran 2015
1. Byk Basn toplants
Temmuz 2015
2. Byk basn toplants (Alanda medya mensuplaryla)
Austos 2015
Festival etkinlikleri

T.C.
EVRE VE EHRCLK BAKANLII
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MDRL
ANTALYA BURDUR ISPARTA
PLANLAMA BLGES
1/100.000 LEKL EVRE DZEN PLANI

3.1.1 Fiziksel Hedefler


Fiziksel hedef olarak tanmlanan kriterler evre, yerleim yerleri, sanayi alanlar,
turizm alanlar, tarihi ve kltrel alanlar, ulam, tarm topraklar, su kaynaklar,
doal nitelii korunmas gerekli alanlar vb. fiziksel zellii bulunan alanlardan
olumaktadr.
Tarihi ve ren yerlerine ynelik hedefler
Tarihi ve ren yerlerinin korunarak turizme kazandrlmas Blgenin tantmnda,
blgede bulunan tarihi ve kltrel yerlerin ne karlmas Koruma kullanma
dengesinin oluturulmas Srdrlebilir koruma anlaynn gelitirilmesi

evresel Hedefler
evresel deerlerin korunmas ve gelitirilmesi
Su yzeylerinin (Doal ve Yapay Gllerin) Korunmas
Su Yzeylerini Besleyen Su Kaynaklarnn Korunmas
Yeralt Su Kaynaklarnn Korunmas
Sulak Alanlarn Korunmas
Su Kirliliinin nlenmesi ve Su Niteliinin Gelitirilmesi
Erozyonun nlenmesi
Hava ve Toprak Kirliliklerinin nlenmesi
Grlt Kirliliinin nlenmesi
Grnt Kirliliinin nlenmesi
Flora ve Faunann Korunmas
Orman Alanlarnn Korunmas
Sanayi Tesislerinin Yaratm Olduu Kirliliin nlenmesi
Kat Atklarn Toplanmas, Geri Dnmnn Salanmas

Planlama blgesinde bulunan tarihi ve kltrel


yerlerin tantmna
ynelik fuar, festival vb. etkinliklerin yaplmas

Ekonomik ve Hizmet Hedefleri

htisaslam, Ticari ve Kiisel Hizmetlerin Gelitirilmesi,


Turizm ve Rekreasyonun Gelitirilmesi
Hizmetler sektrnn gelimesinin desteklenmesi
Turizm ve rekreasyon alanlarnn niteliklerini gelitirici nlemlerin
alnarak desteklenmesi
Alternatif turizmlerin trlerinin glendirilmesinin salanmas
Blgede var olan turizm kaynaklarndan yararlanabilmek iin tur
gzergahlar oluturulmas
Turizmin doann korunmasnda ara olarak kullanlmas ve
alternatif turizm trlerinin gelitirilmesi(Yerel kltre saygl, krsal
ekonomiye katks olan )
htisaslam ticari ve kiisel hizmetlerin gelitirilmesi

Blgenin turizm potansiyeli gz nne alnarak tarihi


kimlii koruyucu ve gelitirici yeni tur gzergahlar
oluturularak mevcut tarihi ve ren yerleri ile
btnl salanacak. Burdur ili Alasun ilesinde
yer alan Sagalasus antik kenti blge tantmnda
kimlik oluturacak ekilde ne karlacaktr.

Blgenin turizm kimliinin, tarihi ve kltrel kimliiyle birlikte


glendirilip ne karlmas ve deerlerin tantm iin
festival, kongre ve fuarlar dzenlenecektir.
Tarihi ve kltrel deere sahip alanlarn gelecek kuaklara
aktarmnn yaplabilmesi iin mzeler kurularak
srdrlebilirliinin mevcut ve zel mekanlar ile salanmas.
(Antalya Burdur ve Isparta illerinde ak hava mzeleri,
etnografya mzeleri vb. kurulmas )

Burdur ilinde su sporlar, yayla turizm, doa


turizm ve hayvansal retime ynelik
turizmlerin gelimesinin salanmas

Burdur li Nfus Projeksiyonu


(2012-2025)
Burdur ili ve ilelerinin 1/100.000 lekli evre dzeni
plan planlama dnemi nfuslar olarak 4 farkl nfus
ynteminin ortalama deerleri kabul edilmitir.
Buna gre Burdur ilinin 2025 yl nfusu 520.000 ile
540.000 kii arasnda gerekleebilecei kabul
edilmitir.

2025 Ylnda Burdurun leleri


Alasun
Altn yayla
Bucak
avdr
eltiki
Glhisar
Karamanl
Kemer
Merkez ile
Tefenni
Yeil Ova

25.000 -27. 000


7.000-12.000
105.000-112.000
30.000-33.000
9.000-11.000
31.000-33.000
14.000-17.000
5.000-7.000
150.000-155.000
19.000-21.000
33.000-37.000

Stun1


n
a
i
n

i
l
r
i
b

v
G
r

b
a
S

r
a

a
b