You are on page 1of 2

Obdarujte ju kyticou!

A to ani nemuste vjs z domu

no, aj toto je u dnes mon. Meme to nazva aj novou rou darekov ve v online svete je u
dnes mon takmer vetko. Je to naozaj jednoduch. Sta, aby Ste si na chvku sadli, urobili men
prieskum, kde o maj, o sa Vm pi. Ke si u vyberiete, sta jedno kliknutie, a darek je na svete.
Presne kvli takmuto zjednodueniu je Vm rozvoz kvetov k dispozcii.
Darova ene kyticu je krsne gesto, za ktor Vm bude van. Vy jej tm ukete, ako vemi ju
mte rd a ona sa Vm jednoznane odva.
Valentn je u naozaj vemi blzko to je pre Vs dokonal anca vyska si rozvoz kvetov. Nemuste
by vbec skeptick. Priname Vm tri hlavn vhody, preo sa rozvoz kvetov naozaj oplat sksi.
Asi najvou vhodou, ktor so sebou rozvoz kvetov
prina, je prve uetrenie Vho asu.Sta Vm na
to naozaj len pr mint. Zistite, ak kvety m Vaa
drah rada, a mete jej tak vytvori krsnu kyticu
v podstate na mieru. Tie jej mete ku kytici vytvori
osobitn a originlne venovanie, ktor ju zaruene
pote. Nezabdajte vak, e kvety je treba objedna
pr dn pred poadovanm doruenm, aby Ste
predili oneskorenmu dodaniu.

alou obrovskou vhodou, ktor so sebou nesie rozvoz kvetov, je monos doruenia takmer
kamkovek. Nemuste by ani v tom istom meste ako ona. Stavte na loklnych floristov. Bude to
jednoduchie pre Vs aj pre nich a doruenie bude trva o nieo kratie.

Krsne na rozvoze kvetov je prve to, e vaka nemu dokete vytvori moment prekvapenia. Na sto
percent sa Vaa polovika pote, ke ju pred dverami bude rno aka krsna farebn kytica od Vs.
Vylepte jej tak akkovek sviatok!
Predtm ne sa rchlo pustte do objednvania, skste sa najprv inpirova v Kvetiny Vekoobchod.