You are on page 1of 2

- Hin nay, trong mi trng kinh doanh c mt lng rt ln cc thng tin cn phi

chuyn tip n nhiu ni trong cng mt thi gian. Cng thi im , cc doanh nhn
v cc nh nghin cu cn ly mt lng ln thng tin v thng k trong cng mt ngy.
Mng hin nay c s dng v pht trin p ng nhu cu ny, vi s pht trin
th cc dch v mi li c thm vo phc v tt hn cho nhu cu s dng.
- Cc ng dng hin nay trn mng Internet u da vo giao thc truyn theo im,
ging nh l cc ng dng trong mng LAN truyn thng.IP multicast gip cho mng tit
kim c bng thng. IP Multicast l mt s thay th tt cho qu trnh truyn unicast
khi m cc cng ty cn chuyn thng tin n nhiu khch hng trong cng mt thi
im.S dng IP Multicast c th gim ti cho mng. V d mt ng dng v ti chnh
cn phi gi thng tin bo co cho hng trm my trong mng ca mt cng ty. Mi my
nu s dng theo giao thc unicast th thng tin cn phi nhn bn ln hng trm ln v di
chuyn trn cng mt lin kt mng. Cc gi tin ch c nhn bn khi gp mt nhnh r
trn cy chuyn tip.
ng dng:
- Phn phi thng tin: IP Multicast lm cho vic phn phi thng tin trong cc phng ban
tr nn d dng. V d mt cng ty c mt s thay i v chnh sch gi c th thng tin
ny s c truyn ti ton b cc i l trong cng mt lc, hoc cc cng ty v IT s
dung IP Multicast a thng tin cp nht v cc phn mm mi ca mnh ti khch
hng.
- Hi tho truyn hnh:Thng thng ngi ta hay s dng cc ng ISDN t tin phc
v cho vic hi tho truyn hnh hoc s dng dch v do cc cng ty vin thng cung
cp. Hi tho tng tc qua Internet,Intranet hoc extranet s dng multicast th c gi tr
kinh t hn nhiu, v cho php s ngi tham gia cng mt lc khng gii hn.
- Pht hin dch v: cc giao thc pht hin dch v trn mang s dng multicast thay v
broadcast th c hiu qu cao hn, iu lm cho dch v khng cn b gii hn trong
phm vi ca mt subnet m c th m rng trn ton mng TCP/IP m khng cn phi
cung cp cc thng tin v cu hnh
- Cc yu cu cn thit trin khai ng dng:
RFC 1112 Giao thc IGMP cho php cc trm c th ng k tham gia hay ri khi mt
nhm ang hot ng.
PIM mt chun ang c xy dng cho IETF. PIM cho php router xc nh ng mt
con ng cho cc gi tin multicast v xc nh nhm multicast no cn c chuyn.
C ch qun l ti nguyn, nh l cc hng i cho php ngi qun l mng qun l
bng thng ca cc nhm multicast.
C ch bo mt kim sot giao din mng c gi v nhn cc gi tin multicast cho
nhm multicast.
2. Kh nng ca Multicast:
- Mt mng c kh nng multicast c th chuyn tip cc gi theo a ch ca n. Cc
router c h tr multicast phi theo di c thnh phn no trong mng c cc my tnh
tham gia vo nhm.
2.1 Kh nng ca multicast trn cc my trm:
- RFC 1112 m t IP multicast m rng cho chng giao thc IP. C tt c ba mc tng
thch ca chun ny tn ti. Ti mc 0, c ngha l khng h tr cho IP multicast v
khng c nh hng bi cc hot ng multicast.
cung cp multicast ti mc 1, mt my tnh trong mng IP phi h tr truyn cc gi

tin multicast. Ti mc ny cc host chi gi cc gi tin multicast, mc 1 cho php mt host


tham gia vo mt vi dch v da trn multicast nh l thng bo trng thi hoc nh v
ti nguyn. Cc host ti mc ny khng th nhn cc gi multicast
- Ti mc 2 cc host phi cung cp kh nng truyn v nhn cc gi tin multicast IP. Cc
host ca mc 2 phi h tr ton b cc kh nng ca IP multicast. Host c th tham gia v
ri nhm. Cc nhm thuc mc 2 phi c ci t giao thc IGMP trong n. Mc ch
chnh ca IGMP l thng bo cho cc router bit v s hin din ca host trong nhm
router c th chuyn tip cc gi n cho n.
2.2 Kh nng ca multicast trn router:
- Chuyn tip cc gi tin IP Multicast c th c thc hin thng qua qu trnh cu hnh
tnh hoc s dng cc giao thc nh tuyn multicast. Thit b chuyn tip cc gi tin
multicast gi l multicast router. Chng cng c kh nng chuyn tip cc gi tin unicast
hoc khng ty vo mc ch s dng.Router chuyn cc gi tin multicast da vo gi tr
a ch ngun v ch ca chng. Cng vi s bng n d liu thng tin hin c nh l
cc ng dng multimedia, truyn d liu thi gian thc, cc router mi hin nay u c
kh nng nh tuyn cc gi tin multicast c xy dng sn.Tuy nhin vn cn rt nhiu
router khng th chuyn tip cc gi tin multicast mt cch ng n.
- Mt host gi mt thng ip multicast ln mng v ngay lc cc router c kh nng
nh tuyn multicast ly gi tin ny, chuyn n n nhm ring ca n. Router xy dng
ng i cho cc nhm bng cch xy dng mt cy phn phi t pha ngi gi n tt
c cc ngi nhn khc. Multicast router phi thc thi mt gii thut nh tuyn da trn
giao thc inh tuyn multicast.
- Cc giao thc nh tuyn c th c l:
DVMRP, giao thc nh tuyn ni.
MOSPF, Mt giao thc m rng ca OSPF
PIM, cho php cc router trn mng unicast hin ti c kh nng chuyn tip cc gi tin
multicast.
- Giao thc multicast c th c s dng nm trn tt c cc giao thc khc c
trong mng ch cn thao tc nng cp phn mm cho cc thit b nh tuyn hin
ti. Mt tng lai l tng cho cc IP multicast nu nh cc thit b nh tuyn
u h tr cc giao thc IGMP,DVMRP, MOSPF v PIM, iu ny s gip nng
cao rt nhiu tm ca cc ng dng multicast v qu trnh tng tc gia cc
thnh phn mng.
- Giao thc nh tuyn ph bin c s dng trong mng l DVMRP, hot ng
bng cch gi thng tin qung b n tt c cc multicast router m n c th. Khi
khng c mt thnh vin no kt ni vo nhnh ny th nhnh s c tch
khi cy. Qu trnh gi thng tin qung b ny c th n mt router multicast t
vi hng khc nhau, v th y lun c thao tc chn hng i tip theo cho
gi tin.