You are on page 1of 11

Kutatsok Btaaptiban

Ez, a ktsg nlkl impozns, tmrdek ismeretanyag mennyiben segti a


dntshozkat annak megtlsben, hogy a grnit-formci alkalmas kis- s kzepes
aktivits atomermves radioaktv hulladkok trolsra? Az adatokbl melyik
bizonytja azt, hogy a mrnki gtak (bels oldalukon specilis vdbevonattal elltott
fmhordk s a befogadsukra szolgl betonkontnerek) megsemmislse esetn a
grnit megakadlyozza a radioaktv izotpok sztterjedst, azok ivvzbzisba
kerlst?
Attl val flelmemben, hogy a radioaktv hulladkok biztonsgos s egyben
kltsgtakarkos elhelyezsrt felels szemlyek kzl senki sem hajland figyelmesen
vgigolvasni (taln tfutni sem) a nyolc sszefoglalt, itt rom le azt a vlemnyemet, hogy a
feladat nem indokolta ilyen alapos, vtizedekig elhzd kutatsok elvgzst. Ezek utn,
kpzeljk el, mire szmthatunk a nagy aktivits hulladkok (s/vagy kigett ftelemek)
vgleges lerakhelyl kiszemelt bodai aleurolit alkalmassgt vizsgl kutatsoknl?
A kis- s kzepes-aktivits hulladkok krnyezetvdelmi szempontbl biztonsgos
elhelyezsre a nemzetkzi s a hazai szakemberek dnt tbbsge szerint a felszni, vagy
felszn kzeli trolk is alkalmasak. A kis aktivits hulladkok HULLADKINDEX-nek fels
hatra 1 000. Az NRHT-ban elhelyezsre alkalmas, azaz, kondicionlt llapotban lev
hulladkok (tmrtett primer kri munkaruhk s munkavdelmi eszkzk)
HULLADKINDEX-e a trol legkorbban vrhat lezrsakor (a 6. blokk zemidejnek
vge+minimum 80 v) kevesebb lesz 100-nl. sszesen 130 zemvvel s a jelenlegi
elhelyezsi technolgival szmolva ezek a hulladkok 14 kamrt fognak megtlteni. Ennek
a 140 000 m3 brutt troltrnek a beruhzsi kltsge mai bzisron kb. 110 Mrd Ft.
Mohiban (Szlovkia) pontosan ekkora brutt felszni trolteret ptettek meg 8 Mrd Ft-rt. A
Mohi trolban elhelyezsre kerl kontnerek kihasznlsi tnyezje 61%, Btaaptiban
24%. A brutt troltr kihasznlsa Mohiban kb. 80, Btaaptiban kb. 60%. Az egysgnyi
hulladkra vettett (fajlagos) beruhzsi kltsg Btaaptiban 18-szorosa a Mohi
kltsgeknek.
Most, az j paksi atomermves blokkok tervezett ptse kapcsn elejt kellene venni
ennek az rtelmetlen pazarlsnak, hiszen az zemvitel sorn s a blokkok leszerelsekor
keletkez sszes kis- s kzepes-aktivits hulladk 97%-a mg a felsznen (az zemviteli
terleten) van.
A Btaapti trol-kamrk alkalmasak (de minimum alkalmass tehetk) nagyobb
HULLADKINDEX- atomermves hulladkok tmeneti trolsra (akr vgleges
leraksra) is, a jelenlegi, vrhatan 130150 vig elhzd, az atomerm telephelynek
kzvetlen kzelben megvalsul felszni tmeneti trols helyett. Egy ilyen
stratgiavltssal az NRHT ptsre fordtott egyetlen egy forint sem menne veszendbe,
viszont mai rtken sok szz Mrd Ft megtakarthat lenne.
Csak mellesleg jegyzem meg, hogy a nemzetkzi ajnlsokra s hazai jogszablyokra val
hivatkozsokkal elvgzsre kerl telephelyi s telephely-krnyki fldrengs vizsglatok
szintn nem teszik fldrengs-ellenllbb a blokkokat, s vgkpp nem vezethetnek olyan
eredmnyre, hogy kizrjk a beruhzs megvalsulst.

B1

A MRGYI GRNITTEST FELPTSRL

Balla Zoltn (MFI)


A Nemzeti Radioaktvhulladk-trol (Btaapti, veghuta) kutatsa sorn nagy
volumen fldtani s geofizikai vizsglatokat folytattunk le. Ezek eredmnyekppen
hatalmas tnyanyag gylt ssze, amelynek rtelmezse csak rszlegesen trtnt meg.
Megllaptst nyert, hogy a Mrgyi Grnit Formcit alkot fbb kzettpusok az
albbi sorba rendezhetk: porfros monzogrnit ritkaporfros monzogrnit kontaminlt
monzogrnit kontaminlt monzonit monzonit. Az ezekbl ll mrgyi grnittestet
klnbz kzettelrek s trses vek szelik t, az utbbiak vltozatos anyag
kitltsekkel.
A jelenlegi felfogs szerint a kzetek kt olyan magma keveredsvel lltak el,
amelyek sszettelt a kzetsor kt szls tagja reprezentlja. A mafikusabb, bzisosabb
magma termke, a monzonit, cmkm-es mret zrt testeket alkot a felzikusabb, savanybb
magmbl keletkezett monzogrnitban. A sor kztes tagjai hibrid kzetek.
A fldtani trkpezsbl, valamint frsokbl s vgatokbl kapott adatokra
tmaszkodva a kutatsi terletre 8 fggleges szelvnyt s 6 vzszintes metszetet
szerkesztettnk, amelyek kpet adnak a grnittest felptsrl. E kp fbb elemei a
kvetkezk:
1. A Mrgyi-rg K-i rszn kb. 6 km szlessgben felsznre bukkan monzogrnitos
pszta kzepe tjn csaknem 2 km szlessgben egy hosszanti KDNy-i csaps
monzonitokban s hibrid kzetekben ds sv hzdik. Ez K fel sztszakadozva
megsznik, DNy-i folytatsa vagy megsznse tisztzatlan. A f psztt Ny-on egy, DK-en
kt kisebb pszta ksri.
2. A psztk monzonitos-hibrid svokbl-lencskbl llnak, amelyek sztszakadozott
telrekre emlkeztetnek. Mindeme testek dlse meredek Ny-i, kb. megegyezik a
nagyszerkezet f elemnek a Mecsekalja-vnek a teleplsvel.
3. A frsokkal megkutatott kb. 2 km2-nyi terleten bell a monzonitos s hibrid kzetek
hnyada a tszf. 200 m-en szlelhet 37%-rl a 0 m-es szinten 67%-ra n. A nvekeds
egyenletes tembl prognosztizlhat, hogy kb. 300 m-en mr nincs monzogrnit. Ez a
kvetkeztets termszetesen csak a megkutatott terletre rvnyes, azon kvl mr nem.
Annyi azonban vilgos, hogy ahol van monzonit, ott alulrl nyomult be a monzogrnitba.
A kt magma keveredse teht annak kvetkeztben lpett fel, hogy a monzonitos
magma nagymret lemezszer testekknt nyomult be a monzogrnitos magmba, s ennek
sorn mind felfel, mind csapsirnyban szthasadozott. A hibrid kzetek az ily mdon
elklnl monzonitos testek szeglyn s krnyezetben jttek ltre a krnyez
monzogrnittal fellp reakcik kvetkeztben.
A monzonitos intrzi prhuzamos a Mecsekalja-vvel. A monzogrnitokban a
Mecsekalja-v menti 1-1,5 km szles svban kontakt metamorf kzetek tanskodnak arrl,
hogy az eredeti intruzv kontaktus valahol a kzelben hzdott. A Mecsekalja-v teht vagy
hatott az intrzi helyzetre s felptsre, vagy kvette az intrzi eredeti alakjt s
helyzett.

B2

FELSZNI GEOFIZIKAI MRSEK INVERZIS EREDMNYEI A BTAAPTI PROJEKT


TERLETN

Srs Lszl, Prcser Ern (ELGI)

A Btaapti kzelben kialaktand hulladktrol krnyezete geofizikai szempontbl


az orszg egyik legrszletesebben megkutatott terletnek szmt. A paleozos grnit felszn
trkpezse s a fed rtegek geoelektromos felptsnek vizsglata cljbl 50x50 m-es
szablyos hlzatban 841 tranziens elektromgneses szondzs s 51 VESZ szondzs
trtnt. A szk vlgyekre merlegesen 15 db. 2D multielektrds szelvny is kszlt. A
rendelkezsre ll sszes fldtani s geofizikai informci (mlyfrs-geofizika, felszni
kibvsok) felhasznlsval, knyszertett inverzik eredmnyeibl egy koherens

geoelektromos modell szletett. A multidiszciplinris adatrendszer harmonizcija egy


jszer feldolgozsi eljrst ignyelt.
Tbb szz geoelektromos felszni mrs kontrolllatlan 1D inverzija trvnyszeren
elgtelen vgeredmnyhez vezet. Egy elfogadhat interpretcis modell szmos elvrsnak
kell, hogy megfeleljen. Az optimalizcis eljrsnak biztostania kell a mrsi adatok s a
szimullt adatok kielgt fedst, ugyanakkor a modellnek vissza kell tkrznie a terletrl
alkotott ltalnos geolgiai kpet. Harmonizlni kell ms geofizikai s nem geofizikai
adatokkal. Egy ilyen modell megalkotsa nem egyszer feladat. A kiindulsi pontok a
kvetkezk voltak:
A geoelektromos aljzat (grnit) a lsz dombok alatt sima lefuts. A mly vlgyekben az
erzi a grnit felsznbe belemart.

A grnit felsznt fed laza ledk az egsz terleten jl meghatrozott szekvencit,


egyben az elektromos karotzs szelvnyeken is kvethet mintzatot alkot.
A rtegsort a felszni erzi fellrl csonkolja.

Az elektromos ellenlls a mlysggel cskken, aminek oka a nvekv vz- s


agyagtartalom.
Az inverzis feldolgozst az albbi lpsek szerint vgeztk:
1.
A terlet ltalnos geoelektromos modelljt elektromos karotzs adatok alapjn
hatroztuk meg
2. Minden egyes frsnl a geoelektromos rtegsort az elektromos karotzs adatok s a
legkzelebbi tranziens elektromgneses szondzs egyttes inverzijval hatroztuk
meg. Ehhez a frsfelszn optimalizcis mdszert hasznltuk, amelyet e munka
sorn fejlesztettnk ki.
3.
A pontonknt egyedi startmodell meghatrozshoz a frsoknl kapott
rtegparamtereket kriegelssel a teljes terletre kiterjesztettk.
4.
A start modellekben hasznland grnit mlysget megktsek nlkl futtatott
inverzikkal meghatroztuk meg.
5.
A 3. s 4. pontban kapott adatokbl konstrult startmodellekkel rgztett paramterek
mellett minden ponton jabb inverzit vgeztnk.
6.
A kapott eredmnyekbl K-NY s -D irny szelvnyeket ksztettnk, majd a
rtegvastagsgok s ellenllsok folytonossgt kzi inverzival korrigltuk.
7.
A 2D multielektrds szelvnyek inverzijhoz az 1D inverzikbl kapott grnitfelsznmlysgeket hasznltuk fel. Ezltal megbzhatbb, s a fedre nzve
rszletgazdagabb kpet kaptunk.
A
rtegparamterek
hibjnak
becslse
cljbl
kivlasztottunk nhny
jellegzetes szondzsi
grbt,
amelyeken
hibaanalzist
vgeztnk.
A
szintetikus
adatokat
vals
mrtk
statisztikus
zajjal
szennyeztk, s a
fentiekkel
azonos
mdon
inverzikat
vgeztnk. Ugyanezt
grbnknt 100-szor
elvgezve kiszmoltuk
az
egyes
rtegparamterek

szrst.
A
szmtsok
azt
mutattk,
hogy
a
grnitfelszn
mlysgnek hibja
4
%,
ami
jval
kedvezbb,
mint
kontrolllatlan inverzi
esetn.
Az
interpretci
vgeredmnye
egy
koherens modell, ami
pontosan visszaadja a
mrsi adatokat, s
alapveten megfelel a
geolgiai
elvrsoknak.
Van
azonban nhny eset,
ahol a valsg, s a
prekoncepci
nincs
teljes harmniban. Az
un. stress faktor
trkpen ezeket az
ellentmondsokat
vizualizltuk. A stress
faktor a knyszertett
inverzi s a kontroll
nlkl futtatott inverzi
hibja
kztti
klnbsget adja meg.
Ahol ez tl nagy, ott a
knyszerfelttelekkel
rvnyestett
prekoncepci
nincs
sszhangban a mrs
ltal sugallt kppel.
Ennek
oka
lehet
mrsi
hiba,
az
inverzis
felttelek
nem teljeslse, vagy
a
koncepci
hinyossga.

B3

MLYFRS-GEOFIZIKAI EREDMNYEK A BTAAPTI KUTATSOKBAN


FELSZNI KUTATFRSOK VIZSGLATA

Zilahi-Sebess Lszl (Geo-Log & ELGI) Szongoth Gbor, Bnn Gyri Erzsbet
(Geo-Log ) Galsa Attila (ELTE & Geo-Log)

A
felszni
kutats sorn 10 v
alatt 62 frsban, kb.
8000
fm-ben
vgeztnk
komplex
mlyfrs-geofizikai
mrseket.
Magyarorszgon mg
nem volt ilyen nagy
volumen,
sszetett
fldtani kutats s
mg soha nem rt el a
mlyfrs-geofizika
ilyen
jelents
sikereket. A kutats
sorn
klnleges,
Magyarorszgon mg
alig ismert mrseket
is
vgeztnk
(mgneses
szuszceptibilits
mrse,
akusztikus
lyuktelevzi,
nagy
rzkenysg
himpulzusos
ramlsmrs).
Az elads a
mrsekrl
s
az
azokbl megszerzett
sokirny
fldtani
informcirl szmol
be, klns tekintettel
a mlyfrs-geofizika
sajt
eredmnyeire
(paleotalajok
korrelcija, a grnit
mllsi
kreg
felosztsa,
grnitrepedsosztlyozs stb.). A
sokfle eredmnybl
kln kiemeljk az
akusztikus
lyukfal
televzi
mrs
szerept a repedezett
tpus
kzetekben
vgzett hagyomnyos
mrsek rtelmezsi
mdszernek
fejlesztsben.

B4

MLYFRS-GEOFIZIKAI EREDMNYEK A BTAAPTI KUTATSOKBAN


FELSZNALATTI FRSOK VIZSGLATA

Szongoth Gbor, Hegeds Sndor (Geo-Log), Zilahi-Sebess Lszl (ELGI &


Geo-Log)
A vgathajts sorn is
tbb klnbz tpus
frs kszl, rszben
a fldtani, a tektonikai,
a hidrogeolgiai s
geotechnikai
ismeretek tovbbi
bvtse, de
klnsen a
vgathajts tervezs,
irnyts cljbl. A
kzel vzszintes
frsokbl add
specilis technikai
nehzsgek miatt
jval kevesebb mrst
lehetett elvgezni,
azonban ekkor mr
rendelkezsnkre
lltak a felszni
kutatsok sorn
megszerzett
tapasztalatok, amiket
klnsen a
kzetllkonysg
szerinti
osztlyozsban
kamatoztattunk. Az
eladsban sz lesz a
mrstechnikailag
igen nagy kihvst
jelent frsokban
vgzett mrsekrl, a
szondk specilis
talaktsrl,
valamint a mrsek
kirtkelsrl, a
bennk lev
informcikrl, s a
trs szakterletek
rszre szolgltatott
adatokrl.

B5

A MRGYI GRNIT MAGMS FEJLDSTRTNETE

Kirly Edit, Gulcsi Zoltn (MFI))


A kis- s kzepesaktivits radioaktv hulladktrol kutatsa sorn rszletes
kzettani, svnykmiai s geokmiai vizsglatok alapjn krvonalazdott a Tisza

egysghez tartoz Mr-gyi Grnit fejldstrtnete. A grnit kpzdsre korbban a


migmatitos elkpzels volt az elfogadott. A magmakevereds, mint lehetsges genezis csak
a kutats sorn merlt fel.
Kezdetben a felzikus s mafikus magmk elklnlten fejldtek. A monzogrnit
egyetlen felzikus olvadkbl kristlyosodott ki, ugyanakkor, amikor a mafikus testek, a
variszkuszi orogenezis sorn, mintegy 340 milli vvel ezeltt. Az olvadk els reolgiai
kszbnek krnykn az akcesszrik, majd biotit, plagioklsz s K-fldpt kpzds
sorn kerlt a mafikus olvadk bele a felzikus magmba.
A mafikus mikrogranulris zrvnyok a mafikus olvadkbl kpzdtek. Amikor a
felzikus olvadkba nyomultak, mr tartalmaztak kristlycsrkat (titanit, piroxn, amfibol,
plagioklsz), habr az olvadk mg newtoni folyadkknt viselkedett. A felzikus olvadk a
mafikus olvadk korai fzisban kivlt svnyok tkristlyosodst idzte el, ami a
kontakthatshoz hasonl csoms jelensget eredmnyezett. Ezt kveten a kt magma mr
egyttesen fejldtt tovbb, habr a kapcsolat kzttk korltozott volt. A felzikus olvadk
mr viszko-plasztikus llapotban volt, gy csak rszleges homogenizci s mechanikai
kevereds jhetett ltre, amibl hibrid kzetek kpzdtek. Magmakeveredsre utal
svnykmiai bizonytkokat kizrlag hibrid kzetekben talltunk. Mind a kzetalkot
svnyok (plagioklsz, mikroklin, amfibol, biotit) mind az akcesszrik (titanit, allanit)
mutatnak komplex znssgot (mafikus bels znt s rapakiviszer szvetet), ami a
mafikus olvadk hatst jelenti a monzogrnitban korbban kpzdtt svnyokon. A
monzogrnitos, illetve mafikus kzetekben inkbb a mechanikai kevereds jelei figyelhetek
csak meg. Ennek bizonytkai a xenokristlyok (piroxn, amfibol, biotit, plagioklsz,
mikroklin, kvarcmedenck), melyek az egyik olvadkbl kerltek be a msikba. A mafikus s
felzikus olvadk kztti biotitban s akcesszrikban ds svok hatrfelletek, melyek
szintn a kmiailag nem elegyed olvadkok elklnlst jelzik.
A mafikus olvadk sztspricceldtt a felzikus olvadkban, majd elklnlt
zrvnymagmkban fejldtek tovbb, melyek nem voltak egymssal kzvetlen kapcsolatban.
gy a mafikus kzetek geokmiai jellegei szrtabb eloszlst mutatnak, mint a monzogrnit,
klnsen a TiO2 s a P2O5 esetben. A magmafejlds vge fel a felzikus s mafikus
olvadkok hmrsklete egyre hasonlbb vlt. A mafikus olvadk egyre viszkzusabb,
hlse lelassul, ami szemcsemret-nvekedst eredmnyez.
Azok a komponensek amelyek a magmakpzds vg fel is a felzikus
olvadkban maradnak (Si, K, vz, gz, ill), bekerlnek a mafikus olvadkba. gy a
mafikus olvadkban a f tmeg kristlyosodst kveten vkony apatittk vlnak ki. A
ksmagms kivlshoz ktd Na2O s K2O megoszlsa nem klnbzik a
monzogrnitokban s a mafikus kzetekben, ami a kzel azonos felttelek melletti kivlst
jelenti. A felzikus olvadk hatsa a mafikus olvadkra a K-tlkompenzci, amely szintn a
magmafejlds vge fel vlik hangslyoss. A K-szegny mafikus magma K tartalma a
felzikus olvadkbl szrmazik, ami az amfibol biotitosodsban s a ksmagms,
nagymret invazv (poikilites jelleg) mikroklin megjelensben tkrzdik.
A kt olvadk kztti migrcinak s ksmagms folyamatoknak ksznheten
mind a felzikus mind a mafikus kzetek geokmiai jellegei hasonlak. A kt kzettpus kztt
mindssze rnyalatnyi eltrsek figyelhetek meg: a ritkafldfm-eloszlsukban, amely a
monzogrnitokban differenciltabb jelleget mutat. Az Eu-anomlia pedig a mafikus
kzetekben jellegzetesebb, felteheten egy korbbi plagioklszelklnls okozza.
A felzikus olvadk magas K, vz s ill tartalma elsegti az talakulsi folyamatokat
(uralitosods, biotitosods, szericiteseds), habr a ksmagms poikilites mikroklin megrzi
zrvnyait az talakulstl.
Amint a felzikus olvadk elri a msodik reolgiai kszbt, megjelennek a korai
trsek mentn a szinplutoni telrek. A leukokrata slrek s telrek szmos fzisban
nyomultak be a felzikus s mafikus olvadkbl pen megszilrdul komplexumba. Ez a
kzettpus egyrtelmen elklnl mind a monzogrnittl mind a mafikus kzettestektl.
RFF-eloszlsa kimertett, nagy negatv Eu-anomlival.

A magms fejldst kveten az egsz komplexumot egy zldpala fcies svnyparagenezissel (aktinolit, prehnit, epidot) s Ba-infiltrcival jellemezhet ktfzis
metamorfzis rte.

B6

A MRGYI GRNIT KORA: J LA-ICP-MS U-PB IZOTP ADATOK


Koroknai Balzs, Kirly Edit, Maros Gyula (MFI); Gerdes Axel (Institute of
Geosciences, Altenhoferallee 1, 60438 Frankfurt am Main)

A Mecsek-hegysg dlkeleti elterben, a Mrgyi kristlyos-rg terletn feltrt


Mrgyi Grnit a Tisza-egysg szaki rsznek (Mecseki-zna) kristlyos aljzatnak
legjelentsebb hazai felszni kibvst kpviseli. A pluton f tmegt ad mikroklin
megakristlyokat tartalmaz biotitos monzogrnit s a benne tallhat, tbbnyire monzonitos
sszettel mafikus zrvnyok kpzdsnek kora mindmig vitatott, hiszen a hagyomnyos
(sok-szemcss) s az egyedi szemcss, eddig csak a monzogrnitos kzettpusokbl
szeparlt cirkonkristlyokon vgzett U-Pb radiometrikus kormeghatrozsok ellentmondsos
adatokat szolgltattak.
Balogh et al. (1983) elsknt hatrozott meg a Mrgyi Grnitbl U-Pb izotp kort
(3658 Mv) cirkon-titanit izokron felhasznlsval. Ez a kor j egyezst mutatott az els
egyedi szemcss (Kltzli et al. 1999), U-Pb evaporcis mdszerrel kapott korokkal (3775
s 36313 Mv). Ksbb Kltzli et al. (2004) vgzett jabb egyedi szemcss
kormeghatrozsokat s az eredmnyek alapjn kt korcsoportot klntettek el: a tipikus
magms (Pupin rendszerben S2425 tipolgij) cirkonok kora 3545 Mv-nek, mg a
tbls habitus (S4 tipolgij) cirkonszemcsk kora 33910 Mv-nek addott az U-Pb
evaporcis s a SHRIMP mdszert alkalmazva. Az utbbi kort mint a magms intrzi
feltehet kort rtelmeztk a szerzk. A nhny cirkonkristly magjban, valamint
xenokristly-domnekben meghatrozott ids korokat (~500, ~620, 11501200 Mv)
trkltt, ids kregfragmentumokbl szrmaz komponensknt rtelmeztk. Legjabban
Shatagin et al. (2005) vgeztek hagyomnyos (sok-szemcss) U-Pb kormeghatrozst,
melynek eredmnyei alapjn az eddigi ltalnos vlekedssel szemben a Mrgyi
Grnit pre-variszkuszi eredete (4054 Mv) mellett foglaltak llst.
A rendelkezsre ll koradatok ellentmondsos jellegnek tisztzsnak cljbl
jelen munka keretben j, egyedi szemcss U-Pb kormeghatrozsokat (4 mintn sszesen
64 analzis) vgeztnk oszcillcis znssgot mutat cirkonkristlyokon a lzerablcis
induktv csatols plazma tmegspektometris (LA-ICP-MS) mdszer alkalmazsval. A
kormeghatrozsra kivlasztott cirkonszemcsk a kormeghatrozsok sorn els zben
a pluton valamennyi f kzettpust (mikroklin megakristlyokat tartalmaz biotitos
monzogrnit, mafikus monzonit, valamint tmeneti jelleg, hibrid monzonit) reprezentljk,
gy a kapott kristlyosodsi korok kzvetlenl sszehasonlthatk, ami a pluton magms
fejldstrtnetnek a korbbiaknl lnyegesen megbzhatbb rekonstrukcijt teszi
lehetv.
A monzogrnitos kzetcsoportbl szrmaz mrsek alapjn a f magms
kristlyosods, illetve az intrzi kora kb. 3371,5 Mv. Ezt egyrtelmen altmasztja az e
munka keretben elsknt datlt mafikus monzonitbl levlasztott cirkonkristlyokon
meghatrozott konkordia-kor (3393 Mv), illetve tlag 207Pb/206Pb kor (3439 Mv). A
monzogrnitos kzetekbl szeparlt cirkonszemcsk egyes, csak elvtve megrzdtt bels
domnjeiben mrt 355359 Mv-es korok egy korai bizonytalan fldtani htter
cirkonkristlyosodsi esemnyre mutatnak. Ezektl az igen ritka kivtelektl eltekintve nem
talltunk ids, megrzdtt cirkon-magokat a vizsglt mintkban, ami az U-Pb izotp
rendszer gyakorlatilag teljes jraindulst jelzi a f magms esemny sorn.
A hibrid monzonitbl levlasztott, egyedi titanitkristlyokon vgzett nyolc mrs
eredmnyeknt 3323 Mv-es konkordia kor addott, ami j sszhangban a titanit
valamelyest alacsonyabb zrdsi hmrskletvel (~500 C) a pluton viszonylag lass
hlst tkrzi. A bemutatott j koradatok teht egyrtelmen altmasztjk, hogy a Mrgyi
Grnit a variszkuszi orgenezis (annak f, kora-karbon orogn fzisa) sorn kpzdtt, s
egyttal kizrjk pre-variszkuszi eredet lehetsgt.

A Mrgyi Grnitbl szrmaz cirkonok morfolgija s bels znssga igen nagy


hasonlsgot mutat a Cseh-Masszvum K-ds, durbachitos kzetsorozatnak cirkonjaival. E
teljesen hasonl kor kzetek felteheten metaszomatizlt s gazdagodott litoszferikus
kpeny olvadsval kpzdtek, s a Cseh-Masszvum esetben a granulit fcies regionlis
metamorf esemny cscsa (~ 340 Mv) utn nem sokkal kerlt sor intruzijukra

B7

TRSZNK S SZERKEZETFEJLDS A MRGYI GRNITBAN


Maros Gyula, Koroknai Balzs, Dudko Antonyina (MFI), Balogh Kadosa,
Pcskay Zoltn (MTA ATOMKI, 4026 Debrecen, Bem tr 18/c)

A Mrgyi Grnit a Tiszai fegysg variszkuszi kristlyos aljzatnak rsze. A pluton


szerkezetfejldse mg a magms fzisban kezddtt meg a magmakeveredshez ktd
szerkezetek (kzethatrok, kontamincis felletek, elnylt mafikus zrvmyok)
kialakulsval, majd a pluton megszilrdulsa utn regionlis metamorf hats sorn
kplkeny deformci rte a grnittestet, amely fzis kt palssgot s milonitos
nyrznkat hozott ltre. Az tmeneti kplkeny-rideg deformci n. pszeudo-milonitos
nyrznkat eredmnyezett, amelyek szmos esetben trkldtek a rideg, trses
deformcikba, gy a trsznkba is.
A trses deformci egyedi trsekben s trsznkban nyilvnul meg. Az
utbbiak komplex trsmintzatot mutatnak, klnbz vetkzetek s kitltsek
jelenltvel. A trsznk feltrs-lptk felptsk, megjelensk alapjn a deformci
intenzitst tkrz fejldsi sorba rendezhetk. A deformci nvekv intenzitsa
szerint sorrendben az els tpus a trsnyalb, a kvetkez a klnbz mret szigmoidlis
duplex, ezutn a kataklzitos vagy breccss magznj trszna tpus kvetkezik, mg a
legdeformltabb tpus vetagyagos-kzettrmelkes, S-C palssgot mutat, n. murvs
trszna, gyakran tbb magznval (Maros 2006). A fejlettebb tpusok minden bizonnyal
tbbszri feljulson estek t. A trsznk gyakran korbbi, szerkezetileg preformlt
znkat (pl. klnbz kzettpusok hatrai, kplkeny s tmeneti kplkeny-trses
nyrznk) kvetve alakultak ki.
A legfejlettebb trszna-tpus vastagsga nhny decimtertl a tbb tz mterig
terjed. A szimmetrikus vagy aszimmetrikus krzna adja a trszna terjedelmnek tlnyom
rszt, a legintenzvebb deformcit szenvedett magzna(k) nhny centimtertl fl
mterig terjed(nek). A legtbb esetben vltozatos anyagminsg kitltsek is megjelennek
a trsznkban, leggyakoribbak a karbontos kitltsek. A kitltsek gyakran tbb
genercisak, rszben jra feldolgozottak, breccss szerkezetek. A magznk anyagban
jellemzek a klnbz agyagsvnyok, vltoz mennyisg fldpt s kvarc trmelkkel.
A nagyobb znk gyakorisga a terleten vltoz. A legjobb folyamatos feltrtsgi
krlmnyeket biztost lejtsaknkban az tlagos tvolsguk 50-70 mter.
Az elmozdulsok mrtknek meghatrozsa kzetmarkerek hinyban igen nehz.
A lejtsaknkban maximlisan nhny mteres elmozdulsokat lehetett bizonytani.
Becslsnk szerint a legnagyobb znk ment elmozduls mrtke a nhny tztl egy-kt
szz mterig terjedhet.
A znk dlsnek pontos meghatrozsa nagyon fontos a szerkezeti mozgsok
modelljnek s a terlet szerkezeti vzlatnak megrajzolsban. A znkra vonatkoz
adatforrsok ebbl a szempontbl klnbzek. Tbb mint szz adat mlyfrsokbl
szrmazik, amelyeket az ImaGeo magszkenner s a lyukfaltelevzis mrs segtsgvel
orientltunk. Nhny tz znt a felszni trkpezs sorn, s kb. ugyanennyit a lejtsaknk
dokumentlsa sorn szleltnk. A dls meghatrozsa egy nagyobb kfejtben, vagy a
lejtsaknkban viszonylag egyrtelm, klnsen azokban az esetekben, amikor a kt
lejtsakna kztt korrellni lehetett az adott trsznt. A frsokban viszont nemcsak a
znk dlsnek, hanem pontos helyknek a meghatrozsa is nehzsgekbe tkztt. A
problma megoldsra komplex geofizikai-fldtani mdszert alkalmaztunk, ami az n.
ftrsek
dls-meghatrozsn
alapul.
A
trsznk
dlseloszlsnak
f
csapsmaximumai a kvetkezk: KDNy, KNy s NyDK s alrendelten D.

Nhny magzna minta rszletes mikrotektonikai, XRD, DTG s CT vizsglata


rmutatott a kataklzos folys s az SC palssg jelenltre a vetagyagokban. A
lejtsaknkbl s mlyfrsokbl gyjttt mintk <2 :m-es illit frakcijn vgzett K/Ar
kormeghatrozsok mindegyike mezozoos, tbbsgben krta kort adott, ami a trsznk
alpi deformcijra utal.
A magznk kialakulsban alapvet szerepe van a znkban vgbemen inicilis
kata-klzisnak, ami az eredeti kzetszvet megsemmislshez vezet, s a znk
permeabilitsnak drasztikus nvekedst vonja maga utn. A permeabilis znkba
fluidumok nyomultak be, amelyek minden valsznsg szerint CO2-dsak voltak. A
fluidumok legalbbis termlis kapcsolata a krta vulkanizmussal nem zrhat ki. A beraml
fluidumok intenzv agyagsvnyosodst okoztak, ami a tovbbi deformcik a reolgiailag
gyenglt agyagsvnyos znkba trtn koncentrldsval jrt, amely gy kataklzos
trmelk s agyagsvnyok keverkv alakult. A magznkban tbbfzisos feljuls volt
bizonythat.

B8

A BTAAPTI VGATOK FLDTANI DOKUMENTLSA

Gyalog Lszl, Maros Gyula, Fri Judit, Borsody Jnos, Albert Gspr, Palots Klra, Musitz
Balzs, Gulcsi Zoltn, Halsz Amad (MFI)
A Nemzeti Radioaktvhulladk-trol (Btaapti, veghuta) felszn alatti kutatsa s a
beruhzs ltestse sorn a vgatok folyamatos fldtani-tektonikai dokumentlst
vgeztk el. A vgatokat klnbz mrtkben elfrsok mlytse elzte meg. A
lejtsaknk (1723,5, illetve 1772,5 m hosszban) s a hozzjuk kapcsold vgatok
(sszekt vgatok s kamrk, 400,3 m hosszban) esetben elfrsok csak az egyik
lejtsaknban trtntek rszletes fldtani dokumentls nlkl, de tbb, a vgatokbl kifel
mlytett frst dokumentltunk. A msodik szakaszban, az alapvgatok s sszekt
vgataik esetben (sszesen 642,7 m hosszban) a vgathajtst rszletesen feldolgozott
elfrsok elztek meg.
A vgatok dokumentlst a vgathajtsi technolgibl kifolylag elssorban a
homlokon (vjvgen), illetve a palston vgeztk. A felszn alatti dokumentls els
szakaszban a vjvg s az aktulis palstszakasz fotzsa (valamint a palston a
lehetsg szerinti mrsek elvgzse) biztostott trrsz all trtnt, majd az elkszlt
fnykpalap segtsgvel a palst biztostsa utn vgeztk el a homlokon az szlelseket.
A fnykpalap elksztse sajt fejleszts ImaGeo Fotrobottal trtnt. Ez a
homlok- s palst-montzst 28 fnykpbl rakja ssze, ebbl lltottuk el az adott
palstszakasz fnykpt is. A felvett kpek egyes pontjainak tvolsgt a Fotrobottl
programozott lzeres tvmrssel hatroztuk meg. A vjvg geodziai bemrse alapjn a
mrt pontok s a fotmontzs koordinta-azonostkat nyertek. gy a Fotrobot ltal ksztett
fotmontzst egy ritka, orientlt 3D felletre fesztve lehetett kirtkelni. Az szlelsek
nyomn a fotmontzson vgzett rtkelst vektorosan a kpekhez rgztett adatbzisba
vittk be.
A dokumentlsnak szmos termkt ksztettk el. Valamennyi homlokrl 1:100-as
fldtani kpet ksztettnk, fnykpalappal s fldtani kirtkelssel is. A palstokrl a
lejtsaknk mlytsekor 1:100-as, az alapvgatoknl 1:200-as palsttrkpet lltottunk el.
Ezenkvl elksztettk a vgatoknak s krnyezetknek klnbz mretarny
fldtani trkpeit is. Alapdokumentciknt a vgatok 1:200-as fldtani trkpe kszlt (a
vgatok 2 m-e magassgban), majd ennek alapjn 1:1000-es vgattrkp, vgs
formjban a vgatoktl mintegy 80-100 m tvolsgig kiterjesztve. Vgl az alapvgatok
trsgnek fldtani kpt azok szintjben (a 0 m Bf szintben) a trsg 1:5000-es trkpn
mutattuk be.
A fldtani kpet tekintve a vgat vgig a Mrgyi Grnit kzettpusaiban haladt.
Nhny szakaszon a grnitot krta alklivulkanit-telrek harntoltk. A grniton bell az els
600 m-es szakaszon porfros monzogrnit volt az uralkod kzettpus. Ennek elhagysa utn
egyre mlyebbre jutva hibrid s kisebb mrtkben monzonitos testek vltak egyre
gyakoribb.

10

A tektonikai elemeket mr a 200-as trkpen az egymstl kb. 30 m-re fut


lejtsaknk, illetve az alapvgatok kztt korrelltuk. Megismertk a vgatokban a trses
vek terletenknt vltoz, jellegzetes irnyait, kitltseit, ezek jellegzetessgeit, a
jellegzetes torlaszt-szigetel znkat.

11