Vereniging
Cascadis

Workshop
 Persona’s
en
scenario’s, maar
eerst
een
beetje
‘Intranet
2.0
...’

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

1

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

2

Programma
• • • • •
09.30 :: Intranet 12.30 :: Pauze 13.30 :: Persona’s en scenario’s 15.30 :: Oplossingsrichtingen 16.30 :: Einde workshop

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

3

Leerdoel
Het kunnen opzetten van een effectieve intranetstrategie die past bij de organisatie. Het ontwikkelen van persona’s en scenario’s om een gebruiksgerichte webomgeving te creëren. Het formuleren van oplossingsrichtingen voor de nieuwe webomgeving van Cascadis.

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

4

Programma
• • •
Intranet Persona’s en scenario’s Oplossingsrichtingen

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

5

Leerdoel

Het kunnen opzetten van een effectieve intranetstrategie die past bij de organisatie

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

6

Informatie
• • • • •
20% gestructureerd 80% ongestructureerd Ongestructureerd groeit met >200% per jaar 30/40% vruchteloos zoeken naar informatie Arbeidsproductiviteit dienstensector <50%

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

7

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

8

“It's
Not
Informa>on
Overload.
It's
Filter
Failure.”
Clay
Shirky
(shirky.com)


Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

9

Vijf basisprincipes
#1 informatie is communicatie #2 informatie heeft waarde #3 informatie heeft doelgroepen #4 informatie heeft een levenscyclus #5 informatie heeft structuur
Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl 10

Intranet

Wikipedia:
“Een
intranet
is
een
privaat
netwerk
 binnen
een
organisa>e.
Het
kan
bestaan
uit
 verschillende
aan
elkaar
gekoppelde
LAN's.
Voor
de
 gebruiker
is
het
net
een
private
versie
van
Internet.”

James
Robertson:
“De
plek
waar
medewerkers
naar
 toe
gaan
om
de
informa>e
en
tools
op
te
halen
die
 zij
nodig
hebben
om
hun
werk
te
doen.”

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

11

Intranet
• • • • • •
Middelgrote tot grote organisaties Profit, non-profit, overheid Maar men kan zonder ... Nog niet optimaal ingezet Nog weinig serieus genomen Veel discussie over wat het nu precies is
12

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Intranet vs. website
• • • • • • •
ander (en beter bekend) publiek andere auteurs andere gebruiksfrequentie andere bedrijfsdoelen andere vorm en technieken andere content en structuur andere metadata en bedrijfsapplicaties
13

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

14

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

15

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

16

Problemen
• • • • • • •
ongestructureerd en inconistent ROT = Redundant, Outdated, Trivial informatie is moeilijk te vinden zoekmachine werkt slecht/niet geen duidelijke eigenaar geen medewerking in bijdragen te klein intranetteam
17

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

18

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

19

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

20

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

21

Trends
• • • • • • •
Web 2.0 / Social media / Community Video Mobiel (+ Augmented Reality) Personalisatie (+ Narrowcasting) Kennismanagement Collaboration Semantic Web ...
22

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Subdisciplines
• • • • • • •
Web Content Management (WCM) Enterprise Content Management (ECM) Digital Asset Management (DAM) Enterprise Search en eDiscovery Collaboration / Enterprise 2.0 Web 2.0 / Social Media Business Process Management (BPM)
23

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Subdisciplines
• • • • • •
Enterprise Resource Planning (ERP) Customer Relation Management (CRM) Master Data Management (MDM) Storage Product/Catalogue Management Business Intelligence (BI) / Analytics
24

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

25

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

26

intranet
e-mail

jira

nieuws

status

incidenten/ vragen

documen ten

Werkomgeving
community blog

kengetallen
training

reacties

Cognos
Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

rss

27

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

28

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

29

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

30

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

31

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

32

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

33

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

34

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

35

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

36

Samengevat
• • • • • • •
Neem de business drivers als uitgangspunt Betrek alle stakeholders Denk in informatie, niet in ‘intranet’ Werk cyclisch aan verbeteringen Stel resultaat (voor de doelgroep) centraal Het perfecte intranet bestaat niet Vergeet ‘zoeken’ niet ...
37

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Lees verder
• • • • • •
www.realstorygroup.com (Tony Byrne) www.intranetfocus.com (Martin White) www.steptwo.com.au (James Robertson) http://andrewmcafee.org/blog (Andrew McAfee) http://intranetblog.blogware.com (Toby Ward) www.netjmc.com (Jane McConnell)

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

38

Lees verder

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

39

Programma
• • •
Intranet Persona’s en scenario’s Oplossingsrichtingen

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

40

Leerdoel

Het ontwikkelen van persona’s en scenario’s om een gebruiksgerichte webomgeving te creëren

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

41

Persona
• • • • •
Gedetailleerde beschrijving van archetype van een bepaalde doelgroep Instrument bij vele verschillende (externe) doelgroepen Helpt de gebruiker centraal te stellen Persona’s hebben een lifecycle Persona ≠ ‘droomklant’
42

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

43

Persona
• • • • • • •
naam, korte karakteristiek, foto, citaat, doelen rol in informatiestrategie + prioriteit beschrijving achtergrond persoonlijke informatie inkomen en werk, internetgebruik persoonlijke doelen organisatiedoelen
44

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

45

Opdracht
• • • •
Welke persona’s zijn denkbaar bij de gekozen informatiestrategie? Kies een persona Waarom kies je deze persona? Werk de persona verder uit

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

46

Scenario
• • • • •
Chronologische beschrijving van een bepaalde gebeurtenis die zou kunnen plaatsvinden Actor is in de regel een ‘persona’ Achtergrond, doel en afgelegd pad Instrument bij o.a. (usability-)test, interactieontwerp Kan confronterend zijn
47

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

48

Opdracht
• • •
Welke scenario’s zijn denkbaar bij de gekozen informatiestrategie? Maak er een voor iemand die een bijdrage plaatst Maak er ook een voor de bezoeker

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

49

Lees verder
• • • • •
www.practicalpersonas.com www.rosenfeldmedia.com www.boxesandarrows.com www.communicatieplein.nl www.allesovercontentmanagement.nl

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

50

Lees verder

Hartman Communicatie bv :: erik@hartman-communicatie.nl

51

Programma
• • •
Intranet Persona’s en scenario’s Oplossingsrichtingen

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

52

Leerdoel

Het formuleren van oplossingsrichtingen voor de nieuwe webomgeving van Cascadis.

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

53

Oplossingsrichtingen
• • • • • • •
centraal vs. decentraal website vs. extranet vs. community één website vs. vele websites cms vs. wiki vs. blog vs. social community content vs. ccie. vs. collaboration vs. activity informatie vs. website SaaS vs. open source vs. ‘eigen’ hosting
54

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

Veel succes!
Vragen? twitter.com/erikmhartman erik@hartman-communicatie.nl (030) 877 35 60

Hartman Communicatie :: erik@hartman-communicatie.nl

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful