You are on page 1of 1

FI REGULAMENT INTERN

Subsemnatul(a)_ARTENE ION_declar c am luat cunotin de Regulamentul


Intern al firmei SC LERMOTOR SRL, i sunt de acord cu respectarea condiiilor
stipulate.

Semnat

Data
27.08.2015