Rat Cristina Nicoleta Cls a XI a F

Energia solara

Tipuri de energie :

Energia eoliana

Energia nucleara

Ener ie eoli n
Ener i eoli n este o s rs de ener ie regener bil gener t din p terea vânt l i. Vânt rile s nt formate din auza a soarele nu incalzeste Pamântul uniform, fapt care creeaza miscari de aer. Energia cinetica din vânt poate fi folosita pentru a roti niste turbine, care sunt capabile de a genera electricitate.

Avantajele utilizarii energiei eoliene
y emisia zero de substante

poluante si gaze cu efect de sera datorita faptului ca nu se ard combustibili; y nu se produc deseuri; y costuri reduse pe unitatea de energie produsa, s-a ajuns ca in unele tari energia eoliana sa coste mai putin decat cea rezultata din energia generata din combustibili; y costuri reduse de scoatere din functiune, costurile sunt minime acestea putand fi integral reciclate

Dezavantaje utilizarii energiei eoliene
y resursa energetic relativ limitat y inconstan a datorit varia iei vitezei vântului i

rului redus de amplasamente posibile ‡un alt dezavantaj este si "poluarea vizuala" -adica, au o aparitie neplacuta ‡de asemenea, produc "poluare sonora" (sunt galagioase)

‡num

Descrierea Turbinei de Vânt
y Componente y Rotor y Reductor y Turn y Funda ie y Comand
Schema Turbinei Eoliene cu Ax Orizontal
Paletele rotorului

Aria m turat de palete

Diametrul Rotorului

/ Automatizare y Generator orizontale
Cele mai folosite Control sau proiect pentru rotirea axei rotorului dup direc ia vântului
Le turi electrice subterane (Privire din fa )

Nacel cu reductor i enerator

y Tipuri y Axe
y y

În l imea axului Turn

y Axe verticale y Mai pu in folosite

Funda ie (Privire lateral )

Energia solar
Energia solar este energia radiant produs în Soare ca rezultat al reac iilor de fuziune nuclear . Ea este transmis pe P mânt prin spa iu în cuante de energie numite fotoni, care interac ioneaz cu atmosfera i suprafa a P mântului.

Utilizarea energiei solare
y Energia solar are aplica ii i utiliz ri y y y y y y y

ultiple, in care amintim: Ali t r c r i l ctric t ril r i stri li i c s ici; c s Cupt r s l r ; Usc t rii s l r ; Juc rii s l r ; Distil rii s l r ; I st l ii s l r pentru es liniz rea apei; Sateli i ali enta i cu ener ie s lar ; Robo i spa iali ali enta i cu ener ie solar ; Nave spa iale interplanetare ali entate cu ener ie solar ; Instala ii e cli atizare pe ti p e var ; Instala ii e înc lzire pe ti p e iarn ; Înc lzirea apei enajere;

Automobilul solar
y Modul de functionare al unui automobil

cu propulsie fotoelectric este urm torul: ener ia solar captat de panourile solare ale automobilului este furnizat unei baterii de acumulatoare. ner ia electric furnizat de acumulatoare este transmis unui motor electric de curent continuu ce propulseaz ma ina. y În cazul în care deplasarea se face întro zon însorit , ener ia furnizat de panouri poate servi direct propulsiei, acumulatorii fiind solicita i numai atunci când este umbr sau vehiculul urc pe o pant abrupt . y La un automobil, ener ia electric este necesar pe lâng alimentarea motorului, la blocul de lumini i la o multitudine de elemente comandate i ac ionate electric.

Avantajele instalatiilor solare
y usor de montat y sistemul solar este total y y y

y

y

nepoluant perioada lunga de functionare, peste 20 de ani siguranta in exploatare (nu exista pericol de foc, explozie) asigura apa calda utilitara pe tot parcursul anului, iarna in combinatie cu o alta sursa de caldura, reducand in acest fel costurile cu energia consumata cu aproximativ 65%. prelungesc indirect viata sistemului de incalzire existent al locuintei, din Aprilie pana in Noiembrie nu este necesara utilizarea inc lzirii clasice costuri de exploatare si intretinere minime

Dezavantaje si Riscuri
y Instalarea de panouri solare induce dificulatati in revanzarea casei

y y y y y

care are aceste panouri instalate deoarece viitorul cumparator ar putea sa nu si le doreasca, si sa nu doreasca sa plateasca in plus pentru ele. Achizi ionarea instala iei cu panouri solare i a pompelor de c ldur este mai costisitoare i poate majora costul unei construc ii cu cel pu in 10%. Costurile pentru realizarea izola iei termice i a sistemelor de înc lzire sunt mai mari decât pentru cele clasice. Amplasarea imobilului pe axe geografice incorecte determin sc derea randamentului instala iei i pericolul distrugerii panourilor, cauzat de intemperii. Este posibil sa creasca prima de asigurare a locuintei Cresc riscurile in caz de calamitati - panourile fiind expuse intemperiilor.

Energia nucleara
Fuziunea sta la baza obtinerii energiei nucleare. Acest proces consta in absorbirea unui neutron de catre un nucleu atomic de dimensiuni mari cum este cel de uraniu, care va deveni astfel instabil. El se va sparge in mai multe fragmente, cu degajare mare de energie termica, ceea ce accelareza puternic fragmentele rezultate, care ating viteze foarte mari. Datorita vitezei lor mari, aceste fragmente, in urma fisiunii pot patrunde, la randul lor in alti atomi, unde provoaca alte fisiuni.

y Inca din 1945, anul construirii bombei atomice,

Intrebuintari ale energiei nucleare

omenirea si-a pus mari sperante in utilizarea energiei nucleare pentru a acoperii o parte a necesarului energetic. In 1990 existau 435 de centrale nucleare operationale acoperind 1% din necesarul energetic mondial. y Intr-un reactor nuclear se obtine caldura prin dezintegrarea atomilor radioactivi de uraniu 235. Aceasta este folosita pentru a produce abur, care pune in miscare rotorul turbinelor, generand electricitate. y Uraniul 235 este un izotop relativ rar al uraniului, reprezentand doar 0.7% din cantiatea toatala de uraniu disponibila. Restul este uraniu 238.Un izotop este o forma a unui element identic chimic cu alt izotop dar cu masa atomica diferita. y La fel ca si combustibilii conventionali U235 nu va dura o vesnicie. Exista un anumit tip de reactor , numit reactor de crestere care transforma U238 intr-un alt element radioactiv plutoniu 239 (Pu239). Pu 239 poate utilizat doar pentru a genera caldura. Pana acum doar 6 tari au construit astfel de centrale experimentale. Dintre acestea reactorul nuclear francez Phenix are cel ami mare succes. Daca acest tip de reactor nuclear ar devenii usual rezervele mondiale de uranium ar ajunge mii de ani.

y Energia nucleara prezinta

Pro sau contra energiei nucleare
‡
Cercetarile se indreapta spre descoperirea unor noi surse alternative de energie inepuizabile. Multe tari sunt astfel interesate nu numai de cescoperirea unor noi surse de energie ci si de beneficiile pe care le-ar aduce consefrvarea celor existente. Lista posibilitatilor de economisire este lunga : izolarea termica a locuintelor, utilizarea unor masini mai mici si rentabilizarea industriilor prin eficientizarea si reciclarea deseurilor matalice si eliminarea consumurilor inutile ‡ Acesti pasi vor duce ar duce in viitor la o folosire mai judicioasa a resurselor tot mai rare si implicit mai scumpe, dar totodata ar adduce si beneficii mediului inconjurator.

numeroase avantaje. Este economica : o tona de U235 produce mau multa energie decat 12 milioane de barili de petrol (1 baril = 159 litri). Este curata in timpul utilizarii si nu polueaza atmosfera. y Din pacate exista si cateva dezavantaje. Centralele nucleare sunt foarte scumpe. Produc deseuri radioactive care trebuie depozitate sute de ani inainte de a devenii inofensive. Un accident nuclear , ca cel din 1986 produ la Cernobal in Ucraina, poate polua zone intinse si produce imbolnavirea si chiar moartea a sute de persoane. In urma dezastrului de la Cernobal cateva tari au hotarat sa renunte la utilizarea centralelor nucleare.

Stiati ca...
y ...un graunte de uraniu 238 poate produce

aceeasi energie termica cu cea produsa la arderea a 2,7 tone de carbune sau1,9 tone de petrol? y ...rezervele de uraniu si toriu sunt suficiente pentru a asigura consumul de energie in viitor pe o perioada de 7-8 sute de ani, daca se utilizeaza uraniul 238 in reactori rapizi reproducatori? y ...daca vom putea realiza reactia de fuziune a deuteriului cu deuteriul, atunci un metru cub de apa va avea un continut echivalent cu 300 tone de carbune sau 1300 barili de petrol.Rezercelede energie, in acest caz, devin atat de mari incat nu mai avem probleme pe o durata de cateva mii de ani?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful