Titlul cauzei

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

Părţile
(*Reclamant/Pârât)

Sommer antriebs-und funktechinik

Rademacher geräte-elektronik gmbh & co. Kg

Curtea competentă/tribunalul şi
date despre arbitraj/hotărâre

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia)
23 iulie 2014

Scurtă descriere despre caz

În primă instanță, Sommer antriebs-und funktechinik (Reclamant) introduce o acţiune la Tribunalul Regional din Köln (Germania) împotriva
lui Rademacher gerate-elektronik gmbh & Co. Kg (Pârât), având ca obiect concurenţa neloială, deoarece acesta din urmă nu a fost înregistrat la
Stiftung elektro-altgerate register (Registrul național german pentru deșeuri de echipamente electrice) în calitate de producător de echipamente
electrice şi electronice (EEE). Tribunalul Regional din Köln a trimis o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE
la CJUE, cu privire la interpretarea directivelor în cauză.

Reclamații

Hotărâre

- [Reclamantul] îl dă în judecată pe [Pârât] pentru faptul că acesta
din urmă nu este înregistrat la Stiftung elektro-altgeräte register, în
calitate de producător de echipamente electrice și electronice.
- Prin acțiunea pe care a introdus-o, [Reclamantul] solicită, printre
altele, să se interzică [Pârâtului] să comercializeze dispozitivele de
acționare în cauză, precum și obligarea acestuia să repare orice
prejudiciu cauzat eventual societății reclamante prin comercializarea
unor astfel de dispozitive.

- [Pârâtul] contestă această poziție susținând că dispozitivele de
acționare în cauză nu constituie „unelte” cuprinse in anexa I la
ElektroG, care cuprinde o listă de produse. Prin urmare, produsele
incluse în listă, în cauză, au totuşi drept caracteristică comună în
materiile şi substanţele care necesită a fi transformate precum şi
modificarea lor din punct de vedere fizic.
- [Pârâtul] apreciază că, în orice caz, dispozitivele de acționare în
cauză nu au o funcție proprie și constituie o componentă a unui produs
principal care nu intră în domeniul de aplicare al legii privind punerea
în circulație, colectarea și eliminarea ecologică a
echipamentelor electrice și electronice (ElektroG).
CJUE a decis, în urma analizei cererii de decizie preliminară cu privire la litigiul dintre cele două păr ți următoarele:
- echipamentele la care se face referire în trimiterea preliminară, intră în domeniul de aplicare al Directivei 2002/96/CE și,
respectiv, în domeniul de aplicare al Directivei 2012/19/UE în perioada de tranziție prevăzută la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din această
ultimă directivă.