You are on page 1of 6

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2011 – 2013

A fost probat prin Decizia Comisiei Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare
a programului de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului şi prin Hotărârea Guvernului
nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol.
Scopul Programului a fost să sprijine:
-

măsurile medico-sanitare pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor;

-

combaterea varoozei;

-

analizele fizico- chimice ale mierii;

-

achiziţionarea materialului biologic care să susţină refacerea şeptelului apicol în
vederea obţinerii produselor de cea mai bună calitate;

-

tipărirea şi multiplicarea ghidului de bune practici în apicultură

-

achiziţionarea de stupi

-

inventarierea administrativ geografică a masivelor melifere din România;

-

analiza aspectelor geografice judeţene şi de infrastructură rutieră. 18
În cadrul acestui Program sprijinul pentru măsurile de finanţare este acordat în

proporţie de 50% de la bugetul naţional şi 50% din participare comunitară.
Programul Naţional Apicol 2011-2013 propune următoarele măsuri de finanţare:
1.

Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori. În cadrul acestei
măsuri se urmăreşte tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bunde practici pentru
apicultori precum şi a materialelor informative.

2.

Combaterea varoozei

1.1 Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente, funduri de stupi
antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura
convenţională.
1.2 Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente, funduri de stupi
antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultură
convenţională.
3.

Achiziţionarea de mătci şi roiuri în vederea refacerii efectivului de alvine.

4.

În vederea reformării stupilor uzaţi se susţine achiziţionarea de noi stupi

avizat precum şi a materialelor informative. 19 Ca şi PNA 2008-2010. în limită a maximum 12 kg total produse/familia de albine - preţul fără TVA al fundurilor de stupi antivarooa - preţul fără TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei. suplimentelor nutritive şi biostimulatorilor în vederea combaterii varoozei. federaţii. persoane fizice autorizate. - preţul fără TVA al produselor biologice. - preţul fără TVA pentru achiziţionarea a maximum 100 mătci/apicultor şi achiziţia medicamentelor aferente - preţul fără TVA pentru achiziţia a maximum 100 roiuri la pachet/apicultor şi achiziţia medicamentelor aferente - preţul fără TVA pentru achiziţia a maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor şi achiziţia medicamentelor aferente - preţul fără TVA pentru achiziţia a maximum 125 de familii de albine/apicultor şi achiziţia medicamentelor aferente - preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole. diferenţiate în funcţie de măsurile de finanţare astfel: . asociaţii de crescători de albine. dar nu mai mult de 50% din totalul stupilor deţinuţi la data depunerii cererii - preţul fără TVA pentru achiziţia a 125 de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole - preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii - preţul fără TVA pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură.5. Programul Naţional Apicol 2011-2013 prezintă o serie de condiţii de eligibilitate. - preţul fără TVA al produselor biologice. Asistentă în ceea ce priveşte analiza caracteristicilor fizico chimice ale mierii. suplimentelor nutritive în vederea combaterii varoozei. În ceea ce priveşte beneficiarii Programului. Printre cheltuielile eligibile ale Programul Naţional Apicol 2011-2013 se numără: - preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei. uniuni şi cooperaive apicole sau grupuri de producători recunoscute. printre aceştia se numără apicultorii persoane fizice sau juridice. întreprinderi individuale şi familiale.

obligatoriu. acestea trebuie să se afle pe lista produselor omologate Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar. - în ceea ce priveşte medicamentele achiziţionate. atestat sau diplomă până la termenul limită de depunere a cererii - familiile de albine din rase omologate în România trebuie să fie înregistrate la Direcţia judeţeană Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentelor. - tratamentele efectuate familiilor de albine trebuie să se desfăşoare conform unui calendar apicol aprobat - fundurile de stupi trebuie să fie acoperite pe întrega suprafaţă cu plasă metalică iar sub această trebuie să fie amplasat un sertar - la data depunerii cererii de finanţare trebuie să să depună şi ordinul de deplasare în pastoral. acestea trebuie să fie înscrise la Direcţia judeţeană pentru agricultură privind producţia ecologică .- Pentru combaterea varoozei potenţialii beneficiari care desfăşoară activităţi apicole convenţionale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: - la data depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative de profil - să deţină şi să completeze carnetul de stupină - apicultorul trebuie să aibă studii în domeniul apicol certificate prin adeverinţă. - produsele biologice şi suplimentele nutritive utilizate în combaterea varoozei trebuie să notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi se achiziţionează. - stupii trebuie să fie identificaţi de către formele asociative de profil. - În cazul apicultorilor care doresc să practice apicultura ecologică aceştia trebuie să îndeplinească pe lângă condiţiile mai sus prezentate şi următoarele condiţii de eligibilitate specifice: - în ceea ce priveşte familiile de albine omologate în România. împreună cu medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine.

- Apicultorii care urmăresc să obţină sprijin financiar pentru măsura de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: - să fie membrii ai unei forme asociative legal constituite - să aibă pregătire în domeniul apicol certificată cu adeverinţă. . - achiziţionarea mătcilor trebuie să se facă numai din categoria raselor omologate în România. aceştia trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: - apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite la data depunerii cererii - să aibă pregătire în domeniul apicol certificate de deţinerea unei diplome. - pentru apicultorii care urmăresc sprijinirea refacerii efectivului de albine. - familiile de albine din rase omologate în România trebuie să fie înregistrate la Direcţia judeţeană Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentelor. atestat - familiile de albine din rase omologate în România trebuie să fie înregistrate la Direcţia judeţeană Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentelor - stupii trebuie să fie identificaţi de către formele asociative de profil - să deţină şi să completeze certificatul de stupină - analizele fizico-chimice ale mierii trebuie făcute la laboratoare autorizate sanitarveterinare. atestat sau adeverinţe - să achiziţioneze familii de albine.- fundurile de stupi trebuie să fie acoperite pe întrega suprafaţă cu plasă din oţel inoxidabil iar sub această trebuie să fie amplasat un sertar care să permită examinarea exemplarelor decedate. mătcile. roiurile la pachet sau roiurile pe faguri din categoria raselor omologate în România - potenţialul beneficiar trebuie să deţină şi să completeze Carnetul de stupină - în cazul în care apicultorul doreşte să achiziţioneze mătci din rase omologate în România acesta trebuie să deţină minim 25 de familii da albine - stupii trebuie să fie identificaţi de către formele asociative de profil.

Conform Art.701.462. acestea exceptând TVA.473.653.395 euro pentru anul 2011 14.- Pentru apicultorii care urmăresc să obţină sprijin financiar pentru măsura de asistenţă tehnică şi care fac parte din forme asociative şi grupuri de producători.646 lei pentru anul 2013 Sursă: Comunicat de presă al MADR privind Programul Naţional Apicol 20112013 De la 16 octombrie ale anului curent până la 15 octombrie ale anului următor se stabilesc exerciţiile financiare ale Programului Naţional Apicol. În ceea ce priveşte modul de finanţare este realizat din două surse: Comisia Europeană susţină Programul Naţional Apicol cu o participare de 50% din cheltuieli.837 lei pentru anul 2012 3.3 Contribuţia Uniunii Europene şi cea naţională pentru apicultură în România Contribuţia comunitară Contribuţia naţională 3. Tabel nr. 1913/2006 al Comisiei privind normele de aplicare a regimului agromonetar pentru moneda euro în sectorul agricol contribuţia Uniunii Europene şi cea naţională este redată în tabelul de mai jos.586. precum şi materialele informative - în cadrul grupului de apicultori trebuie să se prezinte un cost estimativ pe pagină pentru Ghidul de bune practici pentru apicultură şi per bucată pentru materiale informative - Ghidul de bune practici pentru apicultură trebuie să respecte prevederile înregistrate în Anexa 3 la Hotărâre - Ghidul de bune practici pentru apicultură trebuie să fie realizat astfel încât să fie poată fi citit cu uşurinţă - Trebuie să fie prezentată copia adreselor MADR şi ANSVSA prin care s-a avizat Ghidul.343 euro pentru anul 2013 14. 11 al Regulamentului (CE) nr.144 lei pentru anul 2011 3.446. . condiţiile de eligibilitate se referă la: - forma asociativă trebuie legal constituită tipăreşte şi multiplică Ghidul de bune practici pentru apicultură avizat.218 euro pentru anul 2012 14.

35 lei fără TVA pentru achiziţionarea familiilor de albine - de la 50 lei fără TVA până la 53. În 60 de zile de la depunerea sumelor în conturile formelor asociative trebuie sa să distribuie către apicultori sumele solicitate. 245/2011 s-a stabilit ca sprijinul să fie alocat astfel: - 100% din valoarea cheltuielilor fără TVA pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative - 100% din preţul de achiziţie fără TVA pentru medicamente atât pentru apicultură convenţională cât şi pentru cea ecologică - 2. 1234/2007 al Consiliului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Instituţia responsabilă cu elaborarea prevederilor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) ne. care după ce este stabilit nivelul sprijinului financiar pentru fiecare solicitant în parte depune sumele stabilite în conturile solicitanţilor. Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.28 lei/buc fără TVA pentru achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi 100% din preţul analizelor fără TVA realizate în vederea atestării calităţii mierii.91 ei/buc fără TVA pentru funduri de stupi antivarooa atât pentru apicultură convenţională cât şi pentru cea ecologică - de la 24 lei fără TVA până la 25.34 lei fără TVA pentru achiziţionarea de roi la pachet sau roi pe faguri - de la 40 lei/buc fără TVA până la 95. .6 lei fără TVA pentru achiziţionarea unei mătci - de la 110 lei fără TVA până la 117. moment în care vor fi trimise la sediul central APIA copii ale documentelor eliberate de bancă prin care se va face dovada plăţii către fiecare apicultor. Acesta se ocupă cu modificarea şi actualizarea ghidului solicitantului în vederea obţinerii sprijinului financiar. Responsabila cu plata sprijinului financiar este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA).31 lei/kg fără TVA pentru suplimente nutritive şi biostimulatori atât pentru apicultură convenţională cât şi pentru cea ecologică - 6.