You are on page 1of 2

Analiza SWOT a sectorului apicol românesc

-

Puncte forte
spaţiul şi condiţiile naturale favorabile

desfăşurării activităţilor apicole;
-

proprietăţile

calitative

ale

-

condiţionarea

producţiei

de

situaţia

meteorologică

adaptarea rapidă la normele de calitate şi

cantitate a producătorilor apicoli

-

majoritatea apicultorilor vând la nivel local

şi în cantităţi mici;

gruparea producătorilor apicoli în asociaţii

-

Gradul de tehnologizare al exploataţiilor

de producători cu o mai mare putere de decizie şiapicole

este

redus

negociere a preţurilor în vederea exportului desubdimensionate
produse apicole;
-

exploataţiilor

produselorpotenţial economic redus

furnizate de celelalte state comunitare

-

Puncte slabe
mare
al

numărul

subdimensionate, fără personalitate juridică cu un

apicole româneşti sunt superioare faţă de cele
-

-

şi

în

cazul

a

exploataţiilor

exploataţiilor

apicole

familiale;

procesarea şi comercializarea produselor

apicole prezintă un grad înalt de concentrare
-

forţa de muncă disponibilă pe plan local

-

ponderea ridicată a zonelor rurale

-

numărul mare al familiilor de albine,

-

La nivelul României piaţa produselor

apicole este lipsită de organizare
-

Acces scăzut la capital şi la mijloacele de

creditare
-

Infrastructura

de

marketing

este

slab

plasează România pe locurile fruntaşe ale Europei dezvoltată

-

Oportunităţi
gamă largă de produse apicole şi numărul

mare de sortimente de miere;
-

-

Nivelul scăzut al apiculturii ecologice

-

Infrastructura rurală slab dezvoltată.
Ameninţări
organizarea pieţei apicole româneşti la

-

nivelul producătorilor reprezintă la nivelul calităţii

implementarea standardelor comunitare înun minus al sectorului,

sectorul apicol naţional, astfel încât produsele

-

numărul redus al asociaţiilor apicole are o

româneşti să poată fi comercializate atât pe piaţainfluenţă slabă asupra calităţii şi preţului produselor
internă cât şi pe cea externă;
-

creşterea

cererii

apicole;
de

produse

apicole

ecologice
-

posibilitatea utilizării de fonduri structurale

-

sprijin

financiar

redus

comparativ

nevoile existente la nivelul sectorului;
-

instabilitatea politică

cu

fenomen din ce în ce mai întâlnit în ţara noastră.pentru dezvoltarea afacerilor apicole - - gradul ridicat de îmbătrânire al populaţiei posibilitatea creării de noi locuri de muncărurale în mediul rural prin desfăşurarea de activităţi economice - creşterea salariului mediu în mediul rural - - apariţia tinerilor întreprinzători care să - desfăşoare activităţi apicole Creşterea albinelor îmbunătăţite genetic. - - necesitatea unor investiţii substanţiale în grupurile de producători prezintă avantajeinfrastructura rurală în ceea ce priveşte activităţile de marketing - - cresterea preturilor la inputurile apicole. instabilitatea climatică. intrarea pe piata a competitorilor din afara tarii. .