You are on page 1of 16

Dante Aligijeri

Boanstvena komedija
Poneto o piscu:
Dante Aliaghieri roen je 1265. u Firenzi, a umro je izmeu 13. i 14. rujna 1321. u
Ravenni. Ve kao mlad pjesnik istakao se u novom slatkom stilu (dolce stil nouvo), ali
vrhunac svog stvaralatva je za sigurno postigao Boanstvenom Komedijom. Od drugih
njegovih djela istiu se Novi ivot i De vulgari eloquentia.
Najosnovnije crte fabule:
Dante se na polovici ivota nae u umi. Dugo luta umom i izae iz nje, te doe do
nekog brijega. Krene prema vrhu, ali mu put zaprijee gepard, lav i vuica. On krene natrag,
ali doe Vergilije i povede ga za sobom. Vergilije mu objasni da ga je poslala Beatrice, lik iz
Danteovog romana Vita nuova. Vergilije vodi Dantea kroz pakao i istilite u raj. Pakao je
Dante opisao kao devet krugova. U svakom krugu nalaze se due grijenika, a rasporeeni su
po teini grijeha - to su grijesi tei to su krugovi nii i ui.
Prvi Krug
U prvom krugu - Limbu nalaze se due nekrtenih. Njihove due se ne mue i jedina muka im
je neispunjiva elja da vide Boga. Tu se nalaze djeca i antike linosti koje su se rodile prije
stvaranja kranstva; Homer, Ovidije, Vergilije...
Drugi krug
U drugom krugu nalaze se due ljubavnika, kojima vitla paklena oluja. uva ga Minos, a on
ujedno i razvrstava tee grijenike. U ovom krugu Dante razgovara s Franceskom i Paolom,
ljubavnicima iz Ravenne.
Trei krug
U treem krugu mue se due prodrljivaca. Njihove muke su da ih, polijegale po blatu, iba
kia i snijeg dok ih Kerber, mitski uvar Hada, rasetvoruje.
etvrti krug
U etvrtom krugu su due raspinika i krtaca. Oni prsima guraju teke terete, a uva ih
Pluton.
Peti krug
Peti krug je krug dua srditih i estokih, koji su zagnjureni pri vrhu, a ljeni se dave pri dnu.
uva ih Flegija.
esti krug
To je krug krivovjeraca koji su zakopani u vatrenim grobovima. Ovdje Dante pria s
Farinatom i Cavalcantiem.
Sedmi krug
Sedmi krug je podjeljen na tri pojasa. U prvom pojasu se nalaze nasilnici na blinjega, a
uvaju ih kentauri, koji ih dok su uronjeni u Flagetont, rijeku od vrue krvi, gaaju strelicama.
U drugom pojasu nalaze se samoubojice, koji su pretvorene u otrovno granje, te rasipnike,
koji gonjeni Harpijama tre kroz ume samoubojica. U treem krugu se na uarenom pijesku
nalaze nasilnici protiv Boga, lee nepokretni nauzak, protiv prirode, moraju trati i protiv
rada, moraju sjediti. Ovdje Dante sree Brunetta Latinija, protivnika prirode, njegovog
uitelja i uglednog knjievnika, te mu on prorie da e biti prognan iz Firence.
Osmi krug
Metabolge ili zle jaruge, kako se jo zove osmi krug pakla, sadravaju deset rovova. U prvom
rovu su zavodnici ena (njih biuju avoli), u drugom laskavci (zaronjeni u ljudsku neist. U
treem rovi su simonisti - ljudi koji su prodavali ili kupovali crkvene asti, naglavce zabodeni

u uplju stijenu. Tamo Dante sree Papu Nikolu III. U etvrtom krugu se nalaze vraevi i lani
proroci, koji hodaju unatrag, glave okrenute naopaku. U petom krugu su podmitljivci i
varalice, zagnjureni u vrelu smolu, a uvaju ih vrazi. U estom krugu su licemjeri, prisiljeni da
hodaju pod debelim pozlaenim kabanicama. U sedmom rovu su lupei koji tre progonjeni
od otrovnih zmija. U osmom krugu se himbeni savjetnici, a meu njima Dante sree Odiseja,
koji mu opisuje svoje zadnje putovanje. U devetom rovu su sijai nesloge, koje vrag ranjava
maem, a u desetom rovu su krivotvoritelji, kanjeni stranim bolestima.
Deveti krug
U deveti krug Dantea i Vergilija prenese div Antej. Taj krug je podjeljen na etri zone; Kain zona izdajica roaka, Antenori - zona izdajica domovine ili stranke, Tolomeja - zona izdajica
gostiju, Guidecca - zona izdajica svojih dobroinitelja.
U sreditu Kocita, ujedno i sreditu zemlje, nalazi se gorostasni Lucifer, koji je do pola
zaronjen u led. Ima tri glave, a ispod svake po par ogromnih krila kojima stvara hladan vjetar.
U ustima su mu Juda, Brut i Kasije.
Vergilije se s Danteom uspinje uz Luciferove noge do junog pola i stie do junog pola, gdje
se po Danteovoj viziji nalazi istilite u obliku brda.
Tema djela:
Tema je Danteova vizija trodnevnog putovanja kroz zagrobni ivot, tj. kroz pakao,
istilite i raj.
Simbolike:
Dante - simbol grenog ovjeka
Vergilije - simbol mudrosti i razuma
Beatrice - simbol boanske milosti i objave
mrana uma - simbol grenog ivota
Struktura:
Boanstvena komedija se sastoji od tri dijela koji simboliziraju sveto Trojstvo. Svako dio
se sastoji od 33 pjevanja, a Pakao ima jedno uvodno poglavlje tako da je ukupno sto
pjevanja.
Strofe su sastavljene od po tri jedanesterca, od kojih se prvi rimuje s treim, a drugi s
prvim iz sljedee strofe.
Karakterizacija likova:
Francesca je grijenica iz poravednih razloga, a njena dua je bez ikakve sumnje ia od
mnogih koje stiu u raj. Njezina elja da moli s Paolom za Dantea samo dokazuje njenui
dobrotu i nepripadnost paklu.
Farinata je u neku ruku proglaen krivovjercem iz zlobe. Njegovi protivnici su u stvari
pravi krivci koji bi trebali trpjeti u paklu. Farinata je plemenit, i iako je protiv Dantea po
politikom uvjerenju, on ga moli da razgovara s njim.
Pierre delle Vigne (trnovito stablo) je jo jedan od ljudi koji nisu zasluili pakao.
Njegovo samoubojstvo nije u stvari njegova krivnja, ve krivnja njegove okoline. U sutini je
on dobar ovjek, koji se naao na krivom mjestu u krivo vrijeme.
Papa Nikola III je, za razliku od prola tri grijenika, osoba koja je u potpunosti
zasluila pakao. Njegovi grijesi se ne mogu opravdati niim osim pohlepom.
Odisej je jo jedan grijenik, ija djela ovise o kutu gledanja. Openito je on
lukavtinom unitio Troju, ali ako se cijela stvar pogleda iz ugla Grka, napravio je veliko i
hrabro junako djelo.

Alberigo del Manfredi je okrutan ovjek, koji je bio u stanju ubiti roaka, samo zbog
osvete. Njegovo djelo nije bilo opravdano i zato je zasluio da ode u pakao.
Miljenje o djelu:
Djelo je tajanstveno i mistino. U njemu se vide tragovi prethodnika i ljudi ondanjeg
vremena. Vrlo je naporno za itanje, jer zahtjeva iznimnu koncentraciju i visok nivo ope
kulture. Usprkos svemu tome nisam siguran da bi ovo djelo mogao proglasiti interesantnim.
Sama ideja prolaska kroz ovjeku nedostupna mjesta je vrlo uzbudljiva, ali kompliciran stil je
ipak uinio svoje i uinio ovo djelo nedostupno veini itatelja.

JU MS KALESIJA
GIMNAZIJA "MEA SELIMOVI"

BOSANSKI JEZIK I NJIEVNOST


SEMINARSKI RAD
TEMA:DANTE ALIGHIERI-"PAKAO"

Datum:24.03.2008.godine

1 UVOD

Radila:
olakovi Emina

Cilj mog seminarskog rada jeste da detaljno obradim jedno od najznaajnijih


djela pisca Dantea Alighierija, pod nazivom Pakao.Dante u ovom djelu
predstavlja zemaljski svijet i njegovu izopaenost, ljudske strasti i poroke.U
ovom djelu Boanstvene Komedije kao i u jednoj knjizi iz evropske
knjievnosti, umjetniki je ispisano vjeno i univerzalno pitanje izmeu Neba i
Zemlje samostalnim vienjem,snagom nenadmone pjesnike mate i proroke
ekstaze.Lektira "Pakao" sadri 39 pjevanja.Prvo pjevanje Pakla je opi uvod u
"Boanstvenu Komediju".

2 GLAVNI DIO
2.1 Biljeka o piscu

Dante Alighieri najvei talijanski knjievni um,moda i najvei svjetski pjesnik


postantikog doba,roen u Firenci krajem maja ili poetkom 1265.Umro je u
progonstvu u Ravenni 14.septembra 1321.Na njegov ivot bitno su uticale
politike okolnosti u tadanjoj Italiji,posebno u Toskani.Majka Bella, po ijem je
ocu dobio ime,umrla je,odmah po njegovom roenju.Otac mu umire
1283.godineIz drugog oevog braka Dante je dobio dva polubrata i dvije
polusestre.Javni mu je ivot bio buran,jer je kao plemi obavljao razne
dunosti.Dante je bio osuen na dvije godine progonstva i iskljuenja iz javnih
slubi,te na kaznu od pet hiljada forinti.Dante,duboko razoaran,povlaio se sve
do smrti talijanskim gradovima.Bez obzira na progonstvo iskuao je jade
odbaenika,i jeo gorak hljeb,mislio je na knjievnost i stvaranja pjesnikih
djela.Dante je bio senzibilne udi i naravi,a ljubav,pojmljena u tjelesnom i
duhovnom smislu,bila je pokretaem,kako i sam kae,svega mu djelovanja.

2.2 Djela
Po vremenu nastanka prvo mu je djelo Vita Nova koje se u nas prevodi Novi
ili mladenaki ivot,napisao nakon gubitka Beatri.Djelo u posljednjem
poglavlju zavrava zavjetom da e rei o njoj,ono to nikada ni o jednoj nije
bilo reeno,tj.gdje uistinu pjesnik zauvijek susree Beatri,u najveim sferama
raja.Drugo Danteovo djelo po redu postojanja Rime sadri ljubavne stihove
pisane u navratima od 1296.do 1310.posveene Beatri.U dva poglavlja
raspravlja o podrijetlu i razvoju govora.Meu Danteovih 13 poslanica od
1304.do 1313. karakteristina je ona naslovljena Caru Henriku VII.Po antikom
obiaju Dante se preruio u pastira.U Veroni 20 sijenja 1320.raspravlja O
poloaju i obliku vode i zemlje.U Danteovoj komediji

sadrana je

enciklopedija svega postojeega.Naslov djela Komedija nazvao je svetim


spjevom1555,godine spjevu je pripisan atribut Divina Commedia,Boanstvena
Komedija.Geometrijski Zemljina kugla ima dvije polutke,sjevernu,od rijeke
Gangesa

do

Gibraltara,u

sredini

Jeruzalem(u

sredini

otvara

paklene

provalije),Juna polutka dobila je izraslinu usred okeana,planinu od zemlje koja

se povukla,tj.istilite,podijeljeno poput pakla u 9 dijelova,s vrhom Rajem


Zemaljskim.

2.3 O djelu
Dante u Paklu predstavlja zemaljski svijet i njegovu izopaenost,ljudske
strasti.On kao svjedok pravde Boije,kranske osude reagira na stanovit nain
kao ovjek.Svog uitelja Brunetta Latinija smjeta u sedmi krug pakla,meu
sodomite iskazujui mu potovanje i toplinu.Najljepa epizoda Boanstvene
Komedije je tragina ljubav Paola i Franenske,koji su smjeteni u drugok
paklenom krugu.Prema linostima iz Pise i Genove ne pokazuje nikakav suutni
obzir,ve istie zaslunost njihove patnje.U devetom krugu,odreeno je mjesto
knezu Ugolinu.I sam pjesnik je zgranut kaznom,koju je Ugolinu doivio u Pisi,
(strava i uas,muenje,zatvoren u kuli,svjedok smrti sinova i unuka u agoniji
gladi).Danteov Pakao je poput preokrenuta stoca,sa 9 koncentrinih
krugova,koji se prema dnu suzuju,a na najdaljoj je taki Lucifer.Grijenici su
postepeno smjeteni u rovove i krugove prema zasluenim grekama i
opainama.U prvom krugu zvanom limb,antiki knjievnici i ostali,ukazuju na
pravac njegove preobrazbe,predhumaniki senzibilitet.Najdublje ljestvice
grijeha su;Lucifer,Juda,te rimski prevrtljivci Brut i Kasije.

2.4 Fabula
I Krug:U I krugu Dante je smjestio umove Grke i Rima,kao i arapske
filozofe.Oni nisu kanjeni i nema muka nad njima.Oni boluju od elje da vide
Boga.To su inae svjetski mislioci,koji su izuavali svijet.
II Krug:U njemu su smjeteni svi oni koji su se ogrijeili u ljubavi.Tu su
opisani

grijenici

vezani

za

ljubav

prevare.Tu

se

spominju

Kleopatra,David,Helena,Ahil.Kleopatra,egipatska kraljica,koja je bila ljubavnica


Cezara i Antonija,zarobljena od strane Oktavijana puta da je ujede otrovna
zmija.

III Krug:U treem krugu Dante je smjestio prodrljivce.Oni su svi zagnjureni u


blato,gdje po njima pada kia,snijeg,led....Oni nikada u ivozu nisu bili siti i
zadovoljni,uvijek prodrljivi dok su se drugi muili u gladi i patnji.
IV Krug:U ovom krugu smjeteni su krtice i rasipnici.Na samom ulazu u IV
krug smjeten je pluton,kao Bog bogatstva.Rasipnici i krtice idu sa dvije
strane.Tvrdice idu sa lijeve,a krtice sa desne.Oni jure svojim polukrugom i
valjaju teke terete.Kada se sastanu onda jedni drugima prebacuju svoje
grijehe.Zato ste krti,odnosno zato se rasipate.
V Krug:Ovdje su smjeteni srditi.Oni su uronjeni u blatne vode,velike bare
Stiksa.Svi su okovani nekom srdbom koja je mnoge kotala.Npr:Flegija je
zapalio hram u Delfima,jer mu je Apolon osramotio ker.
VI Krug:Krivovjernici su svi pokopani u goruim grobovima.Oni su zbog
krivovjerstva kanjeni da pate.Imali su pogrean stav o ovozemaljskom ivotu.
VII Krug:U njemu su smjeteni nasilnici,i to u tri pojasa.U prvom pojasu
smjeteni su nasilnici protiv svojih blinjih,i oni su uronjeni u vrelu krv
Flegetonta.U drugom pojasu su oni koji su napravili nasilje protiv samih
sebe.Oni koji su protiv sebe,oni su pretvoreni u trnovito grmlje i sami sebe
kanjavaju,a oni koji su rasuli imetak,njih proganjaju i razdiru psi.U treem
pojasu smjeteni su nasilnici protiv Boga,nasilnici protiv prirode i nasilnici
protiv rada.Oni lee,tre ili hodaju,a po njima pada vatrena kia.
VIII Krug:U ovom krugu su smjetene varalice i to u 10 rovova.U prvom rovu
su zavodnici ena,krue u dvjema skupinama i njih biuju avoli.U drugom rovu
su laskavci.Oni su uronjeni u ljudsku neist.U treem rovu su simonisti,koji su
naglavice zabodeni u uplje stijene.U etvrtom rovu su smjeteni vrai i krivi
proroci.Oni hodaju natrake glave okrenuti naopako.U petom rovu smjeteni su
podmetljivci i varalice.Oni su zagnjureni u vrelu smolu.U estom rovu smjeteni
su licemjeri.Oni su zaogrnuti olovnim platom.U sedmom krugu su lupei,tre
meu mnotvo zmija koje su strahovito otrovne.U osmom rovu su himbeni

savjetnici.Oni su ovijeni plamenom.U devetom rovu su sijai nesloge.Njih avo


ranjava maem.U desetom rovu su krivotvoritelji.Njih mui svrab i guba.
IX Krug:U ovom krugu smjetene su razne izdajice.Oni su smjeteni u 4
zone.U prvoj zoni izdajice roaka.U drugoj zoni izdajice domovine.U treoj
zoni izdajice gostiju.U etvrtoj zoni su izdajice dobroinitelja,a njihova kruna su
Lucifer,Juda,Brut i Kasija.Dante je u paklu kroz sve ove krugove iskazao
ovjekov nemoral od najnie ljestvice sa prvim krugom i do najgoreg zloina u
zadnjem krugu.Jednom rijeju tu su iskazane mnoge priposijesti,zgode,o
poinjenim grijesima sa stajalita crkve i kranstva,ali i sa Danteovog
stajalita,ovjenosti i njegovih moralnih naela.

2.5 Tok dogaaja


Tok dogaaja iskazan sa 33 pjevanjai 34 zavisna pjevanja sa po 9 krugova.Cio
spjev ima sto pjevanja,jer je prvo pjevanje Pakla opi uvod u Boanstvenu
Komediju.
Tema:Svako pjevanje za sebe nosi individualnu temu.Glavna tema od svih je
Osuenici u paklu podijeljenih u 9 krugova,ispataju za svoje grijehe shodno
njihovoj teini.
-Neumjereni,laki grijenici za svoje grijehe bivaju kanjeni u est krugova.
-Nasilnici razdijeljeni u tri pojasa kanjeni su za poinjena djela.
-Varalice- rasporeene u deset rovova ispataju i bivaju kanjeni za svoje
poenjeno zlo.
-Stroga kazna kroz paklene krugove.
-Danteova osuda poput Boga.
Ideja:Da li na Ovom ili na Onom svijetu za poinjene grijehe,zlo nainjeno bilo
kome ili bilo emu snositi e svako svoju kaznu i niko nee proi nekanjeno na
nain predvien pravdom da li ljudskom ili Boijom.

Vrijeme radnje:Radnja se zbiva u srednjem vijeku,u vremenu kada je Dante bio


na polovini ivotnog puta u 35.godini.Kako se rodio 1265.godine pada prema
ovome poetak njegova zagrobnog putovanja u jubilarnu 1300.godinu.
Mjesto radnje:Sve ovo se dogaa u mranoj umi koja se shvaa kao grijean
ivot,dok se pod pravom stazom razumjeva staza kreposti i vjere.

2.6 Danteov odnos prema Vergiliju


Dante cio ivot kroz ovo djelo je uz Vergilija,njegov saputnik i prijatelj.Odnos
ova dva pjesnika su povezanost pjesnike ljubavi koji se dre teoloke nauke i
shvaaju limb kao dio pakla.Ova dva ovjeka sline naravi,osjeanja,slino su
davali kazne u pakao.Potovanje prema ovom dvoje ljudi,moglo se primjetiti ne
samo mezsobno,ve je i cijela obala Stiksa ih potovala.Vergilije kao iskusan
voa sa Danteom dijeli miljenje o ljudskim duama.Zajedno su propatili i
podijelili istu bol kao iskreni i povjerljivi prijatelji.Uspijevaju se osloboditi od
zvijeri.Znali su se sporazumjeti sa ivotinjama.ivot im je pun uda.Uspjehom
izlaska iz pakla Vergilije je dugo razgovarao sa Danteom.

2.7 Likovi
Sporedne linosti i njihove osobine.
-Hrt,-spasitelj Italije
-Julije Cezar-veliki vladar
-Beatri-velika Danteova ljubav
-Izrael-borac sa anelima
-Homer-pjesnik Eneide
-Latin-kralj Lacija
-Kornelija-slavna mati brae Grahka
-Linus-grki muziar i pjesnik,sin Apolona i Kaliope
-Cordobe-arapski filozof
Glavne linosti i njihove osobine.
-Vergilije:dobar,hrabar,plemenit junak,pun prijateljstva,tragian,zloban,pun

prijateljstva,tragian,zloban,osuivao ljude i pomagao Danteu.


-Dante:pjesnik,hrabar,okrutan,moan,ljubazan
osjeaja,osvetan,muen,protjeran,zaljubljen,

prema
,zatitnik

prijatelju,
i

veliki

pun

Vergilijev

prijatelj.
8

2.8 Analiza djela


Koliko svaka strofa ima stihova?
-Svaka strofa ima po tri stiha (tercine).
Kako glasi posljednji stih spjeva?
-Ljubavi to giba sunce i sve zvijezde.
Koliko spjevova ima svaki dio?
-Svaki dio ima po 33 pjevanja;cio spjev sto pjevanja,jer je prvo pjevanje
Pakla,opi uvod u Boanstvenu komediju.
Kakvo znaenje djelo ima?
-Djelo ima magijsko (kabalistiko) znaenje i jo vie mistino (Sveto Trojstvo).
Kakva je rima iz strofe u strofu?
-Rima iz strofe u strofu je ababcbcdc itd.
Jer prve suze tu se ledom stvore i pune kao kristalni viziri.upljine one do
obrva gore.
I premda ko da ulj se po njemu iri s mog lica sve osjetljivosti nesta od
zime,ipak ko da vjetar piri.

3 KRITIKA
U Paklu,prvom dijelu Boanstvene Komedije posebno je vidno da se Dante,iako
ne

pie

za

izvoenje

na

pozornici,obraa,slino

nekim

dramatiarima,glumakom senzibilitetu,odnosno naem neposrednom osjeanju


raznovrsnog ivota due.Scene Pakla slinije su scenama najelegantnije
moderne drame:svaka cjelina za sebe,svaka nastaje idolpoklonstvom pojedinom
nainu miljenja ili osjeanja,svaka ima posebnu estetsku jasnou i savrenstvo i
bezizlaznu konanost.Frensis Fergason.

10

4 ZAKLJUAK

Ova knjiga pjevanja ubrzava tempo pjevanja.Pripjev je veoma potresan za


svakog osjeajnog ovjek,ali govori o pravdi i istini prema potivanju
Boga.Veoma je pouno i upuuje na greke drugih koji zavravaju smru ili
patnji i muenju zbog uinjenih grijeha.Ovo djelo ojaava svakog ko eli da
potuje Boga i da mu se obraa sa puno ljubaznosti.Puno je poruka vezanih za
ivot izmeu ljudi i Boga koji stradaju,pate i gorko plaaju ivotom.Smatram da
ovako to se desilo u Paklu,ne treba esto da se deava,i da ovo djelo bude
voditelj svim onima koji su pogrijeili da odmah trae oprost od Boga,prije nego
ih stigne kazna Boija.Mnogi u toj kazni stradaju ili umiru na silu sa puno
naneene muke i boli zaplaujui svojim ivotima.Ovo djelo disocira o
savremenom ovjeku,i da je potenije pribliiti ljude prema Bogu.Karakteri
ovog djela grade manju individualnost,a vie kao pojedinca u funkciji
pripadnosti svojoj klasi.Moralni i estetski vrh pjevanja o traginim
stradanjima,muenjima Dante daje negativne odnose u djelu,koja prodrljivost u
cjelini ubija.

11

5 SADRAJ
UVOD.............................................................................................................2
GLAVNI DIO.................................................................................................3

Biljeka o piscu
O djelu
Tematika
Likovi
KRITIKA......................................................................................................10
ZAKLJUAK...............................................................................................11
SADRAJ.....................................................................................................12
LITERATURA..............................................................................................13

12

6 LITERATURA
-Knjiga Dante Alighieri-"Pakao".
-Internet,Wikipedia.

13