You are on page 1of 1

TH MI

V/v tham gia chng trnh t thin


Pht Qu Tt Cho H Ngho Huyn Nh B

Thn mi: Ton th nhn vin Smartland.

n tham d chng trnh t thin Pht Qu Tt Cho H Ngho Huyn Nh B.


y l chng trnh t thin kt hp gia y ban Huyn Nh B, cha Huyn Trang v
Smartland. Trong Smartland ti tr 400 phn qu cho 400 h ngho ti th trn v
huyn Nh B. Cng vi 400 phn qu do nh cha v cc nh ho tm khc chun b.
Trong khng kh nm mi cn k, Ban T Chc hy vng cc anh ch c th cng tham
gia trong chuyn i ny, mang li khng kh tt no m cho hn 400 h ngho TP.HCM.
Chi tit ni dung chng trnh nh sau:
-

Thi gian: 14:00 18:00 ngy Th 5, 04/02/2015.


Ni dung:
o H tr cha cc cng vic trong ngy pht qu
Lch trnh:
o 14:00 tp trung ti cha L - cha Huyn Trang (456/35 Hunh Tn Pht, KP7,
th trn Nh B, huyn Nh B)
o 14:30 nhn phn cng h tr cha (chun b qu, pht qu v ph vic cha)
o 14:30 - 15:00: chun b
o 15:00 - 17:00: pht qu cho cc h dn n nhn
o 17:00 - 18:00 chun b dn dp, thu xp ra v

Trang phc: ng phc o Smartland. Qun di lch s.


Phng tin di chuyn: t tc.

Hn gp li tt c cc anh ch,
Ban T Chc