You are on page 1of 59

QUADERN D’ESTIU

Ciències Naturals
1er ESO

Institut Martí i Franquès
Nom de l’alumne:.................................................
Grup:......................................................................
Professor:............................................................

Institut Martí Franquès

QUADERN D’ESTIU

CURS 1er ESO

ÍNDEX
Unitat 1. L’univers i el sistema solar

pàgina 2

Unitat 2. La Terra

pàgina 8

Unitat 3. Els éssers vius

pàgina 17

Unitat 4. Els animals vertebrats

pàgina 27

Unitat 5. Els animals invertebrats

pàgina 37

Unitat 6. Les plantes i els fongs

pàgina 45

pàg. 1

Institut Antoni de Martí i Franquès

Quadern d’estiu

T.1. L’univers i el sistema solar

Tasques a fer:
1. Completa els esquemes muts.
2. Fes les fitxes de la unitat.

pàg. 2

1

42

T.1. L'univers i el sistema solar
RECURSOS PER A L’AULA

ESQUEMA MUT 1

K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. K

pàg. 3

1

T.1. L'univers i el sistema solar
RECURSOS PER A L’AULA

ESQUEMA MUT 2

ELS PLANETES

K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. K

pàg. 4

43

el Sol. Tenint en compte això. S. 5 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. 9 Observa el cel nocturn i respon les preguntes: a) Com es distingeixen els planetes dels estels en observar-los al cel nocturn? b) Quin nom reben les agrupacions d’estels que. formen figures que es poden reconèixer fàcilment? 10 Quins moviments fa la Lluna i al voltant de quin astre? 11 Com es va formar l’univers? pàg. 6 Quin astrònom va proposar la teoria heliocèntrica? Quin va ser el primer matemàtic que va inventar i va utilitzar un telescopi per observar l’univers? 7 Quins planetes del sistema solar són gasosos? Quins són els planetes rocosos? Quins són els dos planetes més grans? Quins són els dos més petits? Quins dos planetes són els «veïns» de la Terra? 8 Explica les diferències entre els conceptes següents: a) Teoria geocèntrica i teoria heliocèntrica. i Helios. Gea és la Terra. L'univers i el sistema solar ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REFORÇ 1 Completa el quadre següent: Astres i conjunt d’astres Què són i com són Nebuloses Galàxies Estels Planetes Satèl·lits Cometes Meteorits 2 Per què no són útils les unitats de longitud que utilitzem per a les distàncies en la nostra vida quotidiana (per exemple. 4 Completa el quadre següent: La teva «adreça galàctica» Planeta on vius Sistema d’astres al qual pertany el teu planeta Galàxia en la qual hi ha el sistema d’astres 5 Explica la diferència entre els moviments de rotació i translació que fan els planetes del sistema solar.1 T. K 49 . b) Astronomia i astrologia. el metre i el quilòmetre) quan les intentem aplicar a l’univers? Quines unitats de mesura hauríem d’utilitzar i a què equivalen? 3 En grec. vistes des de la Terra.1. L. explica el significat de teoria geocèntrica i teoria heliocèntrica.

• Els cometes són astres que giren al voltant del Sol seguint una trajectòria molt allargada i. • Els estels. Agrupació d’estels. Agrupació de galàxies. són astres que emeten energia de manera contínua a l’espai que els envolta. S. Els estels s’agrupen en galàxies que. són astres que no tenen llum pròpia. al seu torn. desenvolupen una cua molt llarga. L. com el Sol. són astres que giren al voltant d’alguns planetes.1. Astres que giren al voltant del Sol en una trajectòria molt allargada. • Els satèl·lits. Astres que giren al voltant d’alguns planetes. • Recorda: com es diu l’agrupació formada pel Sol. 1 A quins tipus d’astres o agrupacions d’astres es refereixen les frases següents? Descripcions Astres o agrupacions Astres que giren al voltant dels estels i no tenen llum pròpia. com la Terra. • Els asteroides són cossos rocosos més petits que els planetes. Astres que emeten energia contínuament. 50 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. com la Lluna. quan s’acosten a aquest. formen els cúmuls de galàxies. Petits cossos rocosos que giren al voltant del Sol.1 T. L'univers i el sistema solar PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 1: ELS ASTRES QUE FORMEN L’UNIVERS (I) NOM: CURS: DATA: Recorda que… A l’univers hi ha astres de característiques molt diferents: • Els planetes. els vuit planetes que giren al voltant seu i els astres que acompanyen els planetes? 2 Intenta identificar els tipus d’astres o agrupacions d’astres que es poden observar en les fotografies següents. 6 . que giren al voltant del Sol. K pàg. sovint irregulars.

L.1 T. 150 milions de quilòmetres. b) El Sol fa un moviment de translació al voltant del centre de la Via Làctia. c) La teoria heliocèntrica de l’univers considerava la Terra com el centre de l’univers. i el de la Terra.000 km. a quin grup de planetes pertany i quines característiques més importants té. L'univers i el sistema solar AVALUACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ 1 1 Explica quina és l’evidència científica que ens demostra que l’univers es va originar com a resultat d’una gran explosió. K pàg. 8 Quin científic va canviar amb la seva teoria la concepció que hi havia de l’univers fins aquell moment. Quin científic la va desenvolupar? 2 Què és la Via Làctia? Indica a quin grup pertany i quin sistema planetari conté. 4 Fes un dibuix esquemàtic del sistema solar que inclogui els vuit planetes i els tres cinturons que l’envolten. segons la qual es creia que el centre n’era la Terra? Quin nom té aquesta teoria i què reconeixia? 9 Es poden observar planetes des de la Terra a ull nu? Com els reconeixeries? 10 Si representéssim la Terra com una pilota de ping-pong de 3 cm de radi. 5 Indica quines de les afirmacions següents són falses i per què: a) Els planetes del sistema solar tenen una estructura i una composició semblants. S. és a dir. e) Júpiter i Mercuri són els planetes més petits del sistema solar. d) La unitat astronòmica és la distància del Sol a la Terra. Quant fa el diàmetre de cadascun dels dos astres? 46 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.370 km. 3 Com ens podem fer una idea de la diferència de mida que hi ha entre el Sol i la Terra? Posa’n un exemple. de 6. com representaríem el Sol? Considerem que el radi del Sol és de 696. fins a quin any hauríem d’esperar per poder veure la llum d’aquesta explosió des de la Terra? 7 Identifica el planeta de la il·lustració i explica on es localitza.1. 7 . 6 Si un estel que es troba a 130 anys llum de la Terra experimentés una explosió el 2010. Explica quins són els components d’un sistema planetari.

2.2. pàg. Completa els esquemes muts. Fes les fitxes de la unitat. La Terra • Tasques a fer: 1.8 Quadern d’estiu .Institut Antoni de Martí i Franquès T.

L. K pàg. La Terra RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 1 MOVIMENT DE ROTACIÓ DE LA TERRA MOVIMENT DE TRANSLACIÓ DE LA TERRA 74 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.2 T. 9 .2. S.

L. K pàg. La Terra RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 3 LES FASES DE LA LLUNA ECLIPSIS 76 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. S.2.2 T. 10 .

2. S. L. La Terra K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. 11 77 .RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 4 LES MAREES G F 70 km 10 km F LES CAPES DE LA TERRA G 2 T. K pàg.

El nitrogen i l’oxigen es troben a l’aire en proporcions aproximadament iguals.. S. K pàg. Escorça Mantell Nucli 4 Resumeix els coneixements que tens sobre les parts de la Terra. L’aire és un gas. Marca les frases correctes.. encara que també es pot trobar en estat sòlid (gel i neu). La Terra PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 1: EL NOSTRE PLANETA. La litosfera està formada per roques i minerals. PER FORA I PER DINS (II) 3 Completa el quadre següent amb les dades que figuren en el llibre. Fins a. K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.. bàsicament en estat líquid. El gruix de les capes internes del nostre planeta Capa de la Terra Abasta des de.2 T. La hidrosfera està formada per aigua. La sorra i el fang són materials que no estan formats ni per roques ni per minerals.2. Corregeix-ne les falses i escriu-les a continuació. Respon les preguntes següents: • Què és l’atmosfera? • Què és la hidrosfera? • Què és la litosfera? 5 Repassa la composició de la Terra.. 12 . ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 84 L’atmosfera està formada fonamentalment per materials gasosos. L. L’aire és una mescla de gasos.

La Terra PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: LA TERRA EN MOVIMENT (I) NOM: CURS: DATA: Recorda que. en l’esquema següent de la translació de la Terra. en l’esquema de la dreta.. L’eix de rotació de la Terra coincideix amb la línia que uneix el pol nord i el pol sud. • El moviment de rotació consisteix en el gir de la Terra sobre si mateixa.2. Aquest moviment origina la successió dels dies i les nits. Aquest fet causa la successió de les estacions. • La translació és el moviment de la Terra al voltant del Sol. la data aproximada en cada requadre i el nom de l’estació corresponent a l’hemisferi nord. Però aquest eix està inclinat respecte del pla de translació al voltant del Sol. 13 85 . El nostre planeta fa dos moviments: la rotació i la translació. La Terra triga 365 dies i un quart de dia (365. • Quina estació és a l’hemisferi nord en aquest moment? Aleshores. 1 Retola.2 T. L. 2 Dibuixa. K pàg..25 dies) a fer una volta completa a l’estel. S. els raigs solars tal com arriben a la Terra quan és estiu a l’hemisferi sud. quin és l’efecte de la inclinació de l’eix terrestre? K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. La Terra triga 24 hores a fer una volta completa.

K . Explica en què consisteix cadascun d’aquests moviments i els efectes que es produeixen al nostre planeta com a conseqüència d’aquests i d’altres factors que hi estan relacionats. • El moviment de rotació.T. S. Les quatre estacions Estacions El temps atmosfèric Inclinació dels raigs solars Primavera Estiu Tardor Hivern 4 Pensa sobre l’efecte de la inclinació dels raigs solars en les diferents èpoques de l’any. • El moviment de translació. quan arriben perpendiculars a la superfície del terreny o quan hi arriben inclinats? • Com evolucionen les temperatures des del començament de la tardor fins al començament de l’hivern? Per què? • Com evolucionen les temperatures des del final de l’estiu fins al començament de l’hivern? A què és deguda aquesta evolució? 5 Resumeix el que saps sobre els moviments de la Terra. La Terra 2 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: LA TERRA EN MOVIMENT (II) 3 Completa el quadre següent per descriure el temps atmosfèric de les quatre estacions i com arriben els raigs del Sol a la superfície de la Terra en cada cas. pàg. 14 86 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L.2. Respon les preguntes següents: • Quan escalfen els raigs solars una superfície més gran.

quan es mou al voltant de la Terra.2. K pàg. Busca en el llibre les dades sobre el satèl·lit de la Terra i completa aquest informe. S.T. La Terra La Lluna El Sol 4 Pensa sobre els dibuixos i explica les qüestions següents. • Quan es produeix un eclipsi de Sol? • Quan es produeix un eclipsi de Lluna? 5 Completa un informe sobre la Lluna. que es produeix com a conseqüència de la translació al voltant de la Terra? • Què succeeix quan la Lluna. • Quin és l’efecte visible en la Lluna. Indica quin correspon a un eclipsi de Sol i quin correspon a un eclipsi de Lluna. s’interposa entre el nostre planeta i el Sol? • Què passa quan la Terra s’interposa entre la Lluna i el Sol? • Els eclipsis de Sol o de Lluna són visibles des de tots els punts de la Terra? Per què? 88 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. • Què és la Lluna? • Quin diàmetre aproximat té? • A quina distància de la Terra es troba? • Quins moviments fa i quant temps inverteix en cadascun? Busca’n les dades exactes. LA LLUNA (II) 2 Observa els dibuixos. També pots incloure-hi el que has après fent aquesta fitxa. La Terra 2 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 3: EL NOSTRE SATÈL·LIT. 15 . L.

10 Què és la biosfera? Quina influència exerceix la biosfera sobre l’atmosfera? K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. i no hi ha nit durant sis mesos. L. b) És el 21 de juny i el Sol es troba molt alt sobre l’horitzó. equinocci. La Terra AVALUACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ 1 1 Completa el quadre següent sobre la Terra: Característiques de la Terra Composició de l’atmosfera Temperatura mitjana Presència d’aigua Protecció de radiacions Activitat geològica Característica única en el sistema solar 2 Elabora un dibuix esquemàtic senzill dels moviments de translació i rotació de la Terra en què expliquis el temps que triga a fer aquests moviments i els fenòmens naturals que els provoquen. 3 A quina part de la Terra series si hi observessis les circumstàncies següents? a) Tots els dies són iguals durant tot l’any. marea. K pàg. pla de l’eclíptica. Posa un exemple de cadascuna. Explica quines capes es distingeixen a l’escorça terrestre i quines característiques tenen. c) És el 2 de novembre. 16 79 . 7 Identifica les diferents capes internes de la Terra en l’esquema següent. 8 Quin és el procediment que s’ha de seguir per fer l’anàlisi d’un text científic? 9 Descriu les serralades continentals i oceàniques. A què són degudes les fases de la Lluna? 6 Defineix els termes següents: solstici. S. eclipsi.2 T. 4 A quines zones de la Terra se succeeixen les quatre estacions? Quines són aquestes estacions? Quina és la causa més important de les estacions? 5 Dibuixa la situació de quart minvant de la Lluna i on se situa respecte del Sol i la Terra. som a la primavera i els dies es van fent cada cop més llargs i les nits més curtes.2.

2.3. Fes les fitxes de la unitat. 17 Quadern d’estiu . Els éssers vius • Tasques a fer: 1. pàg. Completa els esquemes muts.Institut Antoni de Martí i Franquès T.

3 T. 18 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.3. K . Els éssers vius RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 1 CÈL·LULA ANIMAL CÈL·LULA VEGETAL 110 pàg. L. S.

K 111 . S. 19 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Els éssers vius RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 2 REGNES D’ÉSSERS VIUS Regne Moneras Regne Protoctistas Regne Plantas Regne Hongos Regne Animales pàg.3 T.3. L.

Els éssers vius RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 3 APARELL LOCOMOTOR COMPOSICIÓ QUÍMICA DE LES PLANTES COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ANIMALS 112 pàg. K .3 T. S.3. 20 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L.

i posa’n exemples. Els éssers vius ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REFORÇ 1 Completa el quadre següent: Els cinc regnes d’éssers vius Com són. Si trobéssim un ésser que es reprodueix però no es pot nodrir ni es relaciona amb el medi.3 T. S. el consideraríem un ésser viu? 3 Descriu la reproducció sexual i posa un exemple d’organismes que es reprodueixin així. En què es diferencien els sistemes i els aparells? 9 Explica com classifica la taxonomia els éssers vius.3. 4 Quina és la diferència entre substàncies orgàniques i inorgàniques? Esmenta les substàncies inorgàniques que hi ha en els éssers vius. pàg. Quins éssers vius en tenen? Cèl·lules vegetals Cèl·lules animals 8 Defineix què és un teixit i un òrgan. Descriu una causa de la pèrdua de la biodiversitat. 21 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. segons si tenen nucli o no? b) Quins són els dos tipus de cèl·lules amb nucli? En què es diferencien? 7 Completa el quadre següent sobre els éssers vius que tenen cada tipus de cèl·lules. 5 Respon les preguntes sobre les cèl·lules: a) Qui va descobrir la cèl·lula i quan? b) Què fa falta per veure les cèl·lules? 6 Respon les preguntes següents sobre els tipus de cèl·lules: a) Quins són els dos tipus de cèl·lules. K 117 . L. Quin tàxon inclou diferents ordres? Quin és el tàxon immediatament superior als gèneres? 10 Explica quin és el procés que ha permès arribar a la diversitat d’espècies que existeixen avui a la Terra. Alguns exemples 2 Explica quines són les tres funcions vitals dels éssers vius.

que formen part de tots els éssers vius? • En quins dos grans grups es classifiquen els éssers vius. Inclou-hi tots els elements que diferencien els éssers vius dels inerts: composició. • Quins són els elements químics més abundants en la matèria viva i que es troben en la composició de tots els éssers vius? • Com s’anomenen les unitats mínimes de la vida. presència de cèl·lules i funcions que exerceixen aquestes. segons el nombre de cèl·lules que tenen? Posa exemples d’éssers de cada grup. S. K . Les funcions vitals Funció En què consisteix 3 Podria existir un ésser viu que no dugués a terme alguna de les tres funcions vitals? Pensa i justifica la resposta. L. Escriu en què consisteix cadascuna. 118 pàg.3 T. 2 Completa el quadre següent sobre les funcions vitals: nutrició. • Intenta definir el concepte d’ésser viu. relació i reproducció. Busca informació en el llibre.3. 22 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Els éssers vius ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR FITXA 1: ELS ÉSSERS VIUS (I) NOM: CURS: DATA: 1 Respon les preguntes següents sobre la matèria viva i els éssers vius.

23 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. • Nutrició: • Relació: • Reproducció: pàg. Els éssers vius ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR FITXA 1: ELS ÉSSERS VIUS (II) 4 Retola en el dibuix següent els noms del tipus de cèl·lules. i els de les parts de cadascuna que estan indicades. Cèl·lula eucariota animal Cèl·lula Cèl·lules 5 Explica com duu a terme les funcions vitals una cèl·lula com l’ameba. S.3.3 T. L. K 119 .

L. Així. i el conjunt dels aparells forma l’organisme.3 T. Busca’n la informació necessària en el llibre. 24 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.3. K . 1 Completa el quadre sobre els nivells d’organització de l’ésser humà. en un ésser viu pluricel·lular podem distingir el nivell d’organització de teixit. els sistemes s’uneixen i formen aparells. les cèl·lules s’associen i formen teixits. Els nivells d’organització Nivell Descripció i exemples 2 Respon les qüestions següents. diversos òrgans constitueixen un sistema. el d’òrgan. aquests s’uneixen per formar els òrgans. el d’aparell i el d’organisme.. Una de les diferències més importants entre la matèria viva i la matèria inerta és que la primera està molt més organitzada que la segona. el de sistema. Aquests nivells s’anomenen nivells d’organització.. En la matèria viva. S. Els éssers vius PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: L’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA (I) NOM: CURS: DATA: Recorda que. • Hi ha éssers vius que tenen una organització més senzilla que la que has descrit? Quines són? • Hi pot haver éssers vius tan senzills que ni tan sols tinguin el nivell d’organització cel·lular? Per què? 120 pàg.

Durant molt temps es va pensar que aquests cucs apareixien del no-res. A continuació respon les qüestions següents. • Què és la teoria cel·lular? Qui i quan la va enunciar? • Quin invent va permetre observar les cèl·lules? Qui va ser el descobridor de les cèl·lules i en quin material les va reconèixer per primera vegada? • Si es deixa un tros de carn a l’aire. de manera espontània.3 T. Els éssers vius PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: L’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA (II) 3 Retola en el dibuix següent els nivells d’organització de l’aparell locomotor.3. És cert que la vida pot sorgir espontàniament? Qui va demostrar que no era així? pàg. 25 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. al cap d’uns dies apareixen cucs que es transformen en mosques. L. K 121 . F F Os F F F F 4 Informa’t sobre la història del descobriment de les cèl·lules. S.

3 T. quines altres substàncies inorgàniques tenen els éssers vius? Descriu alguna de les funcions que fan. b) El teixit ossi i el teixit muscular tenen cèl·lules que fan la mateixa funció. 6 Indica els components de la cèl·lula que hi ha a continuació. L.3. Quina característica els diferencia? A B 8 Quina característica tenen en comú els organismes del regne dels protoctists i els del regne dels fongs? 9 Indica quines afirmacions són certes i quines són falses. Quin tipus de cèl·lula és? Quina funció fan els vacúols i el citoplasma de la cèl·lula? 7 Identifica en les imatges l’organisme unicel·lular i el pluricel·lular. K . A més d’aigua. S. pàg. 26 114 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. 10 Quin sistema utilitzen els científics per designar les espècies de manera que totes les persones d’arreu del món ho poden entendre? Explica-ho. Els éssers vius AVALUACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ 1 1 Quines característiques han de reunir els éssers vius per ser considerats com a tals? 2 En què consisteix la reproducció asexual? La matèria inerta es pot reproduir d’aquesta manera? 3 Esmenta els quatre elements que constitueixen majoritàriament les substàncies químiques dels éssers vius. 4 Quines substàncies orgàniques donen energia als éssers vius? Quina funció compleixen els lípids dins dels organismes? 5 Explica la teoria desenvolupada pels científics Schleiden i Schwann en relació amb la cèl·lula. c) El tàxon més ampli és el tipus. d) En els tàxons més amplis s’agrupen molts individus amb poques característiques en comú. Justifica la resposta de les que siguin falses: a) El cor és un òrgan format per diferents teixits que actuen de manera coordinada.

Institut Antoni de Martí i Franquès Quadern d’estiu T. 27 . Fes les fitxes de la unitat. 4. pàg. 2. Els animals vertebrats • Tasques a fer: 1. Completa els esquemes muts.

L.4 T. 28 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. S. K . Els animals vertebrats RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 1 VERTEBRATS I INVERTEBRATS CARACTERÍSTIQUES DELS MAMÍFERS 142 pàg.4.

K 143 . S. 29 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.4. Els animals vertebrats RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 2 OCELL PARTS DE LA PLOMA RÈPTIL pàg.4 T. L.

S. K .4. 30 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L. Els animals vertebrats RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 3 AMFIBI PEIX MAMÍFER 144 pàg.4 T.

A continuació. S. pàg. 5 Quin grup de vertebrats són poiquiloterms? Què vol dir la paraula poiquiloterm? 6 Què cobreix el cos dels ocells? Com es reprodueixen els ocells? 7 Explica la metamorfosi dels amfibis. 31 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. K 149 . 8 Respon les preguntes sobre els rèptils: a) Què cobreix el cos dels rèptils? b) Tots els rèptils tenen potes? Quins no en tenen? 9 Completa el quadre següent: Els ocells Característiques externes rellevants Trets importants de l’anatomia interna 10 Respon les preguntes següents sobre els mamífers: a) Els mamífers són vivípars? Per què? b) Què vol dir que els mamífers són homeoterms? c) Què diferencia el grup dels éssers humans d’altres mamífers? 11 Menciona les característiques pròpies dels peixos. descriu. L. la característica que consideres més important i que serveix per diferenciar-los de tots els altres grups.4 T. 2 Completa el quadre següent: Òrgans dels vertebrats En què consisteixen i quins grups en tenen Columna vertebral Pulmons Aletes Ales Bufeta natatòria Cua Closca 3 Quins són els cinc grups de vertebrats? Escriu-los.4. per a cadascun d’aquests grups. 4 Els peixos són ovípars o vivípars? Justifica la resposta. Els animals vertebrats ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REFORÇ 1 Què diferencia els animals vertebrats dels invertebrats? Posa un exemple de cada grup d’animals.

L. Posa exemples d’animals que pertanyen a cada grup.4 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T. Busca informació en el llibre. Escriu. una descripció o les possibles variacions que hi ha. Característiques que defineixen el regne animal Característiques Descripció Cèl·lules i teixits Alimentació Característiques que permeten distingir grups dins del regne animal Característiques Variacions Aliments Desenvolupament embrionari Medi en què viuen Esquelet 2 Defineix els dos grups en què es divideix el regne animal. K . 32 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. per a cada característica dels animals.4. S. Grup dels invertebrats Definició: Exemples: Grup dels vertebrats Definició: Exemples: 150 pàg. Els animals vertebrats FITXA 1: QUÈ ÉS UN ANIMAL? (I) NOM: CURS: DATA: 1 En els quadres següents resumirem què tenen en comú tots els animals i en què es diferencien uns grups d’animals d’altres.

Els animals vertebrats 3 Completa el quadre següent sobre les funcions vitals en el regne animal. una enciclopèdia. si et cal. Les funcions vitals en els animals Funció Descripció 4 Defineix els termes següents. L. S. 33 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Utilitza la informació del llibre i consulta.4. Explica en què consisteix cada funció. K 151 . • Sang: • Aparell digestiu: • Aparell circulatori: • Múscul: • Reproducció asexual: • Animal ovípar: pàg.4 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR FITXA 1: QUÈ ÉS UN ANIMAL? (II) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T.

34 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. quins són els més abundants: els animals ovípars o els vivípars? • Quins són els òrgans de la respiració en els vertebrats? 2 Completa les fitxes següents dels grups dels vertebrats. Busca informació en el llibre. Retola els dibuixos.4 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: ELS ANIMALS VERTEBRATS (I) NOM: CURS: DATA: 1 Respon les qüestions següents. Grup: Pell coberta de/d’: Extremitats: Respiració: Alimentació: Altres característiques: Grup: Pell coberta de/d’: Extremitats: Respiració: Alimentació: Altres característiques: 152 pàg. escriu-hi les que defineixin millor cada grup. • Què ha de tenir un animal perquè s’inclogui en el grup dels vertebrats? • Com es reprodueixen tots els vertebrats? Pel que fa al desenvolupament embrionari. L. K . S. En el requadre d’«Altres característiques».

K 153 . L. S. 35 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.4 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: ELS ANIMALS VERTEBRATS (II) Grup: Pell coberta de/d’: Extremitats: Respiració: Alimentació: Altres característiques: Grup: Pell coberta de/d’: Extremitats: Respiració: Alimentació: Altres característiques: Grup: Pell coberta de/d’: Extremitats: Respiració: Alimentació: Altres característiques: pàg.

Els animals vertebrats AVALUACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ 1 1 Quin és el criteri que s’utilitza per classificar una aranya dins del grup dels animals invertebrats? Esmenta les característiques de l’aranya que la diferencien d’altres éssers vius. K . S.4. Descriu el seguit de transformacions que experimenten els amfibis al llarg de la seva vida i que els diferencia dels altres vertebrats. b) Els animals vivípars desenvolupen l’ou a l’interior de la femella. d) Aquestes són algunes de les característiques pròpies dels animals: tenen una gran sensibilitat. respiren per pulmons i per la pell. A quin grup de vertebrats pertany? Quines característiques observes en aquest animal que et permeten classificar-lo en aquest grup? 4 Com pots classificar els vertebrats segons la manera com respiren? Quins grups pertanyen a cada categoria? Defineix l’òrgan que utilitzen els peixos per respirar. 5 Explica les característiques més importants dels amfibis. la seva nutrició és heteròtrofa i les cèl·lules són eucariotes. Anomena els subgrups en què està dividit el grup i a quin pertany. 10 Què és un esquema científic? Si haguessis de fer l’esquema científic d’un ocell. quins elements de la seva anatomia externa hauries de dibuixar? 146 pàg.4 T. 36 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L. com ara les plantes. 8 Per què l’ésser humà és un animal mamífer? Què el diferencia d’un altre mamífer com el gat? 9 Indica quines de les afirmacions següents són falses i per què: a) Els amfibis es caracteritzen perquè tenen quatre extremitats. són poiquiloterms i experimenten la metamorfosi. 3 Identifica l’animal que veus en la fotografia. c) Cap invertebrat té esquelet. 2 Quins grups d’animals vertebrats són homeoterms? Explica aquesta característica. 6 Quins són els dos tipus de fecundació dels vertebrats? Per què el tauró és ovovivípar? Quina altra característica diferencia els taurons d’un altre tipus de peixos? 7 Classifica l’animal de la imatge i indica en l’esquema les característiques del seu grup.

Institut Antoni de Martí i Franquès Quadern d’estiu T. 5. Fes les fitxes de la unitat. Els animals invertebrats • Tasques a fer: 1. pàg. 2. Completa els esquemes muts. 37 .

5.5 T. 38 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Els animals invertebrats RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 1 ANÈL·LIDS MOL·LUSCS Ano INSECTES pàg. L. K 175 . S.

L. 39 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.5. K . Els animals invertebrats RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 2 ARÀCNIDS EQUINODERMS APARELLS BUCALS DELS INSECTES 176 pàg.5 T. S.

Els animals invertebrats RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 3 CRUSTACIS PORÍFERS GRUPS DELS EQUINODERMS pàg. L.5.5 T. 40 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. S. K 177 .

K . L. 41 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. 5 Explica com és el cos dels artròpodes. 7 Què és un cuc? On viuen els cucs? Esmenta els tres tipus de cucs. 6 Indica per què es pot dir que les esponges (porífers) són animals primitius i senzills. quins és el grup més ampli? 9 Completa el quadre següent sobre els mol·luscs: Grup de mol·luscs Quines característiques tenen Gasteròpodes Bivalves Cefalòpodes 182 pàg.5 T.5. S. per «allò que tenen». com a grup. 8 Quins són els quatre grups d’artròpodes? D’aquests. Compara’ls amb un insecte i escriu una frase en què resumeixis les conclusions que n’has tret. Els animals invertebrats ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REFORÇ 1 Completa el quadre següent: Exemples d’animals invertebrats A quin grup pertany i com és Medusa Escarabat Estrella de mar Cargol Aranya Esponja Cuc de terra 2 Què és un animal invertebrat? Per què diem que no podem definir els invertebrats. sinó que els definim per «allò que no tenen»? 3 Quin és el grup d’animals més extens? A quines zones del nostre planeta els podem trobar? 4 Els invertebrats poden tenir esquelet? Posa’n un exemple.

2 Identifica el grup al qual pertanyen els mol·luscs següents.5 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 1: LA DIVERSITAT DELS INVERTEBRATS (I) NOM: CURS: DATA: 1 Completa l’esquema amb els grups d’invertebrats. pàg. 42 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. K 183 . Indica en cada cas el nom del grup i explica per què els hi incloem. S. Escriu en els requadres els noms dels diferents grups i les característiques més importants que presenten. L.

5 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 1: LA DIVERSITAT DELS INVERTEBRATS (II) 3 Completa l’esquema sobre els grups d’artròpodes. S. L. 43 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. 184 Grup: Grup: Característiques més importants: Característiques més importants: Exemples: Exemples: Grup: Grup: Característiques més importants: Característiques més importants: Exemples: Exemples: pàg. K .

d) Animals tous. 44 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. c) Animals el tòrax dels quals presenta tres parells de potes articulades i un o dos parells d’ales. amb peu i massa visceral Closca. crustacis i gasteròpodes. c) Els porífers són animals que tenen el cos perforat per nombrosos porus microscòpics. e) Simetria bilateral. Quina adaptació han desenvolupat cadascun d’aquests grups per defensar-se dels depredadors? 10 Per què els insectes han colonitzat tots els ambients del nostre planeta? 180 pàg. d) Pòlip. d) Els miriàpodes tenen el cos dividit en molts segments. b) Quetes. Quines característiques observades t’han permès classificar-lo? 4 Completa el quadre següent: Grup Característiques Esponges Porífers Celenterats Exemples Translúcids. peces articulades 5 Explica la metamorfosi i quins grups d’invertebrats l’experimenten. S. 7 Identifica els animals següents segons les característiques descrites a continuació: a) Animals que tenen al cap el peu transformat en tentacles. 9 Elabora un quadre en què comparis les característiques dels aràcnids i els crustacis. cadascun amb dues o quatre potes.5 T. L. insectes. 6 Defineix els termes següents: a) Aparell ambulacral. c) Muda. K . 8 Indica quines de les afirmacions següents són falses i per què: a) L’aparell ambulacral dels equinoderms s’utilitza en la reproducció dels animals. forma de sac Planàries. cucs de terra Equinoderms Mol·luscs Estrelles de mar Tous. b) Animals que tenen un conjunt de tubs i vesícules amb funcions com ara la locomoció o la respiració. b) Els gasteròpodes tenen una conquilla amb dues valves. e) El grup dels artròpodes està format per aràcnids.5. no tenen cap diferenciat i presenten un peu petit excavador. 2 Per què la presència de closca en els artròpodes no permet classificar-los dins del grup dels vertebrats? 3 Identifica l’animal de la fotografia i indica a quin grup pertany. amb peu i massa visceral. Els animals invertebrats AVALUACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ 2 1 Com definiries els animals invertebrats? Esmenta els grups d’invertebrats que coneixes.

5. 45 Quadern d’estiu . pàg. 2. Les plantes i els fongs • Tasques a fer: 1.Institut Antoni de Martí i Franquès T. Fes les fitxes de la unitat. Completa els esquemes muts.

6. K . S. L. Les plantes i els fongs ESQUEMA MUT 1 FALGUERA MOLSA ANGIOSPERMA 212 RECURSOS PER A L’AULA GIMNOSPERMA pàg. 46 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.6 T.

S.6. Les plantes i els fongs RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 2 PARTS DE LA PLANTA pàg.6 T. L. K 213 . 47 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN.

K .6. 48 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L. S. Les plantes i els fongs RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 3 LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES PROCESSOS DIÜRNS PROCESSOS NOCTURNS F F F F F F 214 pàg.6 T.

49 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Les plantes i els fongs RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 4 FLOR Cáliz (sépalos) FONG pàg. K 215 .6 T.6. L. S.

1. 7. 10.6. 4. 50 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L. 9. 10. S. 3. 3. 6. 5. 6. 9. 8. 5. 7. 8. 1. 4. Les plantes i els fongs RECURSOS PER A L’AULA ESQUEMA MUT 5 CICLE VITAL D’UNA PLANTA 2. 216 pàg.6 T. 2. K .

c) Caliptra. a) Què és la fotosíntesi? b) Què és la clorofil·la? c) Les plantes poden fer la fotosíntesi de nit? Per què? d) En què es diferencien la fotosíntesi i la respiració? e) Què és la saba bruta? I la saba elaborada? 10 Defineix els termes següents: a) Sorus.6. K 221 . pàg. Quins gasos entren en una planta i quins en surten? En el procés de la fotosíntesi En el procés de la respiració 9 Respon les preguntes següents sobre la nutrició de les plantes.6 T. 51 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. científicament. S. a) Com s’anomena. 5 Què és una flor? Què és un fruit? Què és una llavor? 6 Explica el cicle vital d’una planta. Les plantes i els fongs ATENCIÓ A LA DIVERSITAT REFORÇ 1 Completa el quadre següent: Grup de plantes Característiques Molses i hepàtiques 2 Quines són les característiques que comparteixen un pi i una falguera que ens permet classificar-los tots dos en el regne de les plantes? 3 Completa el quadre següent: Funcions vitals Com les duen a terme les plantes Nutrició Reproducció Relació 4 Dibuixa el model d’una planta i descriu-ne les parts més importants i per a què serveixen. L. 7 Respon les preguntes següents sobre les fulles. la cua de les fulles? b) Com s’anomena la part superior d’una fulla? I la part inferior? c) Quines funcions tenen lloc a les fulles? 8 Completa el quadre següent sobre la fotosíntesi i la respiració de les plantes. b) Transpiració.

222 pàg. S. 52 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Escriu les característiques de les tiges de cada exemplar.6 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 1: QUÈ ÉS UNA PLANTA (I) NOM: CURS: DATA: 1 Completa el quadre següent amb les característiques que defineixen el regne vegetal i que tenen en comú totes les plantes. K . l’arbust i l’arbre. com en el dibuix que hi ha en el llibre. L. El regne vegetal Característiques Descripció Cèl·lules i teixits Alimentació Parts Color Moviment i desplaçament 2 Identifica en el dibuix següent l’herba. Busca informació en el llibre.

S.6 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 1: QUÈ ÉS UNA PLANTA (II) 3 Completa el quadre següent sobre la classificació de les plantes. en els dibuixos següents. Descriu les característiques que defineixen els grups i esmenta un o dos exemples de plantes que pertanyen a cadascun. Identifica el grup al qual pertanyen i escriu les característiques d’aquest grup. les parts de cada planta. • Nom del grup: • Característiques del grup: • Nom del grup: • Característiques del grup: pàg. L. 53 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. K 223 . Els grups de plantes Grups Descripció 4 Retola.

K . La saba bruta es transporta cap a les fulles. les plantes respiren: prenen oxigen de l’aire i expulsen diòxid de carboni. 54 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. S.6 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: ALIMENTACIÓ I RESPIRACIÓ DE LES PLANTES (I) NOM: CURS: DATA: Recorda que. Com els animals. les plantes prenen diòxid de carboni de l’aire. Per fer-la. El procés d’alimentació de les plantes té els passos següents: 1. gràcies a la llum solar. Les plantes són éssers autòtrofs: es produeixen l’aliment que necessiten. 3. que conté els aliments de la planta. La saba elaborada es reparteix per tota la planta. A les fulles. L.. Aquesta transformació es duu a terme per mitjà de la fotosíntesi. Busca en el llibre la informació que necessitis. Les plantes prenen aigua i sals del sòl (saba bruta). 1 Completa el quadre sobre l’alimentació de les plantes. L’alimentació vegetal Fase Què succeeix? 2 Respon les qüestions següents. • Quines són les substàncies que necessiten prendre les plantes del medi (del sòl i de l’aire) per alimentar-se? • Les plantes poden fer la fotosíntesi de nit? Per què? 224 pàg. 4.. 2. la saba bruta es transforma en saba elaborada.

Utilitza la informació que pots trobar en el llibre. • Quins gasos expulsen les plantes al llarg del dia? Quins processos són els que tenen lloc durant el dia i quins gasos produeixen? • Quins gasos expulsen les plantes al llarg de la nit? Per què no expulsen els mateixos gasos durant la nit que durant el dia? • Explica per què se sol dir que no és bo dormir en una habitació tancada en la qual hi hagi moltes plantes. 55 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. L. S. pàg.6 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 2: ALIMENTACIÓ I RESPIRACIÓ DE LES PLANTES (II) 3 En el dibuix següent. K 225 . indica quines són les funcions de la tija. Fulles: Tija: Arrel: 4 Respon les qüestions següents sobre la nutrició de les plantes. l’arrel i les fulles que estan relacionades amb l’alimentació.

6 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 3: DE LA FLOR A LA LLAVOR (I) NOM: CURS: DATA: 1 Completa el quadre següent amb les diferències entre la reproducció asexual i la reproducció sexual de les plantes. 56 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. Utilitza tots els termes que hi ha a l’esquerra del dibuix. L. La reproducció de les plantes Reproducció asexual Reproducció sexual 2 Retola el dibuix de les parts d’una flor. Indica la funció que exerceixen les diferents parts d’una flor. S. Funcions de les parts d’una flor Parts Funcions Calze Corol·la Estams Gineceu 226 pàg. • Corol·la • Calze • Estams • Gineceu • Pètals • Sèpals • Peduncle 3 Completa el quadre següent. Busca la informació que necessitis en el llibre. K .

K 227 . • Pol·linització: • Fecundació de les oosferes: • Formació dels fruits: • Germinació de les llavors: pàg.6 PROPOSTA D’ADAPTACIÓ CURRICULAR ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FITXA 3: DE LA FLOR A LA LLAVOR (II) 4 Retola el dibuix següent de la reproducció d’una angiosperma. Explica a continuació què succeeix en cadascuna de les fases de la reproducció. 57 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. S. L.

d) La superfície de les arrels presenta una gran quantitat de _____________________ pels quals la planta absorbeix l’aigua i les sals minerals. 10 Indica i explica breument les etapes del cicle vital d’una planta. i per on absorbeixen les plantes l’aigua i les sals minerals. Explica la diferència entre la saba bruta i la saba elaborada. 7 Explica les característiques dels fongs i la funció del bolet.6 T. Explica què són i la funció que tenen els estams. 58 K CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO K MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN. S. K . es tracta d’una resposta _____________________. Menciona un aspecte que el diferenciï del regne dels animals. 6 Marca en el dibuix de la dreta el recorregut que fan la saba bruta i la saba elaborada. 218 pàg. b) Si la planta recupera la posició inicial quan s’atura l’estímul extern. c) El procés per mitjà del qual la planta degrada les substàncies orgàniques per obtenir energia s’anomena _____________________. L. 9 Explica com s’estableixen els criteris per a l’estudi i la classificació de les fulles. anomenades _____________________. 8 Completa les afirmacions següents: a) El calze està format per unes fulletes verdes i petites que protegeixen la flor fins que aquesta s’obre. 2 Quines parts de l’ésser viu de la fotografia es distingeixen clarament? Per què són de color verd? Explica el procés que permet a aquests éssers vius fabricar-se l’aliment ells mateixos. 5 Explica les funcions de la tija.6. 3 En quin grup classificaries la planta que es mostra en aquestes fotografies? Per què? 4 Dibuixa una flor i indica’n les parts més importants. Les plantes i els fongs AVALUACIÓ PROVA D’AVALUACIÓ 1 1 A quin regne pertany l’ésser viu de la fotografia de la dreta? Explica les característiques d’aquest regne.