You are on page 1of 3

Cn b x s sp ngh hu i hc nc

ngoi: Thanh tra CP ln ting


20.02.2016 LI BNH LUNSA

C cn b i hc tp ti nc ngoi phi da trn nhu cu thc t. Vic c


nhng ngi sp v hu hoc nhng ngi khng lin quan n nghip v cng
tham gia hc tp l vic lm sai tri.
>>> Tin tc v xsbt mi nht
Vic c cn b sp v hu, hoc nhng cn b khng lin quan ti chuyn mn
nghip v i hc tp kinh nghim nc ngoi dng tin ngn sch ang khin d
lun x hi v cng bc xc.

Ph tng Thanh tra Chnh ph cng i din cc Cc chc nng tham gia hp
bo.
in hnh ca vic vic tnh Tin Giang ng vi xut ca Cng ty TNHH
MTV xstn c 2 on cn b sang M hc tp kinh nghm lm x s vo thng
10/2014.

Tnh ny cng c cn b i hc tp kinh nghim v xy dng cc cng trnh


chng nc bin dng, chng ngp do tc ng bin i kh hu ton cu ti
H Lan v Nga (11/2015).
Theo phn nh ca bo ch, trong on cng tc hc tp kinh nghim x s v
chng nc bin dng c nhiu cn b sp ngh hu, cn b khng ng
chuyn mn, cn b ca tnh tham gia on. iu ny khin d lun x hi v
cng bn khon.
Ton b kinh ph chuyn i s dng t ngun hot ng kinh doanh nm 2014
ca cng ty, ring tin tiu vt ca 5 cn b lnh o tnh th ly t ngun kinh
ph ca S Ngoi v.
V vic c cn b i hc tp kinh nghim v xy dng cc cng trnh chng
nc bin dng, chng ngp do tc ng bin i kh hu ton cu ti H Lan
v Nga (11/2015) vi on gm 14 ngi l cn b nh nc v 6 ch doanh
nghip. Trong , hu ht l cn b sp v hu hoc cn b khng thuc chuyn
mn.
Chuyn i hc tp kinh nghim k l vi kinh ph d kin c ly t ngun x
s kin thit tnh Tin Giang gy bc xc d lun v ch n khi bo ch phanh
phui, phn nh th mi b hy b.
Tr li cu hi ca phng vin v vn ny, trong bui hp bo thng nin
ca Thanh tra Chnh ph din ra vo sng nay 6/1, ng Ng Vn Khnh, Ph
Tng Thanh tra Chnh ph cho bit: Hot ng hc tp nghin cu ti kinh
nghim ti nc ngoi, l hot ng cn thit, c bit l hc tp v nghin cu
kinh nghim ti cc quc gia c trnh pht trin cao.
Thng qua hot ng hc tp, nghin cu kinh nghim ti nc ngoi, chng ta
s c c s hoch nh cc chnh sch thc tin, phc v cho qu trnh xy
dng v pht trin ca a phng trn tng lnh vc c th.
Tuy nhin, kinh ph i hc tp, nghin cu ti nc ngoi phi c s dng theo
ng php lut, trn nhu cu a phng, ch khng phi sp v hu hoc
nhng ngi khng lin quan n nghip v cng tham gia hc tp nghin cu.

Nu s thc ng nh bo ch v d lun phn nh th y l mt sai phm.


Minh Dng.
>>> Cp nht xskg chnh xc nht