You are on page 1of 102

I HC QUC GIA H NI

TRNG I HC KINH T
-----------------------

L TH THU HNG

CHUYN I SANG NN KINH T XANH


MT S NC EU V GI M CHO VIT NAM

LUN VN THC S KINH T I NGOI

H Ni - 2012

I HC QUC GIA H NI
TRNG I HC KINH T

---------------------------

L TH THU HNG

CHUYN I SANG NN KINH T XANH MT


S NC EU V GI M CHO VIT NAM

Chuyn ngnh: KTTG&QHKTQT


M s : 60 31 07

LUN VN THC S KINH T I NGOI

NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN MNH HNG

H Ni - 2012

MC LC
Danh mc cc k hiu vit tt........................................................................... i
Danh mc cc bng .......................................................................................... iii
Danh mc cc hnh v, biu , s .............................................................. iv
M U ......................................................................................................... 1
CHNG 1: C S L LUN CA CHUYN I SANG NN KINH
T XANH ....................................................................................................... 10
1.1. C s l lun ca chuyn i sang nn kinh t xanh. ......................... 10
1.1.1. Khi qut v kinh t hc xanh v nn kinh t "xanh. ..................... 10
1.1.2. S hnh thnh ca l thuyt kinh t xanh .......................................... 10
1.1.3. Nhng ni dung c bn ca kinh t hc xanh hin nay ..................... 15
1.1.4. Tnh tt yu ca vic la chn chuyn i sang nn kinh t xanh .... 16
1.2. M hnh ph bin v khung kh l thuyt v nn kinh t xanh ........ 19
1.2.1. Nhng quan im v m hnh nn kinh t xanh ................................ 19
1.2.2. Nhng quan im v tng trng xanh ............................................. 22
1.2.3. Cc ch tiu nh gi mc xanh ca nn kinh t .......................... 23
1.3. L trnh chuyn i sang nn kinh t xanh ......................................... 24
1.4. Cc yu t tc ng n vic chuyn i sang nn kinh t xanh ........ 27
1.4.1. Cc yu t thc y xu hng chuyn dch sang nn kinh t xanh.... 27
1.4.2. Cc yu t cn tr vic chuyn i sang nn kinh t xanh ................ 29
CHNG 2: CHUYN I SANG NN KINH T XANH MT S
NC EU........................................................................................................ 32
2.1. Khi qut chung v xu hng chuyn i sang nn kinh t xanh
EU ................................................................................................................ 32
2.1.1. Bi cnh ban u ca xu th chuyn i ........................................... 32
2.1.2. Cc c im ni bt ca xu hng chuyn sang nn kinh t xanh
EU. ............................................................................................................. 34

2.2. Thc trng chuyn i sang nn kinh t xanh mt s nc EU ..... 44


2.2.1. L trnh chuyn i sang nn kinh t xanh ....................................... 44
2.2.2. Thc trng chuyn i sang nn kinh t xanh mt s nc EU...... 45
2.3. Nghin cu trng hp: Chuyn i sang kinh t xanh c ......... 54
2.3.1. Bi cnh ban u ca qu trnh chuyn i....................................... 54
2.3.2. Thc trng qu trnh chuyn i v chnh sch. ................................ 55
2.3.3. nh gi qu trnh chuyn i sang kinh t xanh ca c................ 62
CHNG 3: MT S GI M CHUYN I KINH T THEO HNG
XANH CA VIT NAM ................................................................................. 66
3.1. Vit Nam trc xu th chuyn i sang nn kinh t xanh ca th
gii................................................................................................................ 66
3.1.1. S cn thit phi chuyn i sang nn kinh t xanh ca Vit Nam ... 66
3.1.2. Nhng c hi v thch thc i vi vic chuyn i sang nn kinh
t xanh ca Vit Nam ................................................................................. 70
3.2. Quan im v mt s kin ngh v gii php chuyn i sang nn
kinh t xanh rt ra t kinh nghim ca EU ............................................... 73
3.2.1. Mt s quan im ............................................................................. 73
3.2.2. Mt s kin ngh v gii php chnh sch ......................................... 77
KT LUN ..................................................................................................... 86
TI LIU THAM KHO.............................................................................. 89

DANH MC T VIT TT
T vit tt

Tn ting Anh

Tn ting Vit

3GF

Global Green Growth Forum

Din n tng trng xanh ton cu

BaU

Business as Usual

Kinh doanh thng thng

BKH

Bin i kh hu

BVMT

Bo v mi trng

CDM

Clean Development Mechanism C ch pht trin sch

CO2

Carbon dioxide

Cc bon

CNH, HH

Cng nghip ho, hin i ho

DDT

Dichloro-diphenyldichloroethane

Thuc tr su

EACP

East Asia Climate Partnership

Hip hi Kh hu ng

EC

European Commission

y ban chu u

EDP

Environmental Declaration
Products

H thng sn phm cng b v mi


trng

EPR

Extended Producer
Responsibility

Trch nhim m rng ca nh sn


xut

ETR

Eco Tax Reform

Ci cch thu sinh thi

EU

European Union

Lin minh chu u

GDP

Gross Domestic Product

Tng sn phm quc ni

GEI

Green Economy Initiative

Sng kin v nn kinh t xanh

GGEI

Global Green Economy Index

Ch s nn kinh t xanh ton cu

GGGI

Global Green Growth Institute

Vin Tng trng xanh ton cu

T vit tt

Tn ting Anh

Tn ting Vit

GGND

Global Green New Deal

Tha thun xanh mi ton cu

GHG

Greenhouse Gas

Kh nh knh

IEA

International Energy Agency

C quan Thng tin nng lng

IEA

International Energy Agency

C quan nng lng quc t

IPCC

Intergovernmental
Climate Change

Panel

on Hi ng lin chnh ph v Bin


i kh hu

PTBV

Pht trin bn vng

LHQ

Lin hp quc

MDG

Millennium Development Goal

Mc tiu Pht trin Thin nin k

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

T chc hp tc kinh t v pht


trin

PV

Photovoltaic

Quang in

R&D

Research and Development

Nghin cu v pht trin

SBCI

Sustainable
Buildings
Climate Initiatives

and Sng kin Xy dng bn vng

UNCSD/ Rio United Nations Conference on Hi ngh Lin Hip Quc v Pht
+20
Sustainable Development
trin bn vng
UNDP

United Nations Development


Programme

UNEP

United Nations Environment Chng trnh mi trng Lin Hp


Programme
Quc

UNFCCC

United Nations Framework Cng c khung ca Lin Hp


Convention on Climate Change Quc v Bin i kh hu

ii

Chng trnh pht trin Lin hp


quc

DANH MC CC BNG

STT

S hiu

Bng 2.1

Ni dung

Nhng gi kch thch kinh t ton cu v u t


xanh (tnh n thng 1/2009)

iii

Trang
36

DANH MC CC HNH V, BIU , S

STT

S hiu

Hnh 1.1

Ni dung

B tiu ch o Ch s nn kinh t xanh ton cu

Trang
24

(GGEI) nm 2011
2

Hnh 1.2

Cc yu t cn tr thc hin tng trng xanh

iv

30

M U
1. S cn thit v ngha ca vn nghin cu.
Trong thi gian qua, cc quc gia trn th gii phi i mt vi mt tnh
hnh chung l cc thch thc do hu qu ca cc cuc khng hong kinh t,
x hi xy ra lin tip ti nhiu quc gia. Cuc khng hong ti chnh v suy
thoi kinh t ton cu lm bc l nhng mu thun, ri ro kh lng ca cc
m hnh kinh t hin ti v t ra yu cu chuyn i m hnh tng trng v ti
cu trc kinh t to lp li nn tng cho s pht trin bn vng. Tnh trng
cng tr nn trm trng hn trong bi cnh bin i kh hu ngy cng c nhiu
din bin phc tp, dn s th gii ngy cng tng cao ko theo nhu cu v nc,
t, ni c tr, nng lng... cng tng nhanh cha tng c. Cng vi , qu
trnh pht trin kinh t cha ch n mi trng, ti nguyn ngy cng cn
kit, gi tr vn t bn t nhin cha c nh gi ng v , lng ph ti
nguyn trong sn xut v tiu dng ang l nhng thch thc ln i vi cc
quc gia. Nhng thch thc ny mang mt ngha quan trng, t ra nhu cu
tm kim nhng cng c mi v chuyn i m hnh tng trng hin c gii
quyt hiu qu cc vn m th gii ang phi i mt.
Tuy nhin, c mt thc t rng, nu nh vic chuyn i m hnh tng
trng v ti cu trc kinh t ch b hp trong phng thc pht trin truyn
thng, vn t sc p qu ln ln cc ngun lc t nhin, th n ang tr nn
khng cn ph hp. Tng trng kinh t ch yu ch trng vo mt hiu qu
li nhun n thun ca cc hot ng sn xut, kinh doanh, m t tnh n cc
chi ph phi u t ngn nga, gim thiu nhim v bo v mi trng ang
to ra s tn ph nhiu hn l ca ci thc. Bng chng l, n ang gy ra nhng

chu k suy thoi kinh t, khng hong sinh thi trm trng v bin i kh hu
ton cu. M hnh pht trin kinh t hin ti dng nh khng cn ph hp na
i vi mc tiu pht trin bn vng.
V vy, mt phng din chuyn i quan trng khng th khng nhc
n l xu hng pht trin xanh trong bi cnh bin i kh hu ang tr
thnh mt thch thc ln i vi s tn vong ca nhn loi. Trong gn hai thp
k qua, k t khi Chng trnh ngh s 21 (Agenda 21) c thng qua ti Hi
ngh thng nh tri t (Hi ngh ca Lin hp quc v mi trng v pht
trin) Rio de Janerio nm 1992, pht trin xanh nhm chng bin i kh hu
v bo v mi trng tr thnh mt trong nhng mc tiu pht trin hng u
ca tt c cc nc, t cc nc pht trin cho n cc nc ang pht trin.
n nay, thc t cho thy tng trng xanh c xc nh l trng tm trong
chnh sch pht trin quc gia ca nhiu nc trn th gii trong n lc t c
s pht trin bn vng. Trong , ng ch nhiu quc gia nh Hn Quc,
Nht Bn chu , c, Anh, Php, H Lan... chu u i tin phong trong
vic thc y tng trng xanh vi nhiu ni dung quan trng th hin s cam
kt mnh m hng ti nn kinh t xanh.
Bi cnh hu khng hong hin nay cho thy yu cu cn c nhng thay
i mnh m hn na hng ti mt nn kinh t xanh ca nhn loi. Nhng
thay i ny khng ch n thun v mt nhn thc m cn phi c thc tin
hnh ng: t chuyn i m hnh cng nghip ha, hn ch khai thc ti
nguyn thin nhin, pht trin cc ngnh cng ngh cao, thay i phng thc s
dng nng lng, xy dng cc th ch mi cho nn kinh t cho n thay i
thi quen tiu dng v c nhng thnh ph, ta nh ni ngi ta sinh sng v
lm vic v.v...
2

i vi Vit Nam, bi cnh hu khng hong ang t ra vn nhn


nhn li t duy pht trin v y mnh ci cch, vt qua nhng cn tr ni ti
i vi s pht trin ca nn kinh t. Khi nh gi bi cnh quc t cho s pht
trin ca t nc, Chin lc pht trin Kinh t-X hi giai on 2011-2020
nhn nh Qu trnh ti cu trc cc nn kinh ts din ra mnh m, gn vi
nhng bc tin mi v khoa hc, cng ngh v s dng tit kim nng lng,
ti nguyn. Chin lc cng khng nh pht trin bn vng l yu cu xuyn
sut v pht trin kinh t-x hi phi lun coi trng bo v v ci thin mi
trng, ch ng ng ph vi bin i kh hu. V th, vic nghin cu qu
trnh chuyn i m hnh tng trng v ti cu trc kinh t theo hng xanh
ha trn th gii, c bit l mt s quc gia EU nh l c, Php, H Lan...
s gp phn c th ha, cp nht v lm sng t hn nhng nhn nh v ch
trng chnh sch trn trong thi gian ti.
Tuy nhin, vic chuyn i m hnh tng trng, ti cu trc nn kinh t,
nht l i vo nhng lnh vc v xu hng tin phong ngay c i vi th gii
nh pht trin xanh tt yu t ra nhng i hi v nhng thch thc khng nh
i vi Vit Nam. Pht trin kinh t Vit Nam hin nay vn cn theo m hnh
truyn thng, da nhiu vo khai thc ti nguyn, xut khu nguyn liu th v
s ch. V vy, vic nghin cu kinh nghim ca cc nc i trc nh EU s
cung cp c s l lun cn thit v thc tin c th tr li cc cu hi:
1) Ti sao chuyn i sang nn kinh t xanh l xu hng tt yu i vi s
pht trin ca cc nc, t nhng nc pht trin cho n nhng nc ang
pht trin, trong bi cnh hin nay?
2) Nhng c im ni bt ca xu hng tng trng xanh EU v hm
cho vic chuyn i sang nn kinh t xanh ca Vit Nam l g?
3

3) Vit Nam cn lm g c nhng bc i ph hp, ng n trong l


trnh pht trin xanh v bn vng?
Trn c s , tc gi chn ch : Chuyn i sang nn kinh t xanh
mt s nc EU v gi m cho Vit Nam, lm ti lun vn nghin cu.
2. Tng quan tnh hnh nghin cu ti.
* Tnh hnh nghin cu trong nc ca ti:
Trong qu trnh m ca, ci cch v hi nhp kinh t quc t ca t nc,
nhng c im, tin trnh v ng thi ca nn kinh t th gii lun c cc
hc gi Vit Nam quan tm su sc.
Nhng nm trc y, mt s hc gi c gng a ra cc phn tch di
hn v nhng xu th iu chnh v ci cch ca nn kinh t th gii. Tiu biu c
th k n nghin cu ca L Vn Sang v L B Lnh (2005) v cc din kinh
t th gii hai thp nin u th k XXI; ca inh Qu (ch bin, 2005) v
s thay i ca trt t kinh t th gii trong th k 21; ca Nguyn Duy Qu
(2002), Nguyn c Bnh, L Hu Ngha v Trn Hu Tin (2003) nh gi s
pht trin ca th gii trong nhng nm nm cui th k XX v d on s pht
trin ny trong hai thp nin u th k XXI. Nhn chung, y l nhng nghin
cu tng hp, c cc nh gi kh di hn. Tuy nhin, cc nghin cu ny hu
nh khng quan tm n kha cnh xanh ha nn kinh t th gii v cng c
thc hin trc khi cuc khng hong ti chnh v suy thoi ton cu nm 2008
xy ra nn nhng nh gi cn c xem xt li trong bi cnh mi.
Cc nghin cu trong my nm gn y u ly cuc khng hong ti
chnh v suy thoi kinh t ton cu nm 2008 lm xut pht im v nu ra vn
ti cu trc nn kinh t th gii. Cc nghin cu ny khin cho thut ng

ti cu trc kinh t hoc ti c cu kinh t tr thnh ph bin.


Trong s cc bi vit ny c th k n nhng nghin cu kh tng hp
ca Nguyn Sn (2009) v sch dch ca Nguyn Vn Nh (2009) cp ti
nhng vn ca nn kinh t th gii bc l di tc ng ca cuc khng
hong ti chnh ton cu nm 2008, cc gii php chnh sch v vic trin khai
thc hin cc gii php ny. Bn cnh cn c cc bi vit ca Nguyn Minh
Phong (2009) nh gi v cc xu hng chnh ca kinh t th gii sau khng
hong, trong cp ti s thay i v m hnh pht trin ca nhiu nc trn
th gii;
Tuy nhin, cho n nay cha c nhiu nghin cu trong nc ni v vn
chuyn dch sang nn kinh t xanh mc d y chnh l mt trong nhng
tm im ca ti cu trc nn kinh t th gii thi k hu khng hong ang
c cng ng quc t quan tm v l li ch pht trin lu di ca Vit Nam.
Hu ht nghin cu trong nc gn y mi ch dng li vic tm hiu vn
pht trin bn vng trc nguy c nhim mi trng v bin i kh hu ton
cu.
Hin nay, cc nghin cu trong nc cng ang tho lun nhiu v vn
ti cu trc kinh t Vit Nam. c bit ch ti cu trc kinh t Vit Nam
nhn c mi quan tm c bit t nhiu c s nghin cu khoa hc c uy tn.
Th d, Vin nghin cu qun l kinh t Trung ng thuc B K hoch v u
t (2010) tin hnh n nghin cu: i mi v y nhanh chuyn dch c
cu kinh t n nm 2020 theo hng nng cao nng sut, hiu qu v nng lc
cnh tranh ca nn kinh t.
Trong bo co thng nin kinh t Vit Nam 2011 Nn kinh t trc ng
ba ng, Nguyn c Thnh v nhm tc gi (2011) ch r kinh t ang
5

chng kin nhng bt n v m tim tng, nh lm pht tng cao, thm ht


ngn sch ln, n cng tip tc tch ly, thm ht thng mi cha c ci
thin, ci cch doanh nghip nh nc cn nhiu vn , v.v iu cho
thy Vit Nam cn a ra nhng quyt nh quan trng, quyt tm tip tc ci
cch kinh t-x hi, thay i m hnh tng trng, v ti cu trc nn kinh t,
v.v to ra nhng ng lc mi cho s tng trng kinh t v pht trin x
hi mt cch vng chc.
Tuy nhin, trong cc nghin cu v ti cu trc kinh t Vit Nam hin nay
c nu ra vn thiu vng ch nghin cu v phn ng ca Vit Nam trc
xu th chuyn i sang nn kinh t xanh ca th gii. Mc d pht trin bn
vng v bo v mi trng tr thnh mt trong nhng ni dung trng tm
ca cc Chin lc pht trin kinh t-x hi trong giai on 2001-2010 v
2011-2020, cc nghin cu hin nay vn cha tr li tt cu hi: Vit Nam nn
tip cn vi nn kinh t xanh nh th no? C th ni, trong xu th chuyn i
sang nn kinh t xanh ca th gii, Vit Nam tt li ng sau th gii mt
bc kh xa, khng ch v l lun m c v thc tin.
* Ti liu nghin cu ngoi nc.
Cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu va qua t
ra yu cu cp bch i vi nn kinh t th gii l ti cu trc v thay i m
hnh tng trng pht trin bn vng. iu ny c phn nh trong nhiu
cng trnh nghin cu, tiu biu trong s c th k n cun sch Trin vng
chin lc v v m ton cu: Ti cu trc, khng phc hi ca Michel Lonard
(2010).
Nn kinh t xanh v qu trnh chuyn i sang nn kinh t xanh c
nhiu nghin cu trn th gii tho lun trong gn hai thp k qua, k t khi c
6

Chng trnh ngh s 21 (Bosetti v cng s, 2009; Burniaux v cng s 2008;


2009; Steenblik v Kim, 2009; UNEP, 2008). Ch ny nhn c s quan
tm c bit hn na do yu cu ti cu trc nn kinh t th gii trong bi cnh
hu khng hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu (OECD, 2011).
Nhn chung, trong bi cnh ti cu trc kinh t th gii thi k hu khng
hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu v yu cu chng bin i kh hu
ang tr nn cp bch, cc nghin cu trn th gii hin ang dnh mi quan tm
c bit n xu hng pht trin xanh, trong nhn mnh kinh nghim ca cc
nc i trc v kh nng p dng ca cc nc i sau. y cng l mt trong
nhng u tin trng im ca cng ng cc nh ti tr cho Vit Nam.
3. Mc ch v nhim v nghin cu.
-

Mc ch nghin cu ca ti: Chuyn i sang nn kinh t xanh mt

s nc EU v gi m cho Vit Nam nhm tm hiu xu th chuyn i sang nn


kinh t xanh mt s nc EU, kinh nghim ca c v t rt ra mt s gi
m v chnh sch cho Vit Nam.
-

Nhim v nghin cu.


i) Tm hiu c s l lun trong chuyn i sang nn kinh t xanh.
ii) Tm hiu nhng c im ca xu hng chuyn i sang nn kinh t
xanh EU trong thi k hu khng hong.
iii) Rt ra mt s gi m cho Vit Nam

4. i tng v phm vi nghin cu.


-

i tng nghin cu ca ti l : Chuyn i sang nn kinh t xanh mt


s nc EU v i su vo nghin cu trng hp ca c.

Nghin cu s s dng khung l thuyt sau:


L thuyt chuyn i v m hnh tng trng.
7

L thuyt v tng trng xanh.


Lun vn vn dng khung l thuyt trn nghin cu xu hng chuyn
i sang nn kinh t xanh trn c ba kha cnh: Pht trin kinh t, Bn vng mi
trng, v Gn kt x hi.
-

Vic rt ra gi m cho Vit Nam s xoay quanh 3 kha cnh:


1. i mi cc yu t thc y tng trng v chuyn dch c cu kinh t;
2. Thit lp cc th ch cho nn kinh t xanh;
3. Thay i nhn thc x hi.

- Thi gian nghin cu: t nm 2000, c bit sau khng hong kinh t ton cu.
-

Khng gian nghin cu : chuyn i sang nn kinh t xanh mt s nc EU,


tp trung nghin cu trng hp ca c.

5. Phng php nghin cu.


Nghin cu ti ch v th vin. Nghin cu mang tnh cht nh tnh v
phn tch t liu. Ngun d liu c s dng l d liu th cp, ng tin cy
ca cc c nhn v t chc c uy tn trong v ngoi nc.
- Phng php phn tch, tng hp thng k, logic lch s; Khung l thuyt
v tng trng xanh.; L thuyt v chuyn i m hnh tng trng
- Phng php so snh: so snh vic chuyn i sang nn kinh t xanh ca
cc nc EU;
- Phng php phn tch c hi, thch thc.
6. ng gp mi ca lun vn.
- H thng ha nhng vn l lun v thc tin v tng trng xanh trn
th gii.
- Phn tch xu th chuyn i sang nn kinh t xanh EU, c bit sau thi
k hu khng hong.
8

Rt ra mt s gi m cho Vit Nam.

7. B cc ca lun vn.
Lun vn ngoi phn m u, kt lun v ti liu tham kho, ni dung
gm c 3 chng:
Chng 1: C s l lun ca chuyn i sang nn kinh t xanh .
Chng 2: Thc trng chuyn i sang nn kinh t xanh EU,
Chng 3: Mt s gi m cho chuyn i kinh t theo hng xanh ca Vit
Nam

CHNG 1:
C S L LUN CA CHUYN I SANG NN KINH T XANH
1.1. C s l lun ca chuyn i sang nn kinh t xanh.
1.1.1. Khi qut v kinh t hc xanh v nn kinh t "xanh.
Nhng nm cui th k 20 v thp nin u ca th k 21 chng kin
nhiu bin ng c v kinh t, chnh tr cng nh trn nhiu phng din khc
ca i sng x hi. Bin i kh hu (BKH), khng hong ti chnh v ton
cu ha vt khi tm kim sot - tt c cc vn ln i vi th gii c ngun
gc t h thng kinh t hin ti. R rng rng con ng pht trin th gii hin
nay l khng bn vng trong di hn, d nhng tim nng to ln ca th trng
v i mi cng ngh l c tht. Mt tm nhn mi v con ng pht trin th
gii phi c hnh thnh v c thng qua nu nhn loi mun vt qua
nhng thch thc pha trc.
Kinh t hc xanh ra i, lp lun rng x hi cn phi nm trong h sinh
thi, v rng cc th trng v nn kinh t l nhng cu trc x hi cn p ng
nhng u tin v x hi v mi trng.
1.1.2. S hnh thnh ca l thuyt kinh t xanh
tng v pht trin bn vng v l thuyt kinh t xanh c h m
bi Rachel Louise Carson n gio s sinh thi hc ngi M vo nm 1962.
Vi tc phm ni ting The Silent Spring (Ma xun im lng), b a ra
nhng cnh bo u tin v hiu ng tiu cc ca tng trng kinh t ti mi
trng. Nhn nh ca Rachel L. Carson Mi ngi ang ph hy th gii t
nhng bng chng v tc hi ca thuc tr su DDT v nhng loi thuc dit
cn trng khc c s dng rng ri trong nng nghip c a ln bn
10

hp ca Nh Trng v l tc nhn quan trng dn n s ra i ca y ban iu


tra thm ha mi trng do tng thng Kenedy thnh lp. Cun sch ca b
gy ra ting vang ln, c dch ra nhiu th ting v lm dy ln nhiu
phong tro mi trng rm r khp ni.
Tri qua gn 5 thp k, n nay nhng cnh bo ca Carson dn tr
thnh s tht. Cng trong khong thi gian ny, nhn thc v hnh ng ca th
gii i vi vn pht trin xanh v bn vng t c nhiu bc tin.
Hng lot nhng s kin, hi ngh, nhng tuyn b, tha thun Quc t v nhng
vn pht trin bn vng v xanh ha nn kinh t din ra trong sut nhiu
thp k qua. C th k ra l:
Tuyn b ca hi ngh ln th nht ca Lin Hp Quc (LHQ) v mi
trng v con ngi vo thng 6/1972 (Tuyn b Stockholm. Tuyn b a ra
nhng nguyn tc cho nhng vn mi trng Quc t khc nhau, bao gm
quyn con ngi, qun l ti nguyn thin nhin, ngn chn nhim mi trng
v pht trin.
Cng b Bo co Brundtland ca y ban Th gii v Mi trng v Pht
trin ca LHQ nm 1987. Ti Hi ngh LHQ v con ngi v mi trng nm
1972, y ban Mi trng v Pht trin Th gii (WCED), nay l y ban
Brundtland, c thnh lp. n nay, y ban Bruthland c ghi nhn c
nhng cng hin rt gi tr cho vic y mnh s pht trin bn vng. Nm 1987,
y ban xut bn Bo co Brundtland vi tiu Tng lai chung ca chng ta
(Our Common Future), v t cc vn mi trng ln chng trnh ngh s
chnh tr v coi tho lun v mi trng v pht trin ch l mt vn n nht.
Ln u tin nh ngha v pht trin bn vng c nu ra, l: Pht trin
bn vng l s pht trin tha mn nhu cu hin ti nhng khng lm tn hi
n kh nng tha mn nhu cu ca th h tng lai [26].
11

Tuyn b ca Hi ngh thng nh Tri t Rio de Janerio, Brazil (tn


chnh thc l Hi ngh v Mi trng v Pht trin ca LHQ ) nm 1992 v
Chng trnh ngh s 21 (Agenda 21): Chng trnh ngh s 21 l mt k hoch
hnh ng ca LHQ lin quan n Pht trin bn vng, trong trnh by cc
ni dung chnh: (1) Cc kha cnh kinh t x hi, (2) Bo tn v qun l ti
nguyn cho s pht trin, (3) Tng cng vai tr ca nhng nhm ln (major
groups), v (4) Cc cng c thc hin.
Chng trnh ngh s 21 nhn mnh cc vn bc xc hin ti v cng
nhm mc ch chun b cho th gii cch i ph vi nhng thch thc ca th
k tip theo, phn nh mt s ng thun ton cu v cam kt chnh tr cp cao
nht v pht trin v hp tc mi trng. y l mt k hoch hnh ng ton
din cho cc t chc cp Quc t, Quc gia, v a phng ca LHQ, cho cc
chnh ph v nhng nhm ch yu mi ni m con ngi ang tc ng trc
tip n mi trng [20]
Cc cng c h tr thc hin Chng trnh ngh s 21 gm c: (1) C ch
v ngun lc ti chnh, (2) Chuyn giao cng ngh, t chc v xy dng nng
lc bn vng vi mi trng, (3) Khoa hc cho pht trin bn vng, (3) Thc
y gio dc, o to v thc cng ng, (5) C ch Quc gia v t chc Quc
t cho vic xy dng nng lc ca cc nc ang pht trin, (6) Cc tha thun,
iu c th ch Quc t, (7) Cc c ch v cng c php l Quc t, v (8)
Thng tin cn thit cho qu trnh ra quyt nh.
Bn cnh Chng trnh ngh s 21, Hi ngh cng a ra Tuyn b Rio
v xy dng c ba cng c gim st mi trng ton cu. l Cng c
khung ca LHQ v BKH (UNFCCC), Cng c v a dng sinh hc v Tuyn
b nhng nguyn tc v rng.
12

Ngh nh th Kyoto v gim pht thi kh nh knh


Theo Cng c khung ca LHQ v BKH, nhng gii php ban u m
cc nc a ra l vic tp trung vo vic kim sot v hn ch pht thi cc kh
gy hiu ng nh knh trong sn xut cng nghip v trong i sng nguyn
nhn c bn dn n BKH. iu ny dn n s ra i ca Ngh nh th
Kyoto (khi u nm 1997 v c hiu lc t nm 2005). Nhng Quc gia tham
gia k kt Kyoto phi chp nhn vic ct gim kh CO2 v nm loi kh gy hiu
ng nh knh khc, hoc c th tin hnh bin php thay th nh Thng mi
Pht thi (Emission Trading) nu khng mun p ng yu cu . Trn c s
s ng thun gia cc Quc gia, h thng cc nghin cu v cc chnh sch
thc y s pht trin ca cc ngnh cng nghip theo hng thn thin vi mi
trng, gim pht thi kh gy hiu ng nh knh, c trin khai. y l khi
ngun ca nhng thut ng - sinh thi (-eco) trong i sng kinh t x hi.
Hu ht nhng iu khon trong Ngh nh th l yu cu i vi cc
nc cng nghip pht trin - c lit vo nhm Annex I trong UNFCCC, v
khng c hiu lc i vi cc ngun kh thi n t lnh vc hng khng v
hng hi thuc phm vi Quc t. UNFCCC nhn mnh v trch nhim chung ca
cc nc tham gia nhng cng cho php s khc bit ca tng nc, trong :
(1) Vn kh thi gy hiu ng nh knh xut hin t rt lu v phn nhiu
lin quan n cc nc cng nghip pht trin, (2) Lng kh thi tnh theo u
ngi ti cc nc ang pht trin nhn chung l khng cao, v (3) Phn kh thi
ca cc nc ang pht trin phi c tng ln p ng cho nhu cu hin ti
ca x hi v tha mn cc nhu cu pht trin khc. iu ny c ngha l,
nhng Quc gia nh Trung Quc, n v cc nc ang pht trin khc
khng b rng buc bi nhng hn mc trong Ngh nh th Kyoto do khng
13

phi l nhng nhn t chnh tham gia vo thi k pht trin tin cng nghip. Tuy
nhin, nhng nc ny vn c trch nhim chia s nhng quan im chung vi
cc nc khc v trch nhim i vi vn ct gim kh thi gy hiu ng nh
knh [36].
Ngh nh th c hiu lc vi hn 170 Quc gia, chim khong 60% cc
nc lin quan n vn kh thi nh knh. Tnh n thng 12 nm 2007, Hoa
K v Kazakhstan l hai nc duy nht khng tin hnh cc bin php ct gim
d c tham gia k kt ngh nh th [21]
Mc tiu thin nin k ca LHQ c thng qua nm 2000
Ti Hi ngh Thng nh Thin nin k ca LHQ nm 2000, 189 Quc
gia thnh vin nht tr thng qua Tuyn b Thin nin k v cam kt t c 8
Mc tiu Pht trin Thin nin k (MDG) vo nm 2015, gm c:
MDG 1: Xa b tnh trng ngho cng cc v thiu i
MDG 2: t ph cp gio dc tiu hc
MDG 3: Tng cng bnh ng gii v nng cao nng lc, v th cho ph n
MDG 4: Gim t l t vong tr em
MDG 5: Nng cao sc khe b m
MDG 6: Phng chng HIV/AIDS, st rt v cc bnh khc
MDG 7: m bo bn vng v mi trng
MDG 8: Thit lp mi quan h i tc ton cu v mc ch pht trin
K hoch Johannesburg v thi hnh y Chng trnh ngh s 21 thng
qua ti Hi ngh thng nh Tri t nm 2002
Nm 2002, Hi ngh thng nh Tri t ln th 2 c t chc
Johannesberg, Nam Phi. y l hi ngh xy dng i tc cho s pht trin bn
vng. Ba tr ct chnh tip cn s bn vng l: Kinh t, mi trng v cng
14

bng x hi. y l mt cch tip cn ton din hn v nhng ni dung trong


Chng trnh ngh s 21 c lm r, c th ha vi nhng bc c th hn
nhm mc tiu thc hin thnh cng chng trnh ny. Cch tip cn bn vng
ny cng c coi l c s u tin cho s ra i ca cc khi nim nn kinh t
xanh, tng trng xanh ang tr nn rt nng hi trn cc din n ngh s
Quc t v Quc gia, cng nh cc t chc x hi phi chnh ph trn th gii.
Tm li, pht trin bn vng l quan im xuyn sut trong qun l, iu
hnh nn kinh t ca nhiu Quc gia trong bi cnh ton cu ha. Quan im
pht trin bn vng bao gm c cc vn bo v mi trng sinh thi, bo v
tnh a dng sinh hc, an ninh lng thc v chng ti phm cng vi cc t nn
x hi xuyn Quc gia; ng thi c vn giao lu vn ha v gi gn bn sc
dn tc. Theo , kinh t xanh v tng trng xanh l nhng ni dung ch
cht ca pht trin bn vng, nhn mnh hn n vn bo v mi trng v
chng BKH.
1.1.3. Nhng ni dung c bn ca kinh t hc xanh hin nay
Mc tiu pht trin hin nay i vi phn ln cc nc khng ch l tng
trng kinh t n thun m n tin ti xu hng hi ha ha hay ngi ta
t mc tiu pht trin bn vng. Tr ct ca pht trin bn vng l va m bo
tng trng kinh t cao v n nh va m bo tin b v x hi v bo v mi
trng.
Kinh t hc xanh l kinh t ca th gii thc - th gii ca lao ng, nhu
cu ca con ngi, vt cht ca Tri t, v lm th no chng sng hi ha vi
nhau nht. N nhn mnh ch yu vo "gi tr s dng", m khng phi gi tr
trao i " hay tin bc. l v cht lng, ch khng phi s lng. l v
ti sinh/ti to (regeneration) - ca c nhn, cng ng v cc h sinh thi m
15

khng phi l v s tch ly (not accumulation) ca tin bc hay l vt cht. Kinh


t hc xanh khng ch l v mi trng.
Tm li, ni dung chnh ca nn kinh t xanh c tm tt trong cc
sau:
(1) Kinh t hc xanh cao gi tr s dng: tin ch c xem l phng tin
trao i t n ch;
(2) Kinh t hc xanh coi trng cht lng, ch khng phi s lng, v li ch
cuc sng ca con ngi, cc loi v ca chnh hnh tinh Tri t;
(3) Kinh t hc xanh hng ti mc tiu i mi v ti to ca cc c nhn, cc
cng ng v cc h sinh thi, thay v tch ly tin bc hay vt cht;
(4) Con ngi khng cn ph hp vi cc c ch tch ly tin bc v vt cht
na;
(5) Kinh t hc xanh ch trng ti pht trin sinh thi da trn vic thc y
pht trin con ngi v m rng dn ch gia cc loi v cc h, m bo mi
quan h hi ha gia cc thc th trn Tri t;
(6) Khu vc cng cng v khu vc t nhn c bin i sao cho cc th
trng c th th hin cc gi tr x hi v sinh thi;
(7) Nh nc c ha nhp vi cc mng li i mi cng ng ca dn
chng.
1.1.4. Tnh tt yu ca vic la chn chuyn i sang nn kinh t xanh
Th gii ang phi i mt vi rt nhiu thch thc ton cu m khng
mt Quc gia ring l no c th gii quyt c: (1) h thng ti chnh qu
nhiu ri ro, (2) tnh d tn thng ca chui cung ng ton cu, (3) an ninh
lng thc ton cu ang b e da, (4) nguy c mt an ninh nng lng, (5)
BKH ton cu.
16

Trong th k qua, nn kinh t th gii tng trng gp 4 ln, em li


li ch cho hng trm triu ngi [53]. Tuy nhin, 60% h sinh thi trn Tri t
cng nh ngun li quan trng t chng li ang xung cp hoc ang b s
dng thiu bn vng [31], din tch rng gim khong 40% trong vng 300
nm qua v 50% din tch t ngp nc bin mt t nm 1990, Nguyn
nhn l tng trng kinh t trn ton th gii trong thi gian qua ch yu da
vo vic khai thc ti nguyn thin nhin m khng ch n kh nng t ti to
ca chng gy ra nhng h ly ht sc nghim trng cho h sinh thi ni chung.
C th ni, trong khi khng hong ti chnh-kinh t ang y khong 1 t ngi
ri vo tnh trng ngho i v thiu lng thc tp trung ch yu Chu Phi v
Chu , 900 triu ngi phi sng trong cc khu chut vi tc pht sinh 25
triu ngi/nm th cc cuc khng hong v lng thc, nc, nng lng, v
sinh, bnh dch, h sinh thi v kh hu, vn cha tm ra li thot.
Thc trng trn cho thy tng trng da vo m hnh pht trin thng
thng (Business as Usual - BaU) gy ra nhiu hu qu phc tp ln mi mt
ca nn kinh t x hi, l mt s tng trng khng bn vng, lm cho ton
th gii ngy cng b y xa vic thc hin cc Mc tiu Pht trin Thin nin
k, e da s tn ti ca gn 7 t ngi d bo con s ny nm 2050 l 9 t.
iu ny dn n vic phi nhanh chng tm kim nhng gii php, phng thc
h tr pht trin bn vng ca cc chnh ph v pht trin kinh t xanh c xem
l mt chin lc cn thit t c pht trin bn vng - mt m hnh, mt
cng c gii quyt nhng thch thc mang tnh ton cu nh khng hong
kinh t, BKH, nhim, suy thoi mi trng, cn kit ti nguyn thin nhin,
an ninh nng lng, an ninh lng thc.

17

Nn kinh t xanh l m hnh pht trin mi khng nhng gim pht thi
kh nh knh, gim nh BKH, m cn nng cao cht lng ca tng trng,
thay i c cu sn xut v tiu dng theo hng bn vng v ci thin i sng
ca con ngi [49], l xu hng tt yu gii quyt nhng vn bc xc ca
nn kinh t nu hin ti.
Nn kinh t th gii ang t t, v khng ng u, ra khi cuc khng
hong ti t nht. Trong khi i ph vi cc vn cp bch, nh t l tht
nghip cao, p lc lm pht, thm ht ti chnh, chng ta phi nhn v tng lai
v a ra cch thc mi m bo rng chng ta s t c s tng trng v
tin b kinh t - x hi thc s trong nhng nm ti. p dng li m hnh tng
trng kinh t truyn thng s l khng khn ngoan v khng bn vng, lin
quan n ri ro m c th p t v hn ch tng trng v pht trin kinh t. N
c th dn n gia tng tnh trng khan him nc, tc nghn ti nguyn,
nhim khng kh v nc, BKH v mt a dng sinh hc, nhng hu qu m
con ngi kh c kh nng o ngc c. M hnh pht trin kinh t hin ti ch ch trng vo hiu qu - li nhun n thun m khng tnh n chi ph v
mi trng v ang to ra s tn ph hn l ca ci thc - r rng khng cn
ph hp vi mc tiu pht trin bn vng.
Chin lc t c mt nn kinh t xanh hn l cn thit. m bo
rng nhng tin b trong i sng nm mi nm qua s khng dng li, chng
ta phi tm cch thc mi sn xut v tiu th mi th, v thm ch xc nh
li nhng g c cho l tin b v lm th no o lng chng. Vic chuyn
i sang m hnh tng trng xanh v ti cu trc nn kinh t theo hng bn
vng l mt qu trnh di hn.

18

1.2. M hnh ph bin v khung kh l thuyt v nn kinh t xanh


i t trng phi kinh t hc xanh manh nha hnh thnh nhng nm u
na cui th k 20 v pht trin bng n vo nhng nm cui th k 20 v u th
k 21, khi nim kinh t xanh ra i nh mt h qu tt yu. Tuy nhin, cho
n nay, cha c mt nh ngha, m hnh chung nht no v nn kinh t xanh,
cc Quc gia v cc t chc Quc t a ra nhng nh ngha khc nhau ca
ring, t xy dng nn m hnh pht trin. Tuy nhin, d l hng tip cn
no, nhng m hnh v nn kinh t xanh u bao gm 3 tr ct chnh:
(1) Pht trin kinh t (cc vn tng trng, c cu kinh t, vic lm);
(2) Bn vng mi trng (gim thiu hm lng carbon v mc suy
gim ngun ti nguyn thin nhin v.v); v
(3) Gn kt x hi (m bo mc tiu gim ngho, bnh ng trc cc c
hi m nn kinh t xanh to ra, em li mi trng sng trong lnh v c phm
gi
1.2.1. Nhng quan im v m hnh nn kinh t xanh
Theo Chng trnh mi trng LHQ (UNEP 2010), kinh t xanh l mt
nn kinh t nhm ci thin i sng con ngi v ti sn x hi ng thi ch
trng gim thiu nhng him ha mi trng v s khan him ti nguyn. Ni
cch khc, nn kinh t xanh c mc pht thi thp, s dng hiu qu ti nguyn,
hng ti cng bng x hi. Trong nn kinh t xanh, tng trng v thu nhp v
vic lm c to ra thng qua cc khon u t ca nh nc v t nhn gip
gim thiu pht thi CO2, gim nhim mi trng, s dng hiu qu nng
lng v ti nguyn v ngn chn suy gim a dng sinh hc v cc dch v h
sinh thi. Nhng khon u t cn phi c h tr bi mc tiu ci cch chi

19

tiu chnh sch cng, v thay i cc quy nh. Con ng pht trin nn duy tr,
tng cng v, nu cn thit, xy dng li vn t nhin nh l mt ti sn kinh t
quan trng v l mt ngun li ch cng cng, c bit l cho ngi ngho m
sinh k v bo mt ph thuc vo thin nhin [49].
Khi nim v mt "nn kinh t xanh" khng thay th pht trin bn
vng, nhng c mt s cng nhn ngy cng tng rng vic t c tnh bn
vng cn da gn nh hon ton vo nn kinh t. Nhiu thp k to ra ca ci
mi thng qua mt m hnh "kinh t nu" khng gii quyt c nhng vn
gt ra ngoi l x hi v s cn kit ti nguyn, v con ngi vn cn xa t
c cc Mc tiu Pht trin Thin nin k. Tnh bn vng l mc tiu di hn
quan trng, nhng chng ta phi lm vic xanh ha cc nn kinh t t c
nhng mc tiu .
Bo co Hng ti nn kinh t xanh L trnh cho pht trin bn vng
v xa i gim ngho (UNEP, 2011) nhn nh cc c im v vai tr to ln
ca nn kinh t xanh:
- Ghi nhn gi tr v vai tr ca u t vo vn t nhin.
- L tr ct gim i ngho.
- To ra vic lm v ci thin cng bng x hi.
- S dng nng lng ti to v cng ngh carbon thp thay th cho nhin
liu ha thch.
- Khuyn khch s dng ngun lc v nng lng hiu qu hn.
- Hng ti li sng th bn vng v giao thng carbon thp.
- Tng trng nhanh hn nn kinh t nu v di hn, ng thi duy tr v
phc hi vn t nhin.

20

Vi cc nc pht trin, pht trin kinh t xanh c coi l mt trong


nhng ni dung ca ti c cu kinh t nhm phc hi kinh t sau khng hong v
duy tr li th cnh tranh trong nn kinh t th gii. Cc nc ny s dng kinh
t xanh nh mt cng c to li th trong quan h quc t vi cc bin php:
(1) a ra cc yu cu v phng php sn xut, khai thc v ch bin sn phm
khng gy nh hng n mi trng, (2) p dng chnh sch bo h vi cc
ngnh kinh t sch, v (3) Gn cc iu kin mi trng vo cc tha thun kinh
t vi cc nc ang pht trin.
Cc nc ang pht trin cng nh gi cao nhng kha cnh tch cc ca
kinh t xanh nh kh nng thc y tng trng kinh t bn vng, xa i gim
ngho, thc hin mc tiu thin nhin k, thc y hp tc ton cu ng ph vi
BKH. Tuy nhin, vi tim lc hn ch, cc quc gia ny cng by t nhng
quan ngi v pht trin kinh t xanh: (1) Hn ch v nng lc pht trin kinh t
xanh nh thiu vn, cng ngh, nhn lc(2) Xu hng tch ri kinh t xanh ra
khi pht trin bn vng, do cc nc pht trin v mt s t chc quc t ch
nhn mnh ti yu t mi trng trong pht trin kinh t xanh m khng ch
trng ti hai tr ct cn li ca pht trin bn vng l kinh t v x hi, v (3) S
gia tng bt bnh ng trong quan h kinh t Quc t, p t cc hng ro bo h
v phn bit i x i vi cc quc gia ang pht trin, hay khng thc hin
y cc cam kt v h tr pht trin ODA.
D l quc gia pht trin hay ang pht trin, th xu th hng n nn
kinh t xanh cng l tt yu trn ton th gii trong bi cnh suy thoi mi
trng, BKH v khng hong an ninh lng thc, an ninh nng lng nh hin
nay. Cc quc gia ny, ang dn vch ra mt l trnh tin ti nn kinh t xanh
t c s pht trin bn vng, chnh l con ng tng trng xanh.
21

1.2.2. Nhng quan im v tng trng xanh


Gn y, mc tiu tng trng xanh c rt nhiu chnh ph ca cc
nc t ra. C th x hi tin ti nc pht trin cao hn hoc cng c th vn
x hi v mi trng ang e da nghim trng i sng con ngi ti gii
hn m mc tiu trn c coi trng v ng thun cao nh vy.
Cho ti nay, cha c mt nh ngha chung thng nht v tng trng
xanh trong cc cuc bn lun chnh sch ca cc Quc gia trn ton th gii.
Khi nim ny c th c phm vi hp nh p ng mt yu cu c th n s kt
hp gia gim pht thi vi tng trng, n mt k hoch ton din nhm ci
thin tnh hiu qu v tnh bn vng v ti nguyn mi trng. Hin ti c cc
quan im ph bin v tng trng xanh nh sau:

Quan im v tng trng xanh ca chng trnh mi trng LHQ


(UNEP)
Thng 10/2008, Chng trnh mi trng ca LHQ (UNEP) cng b

sng kin v nn kinh t xanh (Green Economy Initiative GEI) vi mc tiu h


tr chnh ph cc nc trong vic xanh ha (greening) nn kinh t ca h
thng qua vic iu chnh quy m v trng tm ca chnh sch, u t v chi tiu
trong cc lnh vc nh cng ngh sch, nng lng ti to, qun l ti nguyn
nc, giao thng xanh, qun l cht thi, xy dng xanh, nng, lm nghip bn
vng.
UNEP gp nhng xu hng xanh vo trong Nn kinh t xanh. Nhng
khi nim ny nhn mnh tm quan trng ca s thay i c cu trong sn xut
v tiu dng. GEI cho rng: Mt nn kinh t xanh l nn kinh t c s ci thin
v i sng v cng bng x hi ng thi gim mt cc ng k nhng tn hi
v mt mi trng v sinh thi. Thng 3/2009, trong khun kh GEI, UNEP
22

xut Global Green New Deal (GGND - Tha thun xanh mi ton cu).
GGND c ba mc tiu chnh: (1) phc hi nn kinh t, to ra vic lm v bo v
nhm ngi d b tn thng; (2) gim pht thi carbon v suy gim h sinh thi,
v (3) thc y tng trng bn vng, t cc mc tiu thin nin k v xa b
ngho cng cc vo nm 2015.
Quan im v tng trng xanh ca OECD
Vo thng 6/2009, T chc Hp tc Pht trin Kinh t (OECD) yu cu
xy dng chin lc tng trng xanh trong cuc hp ca cc B trng tm
kim mt s phc hi kinh t nhanh trong khng hong kinh t ti chnh ton cu
thng qua s pht trin bn vng v sinh thi v x hi .
Theo quan im ca OECD, Tng trng xanh l mt cch t c
mc tiu tng trng kinh t v pht trin trong khi bo tn mi trng, ngn
chn s mt mt v a dng sinh hc v gim thiu vic s dng khng bn vng
ti nguyn thin nhin.
Quan im ca y ban Kinh t v X hi Khu vc Chu Thi Bnh
Dng ca LHQ (UNESCAP). UNESCAP nh ngha tng trng xanh l
cch tip cn t c tng trng kinh t, vi mc ch pht trin kinh t
ng thi m bo s bn vng v mi trng [57]
1.2.3. Cc ch tiu nh gi mc xanh ca nn kinh t
Ch s nn kinh t xanh ton cu (Global Green Economy Index- GGEI),
xut bn hng nm bi Cng ty t vn Dual Citizen Inc [29] o lng v xp
hng s am hiu v vic thc hin nn kinh t xanh 27 quc gia trn th gii.
Ch s ny da trn bn kha cnh c bn ca mt nn kinh t xanh nh sau:

23

(1) S lnh o v mc m cc nh lnh o quc gia u t cho cc vn


lin quan n kinh t xanh trong nc v quc t.
(2) Chnh sch trong nc v s thnh cng ca khung chnh sch thnh
cng trong vic thc y s dng nng lng ti to ti cc quc gia.
(3) u t cng ngh sch v c hi nhn thc v mi trng u t cng
ngh sch ti mi quc gia
(4) Du lch xanh v mc cam kt thc y du lch bn vng thng qua
chnh ph cc quc gia.
Thit k ch tiu: GGEI 2011 c 4 kha cnh c bn nh trn, trong li chia
thnh 12 mc ph v bao gm 35 tp d liu nh sau:

Mc tiu ti to
(2)
Chnh sch nng
lng sch (7)
Xu hng pht
thi (1)

Hnh 1.1: B tiu ch o Ch s nn kinh t xanh ton cu (GGEI) nm 2011

Ngun: Dual Citizens (2011), trang 3.


1.3. L trnh chuyn i sang nn kinh t xanh
Trong hai ch chnh ca Hi ngh Lin Hip Quc v Pht trin bn
vng (UNCSD - Rio +20), nn kinh t xanh trong bi cnh pht trin bn vng
v xo i gim ngho, quan tm c bit n qu trnh chuyn i ton cu

24

2012 (Global Transition 2012). Sng kin ny l xc tc cho s chuyn i sang


mt nn kinh t ti a ha phc li, hot ng trong gii hn mi trng v c
kh nng i ph v thch nghi vi thay i mi trng ton cu, v Rio +20 c
th cung cp mt nn tng tuyt vi khi ng mt tp hp cc chnh sch,
thc hnh v cc sng kin m s h tr qu trnh chuyn i. Trong qu trnh
chun b Rio +20, mt ngh c a ra to iu kin thun li cho vic
chuyn i sang mt nn kinh t xanh v cng bng l vic to ra cc l trnh
nn kinh t xanh. y l nhng k hoch chuyn tip vi cc mc tiu c th,
mc tiu v hnh ng cp quc gia v quc t, thc y phi hp v gn
kt chnh sch Quc t.
Phn tch v th quc gia cho thy khi nim nn kinh t xanh" rt
khc nhau [56]. Trong khi nhiu quc gia pht trin ng h, mt s nc ang
pht trin vn cn thn trng v khi nim v tc ng n c th c n trin
vng kinh t ca h, cng nh chng trnh ngh s pht trin bn vng ton
cu. Nhng lo lng cng l iu hin nhin trong cc cuc tho lun xung quanh
l trnh nn kinh t xanh.Trong khi mt s bn ng h v mun nhn thy mt l
trnh nh l mt kt qu quan trng ca Rio +20, nhng ngi khc rt thn
trng v vic c quy nh chnh sch Quc t v quan tm ti vic khng nh r
rng trch nhim chung nhng c phn bit v s cn thit i vi cc nc
c th lm cho qu trnh chuyn i sang mt nn kinh t xanh tc ca
ring ca mi nc v trn con ng ring ca h.
Thc t cho thy, cha c mt l trnh thng nht no trn th gii cho vic
chuyn i t nn kinh t nu sang nn kinh t xanh. iu ny vn ang
c tranh lun v c nhng quc gia a ra nhng gi v l trnh thc hin
ca ring mnh.
25

Chng trnh Sinh thi v Con ngi - Vin Ti nguyn th gii (World
Resource Institute) trnh mt khun kh cho cc l trnh nn kinh t xanh.
Nhn thc c s khc bit v nng lc quc gia, trnh xut rng mt kt
qu t Rio 20 c th l mt ti liu khun kh chung, cung cp hng dn cho
cc quc gia hoc tiu quc gia nn c l trnh nn kinh t xanh nh th no.
ngh a ra by yu t rt quan trng khi xem xt v chun b l trnh nn kinh t
xanh, bao gm:
1. Bt buc thc hin - ti sao mt nn kinh t xanh l cn thit
2. Xc nh nn kinh t xanh - thuc tnh quan trng: hiu qu, bn vng v cng
bng
3. Nguyn tc ch o: dn ch kinh t, chi ph k ton y , cht lng tng
trng, phc hi vn, hp tc, kh nng phc hi v phn phi cng bng li ch
4. Con ng n nn kinh t xanh - v d: hiu sut sinh thi; pht trin carbon
thp; thnh ph i b v c th sng c; chuyn i nng nghip; u t vo
vn t nhin v cc dch v h sinh thi; sn xut bn vng; tiu th bn vng.
5. Cng c chnh sch - la chn chnh sch c th l cc quy nh, da trn
thu, chi ph v th ch.
6. Chin lc ti chnh - v d: chuyn hng tr cp c hi, thc hin ci cch
thu sinh thi, cng tc vi vn u t di hn, pht trin ti chnh vi m v bo
him vi m, chun b gi kch thch kinh t xanh
7. iu kin cho php - v d: qun tr tt, ch thng mi tng thch,
chuyn giao cng ngh, quy nh thm quyn, cc ch s mi ca i mi, tin
, k nng lc lng lao ng xanh, gio dc, v s gn kt chnh sch.
One Earth Inititive Society xem mt l trnh nn kinh t xanh nh l mt
kt qu quan trng ca Rio 20 v tranh lun rng mt l trnh nn:
26

- Bao gm cc ch s v mt c ch gim st v bo co.


- R rng v cc ro cn i vi qu trnh chuyn i sang mt nn kinh t
xanh
- Lm r mt danh sch cc cng c chnh sch c th hng dn la chn
ca cc nc ang trong vic nh hng n s thay i xung quanh cc h
thng sn xut v tiu dng - nhng gi tr ny nn bao gm c cng c 'cng' v
'mm' (v d: qun l, kinh t, c s tham gia t nguyn, thng tin, gio dc)
-

Khuyn khch cc nc to th nghim cc cch thc mi t chc

nn kinh t ca h
1.4. Cc yu t tc ng n vic chuyn i sang nn kinh t xanh
1.4.1. Cc yu t thc y xu hng chuyn dch sang nn kinh t xanh
Qu trnh phn tch cc phn trc cho thy c rt nhiu yu t thc
y v ng h cho xu hng chuyn dch sang nn kinh t xanh, trong c
tm li trong 4 nhm yu t chnh sau: (1) Sc p gia tng v mi trng v bin
i kh hu (BKH) cng nh an ninh nng lng v lng thc ton cu, (2)
Khung chnh sch v khon u t xanh ca cc quc gia cho mc ch khi
phc nn kinh t hu khng hong; (3) Tin b khoa hc cng ngh trong ci
tin sn xut sch hn v nng lng ti to, v (4) S hp tc quc t trong qu
trnh hng ti nn kinh t xanh v s pht trin bn vng ton cu.
BKH, trc ht l s nng ln ton cu v nc bin dng, l mt trong
nhng thch thc ton cu nghim trng nht Th k 21. BKH tc ng ti
mi lnh vc, bao gm ti nguyn thin nhin, mi trng, kinh t x hi v sc
khe con ngi. Ba ngun ti nguyn quan trng nht l nc, t v sinh vt b
suy thoi nghim trng ang l nhng vn mi trng cp bch, mang tnh

27

ton cu. Bn cnh , th gii cng phi i mt vi hai cuc khng hong ln,
an ninh lng thc v khng hong nng lng. Gi nng lng (du m) v
lng thc tng vt trong thi gian gn y v ang tc ng trc tip, gy
nh hng nng n ti nhiu quc gia (gi c sinh hot, lm pht tng, sn xut
b nh hng), c bit l cc quc gia ang v km pht trin. Nhng hu qu
nghim trng ny c xc nhn kt qu ca m hnh tng trng khng bn
vng ca nn kinh t nu m cc quc gia trn th gii vn theo ui trc y.
Cuc khng hong kinh t ton cu nm 2008 l c hi cc Quc gia
nhn nhn li m hnh tng trng v tn dng c hi thc y chin lc
tng trng xanh. Trong gi kch thch kinh t ca nhiu quc gia v khu vc
trn th gii, t trng dnh cho khu vc xanh l tng i ln, mt mt l thc
y tng trng xanh, mt khc, coi tng trng xanh l ng lc ln cho phc
hi kinh t sau khng hong. Trong gi kch thch kinh t ton cu c tnh 3,1
nghn t USD, 15% c u t vo cc lnh vc quan trng, ch yu l tit
kim nng lng ca cc ta nh, cng ngh nng lng ti to (gi, mt tri,
a nhit, sinh khi) cng nh cng ngh giao thng vn ti bn vng, c s h
tng sinh thi (nc ngt, t, rng), v bn vng nng nghip [51].
Nn kinh t hin i c to ra nh i mi v pht trin mnh da
trn chnh n, v do nn kinh t khuyn khch cc cch thc lm vic mi v
sng ch cc sn phm mi. iu s tip tc c p dng trong qu trnh
chuyn i sang nn kinh t xanh. Nhng thay i v i mi phi cng ngh nh
m hnh kinh doanh mi, m hnh lm vic, quy hoch thnh ph hoc cc
phng tin i li cng s l cng c thc y tng trng xanh. Khng mt
chnh ph no c tt c cc ngun lc cng ngh khoa hc, ti chnh v cc
vn cn thit khc thc hin tng trng xanh mt mnh. Trong gn hai
28

thp k qua, k t khi Chng trnh Ngh s 21 (Chng trnh ngh s 21) c
thng qua ti Hi ngh thng nh Tri t (Hi ngh ca LHQ v Mi trng
v Pht trin) Rio de Janerio nm 1992 n Tha thun ton cu Xanh mi
(Global Green New Deal) c thng qua bi Chng trnh Mi trng LHQ
(UNEP) thng 8/2010, tng trng pht trin xanh tr thnh xu hng v
mc tiu u tin hng u cho hu ht cc Quc gia trn th gii, t cc nc
pht trin n cc nc ang pht trin.
1.4.2. Cc yu t cn tr vic chuyn i sang nn kinh t xanh
Thc t, c mt lot nhng nhng hn ch m c th ngn cn s xut
hin ca tng trng xanh [41]. Nhng yu t ny s thay i t nc ny sang
nc v ty thuc vo vn c th v mi trng b e da. Bo co Cng c
thc hin Tng trng xanh ca OECD (2011) pht trin mt khun kh chn
on xc nh cc hn ch ch yu cn tr tng trng xanh. c trng hn
ch tng trng xanh l yu t hn ch li nhun t u t v i mi "xanh",
tc l nhng hot ng m c th thc y tng trng v pht trin kinh t trong
khi m bo rng cc ti sn t nhin tip tc cung cp cc ngun lc v dch v
mi trng m cuc sng con ngi ang da vo.
Tm quan trng ca cc yu t hn ch tng trng xanh s thay i theo
bi cnh pht trin kinh t - x hi, v cc thit lp chnh sch kinh t v mi
trng hin c. Ngun nhn lc thp hoc c s h tng khng y c xu
hng lin kt vi cc cp thp hn ca pht trin kinh t (mc d khng phi
lun lun). Chn chnh nhng hn ch ny s l nhng u tin hng u v c l
iu kin tin quyt gii quyt nhiu kh khn khc.

29

Hnh 1.2: Cc yu t cn tr thc hin tng trng xanh


Ngun: OECD Tools towards Green Growth (2011)

Trng hp vn con ngi tng i phong ph v c s h tng tng


i tt, trng tm u tin phi gii quyt c tht bi ca chnh ph v th
trng. Trong mt s quc gia v vi mt s vn , cc chnh sch tng i
tin tin (v d thu nhin liu trong cc nc chu u). Khi , s ch nn
chuyn sang cc nhc im c hu m cc cng ngh mi c lin quan n nn
30

tng vn lp t v cc chnh sch c th gip tng cng chng . S tip ni l


quan trng n mc no m vic gii quyt li nhun thp cho cc hot
ng c tc ng mi trng thp s to iu kin th trng thun li cho vic
gii thiu cc cng ngh xanh mi.
Vic xc nh nhng hn ch no l quan trng nht khng phi hon ton
theo trnh t. c bit, trong khi cc t chc mt s nc c th khng c
trang b gii quyt cc yu t ngoi tc n mi trng, tht bi ca chnh ph
c th c gii quyt. Trong trng hp khc, cc yu t ngoi tc mi trng
c th khng c gii quyt y nhng c th vn l phm vi gii quyt li
nhun thp t R&D.
Mt hn ch kh ph bin cho tt c cc quc gia, k c quc gia pht
trin, l s khng chc chn ca quy nh, tc l mc m chnh ph lm lut
mt cch l tng i vi mt k hoch r rng xa b khong cch gia li
nhun t nhn v x hi, mi ngi c th lp k hoch v hnh ng m
khng c qu nhiu nguy c rng chnh ph s thay i cc quy tc ca tr
chi.
Vic chn on nhng ro cn chnh i hi thng tin v d liu ca mi
quc gia trn ton b mi trng v nn kinh t cng nh s nh gi cao cho
cc lin kt n cc xu hng kinh t ton cu v mi trng.

31

CHNG 2:
CHUYN I SANG NN KINH T XANH MT S NC EU

2.1. Khi qut chung v xu hng chuyn i sang nn kinh t xanh EU


2.1.1. Bi cnh ban u ca xu th chuyn i
Mt trong nhng hu qu ca qu trnh cng nghip ha v pht trin kinh
t ca cc nc Ty u trong mt thi k di l ti nguyn v cht lng mi
trng b suy gim mt cch nghim trng. Do , t nhng nm 1970 ca
th k XX, xu hng pht trin kinh t ti chu u c s thay i theo hng
thn thin vi mi trng v duy tr h sinh thi t nhin thng qua chuyn i
m hnh pht trin u t vo khoa hc cng ngh, x l nhim, gim thiu, ti
ch v ti s dng cht thi [2]. iu ny c th hin qua nhng m hnh pht
trin kinh t mi, vi vic tng u t vo pht trin khoa hc- cng ngh, x l
nhim, ti ch v ti s dng cc cht thi
Trong bi cnh nhiu din bin phc tp v nhim mi trng, an ton
nng lng, bin i kh hu, mc nc bin dng cao, hn hn, l lt, cc
nc chu u v ang tch cc thc y pht trin kinh t xanh v bn vng
[16] vi nhng chin lc c th. Ring giai on 2002-2006, Lin minh chu
u chi hn 30 t Euro cho cc d n pht trin kinh t xanh ti cc nc
thnh vin ca khi ny. n thng 3-2009, EU a ra chng trnh di hn
Chnh sch gn kt chu u vi ngn sch u t ln ti 105 t Euro cho cc
d n pht trin kinh t xanh. Trong , 54 t Euro dnh h tr cc nc
thnh vin EU thc hin ng theo H thng php lut v mi trng ca khi
ny. 28 t Euro dnh cho cc d n ci thin ngun nc v qun l rc thi.

32

Cho ti nay, nhiu nc trong tng s 27 quc gia thnh vin EU a ra cc


ch s gim lng kh thi nh knh vo Chng trnh gn kt quc gia [16].
Nm 2008, khi c th gii v chu u ang phi i mt vi nhiu cuc
khng hong: khng hong v kh hu v a dng sinh hc (gia tng pht thi kh
gy hiu ng nh knh v mt cn bng sinh thi, khng hong nhin liu (c
sc gi nhin liu nm 2007-2008), khng hong lng thc (gi lng thc
thc phm tng cao v tnh trng thiu lng thc mt s khu vc), khng
hong nc sch (khan him nc sch) v nghim trng nht l cuc khng
hong ti chnh v suy thoi kinh t ton cu nm 2008-2009 th tng v
kinh t xanh c Chng trnh Mi trng ca Lin hp quc (UNEP) khi
xng nm 2008, c cc nc chu u hng ng. Bi thc t cho thy,
m hnh kinh t c, trong cc hot ng kinh t da ch yu vo nhin liu
ha thch v tng trng nhanh nh s dng qu mc cc ngun lc t nhin m
khng quan tm n vn mi trng v x hi, khng cn ph hp. V th,
cn phi tm kim mt m hnh, mt phng thc pht trin kinh t mi va
gip tng trng kinh t sau mt giai on suy gim do nh hng ca cc cuc
khng hong, va m bo cht lng mi trng, gim nguy c mt cn bng
sinh thi v ri ro kh hu, bo m s dng ngun ti nguyn thin nhin bn
vng v khng lm gia tng s mt cng bng trong x hi, to iu kin pht
trin bn vng.
Xut pht t quan im ny, nhiu t chc v din n quc t tp
trung tho lun v ch kinh t xanh. Gn y ch ny c nhn mnh ti
Hi ngh v pht trin bn vng (Rio+20) c t chc Braxin. Nhn thc v
nn kinh t xanh cho n nay vn cha thc s r rng, cn nhiu cch hiu v
cch gi khc nhau: cc nc phng Ty xc nh l m hnh kinh t xanh, cc
33

nc ang pht trin hng n chin lc tng trng xanh, Trung Quc tin
hnh chuyn i phng thc pht trin kinh t vi ni hm pht trin xanh v
xy dng vn minh sinh thi lm trng im, m hnh Thi Lan c tn gi l
nn kinh t y . D vi tn gi no th tu chung cc quan im, nhn
thc thng nht l: Kinh t xanh cng vi pht trin x hi v bo v mi trng
l ba tr ct ca pht trin bn vng v y l s la chn tt nht cho s pht
trin bn vng ca cc quc gia. y l nn kinh t thn thin vi mi trng,
da vo nng lng sch, gim pht thi kh gy hiu ng nh knh, l nn kinh
t tng trng theo chiu su, tiu tn t nhin liu, i mi cng ngh, tng
cng cc ngnh cng nghip sinh thi, hng n mc ch l tng trng bn
vng, xa i gim ngho v pht trin cng bng. Chng trnh Mi trng ca
Lin hp quc (UNEP) nh ngha kinh t xanh l mt m hnh kinh t gip
nng cao i sng con ngi, ci thin cng bng x hi, ng thi gim thiu
nhng ri ro mi trng v cn bng sinh thi.
2.1.2. Cc c im ni bt ca xu hng chuyn sang nn kinh t xanh
EU.
2.1.2.1. Xu hng tn dng c hi phc hi kinh t chuyn i v pht trin
nhng cng ngh sch, sn xut tit kim nng lng v gim pht thi carbon
Cuc khng hong kinh t ton cu l c hi Lin minh chu u, cng
nh cc quc gia trn th gii nhn nhn li m hnh tng trng v tn dng c
hi thc y chin lc tng trng xanh. Trong gi kch thch kinh t ca
nhiu quc gia v khu vc trn th gii, t trng dnh cho khu vc xanh l
tng i ln, mt mt l thc y tng trng xanh, mt khc, coi tng trng
xanh l ng lc ln cho phc hi kinh t sau khng hong.

34

Trong phn ng vi cuc khng hong ti chnh v kinh t, UNEP ku


gi Tho thun ton cu xanh mi" (Global Green New Deal GGND) phc
hi nn kinh t ton cu v thc y vic lm trong khi ng thi thc y cuc
chin chng li BKH, suy thoi mi trng v ngho i. Tha thun ny yu
cu s thc hin v phi hp "u t xanh" ca cc nc G20, nhng quc gia
cng p dng cc chnh sch gi c b sung v thc y vin tr quc t v
hnh ng h tr khc ca GGND. Da trn mt bo co ca UNEP [51], hn
460 t trong c tnh 3,1 nghn t USD (khong 15%) trong gi kch thch kinh
t c u t trong nm lnh vc quan trng:
Tit kim nng lng trong cc ta nh c v mi;
Cng ngh nng lng ti to, nh gi, cng ngh nng lng mt tri,
a nhit v sinh khi;
Cng ngh giao thng vn ti bn vng, chng hn nh xe lai, ng st
tc cao v h thng xe but vn chuyn tc cao;
C s h tng sinh thi ca hnh tinh, bao gm nc ngt, rng, t v
cc rn san h;
Bn vng nng nghip, bao gm c sn xut hu c.
Ti Chu u, y ban chu u thng qua gi kch thch kinh t nng
lng kh hu thng 1/2008, vi mc tiu 3 ln 20: gim 20% lng kh
nh knh, 20% tiu th nng lng v tng s dng 20% nng lng ti to n
nm 2020 trong EU. Trong thp k qua, chuyn i h thng nng lng tr
thnh gii hn mi v khng bo trc ca chu u. Bt u t nm 1996, Lin
minh chu u (EU) bt buc t do ha v hi nhp cc h thng nng lng
quc gia, t gi pht thi kh gy hiu ng nh knh t sn xut in, thit lp
mc tiu rng buc cho vic ng dng nng lng ti to, chm dt c quyn
35

nng lng nh nc, v ti tr vic to ra cc c quan thit lp quy nh v tiu


chun cp EU cc cho c s h tng v th trng nng lng.

Bng 2.1: Nhng gi kch thch kinh t ton cu v u t xanh


(tnh n thng 1/2009)
Nc

Tng gi

u t xanh (t USD)

kch cu

Carbon

(t USD)

thp

Khc

Tng

GDP

T trng

(t USD)

trng

u t

xanh

trong

xanh

GDP

Php

33,7

7,1

7,1

2 075,0

21,2

0,3%

c
Anh
EU

104,8
34,9
38,8

13,8
3,7
22,8

0,1

13,8
3,7
22,8

2 807,0
2 130,0
14 430,0

13,2
10,6
58,7

0,5%
0,2%
0,2%

Tng G20

2 702,2

366,3

88,4

454,7

63 145,8

16,8

0,7%

Ngun: Robins v cng s (2009a,b,c), Khatiwada (2009), Edward B. Barbier%(2009b)

Theo Chnh sch gn kt Chu u c ban hnh ngy 9/3/2009, EU


s u t 105 t EUR vo kinh t xanh (gp 3 ln so vi s tin c chi cho
giai on 2002-2006). Hn mt na ngn sch ny (54 t EUR) c dng
gip cc chnh ph thnh vin EU tun th h thng php lut v mi trng
ca EU. ng thi, EU cng s dnh ring 28 t EUR cho vic ci thin ngun
nc v qun l rc thi. Vic thc hin chnh sch ny cng m ra cc th
trng mi cho cc nn kinh t trong khi thng qua vic nm bt cc c hi
mi n t cng cuc chng li bin i kh hu. Gn 1/2 cc quc gia thnh
vin ca EU a cc ch s gim lng kh thi nh knh vo chng trnh
gn kt ca quc gia mnh.
36

Thng 10/2009, y ban chu u gii thiu k hoch u t vo pht


trin cng ngh thi t kh C02 v con ng pht trin cng ngh giai on
2010-2020. Theo trong vng 10 nm ti, nhu cu u t cho cc lnh vc
thuc 6 sng kin cng ngh chu u s l [5]:
-

6 t Euro dnh cho nng lng gi

16 t Euro dnh cho nng lng mt tri

2 t Euro i vi cc h thng in

9 t Euro i vi nng lng sinh hc

13 t Euro i vi vic d tr kh cc-bon

7 t Euro i vi pht trin nng lng ht nhn.

5 t Euro i vi sng kin cng ngh phi hp sn xut pin nhin liu
hir
c ban hnh hai gi kch thch kinh t tng tr gi ln n 105 t

USD, tng ng 1,5% v 2% GDP nm 2009 v 2010. Cc gi kch thch kinh


t ny bao gm ct gim thu v u t cho c s h tng. Trong phn u t
xanh tp trung cho vic chng BKH v nng cao hiu qu nng lng vi cc
k hoch nhm ci tin cc ta nh v phng tin giao thng. [50] Kinh ph c
sn cho cng cuc i mi trn cc ta nh nhm mc ch ct gim pht thi
CO2 s c nng ln 3,78 t USD t 2009 n nm 2011. u t khn cp
trong giao thng s c y mnh trong nm 2009 v 2010, mt chng trnh
mi 1,26 t USD/nm c a ra. Vic m rng ng st v ng thy
c tr cp. S tin thu c khu tr cho sa cha v hin i ha nh s
tng gp i ln hn 1.500 USD. Xe t mi s c thu min ph cho mt
nm v nhng xe c lng kh thi thp s c min thu trong hai nm. Vic
gim thu kt thc vo ngy 31/12/2010 [55]
37

Php, k t khi din n v mi trng Grenelle ca Php ra i


(2007), nc ny ng mt v tr quan trng trong tin trnh tng trng xanh.
Hn na, nc ny nm ly c hi ca cuc khng hong chuyn sang nn
kinh t xanh hn. Trong cc nc cng nghip ha, k hoch i ph vi khng
hong ca Php t ra y tham vng: 1/3 k hoch nhm vo nhng bin php
xanh (so vi 13% ca M) v mt cam kt ti chnh c gi tr cao (110 t euro
cho nc Php trong 12 nm, so vi 70 triu euro ca M trong 10 nm).
2.1.2.2. Xu th xy dng v cng c cc th ch, chnh sch cho tng trng
xanh
Bt k mt s chuyn i m hnh no cng cn n nhng thay i v
cng c v mt th ch v chnh sch, m bo s ti cu trc nn kinh t v
chuyn i m hnh tng trng din ra ng hng v bn vng. Sau khng
hong, cc nc a ra cc gi kch thch kinh t mang tnh phc hi, nhng
cng l iu kin cc quc gia cng c, lm mi v hon thin khun kh
chnh sch v th ch ph hp vi cc mc tiu v l trnh pht trin mi.
chu u, chng trnh chu u 2020 thnh lp cc mc tiu hiu lc
thi hnh cho vic tch hp, t do ha, v gim ha carbon ca h thng cung cp
in chu u, v cc mc tiu y tham vng nhng y kht vng v hiu sut
nng lng. Nm 2010, b chnh sch nng lng ca EU bao gm bn sng
kin ln:
(1) Chng trnh Thng mi pht thi, thit lp gi cc lng kh thi
carbon c ngun gc t nng lng cho khong 40% ca nn kinh t chu u
thng qua cc gii hn hng nm v kh thi v th trng th cp cho lng kh
thi cho php trong gii hn .

38

(2) Ch th nng lng ti to, trong t mc tiu bt buc i vi cc


nc thnh vin tiu th, trung bnh cho c EU, l 20% sn lng in ca h t
cc ngun ti to vo nm 2020
(3) Chng trnh T do ha th trng nng lng, ph b th trng nng
lng quc gia tch hp theo chiu dc vo cc lnh vc ring bit ca sn xut,
phn phi v bn l; v t ra cc iu khon mi cho th trng cnh tranh
trong vic cung cp nng lng bn bun v bn l (Jamasb v Pollitt, 2005).
(4) K hoch v chng trnh khung, trong cung cp qu chu u v
cc nc thnh vin quan trng cho nghin cu, pht trin, v trin khai cc cng
ngh nng lng mi (European

Commission

Staff, 2009; European

Commission, 2009).
B chnh sch ca EU kt hp tin b v gim kh thi vi hnh ng v
an ninh nng lng v sc cnh tranh kinh t, cho php tr cp cc mc tiu
chnh sch khc nhau v gi lin minh chnh tr gia cc nc thnh vin. Nh
vy, EU bt tay vo mt chin lc phc hp vi nhiu ngh trong chin
lc "tng trng xanh". Ci thin kh nng cnh tranh v gim s ph thuc
vo nhin liu ha thch nhp khu, tng trng xut khu trong cc ngnh cng
nghip nng lng ti to thng qua xc tin th trng ni a, v to doanh thu
t gi kh thi nghin cu v pht trin, tt c u i din cho chin lc
tng trng xanh ni bt. y vin Hi ng Nng lng Gnther ttinger lp
lun ng h chu u tng chi tiu vo cng ngh nng lng pht thi thp bng
cch ni rng "trong cuc cnh tranh ton cu, chng ta cn phi trnh rng
chng ta bt u tt li pha sau Trung Quc v M."
c thc hin tt thng qua thc y cc cng ty nng lng ti to
nh Siemens ni a (mc d Frondel v cng s (2009) cho thy, c mt chi ph
39

rt cao, c bit l cho cc cng ngh nng lng mt tri). B o Nha v Ty


Ban Nha u tm cch s dng m rng th trng trong nc thc y kh
nng cnh tranh xut khu ra nc ngoi v ti pht trin cng nghip ni a
(Rosenthal, 2010). Cui cng, mt lot cc quc gia, t Anh Quc n Ba Lan,
xem nng lng gi ngoi khi l ngun nhu cu mi cho lao ng tay ngh cao
di di t cc thnh phn suy gim chng hn nh thm d du kh (Scotland) v
xy dng tu (Ba Lan). Nh Huberty v cng s (2011) lu , mc d, cc chin
lc ny vn cn gii hn trong phm vi v thi gian tim nng.
Cc nc chu u i u trong cuc ci cch thu sinh thi, mt trong
nhng chnh sch tr ct cho chin lc tng trng xanh. Nm 1993, y ban
chu u c ci nhn chuyn su vo nhng thch thc phi i mt trong
tng lai v nh gi s chun b ca cc khi kinh t ng ph vi chng. y
ban kt lun rng ngun lc lao ng khng c s dng y v ti nguyn
mi trng b s dng qu mc. Cc loi thu nh cao nh vo vic s dng
lao ng trong khu vc doanh nghip v cc loi thu thp hoc khng c thu
i vi nhim v s dng ti nguyn dn n vic s dng khng hiu qu
cc ngun lc lao ng v mi trng cng nh dn n nhng hu qu kinh t,
x hi, mi trng khng mong mun. Khuyn ngh o ngc tnh th theo
cch trung lp doanh thu: Chuyn gnh nng thu t nhng ci tt sang nhng
ci xu. V d, gim thu trn vic lm v tng thu trn nhim hay s dng
ti nguyn, s ng thi y mnh vic lm v khuyn khch s dng ti nguyn
hp l hn cng nh cc hot ng sn xut v tiu th sch hn. ETR ang
c thc hin, dn u l cc nc Bc u, tip n l H Lan v cc nc
khc trong EU.

40

Nhng nc i u ci cch thu sinh thi (Environment Tariff ReformETR) Ty u l Thy in v c. Nm 1991, Chnh ph Thy in gim
ng k thu thu nhp khc phc h thng phc li x hi khng bn vng,
mang n cho chnh ph mt c hi chnh tr tng thu nng lng. Nm
1999, c thng qua k hoch ETR 4 nm v chuyn i mt cch h thng
cc loi thu t lao ng sang nng lng. Nm 2001, s dng nng lng
gim 5% v ngnh nng lng ti to c s tng trng mnh m. Nm 2003,
ring ngnh nng lng gi to ra 45.400 vic lm n nh, v con s ny
c k hoch tng n 103.000 nm 2010.
Php, o lut Grenelle u tin c thng qua thng qua thng
7/2009, yu cu tng cng cc bin php mi trng trong 13 lnh vc: pht
trin th, cc ta nh, vn ti, nng lng, nng nghip, nghin cu, cht thi,
nhn rng in hnh, v nhm lnh vc gm qun tr, thng tin, o to v xanh
ha cc lnh th hi ngoi. Thng 7/2010, o lut Grenelle th 2 c thng
qua vi ch Cam kt quc gia v mi trng.
2.1.2.3. Xu th quan tm n cc vn x hi trong qu trnh chuyn i sang
m hnh tng trng xanh
Tng trng xanh l con ng i ti nn kinh t xanh, mt x hi bn
vng vi ba tr ct: kinh t, x hi v mi trng. Tng trng xanh, v th
khng th nh i v mi trng m b qua nhng li ch x hi khc, nh vic
lm, hay bnh ng x hi. Trong qu trnh ny, mt b phn x hi, ch yu l
nhm ngi ngho, nu khng c quan tm, gip , c th chu nh hng
tiu cc khi h khng kh nng ti chnh tiu dng cc sn phm xanh,
hoc c th b mt vic lm v thiu k nng v khng thch ng c vi cc
cng ngh sn xut mi. Nu xy ra, iu ny c th lm mt i s ng thun
41

x hi v nh th, chnh ph s gp kh khn trong vic thc hin cc chnh sch


tng trng xanh. Do , cc chnh ph hin ny u rt quan tm n ba yu t
trong qu trnh chuyn i m hnh tng trng, l: to vic lm, thay i thi
quen tiu dng, v tuyn truyn nng cao nhn thc v s ng thun ca
nhn dn.
Chin lc chu u 2020 nu ra hai trong ba mc tiu quan trng l
to vic lm, gn kt x hi v lnh th, c th tng t l ngi c vic lm ln
75% lc lng lao ng; gim t l hc sinh b hc gia chng xung cn cha
n 10%, xa tn t nht 20 triu ngi trong danh sch i ngho [54]
Nhng tc ng to vic lm ca chng trnh m rng bo tn nng
lng v cung cp nng lng ti to chu u l rt ln. Trong hai lnh vc
ny, u t cng ln v cc chng trnh c th c thc hin cng sm, cng
n vic lm c th c to ra cng nhanh chng. Lnh vc nng lng ti to
chu u c kinh t ng k trn ton th gii. Tuabin gi chu u hin
ang sn xut chim 80% th phn ton cu v chu u vt qua Nht Bn
tr thnh nh sn xut hng u th gii cc t bo quang in. Ngi ta c
tnh rng vic lm c tay ngh cao chim khong mt phn ba ca mng li
tng trng vic lm trong ngnh cng nghip nng lng ti to chu u. Mt
li th b sung ca mt chng trnh xy dng khu dn c tit kim nng lng
trn ton chu u l n c th c tc ng vic lm ng k trn tt c cc nc
trong EU. V d, c, cho mi 1,4 t USD u t trong cc ta nh dn c,
c tnh thm 25.000 vic lm c to ra. Nu chng trnh p dng ti tt c
cc nh dn ca 10 quc gia thnh vin mi chu u - Cyprus, Cng ha Sc,
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Ba Lan, Slovakia v Slovenia - chi
ph ln ti 6,4 t USD mi nm v to ra 180.000 vic lm mi [45].
42

Ti Php, din n Mi trng Grenelle do Tng thng N. Sarkozy pht


ng nm 2007 [58] thu ht c s tham gia tho lun tch cc ca cc i
din chnh ph trung ng, chnh quyn a phng, nhng ngi s dng lao
ng v cc t chc phi chnh ph. Din n gp phn tuyn truyn cho x
hi cc cch tip cn i vi vn tng trng xanh trn nhiu gc nh
BKH, a dng sinh hc v ti nguyn thin nhin, sn xut v tiu dng bn
vng, qun l cht thi, thc y cnh tranh, to vic lm,... t nh hng
cc trng tm chnh sch v pht trin bn vng v sinh thi. Cc cuc tranh lun
cho thy mt nn kinh t xanh cn c ngi tiu dng xanh, t a ra yu
cu vi cc doanh nghip, nh sn xut cn lm cho nhng sn phm thn thin
vi mi trng tr nn d tip cn v ng tin cy hn.
2.1.2.4. Xu th hp tc Quc t trong chin lc tng trng xanh
Thng 6/1972, Hi ngh ca LHQ v con ngi v mi trng c t
chc ti Stockhom, Thy in c nh gi l l hnh ng u tin nh du
s n lc chung ca ton th nhn loi nhm gii quyt cc vn v mi
trng. Mt trong nhng kt qu ca hi ngh lch s ny l s thng qua bn
tuyn b v nguyn tc v k hoch hnh ng chng nhim mi trng.
Ngoi ra, Chng trnh Mi trng ca LHQ (UNEP) cng c thnh lp. T
n nay, nhiu tha thun Quc t v pht trin bn vng c nhiu nc
trn th gii hng ng v tham gia k kt, nh Chng trnh Ngh s 21
(Chng trnh ngh s 21, nm 1992), Ngh nh th Kyoto v ct gim kh nh
knh (nm 1997)c bit, trong giai on khng hong ti chnh th gii nm
2008, tng trng xanh ang tr thnh xu hng Quc t, l mi quan tm hng
u ca tt c cc quc gia, c nhc n nhiu ln trong cc din n khu vc
v quc t v ang c cc nc nghim tc xem xt v p dng.
43

Tng trng xanh khng phi l con ng ring ca mt quc gia no.
Thc t, n i hi s phi hp ca tt c cc nc. Rt nhiu quc gia p
dng m hnh tng trng xanh, nh l c, Php, H Lan, Hn Quc, Trung
Quc, M, v thu c nhng kt qu r rng nh trong tng trng kinh t,
bo v mi trng, gim lng kh thi, t em li kinh nghim thc tin cho
cc nc khc. Mt khc, vic chuyn i sang m hnh tng trng kinh t xanh
cc nc ngho yu cu s h tr v mt ti chnh v cng ngh rt ln t cc
nc pht trin.
2.2. Thc trng chuyn i sang nn kinh t xanh mt s nc EU
2.2.1. L trnh chuyn i sang nn kinh t xanh
Hin nay vn cha c mt l trnh thng nht no trn th gii cho vic
chuyn i t nn kinh t nu sang nn kinh t xanh. iu ny vn ang
c tranh lun v c nhng quc gia a ra nhng gi v l trnh thc hin
ca ring mnh.
Lin minh chu u EU v cc quc gia thnh vin tp trung vo cc
hnh ng c th to thnh c s ca mt l trnh cho nn kinh t xanh v
xut mt s hnh ng xuyn sut v ngnh c th a vo l trnh. Tuy
nhin, EU nhn mnh rng y khng phi l ngh cui cng m nn c
xem xt nh l mt ng gp cho cc cuc i thoi Quc t Rio 20. Cc
xut bao gm: (1) Kt qu t Rio +20 nn l mt l trnh vi thi hn cho cc
mc tiu c th, mc tiu v hnh ng cp Quc t; (2) EU ngh cc hnh
ng trong cc lnh vc xuyn sut sau: o lng tin b - m hnh v cc ch
s, tiu th v sn xut bn vng (SCP); n Pht trin nng lc nghin cu v
hp tc khoa hc, sng to ti chnh v tr cp; v (3) xut cc hnh ng
phi thc hin trong cc khu vc c th sau: nc, thc phm v nng nghip,
44

nng lng bn vng, lm nghip, t v qun l t ai bn vng, mi trng


bin - i dng, thy sn, bo tn a dng sinh hc v s dng bn vng, u t
vo vn t nhin cho mt nn kinh t xanh, ha cht; v pht trin th bn
vng.
Thy S l mt nh lnh o trong cc cuc tho lun xung quanh l trnh
chuyn sang nn kinh t xanh.Tm nhn ca Thy S cho mt nn kinh t xanh
bao gm: (1) Kt qu t Rio +20 nn l mt l trnh cho nn kinh t xanh Quc
t v cam kt ca cc nc pht trin mt k hoch hnh ng quc gia cho
nn kinh t xanh; (2) L trnh cn phi c mt chn tri thi gian 20 nm (nm
2032); (3) L trnh s c hai cp : cp chnh sch (mt tm nhn chung,
mc tiu chung, cc ch s v mc thi gian t c cc mc tiu s c
xy dng cp chnh tr) v cp hot ng: mt hp cng c vi cc cng c,
phng php tip cn v bin php c th da trn thc hnh tt nht s c
lm sn c thc hin thc t; (4) L trnh nn nhn ra im bt u v cc tnh
hung khc nhau ca cc nc - khng tn ti mt l trnh ph hp cho tt c
cc quc gia; v (5) L trnh nn c hng dn bi cc nguyn tc Rio.
Bn cnh nhng thch thc v kinh t do cuc khng hong kinh t ton cu
em li, nhiu nc ang phi i mt vi nhiu vn lin quan n bin i
kh hu; nc bin dng; hn hn, lt li; nhim mi trng; vn an ton
nng lng. Do , mi nc phi c nhng bin php thch hp gim thiu
nhng tc ng ny, to iu kin pht trin kinh t bn vng.
2.2.2. Thc trng chuyn i sang nn kinh t xanh mt s nc EU.
Hin nay, vic chuyn i kinh t xanh ngy cng thu ht c s quan
tm ca c chu u ni chung v ca cc nc ti Lin minh chu u ni ring.

45

V qu trnh chuyn i sang m hnh kinh t xanh c s khc nhau trong


cch tip cn qu trnh ny, trong khi cc nc pht trin tp trung chuyn i
sang mt x hi t cc- bon (nhn mnh n yu t mi trng) th cc nc km
pht trin hn li nhn mnh vo yu t tng trng trong x hi t cc-bon. V
th, ngoi khi nim kinh t xanh, cc nn kinh t mi ni v ang pht trin cn
quan tm hn ti khi nim tng trng xanh do mc ch tng trng lun c
t ln hng u i vi cc nn kinh t ny. Bn cnh , bc i, thi gian v
chi ph chuyn i sang m hnh kinh t xanh gia cc quc gia cng c s
khc nhau, ph thuc vo c im ca tng nc v ngun lc t nhin, con
ngi v trnh pht trin. Nhn chung, vic chuyn i sang m hnh kinh t
xanh c hai con ng chnh. Cc nc pht trin c iu kin ti chnh, ngun
nhn lc v cng ngh th c th chuyn sang nn kinh t xanh thng qua u t,
pht trin nhng lnh vc mi trong nn kinh t c th gip x hi pht trin, mi
trng bn vng; trong khi , cc nn kinh t ang pht trin phi tn nhiu chi
ph v thi gian hn bng cch iu chn dn dn nn kinh t truyn thng tr
nn thn thin hn vi mi trng.
Hin nhiu nc EU ang tin phong trong vic xy dng nn kinh t
xanh (nh c, H Lan, Php, Anh ) vi cc bin php chnh l: 1- Tng u
t v chi tiu trong cc lnh vc thc y pht trin kinh t xanh, nh nng
lng, giao thng, xy dng, nng nghip, du lch, vn ha, x l cht thi, 2Nng cao nhn thc v cc thch thc ca nn kinh t truyn thng cng nh c
hi, thun li ca nn kinh t xan v s pht trin bn vng, ng thi nng cao
nng lc qun l ca cc c quan nh nc v u t o to k nng cho i
ng lao ng phc v trong nn kinh t xanh; 3- M rng th trng cho cc sn
phm v dch v thn thin vi mi trng thng qua cc chnh sch khuyn
46

khch ngi tiu dng quan tm ti sn phm xanh v c ghi nhn sinh thi; 4Gim chi tiu chnh ph vo cc lnh vc s dng ngun lc t nhin khng th
ti to; 5- Pht trin mng li cc t chc, c quan gip qun l vic chuyn
i sang m hnh kinh t xanh, ng thi thit lp h thng quy nh php lut
v chnh sch gip thc y kinh t xanh ( nh ban hnh cc quy nh, tiu
chun v mi trng cho hng ha, dch v, tng u i thu i vi vic sn
xut kinh doanh cc hng ha, dch v thn thin mi trng; h tr cho vic
nghin cu, pht trin, ng dng cng ngh xanh, h tr u t vo mt s lnh
vc quan trng trong nn kinh t xan, ; 6- S dng cng c thu, ph gim
thiu tc ng tiu v mi trng (p dng c ch mua bn pht thi kh nh
knh; p thu, ph i vi vic s dng nng lng km hiu qu, thu s hu v
s dng phng tin giao thng; tnh n cc nh hng tiu cc i vi mi
trng v cuc sng con ngi khi hch ton gi c, chi ph hng ha, dch v,
t to iu kin th trng hng ha v tng bc chuyn i sang sn
xut hng ha, dch v thn thin mi trng; 7- Tng cng hp tc quc t
thit lp cc c ch rng buc iu chnh ti cc hot ng kinh t c nh hng
ti pht trin bn vng.
Trong cc nc EU, Php l quc gia thc hin cc k hoch pht trin
kinh t xanh- bn vng mt cch rt tch cc v hiu qu. Trong ng ch l
chng trnh sn xut in t cc ngun nhin liu ti to (n nm 2030 t
khong 23%). Cng vi l khi phc hot ng ca cc nh my sn xut
nng lng ti to, pht trin cc d n tng trng xanh trn khp t nc.
Theo mc tiu trong 10 nm ti, Chnh ph Php s dnh ngn sch khong 450
t Euro cho cc lnh vc ng gp cho kinh t xanh: nng lng ti to, bo v
a dng sinh hc, qun l ngun nc, x l rc thi, xy dng, vn ti. iu
47

ny ang c chnh ph Php c bit quan tm l to thm nhiu vic lm


thng qua cc d n pht trin kinh t xanh. Theo nh gi ca cc chuyn gia
v nng lng v mi trng, Php l quc gia c nhiu tim nng v pht trin
nng lng ti to (nht l t gi, vi hn 3.500 trm sn xut in t gi, v
Mt tri). V th, chnh ph nc ny ra v thc thi nhiu chnh sch to
iu kin cho th trng nng lng ti to pht trin: min gim thu tiu th,
tng cng cc chin dch qung co, ku gi, khuyn khch ngi dn s dng
ngun in ti to v t nhin, pht huy nhng sng kin v vic lm kinh t
xanh, nhng pht minh mi Chnh ph Php cn t mc tiu v s dng
nng lng hiu qu, thc y mua sm cc sn phm xanh, tng cng s dng
nng lng ti to, nhm cho ng o ngi dn nhn thy l c hi th
trng ln v bn vng. Chnh ph v cc ban ngnh lin quan lun c bin
php to nim tin i vi s bn vng ca th trng kinh t xanh. c bit,
chnh ph Php c nhng nghin cu ton din v kinh t xanh; iu tra hng
nm v th trng lao ng xanh c nhng nh gi v vic lm v xu th
pht trin cc ngnh cng nghip xanh. Ti chu u, Php l mt trong s t
quc gia s dng nng lng ti to nhiu nht, chim hn 7% tng ngun nng
lng ca nc ny. Nc Php c bit c nh gi cao trong vic s dng
nguyn vt liu cch m, cch nhit i vi cc cng trnh xy dng mi v sa
cha li h thng cch nhit ca nhiu ta nh c th Pari v cc thnh ph
ln nhm tin ti gim thiu 30% tiu th in nng vo nm 2020.
an Mch l mt trong nhng quc gia i u trn th gii v chu u
trong hot ng BKH, s dng nng lng ti to v nng lng hiu qu.
Nm 2006, Th tng an Mch trnh by cc mc tiu y tham vng v
vic loi b nhin liu ha thch khi cc ngun nng lng an Mch. Bi
48

cnh khng hong kinh t v BKH ton cu l iu kin an Mch thc y


tng trng xanh mnh m hn na "Chin lc nng lng 2050" xut bn gn
y t ra mt mc tiu n nm 2050 v vch ra mt l trnh t c iu
. Nghin cu trong lnh vc nng lng tng gp mi ln t 183,4 triu USD
n 1,83 t USD vo nm 2012. Cc ngnh cng nghip an Mch chu rng
buc pht thi, doanh thu c s dng trong cuc ci cch thu xanh gim
thu v lao ng v tng thu nhim. Gii thiu v thu xe xanh s lm vic
mua phng tin tit kim nng lng r hn nhng s dng mt chic xe hi
th tn km hn [60]. S thay i chnh sch h tr cho nng lng ti to v tm
cch h tr hi nhp su hn ca sinh khi, gi, kh sinh hc thng qua tr cp,
h tr RD&D, v cc cuc gi thu trn hai trang tri gi mi (400 + 600 MW).
Khi l do cho chnh sch ny l tng trng kinh t cng nh bo v mi trng
v an ninh nng lng, cn hiu rng ngnh cng nghip pht trin cng ngh
sch s ni ln nh mt kt qu ca cc giai on u tin ca tng trng xanh.
Hai nghin cu ca chnh ph t nm 2006 v 2009 iu tra tim nng kinh
doanh "xanh" an Mch xc nh c mt nhm cc kh nng cnh tranh
cao cho cc doanh nghip cng ngh sch ti an Mch sn xut v xut khu
gii php "sch" cho cc vn mi trng. n nm 2006, khu vc ny bao
gm 720 cng ty s dng khong 120.000 lao ng, vi tng gi tr gia tng
trong lnh vc ny chim 86 t DDK (tin an Mch) - khong 5% GDP
(Andersen, Bertelsen, v Rostend, 2006; FORA 2009). Xut khu v doanh thu
trong lnh vc ny c tc tng trng mnh m t 2000-2008 so vi cc khu
vc khc ca nn kinh t cng nh Lin minh chu u (Danish Government
2010). Ni cch khc, an Mch hin ang c mt v tr mnh trn th
trng cng ngh sch ton cu, trong t nc ny ng u th gii trong
49

sn xut nng lng gi. V tr ny, do tr nn th v v mt chnh tr v nhu


cu v nng lng xanh ton cu cao v d kin s tng t trong tng lai. C
mt tim nng rt ln th trng ton cu cho cng ngh sch, v u t trong
lnh vc ny c d bo s tng nhanh chng trong ng 20 nm ti .
Cng vi c v Php, an Mch, nhiu nc EU khc nh: Anh, Ty
Ban Nha, I-ta-li-a, H Lan, an Mch, o cng xy dng nhiu d n nng
lng gi, mt tri. Nhn chung, cc nc EU u c nhng c ch, chnh sch
tp trung to thun li cho i mi m hnh tng trng, trong trng tm l c
cu ngnh ngh ph hp, u tin pht trin cc ngnh c ng dng cng ngh
cao, cng ngh thn thin vi mi trng; tp trung tuyn truyn v kinh t xanh
nm to s ng thun cao trong x hi. Cng vi l u t cho hp tc
nghin cu v pht trin khoa hc cng ngh trong lnh vc nng lng ti to,
cng ngh sn xut tiu hao t nng lng, cng ngh gim thiu pht thi gy
hiu ng nh knh, c bit l khuyn khch tit kim ti nguyn v s dng
hiu qu ti nguyn, nht l ti nguyn qu him, bo v mi trng. [16]
Trong cc nc EU, H Lan cng l mt in hnh v chuyn i sang
nn kinh t xanh. H Lan cam kt thc hin tng trng kinh t m khng
lm cn kit ti nguyn thin nhin. Trong mt nn kinh t xanh, cc sng kin
a phng, t di ln vi s tham gia ca doanh nghip v cc t chc x hi
dn s l rt quan trng. Tng trng xanh c th to ra cc c hi u t mi
cho hot ng kinh doanh, trong khi bo v cc nhu cu ca cc th h tng lai.
Chnh ph H Lan thc y chuyn i sang nn kinh t xanh thng
qua mt s cng c. Th nht, cng b Chng trnh ngh s pht trin bn
vng vo ngy 03 thng 10 nm 2011. Chng trnh ngh s ny m t cc lnh
vc chnh cho hnh ng v lin kt cc cam kt hin c v mi ca chnh ph
50

v cc bn lin quan khc. Cc cam kt ny c th rt c th, chng hn nh l


mt mc tiu tng t l cht thi ti ch ln 83% vo nm 2015, hoc mc tiu
c 15-20.000 xe in H Lan vo nm 2015 v 200.000 vo nm 2020. Cam
kt y tham vng c thc hin trong lnh vc ca cc chui ti nguyn
bn vng, hng ti tiu th 100% u nnh cng nh 50% g nhit i v ca
cao.
Th hai, khuyn khch cc thnh phn kinh t v cc bn lin quan tham
gia vo chng trnh pht trin xanh, vai tr ca kinh t t nhn c cao, c
bit trong bi cnh khng hong ti chnh v ngun ngn sch b tht cht.
Chnh ph H Lan gn y ban hnh u i xanh- Green Deals, nh l
mt phn ca Chng trnh ngh s pht trin bn vng. u i xanh khuyn
khch khu vc t nhn, cc t chc phi chnh ph v cng dn pht trin v thc
hin cc k hoch cho mt nn kinh t bn vng hn. To ra quan h i tc, trao
i thng tin v gip loi b cc quy nh c hi thc hin cc giao dch c
hiu qu. V d v cc u i xanh l (1) mt tha thun vi thnh ph
Amsterdam xy dng kh hu trung lp vo nm 2015, (2) mt tha thun vi
T chc sa H Lan v cc t chc nng nghip v lm vn H Lan thc
hin mt chui sa 100% nng lng trung lp nm 2020; (3) v mt d n th
im bi KoppertCress, mt cng ty nh knh, lu tr nhit t nh knh ca
h trong ma h dnh cho s dng trong ma ng, tit kim khong 1,8 triu
m3 kh t t nhin
Th ba, khuyn khch cc quan h i tc cng-t v cc sng kin nhiu
bn lin quan khng ch H Lan, nhng cng nm trong chnh sch hp tc
pht trin mi ca Chnh ph. t c mc tiu tng th ca n tng trng
kinh t bn vng cc nc i tc, Chnh sch pht trin mi ca H Lan
51

Ducth Development Policy (2011), nhn mnh vo vai tr ca khu vc t nhn


v cc bn quan h i tc cng t Public Private Partnerships (PPP). Quan h
i tc cng-t (PPP) gia cc chnh ph, cng ng doanh nghip, cng ng
khoa hc v cc i tc khc c chng minh hiu qu trong vic thc y
tng trng bn vng v tn dng cc ngun vn t nhn.
C ti chnh mi, tr gi hn EUR 200 triu, s c thit lp thc y
m hnh ny cc khu vc tp trung vo vn an ninh lng thc v nc: v
d sn xut chui lng thc bn vng, vn ngun nc lin quan n thch
ng v gim nh nh hng ca BKH, s dng hiu qu v bn vng ti
nguyn nc cho nng nghip. V d: ci thin dng chy v mi trng lu vc
sng Zambezi iu ny dn n vic ci thin sinh k ca cc cng ng v
bo v cc loi c nguy c tuyt chng.
Mt v d v na t hp tc pht trin ca Chnh ph H Lan : cng vi
khu vc t nhn (Mars, Nestle, Unilever), cc t chc phi chnh ph v cc t
chc cng on thc hin sng kin v chui cung ng bn vng cacao, du c,
u nnh v cc loi hng ha khc. y khng ch l v chui cung ng xanh
m l m rng c hi pht trin ngy cng nhiu cho cc nh sn xut a
phng thng qua chuyn giao kin thc, cng ngh v phi tr mt mc gi ph
hp cho sn phm ca h.
Th t, thc hin chuyn i sang nn kinh t xanh thng qua vic mua
sm cng bn vng. Chnh ph H Lan, cng vi chnh quyn a phng v
khu vc, mun thc y th trng cho cc sn phm bn vng bng cch cng
khai mua hng ha v dch v bn vng. Hng nm, chnh quyn H Lan cng
khai chi tiu hn 50 t euro i vi hng ha, cc d n v dch v. Nu tt c

52

cc c quan cng quyn mua sm cng bn vng, n s l mt bc tin ng k


cho th trng cho cc sn phm bn vng.
H Lan thit lp cc mc tiu r rng l Chnh ph quc gia mun
t c mc tiu mua sm bn vng l 100% vo nm 2010, v thnh cng.
Chnh quyn thnh ph nhm mc tiu 75%, v cc c quan cp tnh v c lin
quan 50% trong nm 2010. Tt c cc bn cam kt mua c sm bn vng t
100% vo nm 2015. Chng ti pht trin cc tiu ch r rng i vi hng
ho v dch v bn vng v nh gi chng mt cch thng xuyn. Ngoi ra
cc c quan khc t c mc tiu ca mnh cho nm 2010 cho n nay. Chnh
ph H Lan nhm mc ch ci thin cng c mua sm cng bn vng hn
na, kch thch s sng to v kt hp tnh bn vng vo ton b qu trnh
mua sm.
Th nm, hng ti nn kinh t da sinh hc: mt nn kinh t c s
dng cho vic sn xut cc ha cht, vt liu, sn phm nhin liu sinh hc v
nng lng sinh khi. S ph thuc vo nhin liu ha thch ngy cng khan
him v nh hng ca chng i vi mi trng v kh hu cn c gim. Su
lnh vc hng u m H Lan hp tc to ra mt nn kinh t da trn sinh
hc: ngnh cng nghip ha cht, lnh vc nng thc phm, lm thit b lm
vn v trng trt, hu cn, nng lng v nc. Hp tc gia chnh ph v gii
hc thut l rt quan trng, thc y s i mi v thc hin mc tiu ca
chng ta v mt nn kinh t da trn sinh hc.

53

2.3. Nghin cu trng hp: Chuyn i sang kinh t xanh c


2.3.1. Bi cnh ban u ca qu trnh chuyn i
Hin nay, c thuc s nhng quc gia cng nghip pht trin nht th
gii v l nn kinh t ln th t sau M, Trung Quc, Nht Bn. Vi hn 82
triu dn, c cng l th trng ln nht v quan trng nht trong Lin minh
chu u (EU). Nn kinh t c tp trung vo sn xut hng ha cng nghip v
dch v. c bit cc sn phm ca ngnh ch to my, sn xut t v ha cht
ca c c uy tn quc t cao. Trong giai on 2003- 2008, c l cng quc
s mt th gii v xut khu, trong xut khu nng lng ti to- mt ngun
nng lng trong chnh sch chuyn i sang kinh t xanh, hng ti tng
trng bn vng cng l mt trong nhng u tin ca Chnh ph c.
t c mc tiu ny th ngay t cui nhng nm 1960, nc c
tp trung vo cc vn mi trng v nng lng bn vng, vic a ra chnh
sch xanh t nhiu gy tranh ci v ch t c ng thun sau khi ti thng
nht vi ng c khi cc cuc tho lun v s cn thit phi ng ca cc nh
my gy nhim mi trng ng c ngy cng chim u th. S thnh
cng ca cuc bu c ca phi quan tm ti mi trng- Die Grnen- phn
nh nhu cu ca cng chng i vi chnh sch xanh hn v to iu kin cho
cc tho lun v cc chnh sch c lin quan n mi trng, y l iu t nc
t c.
Chnh ph trc tip khuyn khch u t vo cc ngun nng lng ti
to; iu chnh to ra mt mc thu quan c nh i vi cc i tng mua
nng lng ti to vi mc li sut c nh, cao hn so vi cc ngun ti chnh
c lp khc. Nhng u i ny to iu kin thun li pht trin ngnh cng
nghip nng lng ti to. Cc nc khc c th hc hi g t kinh nghim ca
54

c? Nc c cho thy rng cc nh hoch nh chnh sch, cc doanh


nghip v ngi tiu dng c th xem cc chnh sch mi trng nh l mt
cch to thun li cho tng trng kinh t hn l chi ph lm chm pht trin
kinh t.
2.3.2. Thc trng qu trnh chuyn i v chnh sch.
Chuyn i sang nn kinh t xanh, bo v mi trng, chng li bin i
kh hu l mt trong nhng thch thc ton cu ca th k 21 v thu ht s quan
tm ln trong chnh sch ca c, trong bo gii v x hi dn s. Trn trng
quc t, c c coi l mt trong nhng quc gia i tin phong trong cng
cuc ny v l nc i u trong pht trin nng lng ti to. Trn phm vi ton
cu, Chnh ph c cng tch cc ng gp cho vic bo v mi trng, cho cc
chin lc pht trin thn thin vi mi trng v nhng quan h hp tc trong
lnh vc nng lng. Ban th k theo di vic thc hin Cng c kh hu ca
Lin hp quc c tr s ti thnh ph Bonn. T nm 1990 n nay c ct
gim c hn 23% lng kh thi nh knh ca mnh, v nh vy vt mc
cam kt ca c trong Ngh nh th Kyoto c hiu lc t nm 2005, t cho
ti nm 2012 s ct gim 21% lng kh thi nh knh. Trong bng nh gi ton
cu nm 2010 v bo v kh hu ca t chc c lp [1, tr.101] bo v mi
trng German Watch th c c xp mt v tr hng u.
T nhiu nm nay c theo ui nh hng kt hp bo v kh hu v
bo v mi trng trong mt nn kinh t bn vng. Cha kha ca nh hng
l tng hiu sut s dng nng lng v ti nguyn, cng nh pht trin cc
ngun nng lng v loi nguyn liu ti to c. Chin lc khch l s
pht trin cc cng ngh nng lng mi ca bn cung cp nng lng, nh nh

55

my in cng nh cc ngun nng lng ti to, v cng nh bn tiu th nng


lng.
T nm 1994, cng tc bo v thin nhin (bo v cc c s sng trong
thin nhin) c n nh trong iu 20a ca Lut c bn nh l mt mc tiu
quc gia. Mt thin nhin n nh, c khng kh trong lnh v cc ngun nc
sch l nhng tin cho mt cht lng cuc sng cao v cht lng mi
trng cao c. Nhng ch s mi trng v gi sch khng kh v nc
pht trin theo hng tch cc, v trong nhng nm qua, nhiu loi cht thi v
kh thi gim i r rt. Bt chp lu lng giao thng gia tng ng k, kh
nh knh trong giao thng ng b gim dn t nm 1999 n nay v nay
ch cn mc nm 1990. Vic trang b cho xe t cc thit b lc kh l mt
trong nhng yu t ct gim khong 50% kh thi oxitnito. Nh ban hnh quy
nh php lut v ngng lu hunh c php c trong kh thi nn lng kh
pht thi oxit lu hunh t cc nh my in chy bng than v than nu
gim i 90%. Trong nhng nm qua, mc tiu th nc hng ngy tnh trn u
ngi cng gim i t 144 lt xung cn 122 lt- mc tiu th thp th hai trong
cc nc cng nghip.
Nng lng ha thch vn l ngun cung cp nng lng chnh cho gia
nh, trong giao thng v trong cng nghip. Du khong chim 35% v l
ngun nng lng quan trng nht, tip theo l kh t, than nu, than v nng
lng ht nhn. Nng lng ht nhn ch c s dng cung cp in nng
(chim khong 23%). T l ny s gim dn tng bc v theo k hoch ca
Chnh ph s c thay th bng nng lng ti to. Chnh sch h tr ca nh
nc c bt u ngay t nhng nm 1990 lm cho vic s dng cc ngun
nng lng ti to tr nn hp dn v kinh t. Lut Nng lng ti to (EEG)
56

nhm thc y sn xut cc h thng thit b cung cp nng lng t cc ngun


ti to c. Mc tiu l tng t l nng lng ti to trong in nng ln n t
nht 30% vo nm 2020. Lut nng lng ti to bo m vi cc nh sn xut
vic p dng nhng mc gi c n nh trc. Lut ny c sa i nm
2009 v l mt trong hng lot bin php nhm gim mc ph thuc vo
ngun nng lng ha thch v vo nhp khu nng lng t khu vc nm ngoi
EU. Nhng nt chnh ca Lut nng lng ti to ca c c nhiu nc
tip nhn p dng [1, tr 101-102], mt chng trnh kch thch th trng nhm
khuyn khch s dng cc ngun nng lng ti to, c coi l ng lc pht
trin cc ngun nng lng thn thin vi mi trng, kh hu v nhng nt c
bn ca lut ny c nhiu nc tip nhn. Vic s dng mnh m hn nng
lng ti to v tng hiu sut s dng nng lng cng l mt ch trng tm
ca Hip c lin minh c Chnh ph lin bang k nm 2009. Chnh ph Lin
bang coi nng lng ht nhn l gii php cng ngh cu ni, cho n khi c th
thay th mt cch chc chn bng nng lng ti to.
nh hng tng lai v hiu qu: Nng lng ti to.
Trc nhng hu qu bin i kh hu ngy cng nghim trng (gia tng
nhit , l lt, kh hn, ni bng tan nhanh hn, mt s loi ng thc vt b
tit chng) v trc vic tiu th ngun nguyn liu ha thch ngy cng gia
tng, th nhng ngun nng lng thn thin vi mi trng v ti to c ngy
cng tr nn quan trng. Gi, nc, mt tri, sinh khi v a nhit l nhng
ngun nng lng v tn v khng sinh ra kh thi tn hi n kh hu.
c l quc gia c nhiu ti nguyn nng lng ti to thc hin l
trnh nng lng xanh . Chnh ph c, trong sut thi gian qua, ngy cng
quan tm nhiu ti vn nng lng sch- pht trin bn vng- kinh t xanh.
57

c l nc xy dng chin lc nn kinh t "nng lng xanh" u tin trn


th gii v ang c nhiu n lc tr thnh cng quc cng nghip u tin
trn th gii s dng 100% nng lng xanh ti to, hng ti mc tiu
xanh vo nm 2050.
i vi c, sn xut nng lng t gi v ang c khai thc hiu
qu nht, vi rt nhiu d n ang c trin khai ti nhiu vng ca nc ny
(vi 20.000 trm sn xut in t gi) [2]. c sn xut khong 20% tng nng
lng gi ton cu v nh vy l nh sn xut nng lng gi ln th hai sau
M. c v mt s thnh vin EU khc hp tc trong mt Sng kin chu u
s dng nng lng gi ven bin Bc.
Sau nng lng gi l nng lng Mt tri cng c pht trin rt mnh
nhiu a phng ca c. Trong lnh vc pin quang nng bin nh sng mt
tri thnh in nng, c lp t thit b c tng cng sut 5.400 MW v
thm ch xp th nht trong lnh vc ny trn Ty Ban Nha v Nht Bn. Sng
kin Desertec ch yu do cc cng ty c ng gp l mt u t na ca chu
u vo cng ngh nng lng bn vng. n nm 2050 nng lng c cc
nh my in quang nng chu Phi sn xut trong khun kh d n Desertec s
p ng 15% nhu cu in nng ca chu u. Nhng thnh cng ca c trong
sn xut in t gi v Mt tri lun c EU v th gii nh gi cao.
Bn cnh , nng lng sinh hc v nng lng sinh khi ca c cng
pht trin nhanh, gp phn ng k i vi nng lng quc gia. Nng lng
sinh khi c tc pht trin rt nhanh (ang pht trin vi tc nhanh nht
trong tt c cc ngun nng lng ti to nc ny v ln u tin vt qua
thy nng trong vic cung cp ngun in nng). Nm 2008, nng lng sinh
khi cung cp khong 3,7% lng in tiu th c, tng so vi mc 3,1%
58

nm 2007, trong khi ng gp ca nng lng gi nm 2008 ch t 6,5%, tng


khong 0,1 im% so vi mc 6,4% ca nm 2007. c bit, vi vic p dng
v pht trin nhng cng ngh mi, nng lng sinh khi c d bo cn tng
nhanh hn, ng gp nhiu hn cho nng lng quc gia.
Chnh ph c ang n lc tr thnh quc gia i u v vic s dng
nng lng ti to (cc chuyn gia d bo, ti nm 2050, nc c c th t
mc tiu ny). V d: nm 2007, nng lng ti to chim 10,6% tng nng
lng c s dng c, thm ch chim 16% in nng, cc chuyn gia d
bo, ti nm 2020, nng lng ti to c s chim khong 33% tng lng
tiu th nng lng ca nc v chim khong 50% vo nm 2030, khi nc ny
nhanh chng vt ln cc quc gia Chu u khc trong pht trin nng lng
ti to.
B Mi trng c cng b bn l trnh mi phc tho tin trnh thc
hin nhng k hoch hng ti s dng hon ton nng lng ti to. Bn l
trnh nu nhiu bin php, k hoch nng cao hiu sut nng lng, trong c
vic xy dng mng li in thng mnh, gim tiu th in nng khong
28% trong vng 20 nm, t 13.842 JP (peta-joules) nm 2007 xung 12.000 JP
vo nm 2020 v 10.000 JP vo nm 2030. Thc hin k hoch gim tiu th
in nng, c s gim chi ph hng t USD chi tr cho nhp khu nng lng.
D n khng l ny s c th to ra khong gn 1 triu vic lm mi trong
ngnh cng ngh sch vo nm 2030. Chnh ph c cn vch k hoch trong
20 nm na, s hnh thnh Mng li thng minh kt ni vi mng li in
trong EU. Thm na, n nm 2020, cc t in c s s dng pin sc bng
nng lng ti to, lm gim nhu cu v xng du v gim lng pht thi kh
gy hiu ng nh knh [16].
59

Cng theo l trnh ny, ti nm 2020 c s c khong 30% nng lng


in tiu th c ngun gc t nng lng ti to. C th nng lng sc gi ng
gp 15%, tip theo l nng lng sinh hc (8%) v thy nng (4%). Thi im
ny cng xc nh xe hi in s s dng pin xc bng nng lng ti to, gp
phn gim nhu cu v xng ng thi gim lng pht thi cc loi kh gy hiu
ng nh knh. n nm 2030, c c ti 50% nng lng in tiu th ly t
ngun nng lng ti to. Hin nn cng nghip nng lng ti sinh ca c c
tr gi 240 t USD.
Vi nhiu d n nghin cu y tham vng nhng rt kh thi , ang v
s trin khai, c k vng s c nhiu bc t ph mnh m trong vic khai
thc, s dng cc ngun nng lng ti to nhm tr thnh nn kinh t nng
lng xanh u tin ca th gii.
i mi v xut khu mnh m: Cng ngh xanh.
Nhng bin php trong chng trnh bo v kh hu v nng lng khng
ch bo v mi trng, m cn thc y xy dng mt ngnh cng nghip tin
ti, y trin vng tng lai v to vic lm. Ngnh cng nghip ny c sc cnh
tranh quc t cao v ngy cng hot ng mnh m hn trn th trng ngoi
nc. Hin nay trn ton th gii mt phn nm s lng pin mt tri v gn
mt phn ba s lng my pht in chy bng sc gi ra i c. Nm 2009
c hn 300.000 ngi lm vic trong lnh vc nng lng ti to. Ngoi ra cn
khong 1 triu ngi lm vic trong ngnh cng ngh mi trng- nh lm sch
ngun nc, k thut lc, ti s dng, ti ch v phc hi thin nhin. Trong thi
i gi nng lng tng, cc cng ty p dng cng ngh tng hiu sut (nh my
in c hiu sut cao, phi hp sn xut in nng vi nhit nng, xy nh c
hiu sut s dng nng lng cao, ci to nh theo hng tit kim nng lng,
60

sn xut t tiu th t nhin liu) cng l nhng ng lc to vic lm. Theo s


liu ca C quan Nng lng quc t (IEA) hin nay c thuc nhm nhng
nc dn u trong vic dng tng i t nng lng nhng t c mt kt
qu kinh t cao.
Hp tc quc t v kh hu.
Nc c t coi mnh l nc i tin phong trong cng cuc bo v kh
hu v mi trng. Nc c dn u th gii vi mc tiu t t ra cho mnh.
Khng c mt quc gia cng nghip no c mt chng trnh y tham vng v
c son tho chi tit nh c: Chnh ph lin bang d nh n nm 2020 s
ct gim 40% lng kh thi nh knh so vi mc nm 1990. Ngoi ra kin quyt
pht trin cc ngun nng lng ti to v tip tc tng hiu sut s dng nng
lng. Mc tiu t ra l bin nng lng ti to thnh ngun nng lng chnh.
L mt nc u tin ct gim pht thi gy hiu ng nh knh: trong nm
2009, gim pht thi kh CO2 23% so vi nm 2009, tiu th nng lng t cc
ngun nng lng ti to tng ln gp nm ln k t nm 1990 n nm 2010.
Trong nm 2009, c c th gim lng kh thi CO2 bnh qun u ngi
khong 23% so vi mc nm 1990. ng thi, nc ny tng tng mc tiu
th nng lng cui cng t cc ngun nng lng ti to gp nm ln ch trong
hai mi nm ( t 1,9% nm 1990 ln 10,9% trong nm 2010).
Trn bnh din quc t, c cng tch cc ng gp ch bo v
kh hu v mi trng tr thnh ch chnh. Theo nm 2007 khi l ch tch
lun phin EU v nhm G8, c coi mc tiu bo v kh hu v chinh sch
nng lng l mt trong nhng mc tiu chnh ca mnh. Hi ng Lin minh
chu u a ra nhng ngh quyt y tham vng ct gim lng kh thi nh
knh v trong hi ngh thng nh G8 ti Heiligendamm nhng ngi ng u
61

nh nc v chnh ph cam kt s xem xt nghim tc mc tiu n nm


2050 s gim mt na lng kh thi nh knh. l nhng bc i quan trng
dn n mt cu tr li trn bnh din ton cu i vi bin i kh hu. Hi ngh
thng nh ton cu v kh hu ti Bali nm 2007 to c s cho qu trnh
hu Kyoto, m trong khun kh bn cnh cc quc gia cng nghip mun
tng cng cc bin php ca mnh, cng li cun cc nc pht trin v cc
nc cng nghip mi vo cng cuc bo v kh hu, mi trng v pht trin
kinh t xanh, bn vng.
c l mt nh tin phong ca chu u trong chnh sch tng trng
xanh. Cng vi an Mch v Thy in, chnh sch ny hnh thnh cuc
tranh lun v s tng trng bn vng chu u. S cam kt tng trng xanh
c chng minh l mang li li ch cho nn kinh t nh: theo Chnh ph c,
l vic lm trong lnh vc nng lng ti to trong nm 2010 l 129% so vi
nm 2004, ln ti 367.400 vic lm.
Thng qua u t v h tr ca chnh ph, c c th a dng ha cc
c s nng lng v gim pht thi kh nh knh 23% so vi mc nm 1990.
ng thi, cng ngh tng trng xanh l sn phm ch yu xut khu v t
mc tiu y tham vng cho tng lai. c c k hoch ct gim kh thi nh
knh 80% vo nm 2050, so vi mc nm 1990. Cc ngun nng lng ti to
c thit lp cung cp 60% tng tiu th nng lng. Vy cc nc khc
cn hc hi nhng g t kinh nghim ca c? c cho thy rng cc nh hoch
nh chnh sch, cc doanh nghip v ngi tiu dng c th xem cc chnh sch
mi trng nh l mt cch to iu kin thun li cho tng trng kinh t.
2.3.3. nh gi qu trnh chuyn i sang kinh t xanh ca c

62

C nhiu l do khin c tr thnh nh lnh o trong tng trng


xanh chu u:
u tin, c thc hin php lut v mi trng tng i sm. T nm
1969, cc nh hoch nh chnh sch Ty c tp trung vo cc vn mi
trng. Cuc khng hong du m vo nhng nm 1970 v cc cuc biu tnh
tip theo ch lm tng thm nhng n lc ny. Nm 1971, Chnh ph a ra
ba chng trnh v mi trng. Nm 1974, C quan Mi trng Lin bang c
thnh lp ti Berlin. Trong tm kim cc la chn thay th cho nhin liu ha
thch, chng trnh ht nhn c m rng. Theo Weidner (1995) cho thy
rng nhng n lc mi trng u tin l kt qu ca s lnh o ca mt vi c
nhn ch khng phi l p lc t x hi hoc thm ha mi trng. Theo tc gi,
mt tnh hung nh vy c li th nht nh: v php lut v mi trng cha
gy tranh ci, cc nh hoch nh chnh sch c th thit lp c cc mc tiu
kh tham vng.
Cam kt pht trin bn vng ca t nc c tng cng trong qu
trnh thng nht vi ng c, khi hu ht cc nh my gy nhim mi trng
pha ng b ng ca (Schreurs 2009). Vi nhn thc ton cu ngy cng
gia tng, cc quy nh ca c trong hp tc vi Lin minh chu u gii quyt
cc nhiu v nhiu hn na cc vn v mi trng. Trong khi, theo tha thun
Kyoto, EU cam kt gim 8% kh pht thi gy hiu ng nh knh trong giai on
2008-2012 so vi mc ca nm 1990, c cam kt gim 21%. Cng vi l
c ban hnh qui nh php lut l ci cch thu sinh thi ban hnh nm
1999 v c sa i vo nm 2003, gia tng thu tiu th nng lng gi tr
gia tng gim chi ph lao ng. Knigge v Gorlach (2005) c tnh thu sinh

63

thi gip c gim lng kh thi, thc y vic lm v gp phn vo i


mi cng ngh ln hn.
Th hai, chnh ph khuyn khch u t vo cc ngun nng lng ti
to. iu tit to ra mt ngun cp d liu c nh thu quan lc lng cc tin
ch mua nng lng ti to mc cao hn, t l c nh t c lp t cc nh
cung cp. Nhng u i ny to iu kin thun li cho s pht trin ca mt
ngnh cng nghip nng lng ti to. Trong nm 2010, c l nh u t ln
nht ca th gii trong nng lng mt tri v sn xut du diesel sinh hc, ln
th hai trong nng lng mt tri nng nc / nhit (sau Trung Quc), v ng
th nm th gii v nng lng gi (sau Trung Quc, n , Ty Ban Nha, v
Hoa K).
Th ba, ngi dn c ngy cng thc nhiu hn v cc vn mi
trng. ng chnh tr thn thin vi mi trng- Die Grnen nhn c t nht
2% s phiu bu trong chin dch tranh c u tin ca h v hin ang nm gi
68 gh trong Quc hi v c khong 58.000 thnh vin. Mc d trong nhng
ngy u Grnen Die bt u tp trung ch yu vo mt chng trnh ngh s
chng ht nhn, h s nhanh chng bao trm cc vn khc v mi trng
quan trng i vi cng chng c nh nhim cng nghip v ma axit. Nhn
thc cng ng quan trng khng ch trong ngha chnh tr, bi v ngi tiu
dng c thc v mi trng to ra mt nhu cu cho cc sn phm thn thin
vi mi trng. N cng buc cc doanh nghip s dng cng ngh sch hn v
tun th tiu chun mi trng. ng thi, cc doanh nghip trong khu vc hnh
lang tng trng xanh cho cc mc tiu thm ch cn tham vng hn v cc
chnh sch mi trng.

64

Chng trnh ngh s xanh ca c gip gim chi ph nhim v thc


y ngnh cng nghip nng lng ti to. Nhng thm ha gn y ti nh my
ht nhn Fukushima ca Nht Bn thc y c loi b chng trnh ht
nhn. K hoch loi b chng trnh ht nhn ca c trong thc t l qu
nhanh, do C quan Nng lng Quc t ku gi c nh gi nhng tc
ng ca ca cc vn v an ninh cung cp nng lng, lng kh thi carbon,
v hiu qu (IEA 2007). Ngoi ra, cc chi ph tr cp nng lng ti to l rt
ln. Theo n RIW (2009), tr cp PV module to ra mt tng chi ph rng l
73,2 t USD cho cc m-un ci t gia nm 2000 v 2010. Chnh v vy,
ngun ti chnh cho vic xanh ha cc ngun nng lng hin nay s l mt
thch thc ln i vi c. Ngoi ra, mt phn ln hn nng lng t cc ngun
nng lng ti to cng lm dy ln nhng cu hi v qun l li in.

65

CHNG 3:
MT S GI M CHUYN I KINH T THEO HNG XANH
CA VIT NAM
3.1. Vit Nam trc xu th chuyn i sang nn kinh t xanh ca th
gii
3.1.1. S cn thit phi chuyn i sang nn kinh t xanh ca Vit
Nam
Gn 20 nm k t khi y mnh s nghip cng nghip ha, hin i ha
(CNH, HH), Vit Nam t c mt s thnh tu quan trng, lun thuc
nhm cc nc c tc tng trng kinh t nhanh (bnh qun trn 7% /nm
trong 20 nm qua), trong giai on suy thoi kinh t ton cu va qua nc ta
vn nm trong nhm 10 nc c mc tng trng cao ca th gii. Tuy nhin,
cht lng tng trng kinh t cn thp, pht trin cha bn vng, sc cnh
tranh ca nn kinh t yu, hiu qu thp, s gn kt gia tng trng kinh t vi
tin b v cng bng x hi cha thc s bn vng, tng trng kinh t ph
thuc nhiu vo yu t u vo truyn thng, nht l vn v khai thc ti
nguyn [4].
Cng nh nhiu nc ang pht trin khc trn th gii, Vit Nam ang
phi i mt vi nhng vn gay cn do ti nguyn thin nhin b xung cp
v s sa st ca cht lng mi trng. Qu trnh chuyn i sang nn kinh t
theo hng th trng y nhanh s tng trng kinh t. Vic gii phng sc
sn xut nng nghip, cng nghip cng nh pht trin nn kinh t dch v, m
ca cho u t nc ngoi v y mnh xut khu, tham gia vo nn thng mi
khu vc v quc t to nn thnh tu ln v kinh t v x hi, nn kinh t
tng trng tng i nhanh, nhng ng thi Vit Nam cng ang phi i mt
66

vi nhng vn gay gt trong khi thc hin mc tiu pht trin ca mnh, l
vn mi trng. Nhng thch thc v mi trng c bit kh gii quyt, v
tng trng kinh t v vn bo v mi trng cho ngy nay v cho th h mai
sau ang l nhng cu hi cha c nhng li gii r rng.
Hin nay c nhiu vn v mi trng m Vit Nam ang phi ng
u, trong nhng vn nghim trng nht l nn ph rng, s khai thc qu
mc ti nguyn sinh hc lm suy gim a dng sinh hc, s xung cp ca ti
nguyn t, vic bo tn ngun nc ngt km hiu qu, nn thiu nc ngt v
nn nhim gia tng, l cha k n hu qu tc ng lu di ca chin tranh
n mi trng. Nhng vn ni trn ang c nguy c trm trng hn do p
lc dn s tng nhanh v nn i ngho cn cha gii quyt c mt cch c
bn.
iu ny cho thy m hnh tng trng hin ti ca nc ta cn c iu
chnh, chuyn sang m hnh hoc mt phng thc tng trng kinh t mi.
Trong bi cnh , Vit Nam cn hng ti nn kinh t xanh v nhng l
do sau:
Th nht, kinh t xanh ng vai tr quan trng trong pht trin bn vng.
Trong nn kinh t xanh, mi trng c xem l nhn t c tnh quyt nh n
tng trng kinh t, ci thin chui gi tr, em li s n nh v thnh vng lu
di. Nh vy, nhn t mi trng thc s ng vai tr nh l cht xc tc cho
tng trng v i mi; ng thi c kh nng to ra tng trng kinh t v phc
li x hi trong nn kinh t xanh. Cch thc p dng m hnh kinh t xanh i
vi mt quc gia pht trin hoc ang pht trin c th rt khc nhau. iu
ph thuc vo rt nhiu yu t, chng hn, c im a l, ti nguyn thin
nhin, tim lc con ngi - x hi v giai on pht trin kinh t. Tuy nhin, c
67

nhng nguyn tc quan trng nht bao gm: bo m phc li cao nht, t mc
tiu cng bng v mt x hi v hn ch ti a nhng ri ro cho mi trng v
h sinh thi th vn khng thay i.
Th hai, kinh t xanh gp phn xa i gim ngho
Hin nay, tng sn phm quc ni (GDP) vn c s dng nh l cch
thc ph bin nht nh gi v mt nn kinh t. Nhng c mt hin thc l,
s tng trng thng c to ra thng qua vic khai thc qu mc cc
ngun ti nguyn thin nhin l loi ti sn chung nh ti nguyn nc, rng,
khng kh... l ngun cung cp ti cn thit cho s sng. c tng trng,
chng ta phi tr gi rt t trn c hai phng din kinh t v x hi, c bit l
mt b phn nhng ngi m sinh k ca h ph thuc rt nhiu vo vic khai
thc cc ngun lc mi trng. Suy gim a dng sinh hc v suy thoi cc h
sinh thi ang nh hng rt ln n cc ngnh nng nghip, chn nui, nh bt
c, lm nghip...
Vi mc ch tng kh nng tip cn cc dch v c bn v ci thin c s
h tng, hng ti nn kinh t xanh c coi nh l mt trong nhng phng
thc nhm xa i gim ngho v ci thin tng th cht lng cuc sng. Cng
ngh nng lng ti to, nh nng lng mt tri, nng lng gi v cc chnh
sch h tr nng lng ha hn s ng gp ng k cho vic ci thin i sng
v sc khe cho mt b phn ngi dn c thu nhp thp, nht l i vi nhng
ngi hin ang khng c kh nng tip cn vi nng lng.
Th ba, kinh t xanh c th to ra hng lot vic lm mi
Mt cng vic tt c hiu nh l cng vic c nng sut lao ng cao,
cng vi hiu qu v ci thin mi trng sinh thi v n nh lng kh thi ra
mc thp s gp phn tng thu nhp, thc y tng trng v gip bo v mi
68

trng - kh hu. c rt nhiu nhng vic lm xanh nh vy c to ra, c


bit l trong ngnh nng lng ti to, nng nghip hu c, giao thng cng
cng, ci to cc khu cng nghip, ti ch sn phm ph v rc thi...Nhng
bo m mt qu trnh chuyn i nhp nhng sang nn kinh t xanh, cn phi c
n lc phi hp cao trong vic to ra vic lm. Cc chnh sch v x hi c
pht trin cng vi cc chnh sch v mi trng v kinh t. bo m mt
qu trnh chuyn i nhp nhng, nh nc cn c chnh sch v u t tp trung
vo cc vn quan trng v cp thit.
Th t, kinh t xanh bo v s a dng sinh hc
Suy gim a dng sinh hc lm gim phc li ca mt b phn dn s,
trong khi mt b phn dn s khc gp phi nhng vn trm trng hn v i
ngho. Nu tnh trng ny tip tc, n c th gy nh hng n s hot ng
ca cc h sinh thi iu ha kh hu trong di hn v c th dn n nhng bin
i khng th lng trc, nht l nhng thay i trong cc dch v h sinh thi
l ngun cung cc nguyn liu ch yu phc v cho pht trin kinh t. Ngi ta
tnh ton rng, u t vo bo v rng khng nhng duy tr mt lot cc
ngnh v sinh k ca con ngi m cn bo tn c 80% cc loi trn cn.
Thc y u t vo lm nghip xanh s gp phn n nh i sng kinh t ca
nhiu ngi hin ang sinh sng bng cc sn phm t g, giy v cht x.
Th nm, kinh t xanh gip cc nc ang pht trin t c cc li ch
kinh t v x hi v nhiu mt. Cc nc ang pht trin nh Vit Nam c th
thng qua vic trin khai cc cng ngh nng lng sch ci thin tip cn vi
cc dch v nng lng; nng cao hiu qu s dng ti nguyn thng qua u t
v p dng sn xut sch hn; bo m an ninh lng thc thng qua vic s
dng nhiu phng php nng nghip bn vng v tip cn vi cc th trng
69

mi ni nh cc hng ha v dch v xanh ca h. Nhng tin b trong khai


thc hiu qu ti nguyn v a dng ha cc ngun nng lng s gp phn gim
chi ph nhp khu v bo m an ninh nng lng cho cc quc gia, trnh nhng
bin ng ca gi c th trng; ng thi hn ch cc nh hng mi trng v
chi ph lin quan n sc khe t nhng hot ng sn xut. Tt nhin, mi quc
gia phi t nh gi cc ngun cung cp vn ca mnh v xem xt kh nng
c th ti u ha c hi cho s tng trng kinh t bn vng.
3.1.2. Nhng c hi v thch thc i vi vic chuyn i sang nn
kinh t xanh ca Vit Nam
C hi:
Th nht, qu trnh y mnh thc hin Chin lc CNH, HH t nc
trong nhng nm qua gip nn kinh t Vit Nam lin tc tng trng, to ra
ni lc bn trong (nhn lc, vt lc, ti lc, ch trng chnh sch, v.v) cho
mt xu th pht trin mi. Nn chnh tr n nh, x hi thn thin, dn s gn 90
triu ngi, trong t l tham gia lc lng lai ng cao, t l bit ch cao,
ngi dn thng minh, n ha, chm ch, l ng lc thc hin nhng t ph
v pht trin kinh t.
Th hai, Vit nam ang trong qu trnh hi nhp quc t v khu vc ngy
cng su rng. Xu hng hp tc quc t to cho Vit Nam iu kin hc hi,
tip thu kinh nghim ca cc nc trn th gii thnh cng trong m hnh
pht trin kinh t xanh, nh M, an Mch, Anh, c, Hn Quc v tm kim
s h tr, tr gip ca cc t chc trn th gii trong vic nghin cu m hnh
pht trin kinh t ny. Vit Nam ang hi t nhng iu kin thun li l li th
so snh trong pht trin kinh t xanh; Vit nam nm khu vc pht trin nng
ng nht trn th gii (ng Nam ), hng ra Bin ng- mt trong nhng
70

tuyn ng hng hi si ng nht th gii, gn vi ng Bc - khu vc ang


i tin phong trong tng trng xanh ca th gii (Nht Bn, Hn Quc).
Th ba, v tr a l t nhin v tnh a dng sinh hc cao m ra c hi
pht trin mt s ngnh kinh t xanh mi nhn, ng thi pht trin v s dng
cc loi nng lng ti to, nh nng lng gi, nng lng mt tri, nng lng
thy triu, nng lng sinh hc, Cnh quan thin nhin phong ph vi nhiu
khu vc c cng nhn l di sn thin nhin ca th gii, truyn thng vn ha,
lch s m bn sc dn tc, m ra c hi pht trin du lch gii tr v xy
dng nn cng nghip vn ha. Kh hu nhit i nng m l iu kin thun li
pht trin v s dng cc loi nng lng ti to, nh nng lng gi, nng
lng Mt tri, nng lng thy triu, nng lng sinh hc. iu ny gp
phn thc y vic s dng ngun nng lng ny thay th ngun nng lng t
nhin, gp phn ng k trong vic gim thiu pht thi kh gy hiu ng nh
knh khi s dng ngun nng lng ny:
Th t, ngi dn ngy cng nhn thc c tm quan trng ca vic la
chn v pht trin m hnh kinh t xanh v nhng vn bc xc v nhim
mi trng v suy gim ti nguyn thin trong thi gian va qua, iu ny gip
nng cao nhn thc ca ngi dn v hu qu v s tr gi cho m hnh pht
trin ca nn kinh t nu.
C th ni, Vit nam ang hi t nhng iu kin thun li t ch trng,
chnh sch ti iu kin t nhin, x hi , hp tc quc t. y c th c coi l
nhng yu t thc y vic tin hnh xanh ha nn kinh t Vit Nam trong thi
gian ti.

71

Thch thc:
Th nht, pht trin kinh t xanh l khi nim mi, cha c h thng l
thuyt kinh t; cn nhiu cch hiu khc nhau. Do vy vic pht trin kinh t
xanh Vit Nam l qu trnh my m, th nghim, sng to v p dng ph hp,
ng liu lng, c l trnh. M hnh tng trng xanh hon ton khc so vi
cch tip cn ca m hnh tng trng nu. Vic thay i m hnh tng trng,
c cu li m hnh pht trin kinh t trong iu kin hin nay ca Vit nam l
iu khng d thc hin. Nu khng c nhng nhn thc y v chnh xc,
vic thc hin kinh t xanh Vit Nam s gp kh khn v th thch.
Th hai, nn kinh t ang da vo khai thc ti nguyn l chnh, cc ngnh
gy nhim mi trng ang chim t trng ln trong nn kinh t, cng ngh
sn xut Vit Nam hin nay so vi th gii ch yu l cng ngh c, lc hu,
tiu hao nng lng m vic thay i cng ngh trong sn xut l qu trnh
khng d thc hin ngay. Vic thay i cng ngh trong sn xut l thch thc
khng nh trong qu trnh bc u tip cn kinh t xanh Vit Nam. Hin nay,
i mi cng ngh Vit Nam cn chm, trong khi cc hot ng nghin cu,
trin khai p dng cng ngh mi cn cha theo kp tc pht trin kinh t,
chuyn giao cng ngh cha t hiu qu cao. iu ny dn n vic s dng ti
nguyn thin nhin lng ph, pht sinh ln cht thi, gy nhim mi trng,
hiu qu kinh t thp.
Th ba, ngun vn u t cho thc hin kinh t xanh Vit nam cn hn
ch, nht l trong bi cnh kinh t th gii v trong nc cn nhiu kh khn, chi
tiu cng b ct gim, cc doanh nghip hn ch v vn. Ngun vn cho u t
thc hin kinh t xanh Vit Nam cn hn ch. Mc d t c nhng
thnh tu ng k v pht trin kinh t, tuy vy Vit nam vn l mt nc ang
72

pht trin, ngun vn d tr quc gia cn hn ch. T cc a phng ti cc


ngnh, cc doanh nghip, vic p dng cng ngh thn thin vi mi trng s
dng tit kim ti nguyn, in nc cha c ch . Bn cnh cc doanh
nghip manh, tch cc u t cho bo v mi trng, c khng t doanh nghip
cha thc s quan tm ti u t bo v mi trng trong sn xut. Mc d
c ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc v p dng sn xut sch hn
nh mt cng c cho bo v mi trng, tuy nhin vic p dng sn xut sch
hn cn gp nhiu kh khn.
Th t, nhn thc v kinh t xanh cn hn ch, thi quen sn xut v tiu
dng c, lc hu. Vit Nam l nc ang pht trin vi tc pht trin kinh t
tng cao, dn s c tnh t nh vo nm 2050 l 100 triu ngi v ang dn
tr thnh th trng y tim nng ca cc nh sn xut ln trn th gii. Hin
nay, ngi tiu dng Vit Nam, c bit l cc thnh ph ln, quan tm hn
ti cht lng sn phm hng ha, cng ngh thn thin vi mi trng. Bc
u, ngi tiu dng lm quen vi cc sn phm sinh thi, sn phm thn
thin vi mi trng ca cc hang sn xut ln; nhng y ch l bc u tip
cn vi tiu dng xanh, tiu dng bn vng Vit Nam. Thi quen tiu dng c,
lc hu, thiu s la chn l nhng kh khn m ngi Vit Nam ang phi i
mt trong xu hng pht trin chung ca th gii. y cng l mt ro cn trn
con ng i ti xanh ha nn kinh t ca Vit Nam.
3.2. Quan im v mt s kin ngh v gii php chuyn i sang nn
kinh t xanh rt ra t kinh nghim ca EU
3.2.1. Mt s quan im
Kinh t xanh l ni dung quan trng hng ti trong qu trnh i mi m
hnh tng trng v ti cu trc nn kinh t Vit Nam theo hng nng cao cht
73

lng, hiu qu v sc cnh tranh. Vn t ra l cch thc tip cn n nh th


no c th pht huy ht nhng yu t thun li v khc phc kh khn, thc
hin ng theo nh hng, mc tiu xc nh.
Th nht, di gc kinh t, quan im v kinh t xanh ca Vit nam,
ni mt cch khi qut, l mt phng thc thc y pht trin kinh t bn vng
da trn nhng yu t bn vng. Qu trnh ny phi din ra mt cch hi ha v
hp l, ph hp vi iu kin v hon cnh ca Vit Nam, ngha l phi iu
chn dn dn (nhng g ang c vn phi pht huy nhng theo hng tit kim
v s dng hiu qu hn ti nguyn, bo v mi trng bn vng, gim thiu
nhng tc ng tiu cc n vic lm, thu nhp ca ngi lao ng nhm trnh
gy ra nhng mu thun x hi); nn kinh t truyn thng tr nn thn thin
vi mi trng hn, gim bt vic da vo cc yu t khng bn vng (nh ti
nguyn hu hn) v tng dn cc yu t bn vng( da vo v tr a- kinh t,
chnh tr tri thc, khoa hc- cng ngh, tiu dng, u t, xut khu, cnh quan,
vn ha, truyn thng, con ngi,.) pht trin. Hay ni cch khc, l vic
chuyn dch c cu kinh t theo hng thu hp khu vc kinh t nu m rng
khu vc kinh t xanh trn c s pht huy tim nng khc bit, c hi ni tri
v cc li th so snh.
Th hai, di gc qun l mi trng, tng trng kinh t theo ui
m hnh kinh t xanh bo dm s cn bng gia yu cu tng trng kinh t
nhanh vi i hi tit kim v s dng hiu qu hn cc ngun ti nguyn thin
nhin v bo v mi trng, nht l trong qu trnh y mnh CNH, HH ,
thng qua qu trnh: Tp trung pht trin v i mi cng ngh sn xut theo
hng thn thin vi mi trng, cc- bon thp, xy dng v thc hin l trnh
hn ch s dng nng lng ha thch, pht trin nng lng sch, nng lng
74

ti to, nng cao hiu qu s dng nng lng, tng cng qun l nh nc
trong qun l ti nguyn, bo v mi trng, x l cht thi, ng ph vi bin
i kh hu
Th ba, di gc x hi, pht trin kinh t xanh l qu trnh gn kt
gia tng trng kinh t vi bo m tin b v cng bng x hi. Vit Nam
ang thc hin qu trnh va bo m tng kinh t gn vi xa i gim ngho,
thc hin tin b v cng bng x hi, va trin khai chng trnh xy dng
nng thn mi, hon thin h thng an sinh x hi, phc li x hi, mc
cao hn khi tip cn sang mt nn kinh t xanh ng ngha vi vic chng ta
phi thc hin xanh ha li sng v thc y tiu dng bn vng, ch c nh th
th mi nh hng c th trng ( thc y tiu dng xanh) v qua nh
hng c hot ng sn xut (sn xut xanh).
chuyn i sang nn kinh t xanh, i hi Vit nam phi thc hin
ng b cc nhm gii php, nh tuyn truyn, chuyn i c cu kinh t, xy
dng mi trng php l, thc y i mi cng ngh, pht trin ngnh dch v
mi trng, pht trin cc ngun nng lng sach, xy dng thc con ngi
Trong , c bit nhn mnh n gii php v ngun lc, v qu trnh i mi
m hnh tng trng theo nh hng kinh t xanh v mt ct li l qu trnh va
phi nng cao hiu qu cc lnh vc ca nn kinh t truyn thng (trnh xo trn
v mt kinh t- x hi), va phi chuyn dch ngun lc sang cc lnh vc mi
c hiu qu kinh t cao hn, thn thin vi mi trng hn v bo m s pht
trin bn vng hn. iu i hi phi huy ng, tp trung, u t ngun lc
v c ch ti chnh mt cch ph hp.
Chin lc pht trin kinh t - x hi 2011 - 2020 ca Vit Nam, c i
hi XI ca ng thng qua nu r: Pht trin nhanh gn lin vi pht trin
75

bn vng l yu cu xuyn sut trong Chin lc Gn pht trin kinh t vi


bo v mi trng, pht trin kinh t xanh. Chin lc cng ch ra: Tng
trng kinh t phi kt hp hi ha vi pht trin vn ha, thc hin tin b v
cng bng x hi, khng ngng nng cao cht lng cuc sng ca nhn dn.
Pht trin kinh t - x hi phi lun coi trng bo v v ci thin cht lng mi
trng, ch ng ng ph vi bin i kh hu.
Nh nc ta cng xc nh r nhng nh hng chin lc to tin
v c s chnh tr, php l quan trng, nh Chin lc pht trin bn vng Vit
Nam giai on 2011-2020; Chin lc sn xut sch hn trong cng nghip n
nm 2020; Chin lc pht trin nng lng quc gia ca Vit nam n nm
2020 v tm nhn n nm 2050; Chin lc tng trng xanh ca Vit Nam giai
on 2011-2020 v tm nhn n nm 2050.
c bit Chin lc tng trng xanh ca Vit Nam giai on 2011-2020
v tm nhn n nm 2050 nu ra quan im sau:
Th nht, pht trin bn vng l yu cu xuyn sut trong Chin lc pht
trin t nc trong thi gian sp ti, trn c s kt hp hi ha ba tr ct ca s
pht trin, gm pht trin bn vng v kinh t - x hi - mi trng. Qu trnh
pht trin bn vng vi ba tr ct ny c bo m lin kt li bng mi
trng, th ch hin i, thch ng vi nh hng pht trin bn vng. Tng
trng xanh l ni dung ca pht trin bn vng, ng thi gp phn gim nh
v phng chng tc ng ca bin i kh hu.
Th hai, tng trng xanh phi l tng trng do con ngi v v con
ngi, pht trin hi ha i sng x hi vi mi trng t nhin, gp phn gii
quyt yu cu tng trng hp l vi gim ngho bn vng, bo m s bnh

76

ng trong c hi pht trin cho mi ngi vi iu kin th hng hp l, nng


cao i sng vt cht v tinh thn ca ngi dn trong pht trin.
Th ba, tng trng xanh phi da trn vic tng cng u t vo bo
tn, pht trin v s dng hiu qu cc ngun vn t nhin, gim pht thi kh
nh knh, ci thin nng cao cht lng mi trng, qua kch thch tng
trng kinh t ngay trong iu kin bin i kh hu ton cu, c bit l tnh
trng nc bin dng cao s tc ng mnh vo nhiu vng ca t nc.
Th t, tng trng xanh phi da trn c s khoa hc, thc hin chuyn
giao cng ngh hin i, k nng qun l tin tin, xy dng c s h tng ng
b v pht trin ngun nhn lc cht lng cao, kt hp gia ni lc vi m
rng hp tc quc t, lm thnh ngun lc tng th cho pht trin ngun nhn
lc cht lng cao.
Th nm, tng trng xanh l s nghip ca ton ng, ton dn, l nhim
v ca mi cp chnh quyn, t cc b, ngnh n chnh quyn cc a phng,
thch ng vi mt h thng phn cp qun l phi tp trung ha; s phi hp vi
cc t chc v c nhn nc ngoi; trn c s kt hp lin kt, gim st an cho
ca cc c quan, doanh nghip, on th x hi, cc cng ng dn c v mi
ngi dn.
3.2.2. Mt s kin ngh v gii php chnh sch
V cch thc u t to ng lc pht trin kinh t xanh:
Trc ht phi bt ngun t ti chnh cng lm n by (bng cc gi
kch thch kinh t u t cho cc khu vc kinh t xanh v ti c cu nn kinh t
theo l trnh, k hoch, c trng tm, trng im). T , to sc lan ta, dn dt
cc ngun vn t nhn s chim vai tr chnh trong giai on sau. Th im p
dng c ch chnh sch c th, t ph cho mt s khu vc, a phng c tim
77

nng v c hi p ng yu cu cho pht trin xanh, trn c s rt kinh


nghim v chnh sch v to ngun lc, ng lc p dng trn phm vi rng.
Xy dng v pht trin m hnh th sinh thi, khu cng nghip xanh, ta nh
xanh, chui ca hng Vit Nam xanh.
Tp trung vo cc ngnh kinh t c th pht huy li th so snh ca Vit
Nam (nng nghip sinh thi, a dng ha v pht trin cc ngun nng lng
sch, c kh nng ti to t thin nhin; pht trin du lch gii tr, sinh thi, ngh
dng cht lng cao; u t pht trin ngun nhn lc c trnh cao hng
n xy dng nn kinh t tri thc i mi cng ngh sn xut theo hng thn
thin vi mi trng; tp trung gii quyt nhng hu qu mi trng c lin
quan trc tip n an sinh x hi hin nay ( nh ngun nc b nhim, bi thi
than,), nng cao nng lc qun l, gim st ca cc c quan qun l nh nc
trong lnh vc mi trng.
Cch thc huy ng vn u t:
1- Tranh th s h tr v ti chnh cng nh k thut t cng ng quc t
cho cc khu vc kinh t xanh, v hin nay u tin ca cc t chc quc t ca
UNDP v ngun vn ODA ca cc nc pht trin ang chuyn dch vo lnh
vc ny.
2- Xy dng c ch, chnh sch u i ti a (v vn u t, thu, ph, h
tng t ai,) khuyn khch cc thnh phn kinh t trong v ngoi nc u
t pht trin cc lnh vc ca kinh t xanh, pht trin nng lng sch bo v
mi trng, x l rc thi v i mi cng ngh thn thin vi mi trng.
3- Lng ghp vic huy ng ngun lc u t phc v pht trin xanh
trong quy hoch pht trin kinh t- x hi, quy hoch pht trin ngnh, lnh vc,
khu vc v tng a phng;
78

4- Tng cng qun l nh nc, khai thc c hiu qu, ng mc ch,


trnh tiu cc, tht thot Chng trnh mc tiu quc gia ng ph vi bin i
kh hu, cc ngun kinh ph s nghip mi trng ca cc a phng v cc
ngnh, nht l cc ngnh c pht thi nhim cao, nh khai thc tan, khong
sn, sn xut thp,
5- Nghin cu thnh lp Qu H tr pht trin bn vng trn c s tham
kho kinh nghim ca cc nc v r sot, h thng li cc qu chn sch hin
hnh bo m tnh tp trung, trnh dn tri,
6- u i v chnh sch pht trin hot ng ti chnh, tn dng lin
quan n bo v mi trng, k c i vi vic pht trin khoa hc- cng ngh
thn thin vi mi trng.
V xy dng chnh sch, php lut to mi trng th ch cho tng trng
xanh:
Bo v mi trng bng php lut l mt nh hng c bn ca hot
ng bo v mi trng mi quc gia. Nhn thc c tm quan trng ca vn
ny, Vit Nam rt ch trng cng tc xy dng v ban hnh cc vn bn quy
phm php lut v chnh sch v bo v mi trng. Hot ng bo v mi
trng ca Vit Nam tuy bt u kh mun so vi nhiu nc nhng t c
nhng kt qu to ln trong lnh vc php lut v bo v mi trng.
Trc nm 1993 hu nh c rt t cc vn bn quy phm php lut ring
v bo v mi trng. S gn kt vi cc cng c quc t lin quan cn m
nht. Sau nm 1993, c nhiu vn bn quy phm php lut lin quan n mi
trng c ban hnh nh Lut Bo v mi trng v nhiu ch th, thng t,
tiu chun v lnh vc mi trng do Th tng chnh ph, cc b/ngnh v cc
a phng c ban hnh theo thm quyn.
79

Bn cnh lut BVMT, h thng cc vn bn quy phm php lut trc tip
iu chnh cc hot ng c lien quan n khai thc v qun l ti nguyn thin
nhin cng c ban hnh nh Lut Bo v v pht trin rng, Lut a dng
sinh hc; Lut Ha cht, Lut Ti nguyn nc; Lut Khong sn; Lut Du kh;
Lut Thy sn; Lut t ai; Lut Bo v sc kho nhn dn...Quy nh trch
nhim v x l cc hnh vi vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng
cng c cp v b sung nhiu b lut khc, k c b Lut dn s v B
lut Hnh s sa i. c bit, nm 1998, B Chnh tr ng cng sn Vit Nam
ban hnh Ch th 36/CT-TW v tng cng cng tc BVMT trong thi k
CNH, HH t nc; thng 11 nm 2004, B Chnh tr CS VN ban hnh Ngh
quyt s 41-NQ/TW v bo v mi trng trong thi k y mnh cng nghip
ha, hin i ha t nc; thng 4/ 2012 Th tng chnh ph VN quyt nh
ph duyt Chin lc Pht trin bn vng VN giai on 2011 2020; v thng 7
nm 2012, Chin lc Bo v mi trng quc gia n nm 2020, tm nhn 2030
cng c trnh ln Chnh ph.
T khi Lut Bo v mi trng c ban hnh, h thng qun l nh nc
v bo v mi trng t Trung ng n cc b/ngnh v cc a phng
c hnh thnh v pht trin. Nh m cng tc bo v mi trng trn ton
quc c trin khai. Nhiu m hnh t qun v mi trng mt s a phng
v cng ng dn c c t chc v pht huy tc dng. Tuy nhin, h thng
t chc qun l mi trng Vit Nam cn nhiu bt cp nh: t chc c quan
qun l nh nc v mi trng cp trung ng cha tng xng vi nhim
v t ra. i ng cn b lm cng tc qun l v lnh vc BVMT ca cc B,
ngnh, a phng cn thiu v cha p ng nhu cu chuyn mn, nhiu ngi

80

hot ng kim nhim, t l ngi c o to c bn v lnh vc mi trng


cn thp.
t c cc ni dung v kinh t xanh, chng ta cn tp trung xy
dng, ban hnh chnh sch, quy nh, quy chun, tiu chun p dng cng ngh
thn thin vi mi trng trong tng giai on sn xut t mc tiu ti a
hiu qu s dng nng lng, gim thiu ti a cht thi trong qu trnh sn xut,
nng cao hiu qu kinh t.
Nh nc nn khuyn khch tng cng tiu dng bn vng thng qua
chnh sch php lut. Nh nc nn nghin cu v ban hnh cc chnh sch mua
sm u tin, khuyn khch ngi tiu dng s dng nhiu hn na cc sn phm
thn thin vi mi trng bn cnh nhng u i v thu, ph. i vi cc sn
phm xanh, nh nc c th tr gi so vi cc sn phm cng loi, to ra li th
cnh tranh ln hn ca cc sn phm ny trn th trng. Ban hnh quy nh v
nhn sinh thi cho cc sn phm ca cc nh my, x nghip p ng tt cc yu
cu v qun l mi trng.
V nng cao nhn thc x hi:
Vit Nam rt ch trng vn truyn thng v nng cao nhn thc v
BVMT cho nhn dn c th hin trong hu ht cc quy nh php lut v
chnh sch ca nh nc. Nhiu hnh thc hot ng truyn thng nng cao nhn
thc v mi trng c thc hin ti nhiu vng v qua cc phng tin
truyn thng nh bo ch, pht thanh, truyn hnh v t c kt qu bc
u.
Tuy nhin, kin thc v nhn thc v BVMT v PTBV cha c nng
cao cho cc nh ra quyt nh, cc nh qun l, cc doanh nghip v cng ng,
cc chng trnh gio dc, nng cao nhn thc BVMT cha c tin hnh rng
81

khp. Cc thng tin v mi trng v chnh sch php lut BVMT cha c
cung cp v ph bin thng xuyn n cng ng Tnh trng ny ko di
to ra rt nhiu bt cp, nhm ln, sai st trong vic gii quyt cc vn mi
trng tt c cc cp, cc ngnh, cc a phng v cng ng.
Vit Nam cn n lc hn na nng cao nhn thc ca ngi dn trong bo
v mi trng. Vic nng cao nhn thc ca ngi dn l mt qu trnh mt
nhiu cng sc v thi gian. Trong qu trnh ny, gio dc v mi trng cho th
h tr l bc i quan trng, quyt nh n s thnh cng sau ny. Cc hnh
thc tuyn truyn, ph bin thng qua ti vi, loa i, sch v, gio dc ti trng
hc cn phi c thc hin thng xuyn v c hiu qu
V tng cng hp tc quc t:
Trong nhng nm qua, Vit Nam tch cc tham gia vo cc hot ng
hp tc quc t v khu vc nhm ha nhp vi s nghip BVMT ca cng ng
quc t v nng cao nng lc BVMT quc gia. Vit Nam ph chun vic tham
gia vo cc cng c quc t v bo v mi trng v ang n lc thc hin cam
kt v ngha v ca mt nc thnh vin, c th k ra mt s cng c tiu biu
nh:
- Cng c v Cc vng t ngp nc c tm quan trng quc t;
- Cng c v Bun bn quc t v cc ging loi ng thc vt c nguy
c b e da
- Cng c ca Lin Hp quc v S bin i mi trng;
- Cng c Vin v Bo v tng -zn;
- Cng c Basel v Kim sot vic vn chuyn qua bin gii cht thi
c hi v vic loi b chng;
Cng c khung ca Lin Hp quc v S bin i kh hu;
82

- Cng c v a dng sinh hc;


- Cng c v Ngn nga nhim do tu thuyn MARPOL.
Vit Nam cn tip tc y mnh hp tc quc t tranh th s h tr v
ngun lc cho qu trnh chuyn i sang nn kinh t xanh. Trong , Vit Nam
cn c bit quan tm xy dng quan h vi cc nn kinh t pht trin, cc nn
kinh t i u trong xu hng tng trng xanh ca th gii nh EU, tp trung
vo mt s nn kinh t xanh hng u trong khu vc ny nh c, an Mch,
H Lan v.v
V vai tr ca nh nc:
hng ti mt m hnh tng trng xanh, vai tr ca nh nc pht
trin l cn thit: nh nc ng vai tr dn dt qu trnh tng trng xanh,
nh nc phi c mc t ch tng i, phi c mi quan h tng h v
cng sinh vi khu vc t nhn. Trong m hnh hng ti nn kinh t xanh nh
nc cn c nhng c ch xo b nhng ro cn i vi cc khon u t
xanh, u tin u t v chi tiu ca Chnh ph trong nhng lnh vc kch thch
xanh ho cc thnh phn kinh t, thu ht u t ca khu vc t nhn vo kinh t
xanh.
Quan im nh nc can thip vo qu trnh pht trin (developmental
state) lp lun trong thi i ton cu ho hin nay, nh nc cn ng vai tr
xc lp cc li th so snh mi (Comparative advantage-defying) nng cp
nn cng nghip, thay v ch khai thc cc li th cnh tranh sn c (Comparative
advantage-following) nh quan im nh nc to thun li cho pht trin
(faciliating state), ngha l nh nc ng vai tr to iu kin cho nng lc ca
khu vc t nhn trong vic khai thc cc li th so snh ca mt quc gia.

83

Kinh nghim cho thy pht trin kinh t xanh l mt qu trnh lu di,
thm ch trc mt cha th em li li ch, nn cc nc u c chin lc pht
trin xanh di hn gn vi chin lc pht trin chung, kt hp u t ln ca
Chnh ph. K hoch tng th v pht trin kinh t- x hi cn phn nh c
mc tiu v chin lc pht trin chung ca nn kinh t vi nhng u tin dnh
cho nhng ngnh c nh hng c bit quan trng ti tnh trng vic lm v
GDP, ng thi to ra li ch mi trng ng k v r rt. Cc lnh vc theo th
t u tin c th l pht trin nng nghip bn vng, xy dng h thng giao
thng bn vng xy dng cc ta nh hiu qu, khai thc, s dng ngun nng
lng ti to, sn xut v qun l s dng ngun nc sch, th ha, xy dng
c s h tng sinh thi v pht trin du lch
Chnh ph s cn cc gi kch thch kinh t u t cho cc khu vc kinh
t xanh v ti c cu nn kinh t. Bn cnh Chnh ph cn c nhng bin
php chnh sch nhm thu ht u t t khu vc t nhn, khu vc nc ngoi, h
tr v k thut cng nh ti chnh t cng ng quc t cho cc khu vc kinh t
xanh.
Bn cnh vic c chnh sch h tr v khuyn khch khu vc t nhn u
t vo cc ngnh, lnh vc kinh t xanh, Chnh ph cn quyt lit hn trong vic
bo v mi trng, a chi ph bo v v khi phc mI trng vo cn i tnh
ton khi quyt nh u t. Chnh ph cng cn tng cng u t vo hot ng
nghin cu v pht trin (R&D), c bit l cc nghin cu thuc cc lnh vc
cng ngh sinh hc, cng ngh sinh khi, nng lng thay th. Mt khc, Chnh
ph cn a ra cc chnh sch khuyn khch hot ng hp tc quc t trong
nghin cu v pht trin, tip nhn cc cng ngh hin i ca cc quc gia trn
th gii. Cui cng, chnh ph cn ch trng o to ngun nhn lc p ng
84

c nhu cu lao ng, c v s lng, cht lng, cc khu vc kinh t c


m rng v cc ngnh mi pht trin ca nn kinh t xanh.

85

KT LUN
Trong xu th pht trin chung ca th gii v mc tiu Vit Nam phn u
c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i vo nm 2020 nn vic
la chn v thc hin theo nh hng tng trng xanh l cn thit, nhm nng
cao hiu qu v sc cnh tranh ca nn kinh t, s dng hiu qu ti nguyn, ng
ph vi bin i kh hu; l ph hp vi yu cu i mi m hnh tng trng v
ti cu trc nn kinh t trong giai on sp ti; ph hp vi quan im v nh
hng pht trin bn vng c khng nh trong Vn kin i hi XI ca
ng v nhiu nh hng chin lc pht trin quan trng khc nh Chin lc
pht trin bn vng Vit Nam giai on 2011-2020; Chin lc sn xut sch
hn trong cng nghip n nm 2020; Chin lc pht trin nng lng quc gia
ca Vit nam n nm 2020 v tm nhn n nm 2050; Chin lc tng trng
xanh ca Vit Nam giai on 2011-2020 v tm nhn n nm 2050.
Phng thc tng trng xanh l con ng tt nht gip Vit Nam thu
hp khong cch pht trin trong thi gian tng i ngn, nh s dng hiu qu
ngun ni lc v ton cu ha.
Vit Nam l quc gia c ngun ti nguyn li th so snh cao, v tr a
chnh tr quan trng, c c vng ni, ng bng v ven bin, c h thng h tng
giao thng ni kt vi kinh t ca cc nc trong vng, v khch quan ang tr
thnh mt trung tm ca vng ng Nam , vi ti nguyn thin nhin a dng
v phong ph, giu vn t nhin pht trin nn kinh t xanh. Hn na, ngun
lc lao ng ca Vit Nam ang giai on dn s vng, c truyn thng cn
c lao ng, sng gin d v hi ha vi thin nhin theo truyn thng vn ha
phng ng, c kh nng tip thu nhanh khoa hc, cng ngh v k nng qun
l pht trin nhn lc cht lng cao gn vi khoa hc cng ngh hin i
86

cng nh ngun lc ch yu ca tng trng xanh. c bit, tri qua 25 nm i


mi, t nc c nhng tch ly v ngun lc, to cho mt bc pht trin
mi.
Tuy nhin, chuyn i nn kinh t theo hng tng trng xanh, Vit
Nam phi vt qua nhng kh khn, thch thc ln.
Th nht, trnh pht trin ni chung cn thp, b tt hu so vi nhiu
nc, nhng nu bit cch t chc li mt cch c h thng v khn kho th
Vit Nam hon ton c c hi rt ngn khong cch pht trin trong thi gian
khng di, bng cch phi truyn thng.
Th hai, h thng php lut ang phi tip tc xy dng hon thin nn
cha ng b, cha tht ph hp vi xu th ton cu ha v hng ti tng
trng xanh. H thng t chc, b my qun l cn chia ct cha ph hp vi s
pht trin trong lin kt ca t nc trong qu trnh hi nhp.
Th ba, cng ngh sn xut c, lc hu cn ph bin, nng sut lao ng
thp, sc cnh tranh khng cao, hiu qu s dng cc ngun lc tng i thp;
cng ngh sn xut nng lng ti to cha pht trin; trnh khoa hc cng
ngh cn thp. Ti nguyn thin nhin b suy thoi nghim trng, mt phn b
hy hoi chnh do phng thc tng trng cn nng theo chiu rng, s dng
nng lng ha thch v nguyn liu u vo, trong khi trnh s dng cng
ngh mi gim tiu hao vt cht cn thp, vic qun l ti nguyn cn hn
ch.
Th t, nhn thc v nng lc ca ton h thng (con ngi, c s h
tng, ti chnh v th ch) cn thp, lm cho nhng thi quen c trong sn xut,
i sng v qun l chm thay i, cn phi c nhng chuyn bin mang tnh
chin lc hn.
87

Kinh nghim t cc nc EU cho thy, t c mc tiu xy dng nn


kinh t xanh, Vit Nam cn tp trung theo cch tip cn theo ngnh, nh cng
nghip, nng nghip, dch v, tp trung s dng hiu qu ti nguyn, sn xut
v tiu dng bn vng, gp phn xy dng nn kinh t xanh v pht trin bn
vng. c bit, trc mt, cn tp trung u t cng ngh thn thin vi mi
trng: trong thi gian ti, cng vi vic xy dng chnh sch qun l nh nc
ng b, ph hp, cn tng cng u t, u tin thc y nghin cu, chuyn
giao, p dng cng ngh sch trong sn xut. .
Chuyn i m hnh pht trin phng thc sn xut ti nn kinh t xanh
l hng tip cn mi, ph hp vi xu th pht trin chung trong h thng th
gii. Vic xy dng m hnh pht trin kinh t xanh sao cho ph hp vi hon
cnh v iu kin pht trin ca Vit Nam vn cn c tip tc nghin cu su
hn.

88

TI LIU THAM KHO


Ting Vit
1.

i s qun c ti Vit Nam (2011), Nc c- qu kh v hin ti, H


Ni.

2.

inh Th Thu Nga (2012), Kinh nghim pht trin kinh t xanh ti mt
s quc gia trn th gii , Tp ch Kinh t v D bo in t, H Ni.

3.

inh Vn n-Hong Thu Ha (cb) (2009), Vt thch thc, m thi


c pht trin bn vng, NXB Ti chnh, H Ni.

4.

c Minh (2012), Chnh sch ti kha cho ti cu trc nn kinh t


xanh bi tham lun ca PGS.TS. c Minh, Ph Gim c ph trch
Trng BDCB Ti chnh B Ti chnh

5.

Hi L (2010), Chu u tng cng u t pht trin nn kinh t xanh,


http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10094
&cn_id=393192, H Ni.

6.

Hng Hi (2012), Mt s vn v kinh t xanh Vit Nam, H s v


S kin s 241, ngy 22-10-2012, Tp ch cng sn, H Ni
http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn/p0c290n13664/kinh-nghiem-phattrien-kinh-te-xanh-tai-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi.htm

7.

Huyn Minh (2012), Hng ti mt nn kinh t xanh, c hi v thch


thc,

Tp

ch

Cng

sn

in

t,

ngy

4-6-2012,

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doimoi/2012/16399/Huong-toi-mot-nen-Kinh-te-Xanh-Co-hoi-va-thachthuc.aspx
8.

Nguyn Minh Phong. 2009. Xu hng th gii v yu cu ti cu trc nn


89

kinh t Vit Nam. Tp ch Kinh t v D bo. Thng 3/2009


9.

Nguyn Quang Thi. 2010. Bn thm i iu v ti cu trc nn kinh t.


Tun Vietnam Net. Ngy 8/3/2010.

10.

Nguyn Sn. 2009. Vt qua khng hong kinh t (H Ni: Nh xut bn


Thng k).

11.

Nguyn Th Nhn. 2009. Bin i kh hu v nng lng (H Ni: Nh


xut bn Tri thc).

12.

Nhiu Tc Gi. 2009. Khng Hong Kinh T Ton Cu V Gii Php


Ca Vit Nam. Nh xut bn Tng hp TP.HCM. Nm 2009.

13.

Paul Krugman. 2009. S Tr Li Ca Kinh T Hc Suy Thoi V Cuc


Khng Hong Nm 2008. Nh xut bn Tr. Thng 5/2009

14.

Phm Minh Chnh (2012), Kinh t xanh v con ng pht trin ca nc


ta thi k CNH, HH, Tp ch Cng sn s 838 ( thng 8-2012)

15.

Robert Wade. 2010. Sau khng hong: xem xt li chnh sch cng
nghip ti cc quc gia thu nhp thp. London School of Economics.
Thng 3/2010

16.

Thng Long (2012), Chu u ngy cng quan tm pht trin kinh t xanh,
H s v S kin s 241 ngy 22-10-2012, Tp ch Cng sn.

17.

Trn nh Thin (2008), Chin lc cng nghip ha, hin i ha giai


on hu WTO ca Vit Nam: L trnh v t ph, Tp ch Thng tin
khoa hc x hi, s 5.

18.

V Minh Khng. 2009. i iu v ci cch c cu (ti cu trc) nn


kinh t. Tun Vietnam Net. Ngy 13/2/2010.

19.

V Xun Nguyt Hng v cng s (2009), Ti cu trc cc hot ng


i mi cng ngh Vit Nam Vin nghin cu qun l kinh t TW, ti
90

liu nghin cu phc v n ti c cu nn kinh t.

Ting Anh.
20.

Agenda 21 Publication,
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml

21.

Arthur Max (2007). Climate talks face international hurdles, Associated


press, 5/14/07.

22.

BMZ (2011), Green Economy, Germany: Federal Ministry for


Economic Cooperation and Development.

23.

Burniaux, J., J. Chateau, R. Dellink, R. Duval and S. Jamet (2009), The


Economics of Climate Change Mitigation: How to Build the Necessary
Global Action in a Cost-Effective Manner?, OECD Economics
Department Working Papers, No. 701, OECD, Paris.

24.

Burniaux, J., J. Chateau, R. Duval and S. Jamet (2008), The Economics


of Climate Change Mitigation: Policies and Options for the Future,
OECD Economics Department Working Papers, No. 658, OECD, Paris.

25.

Carlo C. Jaeger, Leonidas Paroussos, Diana Mangalagiu,Roland Kupers,


Antoine Mandel, Joan David Tbara , A New Growth Path for Europe
Generating Prosperity and Jobs in the Low-Carbon Economy, Synthesis
Report, A study commissioned by the German Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.

26.

Cf.Brundtland Report

27.

Colin Kirkpatrick, Nick Freemen and Kim.N.B Ninh, Global and


economic trends and their major impacts on Vit Nam Economy in
the next decade, The Asia Foundation.
91

28.

Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows (2004) A Synopsis:


Limits to Growth, The 30Year Update

29.

Dual Citizens (2011). GGEI: An Analytic Tool Measuring National Green


Reputations & Performance

30.

Dwight H. Perkins and Vu Thanh Tu Anh(2009) Vit Nams Industrial


Policy: Designing Policies for Sustainable Development, Policy
Dialogue Paper Number1, prepared under UNDP-Havard policy
Dialogue Papers.

31.

Ecosystem and Human Well-being: Synthesis,Millenium Ecosystem


Assessment (2005), p 1.

32.

Green growth in the Netherlands, Statistics Netherlands,

The

Hague/Heerlen, 2011.
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
33.

Jame Riedle(2009), The Global Crisis and its Long run Implifications for
Vit Nam, prepared for the United nations Devolopment Program, Hanoi.

34.

Jeremy Lawson 2010, European Energy Policy and the Transition to a


LowCarbon Economy,OECD Economics Department Working Papers
No. 779.

35.

Kim Burnett 2009, Strategies for Transforming to a Green Economy:


Lessons from Germany, Berlin Leipzig Hamburg: October 25 31,
2009.

36.

KyotoProtocol,
http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php

37.

Natividad Lorenzo 2011, Green Economy: Europe's Best Practices in


Green Growth , EU policies, Initiatives and Upcoming events , Hanoi 0392

04 October 2011, ASEM GREEN GROWTH FORUM.


38.

OECD (2011), Golden Growth- Green growth policies: Germany

39.

OECD 2009, Green Growth : Overcoming the Crisis and Beyond.

40.

OECD 2010, Interim Report of the Green Growth Strategy:


Implementing our commitment for a sustainable future, Meeting of the
OECD Council at Ministerial Level, Paris: 27-28 May 2010

41.

OECD 2011, Toward Green Growth, The OECD Green Growth


Strategy: A lens for examining growth.

42.

OECD 2011, Tools for Delivering on Green Growth,prepared for the


OECD Meeting of the Council at Ministrerial Level, Paris: 25-26 May
2011.

43.

OECD. 2011. Towards Green Growth: A Summary for Policy Makers.


OECD work on green growth. [www.oecd.org/greengrowth]

44.

Randalls Jones v Byungseoyoo (2010), Korea green growth strategy:


mitigating climate change and developping new growth enginnes, OECD
Economics Departmet Working

45.

Renner, Michael, Sean Sweeney and Jill Kubit.2008. Green Jobs: Towards
a

Decent

Work

in

Sustainable,

Low-Carbon

World.

UNEP/ILO/IOE?ITUC, Geneva
46.

Steenblik, R. and J. Kim (2009), Facilitating Trade in Selected Climate


Change Mitigation Technologies in the Energy Supply, Buildings, and
Industry Sectors, OECD Trade and Environmental Working Papers,
2009/2, OECD, Paris.

47.

UNEP (2008), Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable,


Low-Carbon World, September, UNEP, New York.
93

48.

UNEP 2011, Progressing Towards post -2012 carbon market.

49.

UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable


Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers,
www.unep.org/greeneconom

50.

UNEP.2009. Global Green New Deal. An Update for the G20 Pittsburgh
Summit

51.

UNEP:"Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal",


Edward B. Barbier, Department of Economics & Finance,University of
Wyoming, Laramie,USA, thng 4/2009

52.

UNIDO (2009) Breaking In and Moving Up New Industrial Challenges


For the Bottom Billion and the Middle Income Countries, Industrial
Development Report 2009.

53.

World Economic Outlook Database, IMF: Washington D.C (09/2006).


Website

54.

http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/inclusive-growth/index_en.htm

55.

http://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?storyid=e2d9eeddcf3b-4987-8b98-3705f5fa0f35

56.

http://www.greeneconomycoalition.org/document/green-economyanalysis-uncsd-submissions

57.

http://www.greengrowth.org/ggtracks.html

58.

http://www.legrenelle-environnement.fr/Presentation-du-Grenelle.html

59.

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml

60.

http://www.venstre.dk/index.php?id=4761&tx_ttnews[tt_news]=2359&tx
_ttnews[backPid]=4606&cHash=7130827263

94