You are on page 1of 28

Bab 1 Latar Belakang

Sejarah Malaysia
Berkait

rapat dengan penjajahan British
Apa yang dapat diceritakan tentang perjanjian
Pangkor 1874? N2 Melayu B dan N2M tak
Bersekutu?
Apakah perkara yang penting dalam Perjanjian
Bangkok?
Apakah yang terkandung dalam Perlembagaan
Malayan Union ? Kenapa Org Melayu tentang?
Apakah yang berlaku selepas tentangan
tersebut?

Malayan Union 1946
 Seragam

pentadbiran dan sedia utk
pemerintahan sendiri
 N2m + Melaka+PP disatukan ditadbir oleh
Gebenur British + MMpersekutuan + M
Perundangan Persekutuan.
 Singapura tak termasuk – Gebenur British
 Orang Melayu hilang kedaulatan – raja
kehormat sahaja kawal adat sahaja
 Hak kewarganegaraan ancam melayu (jus
soli)

 Apa yang kamu faham dengan sistem Ahli?  Majlis perundangan persekutuan jalankan pentadbiran negara di bawah kuasa Pesuruh jaya tinggi.Perjanjian Persekutuan 1948  Nyatakan perkara2 yang terkandung dalam PP 1948.  Beri latihan kpd pemimpin dlm hal pentadb .

Proses2 kemerdekaan Persekutuan t malayu Sistem Ahli Pilhan raya Majlis Tempatan 1951-1952 Pilihan raya persekutuan Suruhanjaya Ried Kemerdekaan .

Sar. Borneo U. Singapura dan Brunei  Apakah sebab2 penubuhan Malaysia?  Jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia(JPPM) 1961 di pengerusi oleh Donald Stephens.Pembentukan Persekutuan Malaysia  Idea Tunku Abd Rahman 27 Mei 1961  Kerjasama eko TM. Terang konsep penubuhan Malaysia. .

4. Ancaman komunis.S/S akan lebih maju Sokongan kerajaan British.Penubuhan Malaysia 1. 5.di Singapura Keseimbangan kaum. 2. Sekat komuunis di Singapura dan Sarawak ancam pelaburannya. . 3.Perlu S/Sarawak Kemerdekaan segera SSS dpd British Perkembangan ekonomi.

Apakah negeri2 yang menyertai Malaysia? Laporan Suruhanjaya Cobalt – 1 Ogos 1962 . Berapa % rakyat setuju? Referendum di Singapura – berapa %? Malaysia tertubuh bila? Tanpa Brunei. 3. 2. 5. 4. Bila Singapura menarik diri dpd Malaysia? .Penubuhan Malaysia 1.

Rahman Talib 1960 dan L. 2. .Perkembangan Pendidikan sehingga 1979 1. 3. P. Apakah sistem persekolah yang ada di Malaysia sejak penubuhannya 1957/1963? Apa yang dimaksudkan dengan dasar kebudayaan Kebangsaan ? Apa nyang kamu faham tentang Penyata Razak 1956. Jawatankuasa Kabinet kaji DPK 1979.

Perkembangan Pendidikan  Dibahagi 2 tahap/ 3 wilayah:a.  Terdapat 4 sistem persekolahan:i. sebelum merdeka (Malaya. b.Sek. selepas merdeka Sabah) Pendidikan Di Malaya Sebelum merdeka. Melayu ii. Inggeris . Sarawak. Sek.Sek Tamil iv.Sek Cina iii.

ilmu alam  Peringkat rendah sahaja  365 buah (1916) kpd 543 buah (1931) .Sistem Sekolah Melayu  Didiri atas usaha orang perseorangan  Di negeri selat oleh mubalikh kristian  Diajar al Quran. kira2. bm.

surat  Sukatan dan guru dari negeri Cina  6 tahun sk dan 6 tahun sm . kira2. hakka dan kantonis  Yg diajar Bc. Hokkien. geo.Sistem Sekolah Cina  Didirikan oleh komuniti Cina sendiri  Oleh mubalikh kristian di negeri selat  Diajar di tokong. sejarah. Peng. persatuan & Pet cina  B.

Sistem sekolah Tamil  Didirikan di ladang2  Dibiayai pengusaha ladang  4 didiri orang perseorangan dan 13 keraj. Rendah.  Hanya di peringkat sek. .

 Dibandar besar spt Georgetown.Sistem sek.Kl  Penang Free school sek. Ipoh. 5  Untuk semua agama dan keturunan  Tp golongan pertengahan dan atasan sj. Inggeris  Kenbanyakan dibina oleh mubalikh kris. Pertama (1816)  Darjah 9 kemudian Ting. .

sek. sk  Lembaga pelajaran ditubuhkan 1956 untuk sistem pendidikan bersepadu. . Perguruan Kent(1952)di Tuaran  Laporan Woodhead.. sm. Vok.Pendidikan Sabah  Tak dpt berkembang pesat sebab: ….?  Dibiayai oleh Gereja katolikh  Sandakan (1883)Mak.

Cek buyong di bina atas desakan  Laporan Mc Lellan-Skc dibawah kawalan sistem Pen. Mubalikh dan sek. .Pendidikan Di Sarawak  Sek. St Thomas dan St Joseph  Sek. Cina  Sek.  1960-duan cadangan utkj sek cina:-tukar bahasa pengantar . Negeri.guna kurikulum sama.

-diganti dengan Jawatankuasa FennWu 1951 .Jawatankuasa  Jawatankuasa Barnes -kaji sistem persekolahan vernacular mel -bm bahasa utama dan BI ke 2 -sek 6 thaun diseragamkan -tak disenangi oleh bukan melayu.

Pend Kebangsaan (Barnes dilaksana) .Jawatankuasa Fenn Wu  Dr Willian Fenn dr China  Dr Wu The Yeo Peg dari PBB Lporn fen n-Wu:-bc diajar bahsa ke 3 -Sis.kurikulum berorientasikan Malaya .

Ordinan Pelajaran 1952  Pend Malaya beri reaksi berbeza ttg Laporan Fenn-wu dn barnes  Org melayu –BM bahasa Pengantar  Org Bukan Melayu tak mau skc/skt dihapus  Laporan Fenn-Wu ditolak melayu  Jadi Ordinan Pelajaran dilulus 1952  2 jenis sk. BPengantar BM dan BI  SJKC dan SJKT tak termasuk – bahasa ke 3  BiI diajar tahun 1 di SM dan BM di tahun 3 SI  Tak dpt dilaksana –kemelesetan ekonomi .

iii.pengantar s. ii. v.jenis umum BM & BI wajib semua sklh Sukatan pelajaran seragam Satu jenis sklh men – BM & BI wajib .umum BI. pengantar s. vi. Syor : Dua jenis sklh – umum & jenis umum BM b.Laporan Razak 1956  i. BC& BT b. iv.

kbgs Peperiksaan awam – BM & BI Pel. vi. ii. v. Agama – sklh > 15 murid Islam Pddk Sivik (akhlak) murid bukan Islam .Pernyata Rahman Talib 1961  i. iv. iii. Syor : Umur berhenti naik 12 ke 15 tahun Pelajaran rendah percuma Dua jenis sklh – kebangsaan & j.

Pem. Perhatian utama dlm Ran.Neg  Falsafah Pendidikan Negara  Satu sistem Pend. rahman Talib(1960)-JELASKAN .  Dua Penyata :-Penyata Razak(1956) -JELASKAN -P.Pendidikan Selepas Merdeka  Pend. –Perpaduan Kebang.

Rasmi Sabah  Akta pelajaran 1961 ke S/Sar 1976.  Penubuhan UKM jadi kemuncak guna BM .Pendidikan di Sabah dan Sarawak  Selepas merdeka pelajaran percuma  Kem. Pinjam Peg Pelajaran dr KL jadi pengarah Pelajaran Sarawak  Alih bahasa Pengantar Bi ke BM pada 1970 di Semenanjung dan Sabah dan 1977 di Sarawak  1972 DUN lulus BM jadi B.

Kesan DEB C.Pendidikan Selepas 1961    Dibahagi 2 fasa:Fasa i. Meningkatkan peluang penyertaan pelajar dlm sistem pelajaran(lbandar)(1961-1970) Fasa ii. Kesan 13 mei 1969 B. Murid layak bersekolah.Kesan Laporan Murad 1973 . Fasa 2 dipengaruhi oleh : A.Meningkatkan kualiti pendidikan mempelbagai mp (1971) Fasa 1 berjaya capai 93% jum.

menyatukan sistem pendidikan b.Kesan 13 Mei 1969  Pendidikan jadi alat perpaduan kaum :a.perbaiki mutu pendidikan d. perancangan dan pelaksanaan  1970 darjah 1 guna BM di Smjung/sabah  BI ke BM di Sarawak 1977  UM dah pakai BM 1967  UKM guna BP BM 1970 . Pen & latihan c.baiki keupayaan jalankan penyelidikan. sesuai dan luaskan ran.

KESAN DEB  Pendidikan – alat penting utk benteras kemiskinan dan susun semula mkt.  Tujuan utk rapatkan perbezaan jurang pendidikan dan ekonomi antara kaum .

LB dan bandar  Perbaiki pencapaian akademik pelajar  Kurangkan kadar keciciran pelajar miskin  Tambah kemudahan pendidikan  Bina banyak lagi sekolah sains/ tambah kemudahan asrama  Perkenalkan SPBT 1975 .Kesan Laporan Murad Laporan Jawatankuasa mengkaji keciciran  Pertingkatkan usaha merapatkan jurang perbezaan mutu pend.

KBSR(1983) 2. KBSM (1989) . Pend digerakkan ke arah pembinaan tenaga manusia -penuhi melalui mp sains.tujuan pend.  Kerajaan tetap dua matlamat utk i. Tidak kpd penyampaian ilmu sahaja ttp pembinaan perwatakan – tekankan kegiatan ko kurikulum dan disiplin.  Wujud 2 kurikulum baru 1. teknologi dan vokasional ii.Kesan Jawatankuasa Kabinet 1974  1974 kaji semula sistem pendidikan.

Syor utama : 3M Pemulihan – murid lemah Vokasional Kokurikulum BM wajib lulus . iii. v. iv. ii. i.