You are on page 1of 2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DUNIA SENI & VISUAL
TAHUN SATU
Arahan :
1.

Pilih satu soalan daripada soalan-soalan yang diberi.

Soalan 1
Bidang

:

Menggambar

Tajuk

:

Rumah Saya

Alat & Bahan

:

Kertas lukisan, pensil warna, alat tulis

Aktiviti

:

Murid dikehendaki melukis gambar sebuah rumah dan
persekitaran rumah.

Bidang

:

Membuat rekaan dan corak

Tajuk

:

Alas Pinggan

Alat & Bahan

:

Kertas lukisan, pensil warna, alat tulis

Aktiviti

:

Murid dikehendaki menghasilkan gambar bunga dan
membuat hiasan corak mengikut kreativiti sendiri.

Bidang

:

Menggambar

Tajuk

:

Buah Epal

Alat & Bahan

:

Kertas lukisan, kertas warna, gam, gunting

Aktiviti

:

Murid dikehendaki menghasilkan kolaj buah epal
mengikut kreativiti sendiri.

Soalan 2

Soalan 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR RAJA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2015 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 1 JAM JAWAB SEMUA SOALAN NAMA : ______________________________________________ KELAS : ______________________________________________ .