You are on page 1of 3

PHN TCH KQXS MIN NAM HM NAY TH 7 NGY 20-02-2016

XSMN th 7 - Phn tch v nhn nh v kt qu XSMN hm nay th 7 ngy 20-22016


u tin l kt qu dnh cho nhng bn mun xem li kt qu xo so min nam ngy
hm qua ti bng cp nht di y :

Da vo mt s thng k kt qu x s trong ngy , xoso.wap.vn a ra mt s b s


c coi l c kh nng xut hin trong bng kt qu ngy hm nay XSMN th 7 :
X S BNH PHC ngy 20-2-2016
CP S LOTO HM NAY: 12-46
C BIT CHM: u 2 ,ui 8
CP S C BIT: 14-45
X S LONG AN ngy 20-2-2016
CP S LOTO HM NAY:14-36
C BIT CHM: u 3 ,ui 5
CP S C BIT: 23-36
X S H CH MINH ngy 20-2-2016
CP S LOTO HM NAY: 11-45
C BIT CHM: u 1 ,ui 2
CP S C BIT: 11-66
X S HU GIANG ngy 20-2-2016
CP S LOTO HM NAY: 09-45
C BIT CHM: u 3 ,ui 4
CP S C BIT: 27-76
Ngoi ra, cc bn cng c mt s lu cc bn cn lu trong XSMN sau y :
Thng k vip x s BNH PHC
Loto v nhiu: 08-79-27-34
Loto lu khng v: 33-18-62-63
Thng k vip x s HU GIANG
Loto v nhiu: 24-35-71-98
Loto lu khng v: 15-56-57-30
Thng k vip x s H CH MINH
Loto v nhiu: 11-25-69-95
Loto lu khng v: 51-56-23-07
Thng k vip x s LONG AN
Loto v nhiu: 21-23-82-97
Loto lu khng v: 64-41-10-68

Bi phn tch ch mang tnh cht tham kho . tham kho thm kin ca cc
chuyn gia v tm hiu su hn v nhng phn tch v kt qu x s XSMN hm nay ,
cng truy cp vo ng link sau:
- http://goo.gl/CKcFxh
X s kin thit ch nc li nh, chc cc bn may mn!
Xem thm: Nhn nh thng tin chnh xc nht kt qu x s m thng ti xo so
mien bac cng xem v thng k kt qu l t cho ngy 20-02-2016