You are on page 1of 1

BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

POST MORTEM KEPUTUSAN PT3 TAHUN 2015
SMK UNDANG JELEBU, KUALA KLAWANG
Mata Pelajaran : Matematik
Kelas : 3 Cemerlang
Bil Calon

A

B

C

D

E

F

Lulus

Gagal

GPM
P

Dafta
r

Ambil

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bi
l

%

Bil

%

Bil

%

PT3
15

27

26

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3.7

0

0

1

3.7

26

96.3

5.96

ETR

28

28

0

0

0

0

3

10.7

6

21.4

19

67.9

0

0

28

100

0

0

4.57

Secara kesuluruhan tidak mencapai target sekolah.
A.
1.
2.
3.

Kekuatan
Kerjasama guru dan pelajar adalah baik.
Sokongan padu daripada pihak pengurusan
Segelintir pelajar mempunyai asas yang agak kukuh untuk belajar.

B.

Kelemahan

1.
2.
3.
4.

Terdapat segelintir pelajar yang lemah dan kurang bermotivasi.
Tiada kalkulator dan jangka lukis.
Pelajar masih lemah dalam teknik menjawab soalan.
Pelajar kurang membuat latihan.

C.

Strategi Mengatasi
1. Latih tubi diperbanyakkan.
2. Kelas penghayatan diadakan bagi tingkatan 3.
3. Ceramah teknik menjawab soalan diadakan.
4. Bengkel masa cuti.
5. Membiasakan pelajar dengan istilah/perkataan yang biasa digunakan dalam soalan.
6. Rakan rujuk.
7. Kuiz ( kumpulan ) supaya pelajar minat matapelajaran

Disediakan oleh,

________________________
( Cik Chua Ting Shiang )
Guru Mata Pelajaran Matematik

Disahkan oleh,

__________________________
( Pn Liew Huey Jing )
Ketua Panitia Matematik