You are on page 1of 1
SULIT Pend. Moral 1 PAV MEI 2015 1 Jam 15 minit SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN UNDANG JELEBU KUALA KLAWANG , NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 PAV 1 JAM 15 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN : 1. Anda perlu menjawab semua soalan pada kertas jawapan. Disediakan oleh: Disahkan oleh: ………………………. ( CHUA TING SHIANG ) Guru Pendidikan Moral ..................……………………… (NORHAZIANA BT HAMDAN) Ketua Panitia Pendidikan Moral Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak SULIT