You are on page 1of 4

Optoelektronika mjerenja / fototranzistor

Ovaj pokus e pokazati ovisnost napona izmeu kolektora i emitera fototranzistora prilikom prolaska struje ID3
kroz LED diodu. Struja kroz diodu e se poveavati postepeno, korak po korak te e za svaki korak napon
VCE kod fototranzistora biti izmjeren i uneen u tablicu.

Postupak
1. Spojite Experimenter na UniTr@in-I Interface i umetnite
eksperimentalnu karticu SO4203-7C Zener diodes.
Spojite pokusno polje II sa UniTr@in-I sueljem kako je prikazano
slikom i popisom spojeva.

Popis spojeva
From

Prema

Kratkospojnik

Prikljuci
X19-X20

Suelje A+

Prikljuak
X25

Suelje A-

Prikljuak
X24

Suelje B+

Prikljuak
X22

Suelje B-

Prikljuak
X23

2. Zatvorite sve virtualne instrumente i otvorite slijedee virtualne


instrumente iz Instruments izbornika:
- ampermetar A
- voltmetar B
i podesite ih kako je prikazano u tablici.

Settings
Potenciometar

okrenuti skroz
lijevo

ant 402
ohma
Ampermetar A
Raspon
IF
12mA
DC i AV
Voltmetar B

VCE

Analogno
Raspon 20V
DC i AV

3. Izvedite dolje predloena mjerenja. Podesite potenciometar tako da u svakom koraku daje
vrijednost struje kroz diodu prikazanu tablicom.
Izmjerite napon tranzistora VCE i struju kroz diodu IF pomou dva virtualna instrumenta. Unesite
vrijednosti u tablicu.

Kada ste uspjeno unjeli rezultate svih mjerenja, prebacite tablicu u Chart mode.

4. Provjera znanja:
Objasnite oblik krivulje.

5. Provjera znanja:
Odredite poetnu vrijednost struje diode pri kojoj fototranzistor ne vodi te vrijednost struje pri kojoj je
tranzistor u zasienju.

Iz sljedee formule izraunajte ulaznu struju potrebnu za ukljuenje i iskljuenje tranzistora:


VE = 402 ohms * IF + VF

Izraunajte struju kolektora i CTR (Current Transfer Ratio) kod struje diode IF = 3 mA:
IC = (15 V - VCE) / 18 kiloohma
CTR = IC / IF