You are on page 1of 5

MULTI-FLOW MAP (Peta Pelbagai Alih) –sebab dan akibat

Sumber: http://ummicikguadda.blogspot.my/p/thinking-maps.html

html .Sumber: http://cikgulieya1709.my/p/peta-pemikiran-i-think_9256.blogspot.

my/p/i-think-sains.blogspot.html .CIRCLE MAP MULTI FLOW MAP Sumber: : http://nuradlina1989.my/p/i-think-sains.my/p/i-think-sains.blogspot.html http://nuradlina1989.html Sumber: Sumber: :: http://nuradlina1989.blogspot.

html .blogspot.Flow Map Sumber: http://nuradlina1989.my/p/i-think-sains.

my/p/thinking-maps.blogspot.membanding beza Sumber: http://ummicikguadda.html .DOUBLE-BUBBLE MAP (Peta Buih Berganda) .