You are on page 1of 6

SMKKERATONG

PROGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN SPM 2016


82 ORANG PELAJAR X RM100
BIL

PROGRAM

Permuafakatan Ibu bapa dan Guru Tingkatan


5

Kelas Tambahan Berterusan

RM8,200.00
TARIKH

PERBELANJAAN

KOS/
PELAJAR RM

MAC

* Jamuan Ibu bapa/guru (80) x RM3.00

2.47

MAC-SEPT

* 9 matapelajaran x 4 (kali

237.53

sebulan) x 8 (bulan)X 4 Kelas


X RM20 (insentif guru)
3

Motivasi & Seminar

MAC-SEPT

* Bahan cetak
* Bayaran Penceramah

- Sahsiah diri

motivasi (RM200)

- Akademik

* Bayaran Penceramah

Sains & Sejarah)

seminar (RM200 x 9)

20.62

* Bahan cetak
4

* Gerak Gempur / Soalan-soalan

MAC-SEPT

Negeri

* 9 matapelajaran x RM5.00

45.00

* Bahan cetak

* Modul & Buku Kerja

Sentuhan Cemerlang (Klinik & kelas


pengukuhan)
Pengukuhan)

Kelas Intensif Masa Cuti

MAC-SEPT

JUN & OGOS

- Cuti Semester Pertama


Solat Hajat dan Bacaan Yassin

* 9 matapelajaran x 2 (kali

14.85

seminggu) x 2 (cuti semester) x

- Cuti Semester Kedua


7

5.00

* Bahan cetak

4 Kelas x RM20
MAC-SEPT

TIADA

TIADA

(Jumaat)
8

Solat Hajat Perdana bersama

SEPT

Ibu bapa
9
10

Excel Group

MAC -S EPT

Excel Ibu bapa Cemerlang


Anak Gemilang

JUN

* Jamuan RM3 x 80

2.47

TINDAKAN

11

Majlis Titisan Ilmu/ Graduasi

OKT

* Alatan tulis untuk peperiksaan


* Jamuan RM3 x 80

JUMLAH

5.00
2.47
335.41

SMK KERATONG
PROGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN PT3 2016
82

ORANG PELAJAR X

BIL

RM100.00

PROGRAM

RM8,200.00
TARIKH

Permuafakatan Ibubapa dan Guru


Tingkatan 3

MAC

Kelas Tambahan Berterusan

MAC-SEPT

Motivasi & Seminar


- Sahsiah diri

MAC-SEPT

PERBELANJAAN
* Jamuan Ibu bapa/guru (100) x
RM3.00
* 6 matapelajaran x 4(kali
sebulan) x 8 (bulan x4 kelas x

KOS/
PELAJAR RM

2.70
138.40

RM20 (insentif guru)

- Akademik
Sains)

* Bayaran Penceramah
motivasi (RM200)

16.20

* Bayaran Penceramah
seminar (RM200 x8)
* Bahan cetak

* Gerak Gempur/ Soalan-soalan

MAC-SEPT

Negeri

* 8 matapelajaran x RM5.00

40.00

* Bahan cetak

* Modul & Buku Kerja


5

Sentuhan Cemerlang (Klinik & kelas


pengukuhan)
Pengukuhan)

Kelas Intensif Masa Cuti

MAC-SEPT
JUN & OGOS

- Cuti Semester Pertama


Solat Hajat dan Bacaan Yassin

*7 matapelajaran x 2 (kali

3.00
20.18

seminggu) x 2 (cuti semester) x

- Cuti Semester Kedua


7

* Bahan / alatulis

4 kelas x RM20
FEB-SEPT

TIADA

TIADA

(Jumaat)
8

Solat Hajat Perdana bersama

SEPT

* Jamuan RM3 x 100

2.70

Ibu bapa
9
10
11

Excel Group

FEB-SEPT

Excel Ibubapa Cemerlang


Anak Gemilang

JUN

Majlis Titisan Ilmu/ Graduasi

OKT

* Alatan tulis untuk peperiksaan


*Jamuan ( RM3.00 x 111 )

JUMLAH

5.00
2.70
230.88

TINDAKAN

Disediakan Oleh,

Disahkan Oleh,

SMKKERATONG

ROGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN SPM 2016

TUGASAN GURU PENYELARAS


* Mengadakan perbincangan dan tindakan mengenai saguhati penceramah dan
jamuan bersama
* Mengatur jadual
* Menyelaras program
* Memastikan semua guru mata pelajaran mempunyai modul
* Membuat buku kehadiran pelajar
* Membuat kertas kerja program
* Menyelaras program

* Mendapatkan soalan-soalan SPM tahun-tahun sebelumnya,


soalan-soalan percubaan semua negeri.
* Menggunakan kertas soalan berkenaan semasa Kelas
Tambahan Berterusan / Kelas Intensif Masa Cuti
* Menyediakan Modul
* 1 guru : 8 @ 9 orang pelajar
* Bersua muka dengan pelajar-pelajar SPM (mentor-mentee)
* Memberi dorongan dan bimbingan
*Mengikuti perkembangan prestasi pelajar
* Membuat rumusan prestasi pelajar dalam setiap ujian
dan peperiksaan
* Buka klinik Mata pelajaran
* Mengatur jadual
* Membuat buku kehadiran pelajar
* Menyelaras program

* Menempah makanan untuk jamuan

* Menyediakan alat tulis untuk pelajar

SMK KERATONG

OGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN PT3 2016

TUGASAN
* Menyediakan saguhati penceramah
* Membuat tempahan makanan untuk jamuan
* Membuat jadual kelas tambahan
* Memantau kelas tambahan
* Menyediakan jadual slot motivasi
* Menyediakan bahan cetak

* Mencari koleksi soalan-soalan negeri dan menyiapkan modul


atau buku kerja
Membuka Klinik Mata Pelajaran
* Membuat jadual kelas intensif
* Memantau kelas intensif

* Menempah makanan untuk jamuan

* Menyediakan alattulis bagi setiap pelajar PMR