You are on page 1of 20

GO

VAR
A

ISSUE No.2 SIBAT 2016

ZREVAN

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

GOVARA
ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##


ZREVAN BERHEM BELAVEKIRINA APKIR DGTAL YA MEHANE YA LIJNEYA NAVA HOLLENDA YA PARTIYA DMOKRATA KURDISTAN YEPRESIDENT BARZANI:
TIJD IS GEKOMEN OM DE GRENZEN VAN
HET MIDDEN-OOSTEN TE HERSCHRIJVEN P.14

MIHEMED SANRI:
Mesud Barzan, peng meydan
fikr y tekon serxwebna neteweyW serxwebna Kurdistan kir
pwstiyek ya din Berper 10

Michiel Hegener
Herinneringen aan twaalf reizen
naar Koerdistan Pagina 7

!1

ONLINE: ISSUU.COM/ZEREVANI

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## ## ## ## 17/01/2016 ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## # # # ## # ## ####

## ## ## ### ## #

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ### # ## # ## ### ### ### ### # ## # ## ### ### ### # ## #

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

# # # # # # ### ####

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## # ## ### # ## ### ### ### # ## # ## ### # ## ### #

###### #### #### #### #### #### ##

## # ### # # ## # ### # ### # # ## # ### # # ## # ### # ### # #


## ### ### # ## ### # ## ### # ## ### ### # ## ### #
## ### ### # ## ### ### ### # ## ### ### # ## ### # ## ### #
# ## # ## # #### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# ### ## ### #
## ### # ## ### # ## ### # .## ### ### ### ### ### #
## # ## # # ## # ## ##
### ### ## ## ##
# # ## ## ## ## ##
### ## ## ### ## ###
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # # # # ### # # # # # ## # # # # ### # # # # # ## # # # # ### # # # # ### # # # # ### # # # # #
######## ## ## ######## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ### #### ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # # ### # # ### # # ### # # # ## # # ### # # ### # # # ## # # # ## # # # ## # # #

!2

#### ## ## #### #### #### ## ########


## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### ### ### ### # ## ### ### # ## # ## ### # ## ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### ### ### # ## # ## ### # ## # ## ### ### ### #

## ### # ## ### ### # ## ### # ## ### ### # ## ### ### #


## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### #### #### #### ###### ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
###### ###### #### ###### #### ####
###### ## #### ## #### ######## ######
###### #### ######## ############ ######
.

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

## ## #### #### //#### #### ###### #### ##


#### ## ### # ### ### ## # # ## ###
# ### ## ## #### ## # ###### ## #
## ### ## ## ### ### ## # //
## #### # # ## # ## # ## ## ### #
## # ## ## ## ## ## ## # ###
#### #### #### ###### ###### #### #### #### ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### #### ## #### ######## ## ## ## #### #### ###### ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ## ## ### #### ## #### ### #

#### #### ## #### ########## ###### ###### ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ### # ## ### ### # ## ### ### ### # ## ### # ## ### # ## # ## ### ### # ## ### ### ### #

######## #### #### #### #### ###### ## #### ## ####

######## #### #### ## #### #### ###### ########

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

############ ## ## ## ## ########## ## ###### ##

###### ###### ## #### ## ###### ############ ########

#### ## ######## #### ## ############ ##### #### # # # # # ## # ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ###### #### #### ###### #### ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ###### ########## ## #### #### ##
### ## # ## #### # # ## ### ##
## ### # ## # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ### ### # ## ### ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## # ## ### #
##### # # ### ## ### # # #### ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
### # # ## # #### # # ##
#### ## ## ###### ###### ###### #### #### ## ## ##
## #### ###### ###### ## #### ## ###### ## ## ## ########
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

# ## ### ## ## ###### ## ###


########## ## ## ## #### ###### ######## ## ##
## # # #### ## ### ###### ## ##
###### ###### #### ###### ###### #### ######
## #### ## ###### #### ## ######## ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #

## ### ### ### ## # ## ##

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## ########## ###### ######## ## ###### ## ######

### # ## ### # ### # # ## ###

## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

#### #### ## #### #### #### #### ###### ######

######## ###### ## ###### #### ######## ## ## ########

### # ## # ##### # ###

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### #### ###### #### ###### #### ###### ## ########
# ## # ## # -:## ## #### ## ###
## ### # ## ### ### # ## ### ### # ## ### # ## ### ### ### # ## ### # ## ### # ## ### ### #
#### # #### # ### ## ### # # ####

!3

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## ### # ## ### # ## # ## ### ### ### ### # ## ### ### ### # ## ### ### ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
.

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016


## # ## ## # ## #####
### ## # #### # # ##
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ## ## ## ## #### ## ## ##
## ## ## ## . ## ## ## ## ## ## ## ##
## ###### ## ###### #### #### ## ##
## ## ### # ### #####
## ###### ## #### #### ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### #### ## ## ## #### #### ##
## # # ## # # .## # # ## # # ## # # ## # ### # # ## # # ## # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### # ### # ## ###
## ### ### # ## ### # ## # ## # ## # ## ### # ## #
## ## ## # # ## ## ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# # ### ## # # ## #
#### #### ###### ## ## ## ####
.
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ### # # ## # # ## # # ## # # ## # ### # # ## # # ## # #
#.### ## # ## ## # ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## # ## # ## # ## ### ### # ## # ## # ## ### ### #

## # ## # ) ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ( ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## #### #### #### ####
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # #
##### ## # # # ##
## ### # ## ### # ## ### ### # ## ### # ## ### #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
# ### ## #### ## #
#### ## #### #### ###### ####
# ## # ### # ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## # ## # ## ### ### # ## ### # ## #
#### #### ## #### ###### #### ##
## ###### ###### ###### ######
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
###### ## ## #### ## ####
## ## ## # #### ##

!4

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# # ## ##### # .# # # # # # ##
## ## ## ## ###### ## .## ###### #### #### #### ##
#### ## ## #### ###### ## #### ###### #### ####
## # ## # ## # ## # ## ### ### ### # ## # ## # ## # ## ### # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## ###### ###### #### ## ## #### ## ##
## # ## # ## # ## ### ### # ## ### # ## # ## ### # ## # ## #
### # # # # ### ## # #
#### #### ## ###### #### ## ###### ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### #### ## ## #### #### #### ## ## ## #### ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
### # # ## ## ## #### ## # #
## # # ## # # # # # ## # ### ##
# ## # ## ### # # ## # ## ##
##### ### ## # ## ## ## ### ##
#### #### ## ## #### ###### #### ######
#### ## ## ## ## ## ###### ## ###### ## ## ##
## # ## # ### # ## # # # ## ##
###### ######## ## #### #### #### #### ## #### ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### #### ###### ## ###### ## #### .#### ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##. ## ## ##
#### ## ######## ## ## ## ## ###### ###### #### ## .##
## ######## ######## ########## ## ###### ## .
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ) ##
(.)..(


## ### # ## # ## # ## ### ### # ## #
## ###### #### ####
## # ### # ### # # ## # ### # # ## # ### # #
## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # #
## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
#### #### ## ####
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ##
.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.


## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # Taal maatje## # ## ### # ## #
## ### ### # ## ### # ## ### # ## ### #
## ### # ## # ## ### # ## ### ### ### # ## #
## ### # ## ### ### # ## ### # ## ### ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## #### ######## ####
# # # # ## # ## #
### # ## ## #
## ########## ###### ####
## ###### #### ####
## ## ## ## ## ## ## ##
# #### #### ####
# # # ### ####
## #### # ## #
# ## ### # # ##
###### ## ## #### ## ###### ##
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ######## #### ####
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
# ## # # ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

######## ## ########## ## ## ####


## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# #### ## ### ## #
# # # ##### ## # ##
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
###### ## ## ###### #### ######
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ############## ## ######
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ### # ## ### ### ### # ## ### # ## # ## ### # ## #
#### # ## ## # # # ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## #### ## #### ####
## # ### # # ## # # ## # ### # ### # ### # ### # ### # # ## # # ## # # ## # #
## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # #
######## ###### ## #### ## ##
#### ## ######## #### ## ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## #### ###### #### ##
.


## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## ### ### # ## ### ### # ## ### # ## ### # ## # ## ### # ## ### # ## #
###### ## #### #### #### ###### #### #### #### ##
## ### ### # ## # ## # ## ### # ## # ## ### # ## ### ### ### ### # ## ### ### ### #
### #### #### ### # ## ## ## # # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ## #### ## ######## ###### #### ## ######
#### ### # ## ## ## #### ## ###
### ### ###### ## # # ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## # #### # # #### ### ##### #
#### ######## #### ###### ## #### #### #### #### ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# # ## ### # ## #### # # ## ### #
#### ## ###### #### ######## #### #### #### ## #### ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### #### ######## ## ## #### #### ######## #### ####

!5


## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## ## ## ## ## ##
## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # #
## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # #
## ## ## ## ## ##
## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # # # # ## # # # ### # # # # ## # # # #
## # ## ##
#### ###### ## ##
## # # ##
## # # # # # # # # # # / /
## # ### # ### # ### # # ## # #
## ## ## ## ## ##
# # # # # # ## ## # # # # # ## # # # # #
# # # # # ## # # ## # # # # # # ## # # ## # # # # # # # ## #
## ### ### # ## ### # ## #
## # # # # ## # # # # ## # # # #
# # # # # ### # # # # # # ### # ## # # # # #
.

LI HOLLENDA

BRANNA BARZANIY NEMIR


BI HELKEFTINA 37 SALIYA KOA DAW YA BAB NETEWA KURD BARZANIY NEMIR EM W
WEK HER SAL BI RZGIRTIN BRTNIN. DEM: 06-03-2016 DEMJIMR: 12:00
!6

ALMERE

ADRS: SUMATRAWEG 22, 1335 JM

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##

Herinneringen aan twaalf reizen naar Koerdistan


Door Michiel Hegener

Tussen 1973, toen ik 21 was, en 2010 reisde ik twaalf keer naar


Iraaks Koerdistan. In totaal was ik er bijna een jaar. Voor NRC
Handelsblad schreef ik tientallen stukken over de Koerden en
twee keer schreef ik een boek. In 1993 was dat een pocketboek
in het Nederlands zonder fotos, De bergen als bondgenoot
Reizen door Vrij Koerdistan. In 2009 verscheen een fotoboek
met een tekst in het Engels, The Kurds of Iraq
(wwww.thekurdsofiraq.com).
Het lijkt soms of de situatie in Koerdistan nooit normaal is, zoals
in Nederland. We hebben hier ook onze problemen maar sinds
de Tweede Wereldoorlog heerst er vrede en is er vrij veel
welvaart, met ups en downs. In Koerdistan zijn perioden van
voorspoed en vrede zeldzaam. En zelfs als er vrede heerst is
mogelijkheid dat die verdwijnt altijd aanwezig en bij vlagen heel
groot.
Daardoor heb ik de Koerden en de andere bewoners van Zuid
Koerdistan vaak in onzekerheid meegemaakt en soms in
onmetelijke ellende zoals in april 1991 op de grens met Turkije
bij Sharanish. En juist daardoor mocht ik steeds weer
meemaken hoe de mensen tot oplossingen kwamen, hoe ze
steeds bereid waren te improviseren. En zo groeide mijn
bewondering voor de Koerden van Irak, al kan ik makkelijk een
lijst maken van dingen die volgens mij dringend moeten
veranderen.
Daar ga ik het nu niet over hebben. Dit stukje is de opmaat voor
een serie die ik voor Zerevani mag
schrijven over mijn
ervaringen sinds 1973. Al schrijvend zal ik het af en toe hebben
over dingen die anders kunnen en die anders moeten als
Koerdistan ooit echt onafhankelijk wil worden.
Bij mijn eerste reis, de enige die ik niet alleen maakte maar
samen met zes anderen uit Nederland, ontmoetten we Mulla
Mustafa Barzani. Over die ontmoeting komt iets meer in het
maart-nummer. Sindsdien sprak ik met bijna alle kopstukken in
Koerdistan, van alle partijen. Mijn interview met Nechirvan
Barzani omstreeks 25 mei 1991 in Diyana, was zelfs het eerste
kranteninterview dat hij ooit gaf. Kort daarvoor was hij door de
Engelse TV genterviewd, het gesprek met mij was zijn tweede
interview. Hij deed, voor het eerst in zijn leven,
perscontacten omdat kak
Masoud toen in Bagdad was
om te onderhandelen met het
regime van Saddam over de
nieuwe situatie.
Met Mam
Jalal sprak ik op een koude
avond in februari 1992 in
een hotel in Shaqlawa bij
licht van olielampen want
stroom was er niet. >>

Michiel Hegener
Hoe nuttig die gesprekken met leiders ook zijn, mijn voorkeur
gaat altijd uit naar ontmoetingen met gewone mensen. Een
boer in een klein dorp die me uitlegt wat hij verbouwt en
waarom juist dat. Hoe hij zijn producten naar de markt brengt.
Hoe hij met andere boeren een coperatie heeft. Of een leraar
die vertelt wat hij onderwijst. Of een peshmerga die uitlegt
waarom hij niet veilig thuis zit.
Van dat soort gesprekken voerde ik er vele honderden en zo
bouwde ik een beeld op van een bijzonder land, een bijzonder
volk en een complexe levenssituatie.
Na mijn fotoboek voor mij een grote mijlpaal ben ik nog
een keer terug geweest, en hopelijk ga ik de komende jaren
nog een paar keer. Aras Publishers in Erbil vroeg me namelijk
een Sorani editie van mijn fotoboek te maken. Dat kan alleen
als er updates komen, er is zoveel veranderd! En als er toch
een Sorani versie komt, dan ook graag een Engelse editie van
het nieuwe boek, zei ik tegen Aras. Daar ben ik nu mee bezig
en ik verheug me op mijn volgende reizen nar Koerdistan.

Het boek> The Kurds of Iraq


!7

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##

Europa, twijfel niet


Door Dilshad Mustafa Wasani

'Arabier', terwijl er veel groepen waren die


totaal niet met elkaar konden opschieten.
Mede door dat verdrag zorgden ze ervoor
dat ook de Arabieren geen eenheid kunnen
vormen, wat destijds werd ontkend. Maar
nu er gepraat wordt over de problemen die
de Sykes-Picotverdrag heeft veroorzaakt,
zeggen de Arabieren dat niemand aan de
overeenkomsten in het verdrag mag zitten,
terwijl de grenzen in werkelijkheid niet meer
bestaan.

De problemen die zich hedendaags in het

Als de verdragen en overeenkomsten van


die tijd niet omwillen van bepaalde
belangen werden geschreven, zouden we
nu geen massale vluchtende volkeren
hebben. De grenzen werden op een
dusdanige manier getekend, dat er
bepaalde etnische minderheden onder
verschillende regimes werden geplaatst, die
nu juist vluchten uit dat land. Momenteel is
de IS niet alleen dreiging voor het MiddenOosten, maar ook voor het Westen en de
rest van de wereld. We hebben aan de ene
kant de Verenigde Staten, de met 60 landen
een alliantie vormen, en aan de andere kant
Rusland, die met vier landen een alliantie
vormt. Beide kampen hebben wellicht een
overeenkomst bereikt om gezamenlijk tegen
de IS te strijden, maar uiteindelijk zijn wij,
de Koerden, als enige die de werkelijke
oorlog voeren. Er is tot nu toe nog geen
serieuze hulp geweest aan de Peshmerga.
De meeste slagvelden vinden dan ook
plaats aan het Koerdische front.

Midden-Oosten voordoen, zijn grotendeels


al bepaald in het begin van de 20ste eeuw.
De grenzen, die destijds getekend waren,
zijn zonder enige planning bepaald en
vooral ook zonder rekening te houden met
de etnische volkeren en minderheden. De
grenzen die we nu kennen stammen af van
de internationale coalitie, puur om de
dictators van die tijd tevreden te stellen. De
etnische volkeren en minderheden werden
totaal genegeerd. Diezelfde volkeren die
destijds in 1916 genegeerd zijn onder het
Sykes-Picotverdrag, zijn ook de volkeren
die momenteel de meeste problemen
hebben in het Midden-Oosten. We hebben
het hier dus over volkeren die totaal over
het hoofd werden gezien. Doordat er een
paar landen van toen de grenzen van
vandaag hebben bepaald, leiden de
volkeren in het Midden-Oosten er 100 jaar De Koerden bevinden zich onder een
enorme druk, en dat terwijl de internationale
later onder.
coalitie daar een oog op heeft. De frontlinie

Toen de Europeanen kwamen en de strekt zich uit meer dan 1000 kilometer, wat
grenzen hadden bepaald, hebben ze dus al een enorme strijd is. Daartegenover
bepaalde volkeren onderverdeeld in heeft de Koerdische Autonome Regio al
verschillende landen. En andere landen bijna twee miljoen vluchtelingen uit Irak en
h e b b e n z e w e e r o n d e r d r u k t e n Syri opgenomen. Uit angst voor een
tekortgedaan. Als reden gaven ze dat de genocide om hun geloofsovertuiging of
internationale coalitie dat zo bepaald heeft, etnische ras, zijn ze in Koerdistan gebleven.
en er dus geen tegenspraak op werd Dat begint nu ook een last te worden op de
geduld. De Koerden vielen mede door de schouders van de Koerdistan Regionale
Sykes-Picotverdrag onder het bevel van de Overheid (KRG).
Ottomanen en werden door hun weer
verdeeld in drie landen, namelijk Irak, Syri Dit allemaal ten tijde van een tweejarige
en het hedendaagse Turkije. Sindsdien stop op de begrotingsinkomen van de
lijden de Koerden onder de fouten die de centrale regering in Baghdad. Momenteel
Europeanen toen hebben gemaakt. De vechten de Koerden aan de ene kant een
Europeanen hebben meer dan twintig humanitaire strijd tegen de grootste
landen gecreerd. Toen jullie die twintig terroristische organisatie, en aan de andere
landen hadden gecreerd, maakten ze de kant vangen ze twee miljoen vluchtelingen
fout door alle volkeren en groepen als n op en krijgen ze geen geld van de Irakese
groep te bestempelen, namelijk als

regering om de salarissen van het


Koerdische ambtenaren uit te betalen. Maar
aan de andere kant kan je jezelf afvragen:
wat zou er gebeurd zijn als al die
problemen, waar de KRG mee te maken
heeft, een Westerse land had getroffen? Er
waren de grootste discussies ontstaan over
30-40.000 vluchtelingen, terwijl de
Koerdische Autonome Regio er bijna twee
miljoen had omarmd. Wat voor een chaos
was er ontstaan in Europa, als ze de zelfde
problemen als de KRG was overkomen?
Uiteraard zijn de Koerdische burgers ook
moe van de situatie, in het bijzonder de
Peshmerga, die geen salaris ontvangen en
een tekort op wapens hebben.

De enige oplossing die er voor Koerdistan


is, komt met onafhankelijkheid. Alleen dan
zullen de problemen verdwijnen. Daarom
moet Europa het ook als hun humanitaire
plicht zien om een oplossing te zoeken voor
de huidige situatie, net als hoe ze dat ruim
100 jaar geleden ook hebben geprobeerd
met het Sykes-Picotverdrag. Ze moeten hun
fouten opsporen en herstellen. Uiteindelijk
is er maar n oplossing, en dat is
onafhankelijkheid voor Koerdistan. Dat is
ook de beste oplossing om de onrust in het
Midden-Oosten te beindigen en om uit de
buurt te blijven van de problemen in die
regio. De Europeanen moeten niet twijfelen,
want de Koerdische Autonome Regio heeft
zichzelf bewezen als een vreedzame
samenhang tussen verschillende volkeren
en culturen. In heel Irak zijn de Christenen
vermoord en verbannen uit hun eigen
huizen. De KRG heeft ze jist omarmd, in
tijden van een humanitaire strijd. Daarom
moet Europa niet zomaar naar Koerdistan
kijken, want de drie opgenoemde
problemen moeten geen reden zijn dat de
Koerdische Autonome Regio achteruit gaat.
Wanneer dat wl gebeurt, dan zal Europa
zichzelf bewijzen als bewijs voor een
falende, democratische systeem.

!8

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.


# )(3 ## ## 2014#### # # # ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ## ## ###### ######## ## #### ## #### ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
### #### ##### # ## # ### ## ##
)( .
## # # # ### # # # ## # ## ## ##
###### ######## ## ###### ## ## #### ###### ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 17/12/2015 ## ## ##
#### #### ## ## ## ######## ######## ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
.
## )#### ##( #### #### ## ###### ## ## ####
## ## # ## # ## ## #### ## ### ##
.
## # ## # ## ### ### # ## ### # ## ### #
### ## ######
## ## ##
###### ## #### ######
## # # # # # ## # # # # # ## # # # # # ## # # # # #
## ### # ## # ## ### #
## ## ## ## ## ##
## ## ## ##
## # # # # # # # # # # ### # # # # # ## # # # # #
## ## ## ## ##
##### ###
## ## ## ## ## ## ##
) ## # ## #( ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ##
.

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
10 #### #### #### ## ## )####(
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## # ## 1901#
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
.
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
.
# ## # # ## # ## # ###

## ## # # ## # ## )##
(2003## # # # # ### # # # # # ## # # # # #
# # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # #
## # ### # # (2011 ## # ### # ### # # )## # ### # # ## # ### # # (2014
)####
.
## #### #### #### #### ## ###### ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
800## # # # ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ##
## # ## ### # 1959## # ## ### ### ### #
..
!9

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##

Mesud Barzan, peng meydan fikr y tekon serxwebna netewey- W


serxwebna Kurdistan kir pwstiyek ya din
Mihemed Sanri

Serok rbern siyas karn wan zdetir


li ser karbarn meydan yn siyaset ye.
Fikra teoriyn siyaset j zdetir wek
karn zana, rewenbr anj enetelektueln
civat tn zann.
Nimneyn nzk me (helbet nimneyn
xerab in), danr brbona pan-erebiy
y yktiya milet ereb di bin svana
be'siyan de Michel Eflak e. Bi dv w re
fikra pan-erebiy li Misir, Sur Iraq
rengek y w li Libya Yemen j xwe da
der. slama siyas j rengek d y parastina
hikmraniya dinyaya ereb ye.
Danr komara tirkan Atay wan
Mustafa Kemal, Ziya Gokalp ko
gelek spekulasyon li ser binyata w
hene, wek danr fikra tirkzmturkishness bo xwe dibne.

Pir balk e ko Serok Kurdistan Mesud


Barzan j ro dibje ger li ser bihostek
ten j be em d dewleta sebixwe ya
Kurdistan ava bikin. Mesud Barzan
xwedan destaneke drok ya er
rizgarxwaziya netewey ye. Ew ro j di
temen xwe y 69 saliy de, lingek y w
di sengern her p y li er dij Dai
de ye, lingek y w ltkeyn her bilind
yn serekdeweletn dinyay de ye, di ser
de j wek Serok Kurdistan serwer
birvebiriya Kurdistan j li ser mil w ye.
Doza neteweya kurd, doza serweriya li
ser xaka qedm hkmraniya neteweye
kurd e.

Li bakur, bar, li rojhilat li barrojavay


Kurdistan entelejensiayeke ya
brbaweriya netewey bi awayek
sstematk diparze pir qels e. Em ro
dibnin li Bakur welat me, brbaweriyeke
ya entegrasyona digel dewleta tirkan li ser
milet kurd t sepandin. Li bar rojavay
Kurdistan rxistina ko niha (PYD) ji aliy
meydan ve w parey Kurdistan kontrol
dike, akere li dij serxwebna Kurdistan
radiwest bo v helewesta xwe j teoriyn
xav vala dike. Partiya Karkern
Kurdistan (PKK) ji 30 salan zdetir e
bedeln giran li milet kurd dide dayn, bel
yekser bye rimhilgirek ya li dij serxwebna
Kurdistan.

Mesud Barzan bo v doz, 1) wek


Serfermandey Pmerge di sengern
er de ye. 2) wek Serok Kurdistan
rber yek y birvebirin li hevragirtina
bar Kurdistan ye. 3) Di hem
parametreyn parastina serweriya
netewey de, merceiy her bilind y
peywendiyn dplomatk biryarn
nevdewlet ye. 4) Bo aresery rola w ya
xr li ser hers pareyn d yn
Kurdistan j heye.

Mesud Barzan di sala 1946- de

Li bar j sedem derxistina qeyrana


siyas heya hokara qeyrana abor
derxistina er Dai j karek y berey li
dij serxwebna Kurdistan ye. Mixabin
gelek grup partiyn siyas yn bar
Kurdistan j di nv v lehstoka berey li
dij serxwebna Kurdistan de cih digirin.
Helbet
li Rojhilat Kurdistan Partiya
Demokrat ya Kurdistan-ran PAK (Partiya
Azadiya Kurdistan xwedan helwesteka
cih rz ne. Ked qurbaniyn
wan di parastina Kurdistan de pir
av
e.

xwe di bin alaya Kurdistan de li din

Neteweperestiya farisan, ji dema


mparatoriya Kaaran heya niha li
ser bingehek y itiy dimee.
Helbet e welatn rojavay j ji aliy
brbonn netewey ve xwedan
lterarturek toeriyn gelek dewlemend
in.
Gelek lkolnern kurd biyan yn ko li
ser jdern br ramana netewey ya
kurdan radiwestin, binyata fikr ya
netewey digihnn Ehmed Xan ko w
berhema xwe ya navdar Mem Zn di
dawiya saln 1600- de nivsy, di w
berhama navdar de daxwaza dewleteke,
serwereke ya kurdan ya serbixwe dike.
L bi ya min mirova dikare destana Didim
ya Xanengzrn (1610) wek destpka
gotara netewey ya milet kurd bixwn.
Xanengzrn metafora pita gay bi
kar tne dibje ger li cheke bi qas pita
gay j be ez d dewleta Kurdistan li ser
damezirnim; bi v brbaweriy ltkey
Keleha Dimdim bo xwe dike baregeha er
destaneke giran. Destaneke ya doza
Kurdistan ye.

vekiriye.

Mesud Barzan di sala 1946- de


av xwe di bin alaya Kurdistan
de li din vekiriye. Pit ew bi
perp bye heya niha, ew hertim
i gava ko pwst bye wek Pmergeyek
di sengern er de her li p er kiriye.
Temen w di nav er rizgarxwaziya
netewey de gihaye ro. Bab w Mele
Mistafa Barzan bi dirjahiya ji nv qern
20- zdetir rber erker brbaweriya
netewey b, bo her ar pareyn
Kurdistan.

Lkragirtina er, dplomas serweriy ne


karek hsan e. L em dibnin ko Mesud
Barzan, pir bi jhatin iyan van hers
faktn sereke li hev radigire, bi hekmane
bi r ve dibe. Yekbna netewey titek
xeyal ye, yn ko v yekbn pk tnin,
serwer pvann neteweyan in. Ji v
aliy de j barek giran drok li ser mil
Mesud Barzan rawestiya ye.
Serfermandey hza 70-y x Mistafa
x Cafer pmergeyek drn
serwerek y YNK-y ye. W di dema
qeyran derxistina di war serokatiya
Kurdistan de, rola Mesud Barzan ya
arenivsaz ya di er meydan y li dij
Da de di heq pitgiriya nvdewlet
ya bo Pmergey
de, di hevdtineke
televzyon de weha dian ziman: Ger ne
di bin serfermandey serokatiya Mesud
Barzan de be hzn nvdewlet ne
guleyek didin me ne j guleyek ten bo
me diteqnin

L dema Mesud Barzan digel kak Idrs


merg w hertim dij, mras rberiya
tekona rizgariya netewey ji dest Mele
Mistafa girt da ser mil xwe rew pir xerab
b. Bizava rizgariya netewey ikesta her
giran ya xaneta peymana Cezayr (1975)
xwarib. Her end pit xaneta cezayir,
orea Gulan carek d ruh dirja felat
da her ar pareyn Kurdistan l vcar di
nav qeda siyas ya Kuridstan de toz
dumanek ya pln deolojiya ep bn
eri asteng li himber rbaza Barzanxeta netewey
!1 0

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

Di berdewmiya
xaneta Cezayir de rejma
be's ya Saddam dest bi hemleya Enfalan
kir. Bar Kurdistan di saln 80-yan de
ykcar wran b. Weheta rejma be's bi
kmyabarankirina Helebcey giha ltkey
her bilind. Pit rikariya rejma Saddam
giha astey ko snorn navnetwey tk bide
Kuweyt dagir kir nde komalgeha
nvtewey biryara plgirtina v weh
hem zemanan da.
Helbet pit dagirkirna Kuweyt er Xelc
y yek (1990), dergeheke d n bo
tekona rizgariya netewey derket p.
Komalgeha nvnetewey heya hing, hertim
pitgir dagirkern kurdan bn. Pit er
Xelc y yek bi biryara Yktiya
Neteweyan cihek y star bo milet kurd li
bar Kurdistan pk hat. Nemaze pit di
bin pivaniya Emrka de, di 2003-y de
rejma Saddam yekser ji nav hat rakirin,
d deriy felat bo kurdan hj rntir b.
Mesud Barzan ji er Xelc y yek ta
niha bi awayek hekmane rberiya
parastina cih parast y Kurdistan dike,
digel gelek astengn dereke naxwey ro
ew parey Kurdistan anye ber berbanga
serxwbn.

GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##

Mesud Barzan, di van 15 saln dawiy de


ew maja ko sed sal e dijminn kurdan,
kurdan re dikin, dibjin kurd nikarin
dewleteke serbixwe ava bikin bi r ve
bibin, li ber av din hemiy li binguh
erd da. ro tev qeyrann giran; qutkirina
budeya Kurdistan, er Da, nzik du
milyon penaber, daketina nrx nevt, bi
destn dereke derxistina qeyrana siyas,
Kurdistan ji aliy bi hevrejiyana ol, mezhep,
brbaweriyn cida miletan ve bo din
hemiy di Rojhilata-nv de nimneya her
ge dilxweker e. Ji aliy bawer
enteresa dplomasiy ya hem welatn din
ve j, ahstera Hewlra di bin serokatiya
Mesud Barzan ji ya Enqere, Tehran, Bexda
am gelek getir e. Pmergey di bin
serfermamdeyiya w de, bye hza her
pbawer ya emn asayia herm
seqamgiriya asayia nvdewlet ko b
stisna hem serekdewlet desthilatdarn
welatn Rojavay dibjin er Pemerege,
er berevaniya dinyaya meden
hjayiyn w ne.

Ev berhema w hem wek tarxek ya bizava


rizgariya netwey ya sedsala bor ye hem
j rbereke bo bn kirina fikra
netewey ye bo her kurdek.
Mesud Barzan bareke giran y tekoneka
bi dirjahiya sed salek girtiye ser mil xwe.
Ew bi xwe j, di para
mezintir ya v
tekon de hem ahid, hem aktor, hem j
rber e.

Ger me j welatek azad, paerojeka


serbilind bo zarokn xwe nifn bn biv,
biv wek her neteweyek serbilind bijn,
div em wek her kurdek arkar bin ji
Mesud Barzan re, ne ko ji w re asteng
rgir bin. ro ew rber meydan fikr y
tekona serxwbna Kurdistan ye.
Serxwebna Kurdistan heya niha
pwstiyek ya milet kurd b. Bel Mesud
Barzan Pmergey ko bi cangoriy er
parastina Kurdistan
dike, serxwebna
Kurdistan d kirine pwstiye ya seqamgir
asayia dinyay j.
Heya niha Kurdistan serbixwe pwstiyeka

ya milet kurd b, bel niha pwstiyek ya


Mesud Barzan wek rberek y fikra din ye j. Ev j iyana hekmane ya siyaset
netewey j berhemeke bhempa bi nav rberiya Mesud Barzan ye.
Barzan Tekona Bizava Rizgariya
Netewey wek du cildn mezin nivsiye.

52m
zan di
r
a
B
k
o
Ser

neyn
w
d
Munich
n
a
e
y
i

r
a
k
e
l
nsa Ew
Konfra
ta 2016
Li Siba

Li gel wezra Parastin


ya Almanya Ursula

ra
ezr Pa
Li gel w

Van der Line

Fransa
stin y
Li gel ah Ebdullah ah Urdin

!1 1

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.


## ## ## ## ## ## ##
#### #### ##
## # # ### # # ### # # # ## # # ### # # #
## ## ## ## ## ## ## ##
## # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # ## # # # # # # # # #
##### # ##
## ## ## ## ## ## ##
## # # # ### # # # # ## # # # # ## # # # #

## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #

#### #### #### #### ###### #### ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## #### ## ## #### ## ## ########
# ## ## ## ####
# # # ### ### # #### #
### ### ### #### ##
## # ## # # # # ## #

## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
###### ## #### ## ###### ## ##
## # # # # # # # # # # ### ## # # # # # ## # # # # # ## ## # # # # # ## # # # # # ## # # # # #
##### # ## ## ### #
### ## ## # ## ##
# # ## #### ## # ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
#### ###### #### ###### ## #### ##
#### ## ## #### #### ## ## ## ####
### ## # ## # ## ##
## ### # ## ### ### # ## ### ### # ## ### # ## ### #
## ### # ## # ## # ## # ## ### # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ###### ## ###### ##
.
## ### # #### ## ##
# ## ## # ## # # # ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
######## ## #### ## #### #### ## ##
.
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ######## ## #### ########
## # ### # ### # # ## # # ## # # ## # ### # ### # ### # # ## # ### # # ## # # ## # #
## ### ### ### # ## ### # ## ### # ## # ## ### ### # ## # ## #
.
###### ## #### #### ## #### ## ######
## ## ## # ### # ##
## ### # ## # ## # ## ### # ## # ## ### # ## #
# # ## ## # # # #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
### # ## # ## # ##
# ### # # ## # ## #
## ### # ## ### # ## ### # ## ### ### # ## ### ### # ## #
.


###### ###### ## #### ## ###### #### #### ## ##
## #### ###### ## #### #### #### ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### ## ## ## # # ## ### #
#### #### ###### #### ###### ###### #### ## ## #### ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
.

!1 2

###### #### ###### #### ###### #### #### ######


###### ## #### ## ## #### #### #### ###### ######
## #### # # ### ## ### # ## # ##
## ## ### ## # # ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## #### #### #### #### ###### ## ## #### ####
.

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016## #### #### #### ##
## # # ## # ### # # ## # ### # ### # # ## # ### # # ## # # ## # #

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## #### #### ########
### ## # #### #
#### ## #### #### ## ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## #
## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### #### #### #### ####
## ## ####
### ### ## ## # ## ## # ## ##
## ###### #### ## ## ########## #### #### ###### ####
#### ## # #### #### # ### ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

# ## # ##### # ## # ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # # ## ###### # ### ### ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### # ## # # ## ## # # # #### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### ### # ## ### # ## # ## # ## ### ### # ## ### ### ### ### # ## ### ### # ## ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ### ## ### ##### ## ### ##
###### #### ## #### ## #### #### #### ## ####
###### ....## #### ######## ## #### ## ## #### ####
#### ## #### ## #### ## ########## #### ######## ####
## #### ###### #### ###### #### ## ## #### ###### ######
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # .....
########## ######## ## ## ## ###### #### #### ## ##
## # ### # ### # # ## # ### # ### # ### # # ## # # ## # ### # ### # ### # # ## # ### # # ## # # ## # # ## # ### # ### # #
## # ### # ### # ### # # ## # ### # ### # # ## # # ## # # ## # ### # # ## # # ## # #
######## ## #### ## ###### ## #### #### ###### ######
# ## ## ##### # #### ### ## ## #
## # ## # ## ### ### # ## ### # ## ### ### # ## # ## ### # ## ### # ## ### ### #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# ### # ### # ## # ## #### ### ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ###### ## ## ###### #### #### ###### #### ####
## ### ## ### ## ### # ## ## #
.#### ## # #### # ## ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
### # # ##### # ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# # # ## ### ###
########## ######## ###### #### ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### #### ## ## ## ## #### ## ####
#### ## ###### #### #### ###### ## ##
#### #### #### ## #### #### ######
## ### ### # ## ### # ## ### # ## ### ### # ## ### #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
###### ## ############ ## #### ###### ##
#### ## ## # # ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## #### #### #### ##
## ## ## ######## ###### ######
### ## # ### ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ###### #### ######## ########
## #### ## #### ############ #### ######## ###### ## ##
.
!1 3

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
##### # # # # # ### ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ######## ###### ## ## ## ## ##
# # ## ## # #### # ## ### # # #
# ## ## # ### ## ## # ### #####
#### ######## ## #### ## ## ###### ## ## ####
#### ## ## ###### ###### ###### ## ##
## # # ## ## # ##### ## # ##
###### ## ## ## # # # # ###
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## # ## # ## ### ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
########## ## ########## #### ## #### ## #### ######
########## #### #### #### ######## ###### ##
### # ###### # ## # ## # # ##
# # ### ## ## ### ### ### ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### # ## # ## ### # ## ### # ## # ## ### ### ### # ## # ## ### # ## ### #
.

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##

PRESIDENT BARZANI : TIJD IS GEKOMEN OM DE GRENZEN VAN


HET MIDDEN-OOSTEN TE HERSCHRIJVEN.

President Massoud Barzani verteld dat de


tijd van het Sykes-Picotverdrag over is en
een nieuwe internationale overeenkomst
noodzakelijk is voor het Midden-Oosten.
De president van de Koerdische Autonome
Regio heeft de wereldleiders opgeroepen
om te erkennen dat het SykesPicotverdrag, wat de grenzen van het
hedendaagse Midden-Oosten bepaalt,
gefaald heeft, en roept diezelfde leiders op
om een nieuwe pact te sluiten wat de weg
vrij moet maken voor een onafhankelijke,
Koerdische staat.
Massoud Barzani, leider van Iraaks
Koerdistan, zegt dat de internationale
gemeenschap zal moeten accepteren dat
Irak en Syri, in het bijzonder, nooit meer
een verenigd land zullen worden en dat een
verplichte co-existentie in deze regio
gedoemd is om te falen, en fout is
bewezen.
"Ik denk dat de wereldleiders onderling ook
beseffen dat de tijdperk van het Sykes-Picot
over is" zei president Barzani in een
gesprek met the Guardian. "Of ze het
vertellen of niet, accepteren of niet, de
harde realiteit is er. Maar zoals je zelf weet,
zijn diplomaten conservatief en geven ze
hun beoordelingen meestal pas in latere
stadiums. En soms kunnen zij de
ontwikkelingen zelf niet eens bijhouden."
De politieke landkaart van Noord-Irak is
drastisch veranderd in de afgelopen
achttien maanden, sinds de Islamitische
Staat Mosul overnam, de op n na
grootste stad van Irak. De Koerdische
troepen hebben nu volledige controle over
Kirkuk, Sinjar en tientallen kilometers land
wat voorheen onder controle was van de
Iraakse centrale overheid.
Nu, vier maanden voor het honderdjarige
bestaan van het Sykes-Picotverdrag, wat
getekend was door Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk, zegt president Barzani
dat het handhaven van de huidige pact
alleen zal ontwikkelen in verdere regionale
desintegratie en vernietiging van landen.
Hij zei dat onafhankelijkheid, wat al
decennia het middelpunt is van de
Koerdische ambities, maar waar vaak fel op
tegen wordt getreden door de buurlanden,
nu ''nog nooit zo dichtbij is geweest als nu.''
Landen die voorheen fel tegen een
onafhankelijke Koerdische staat waren,
accepteren ook het feit dat
onafhankelijkheid een grote verheldering
zou betekenen voor de omringende landen.
Over de afgelopen tien jaar is de ijle relatie
tussen Hawler en Baghdad versnipperd. De
leiders van Irak zijn vooral boos over de
door Irak geclaimde, Koerdische stad
Kirkuk. Grote discussiepunt was de olie die
er onder de stad lag, maar dat wordt nu
volledig beheerd door de Koerdische
Regionale Regering (KRG). De
pijpleidingen gaan direct richting het
noorden, naar Turkije. Hawler, waar de
KRG uit bestuurd, ziet dat er gesneden
wordt in hun voorgeschreven aandeel van
de centrale begrotingsinkomsten,
tegelijkertijd met hun strijd tegen de
Islamitische Staat nadat ze Mosul hadden
overgenomen.

President Barzani zegt dat de regionale


en mondiale krachten ervoor moeten
zorgen dat er een nieuwe pact getekend
wordt, wat ervoor zal zorgen dat er
bepaalde gemeenschappen in Syri en
Irak beschermd zullen worden. "Er zal
een nieuwe overeenkomst moeten
komen. Het is belangrijk om te bekijken
wat voor soort type overeenkomst dit
wordt, wat voor mechanisme het kan
brengen en wat voor status het zal
verwerven. Wanneer de formalisatie van
deze overeenkomst zal zijn, is niet
bekend. Het is onlogisch om verder te
bouwen op een verkeerde experiment,
wat al voor honderd jaar herhaald wordt,
en wat nergens naartoe zal leiden."
"Momenteel is Irak verdeeld. Wij, als
Koerden, zijn daar niet verantwoordelijk
voor. Integendeel, wij hebben juist ons
best gedaan om de Iraakse eenheid te
behouden en vooral ook een
democratische Irak. In 1991 zijn wij naar
Irak gegaan om te onderhandelen met de
criminelen die verantwoordelijk waren
voor de chemische aanvallen op
Koerdische dorpen, het Anfal-campagne
gestart door Saddam Hussein tegen de
Koerden."
"Men praat over de nationale verzoening
in Zuid-Afrika. Met alle respect voor de
moeilijke tijden die zij meegemaakt
hebben, maar wat ons als Koerden is
overkomen, is al vr de situatie van
Zuid-Afrika begonnen. Na 2003 zijn wij
naar Bagdad gegaan en ons best gedaan
om een eenheid te creren. Maar de
bestaande cultuur wat er in Irak heerst, is
niet een wat berust is op co-existentie."
"Dus als we niet als een geheel samen
kunnen leven, moeten we op zoek naar
andere alternatieven." President Barzani
kondigde aan dat die zich volledig zou
inzetten voor onafhankelijkheid, op 1 juli
2014, wat ook voor het eerst was dat een
Koerdische leider openlijk aankondigde
zich in te zetten voor onafhankelijkheid,
na jaren van gewapende strijd,
burgeroorlog en ontkenning van de
Koerdische onafhankelijkheid.

De aankondiging had een


referendum moeten inleiden,
maar het moment faalde zich
nadat IS zijn vizier op Hawler
richtte en de verslechterde
situatie in Irak en Syri.
Hij vertelde the Guardian dat
sommige buurlanden een
bezoek brachten aan de
Koerdische regio, om zo de
stabiliteit van de Koerdische
regio zelf te ervaren. "De
oppositie heeft verkeerde
opvattingen van ons. De
Koerdische regio is geen bron
van dreiging voor de
buurlanden. Wij hebben
onszelf bewezen als een
regio waarin de stabiliteit
heerst, en dat wij daar een
element van zijn."
De omringende buurlanden baren zich
al tijden zorgen om de heersende
gevolgen van een Koerdische
soevereine staat. Turkije, Syri en Iran
hebben zelf grote Koerdische
minderheden in hun land wonen. Vooral
Turkije strijd al vier decennia lang tegen
een Koerdische autonome regio in het
zuidoosten van Turkije. Tegelijkertijd
heeft de Turkse regering een goede
band met de KRG.
"We zijn niet verplicht om dit met Turkije
te bespreken, of ze dat zelf accepteren
of niet. Maar ik denk niet dat ze er
tegen zullen zijn. Het is onze nationale
recht, wij zijn geen dreiging, maar we
zoeken ook geen bevoegdheid van
andere landen om onze rechten uit te
kunnen oefenen."
President Barzani zegt ook dat de
houding tegenover de Koerden
aanmerkelijk is veranderd: "Er is een
drastische verandering gekomen," zei
hij. "Om een voorbeeld te geven:
'Koerden' en 'Koerdistan' als woord
gebruiken was ten strengste verboden
in Turkije. Maar een maand geleden bij
mijn bezoek aan Turkije, werd de
Koerdische vlag gehesen in de
presidentile paleis."
"Als je dat vergelijkt met de tijd waarin
ik leefde, alle ervaringen meegerekend,
denk ik dat we momenteel nog nooit zo
dichtbij onafhankelijkheid zijn geweest
als nu. Ik weet dat het een zware last
is, maar het is een heilige
verantwoordelijkheid."

Dit interview was gepubliceerd in de


Engelse The Guadian. 22-01-2016
Vertaald van Engels naar Nederlands
door: Ahmed Ali
!1 4

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## ## 10 1 2016 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ### # ### ### ## #
#### ## ###### #### ## ## ## ## ## ####
## #### #### ## ## ###### ###### ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ## ## #### ###### ###### ## #### ## ##
# ## ## # # ## # # ## ##
### # ## ## # # ### ##
###### ## ## #### #### #### ## ## ## ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# # ### ## ## .## ## ### ##
#### ## ## #### ## #### .## #### ## ######
## ## # # ## ### # ## ## ##
#### #### ## ## ###### ## #### #### ####
#### #### ###### ## ## ## #### ## ######
#### ###### #### ## ###### ## #### ######
# # ## ### # ## #### ## ## #
### # ### ### # # # # ### ##
## .## ## # #### # ## # ####
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
######## ## #### ## ## ###### ## #### ## ######
## ## ## . ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
.

!1 5

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 2015 - 1 - 10 ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
### ## #### # # ## # ## # # #
## ### # ## # ## ### # ## ### ### # ## ### # ## ### # ## # ## # ## #
#### ###### ###### ## ## #### #### #### ##
## ### ### # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### ### # ## # ## # ## ### ### ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
### # # # ## # ## ### ## # ##
## . ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# ### # ## ## # ### ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## . ## ## ## ##
## # ## ### # ## ### # ## ### # ## ### ### # ## # ## ### # ## ### ### #
#### ######## ###### ## #### #### ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ###### ## ## ## #### ## #### ##
.
# ## ### ### ## ### ## #####
#### ###### #### #### ## ## ###### ############
## ### ### # 10 ## ### ### # ## # 2016## ### ### # ## ### # ## #
#### ### # # # ## # # #
### # # ## ### ## # ### ###
# ### ## # # ## ## # ## ###
# #### ### ### ### ## # # #
## ### # ## # ## ### # ## # ## # ## ### # ## ### ### ### # ## ### # ## # ## ### #
.

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016 ## ##

JONG BEGONNEN, EN NOG STEEDS AMBITIEUS

Door Shanna Abdulla

Toen ik twee jaar oud was ben ik met mijn


ouders van Koerdistan naar Nederland
gekomen. Nederland, een Westers land wat
totaal anders is dan een land in het MiddenOosten; de cultuur, het landschap, de taal, de
manieren. Net als alle andere vluchtelingen,
was het voor mij en mijn ouders wennen om in
een nieuwe samenleving te wonen. Op mijn
vierde was ik voor het eerst naar school
gegaan. De enige taal die ik thuis sprak was
Koerdisch. Toen ik naar school ging, hoorde ik
de kinderen niet dezelfde taal praatten die ik
thuis sprak. Ik begreep het niet, ik wist niet wat
ze bedoelden. Toen ik de Koerdische taal met
ze sprak, keken ze mij aan en begrepen mij
ook niet en toen was het helemaal verwarrend
voor hun en voor mij. Na schooltijd liep ik met
mijn moeder weer naar huis, zoals iedere dag.
Thuis vroeg ik toen aan mijn ouders waarom
de kinderen niet de taal spraken die wij thuis
spraken. Waren wij anders? Wat was er met
ons? Hoorden wij wel hierbij? Mijn ouders
vertelden mij toen dat wij oorspronkelijk niet
Nederlands zijn, maar Koerdisch.
Langzamerhand werd ik steeds beter met de
Nederlandse taal op school en buiten. Mijn
moeder dacht eerst, omdat ik een Koerdisch
meisje was die eerst niet Nederlands kon
praten en verstaan en dat ik daardoor ook veel
dingen niet begreep, dat ik zou blijven zitten.
Aan het eind van het schooljaar vertelde mijn
juf van groep n dat mijn moeder ongelijk
had over dat ik niet over zou gaan, en dat ik
juist een van de beste leerlingen was in de
klas die heel goed Nederlands kon praten.
Toen ik klein was hield ik me veel bezig met
tekenen en ook hield ik van verhalen. Ik wilde
altijd dat mijn moeder voor me ging voorlezen
en verhalen ging vertellen. Mijn vader heeft mij
vooral leren tekenen. Op school was tekenen,
schilderen en knutselen een van de leukste
dingen die ik deed. Ook vond ik het leuk toen
mijn juf ging voorlezen. Toen ik voor het eerst
leerde te schrijven in groep 3, vond ik dat zo
leuk om te doen en werd dat mijn lievelingsvak
op school. Thuis pakte ik toen altijd
notitieboekjes of lege A4-vellen en ik schreef
alleen maar. Ik vond het leuk om gedichten te
schrijven, verhalen die ik zelf bedacht en ik
schreef elke dag in mijn dagboek.

Mijn naam is Shanna Abdulla, ik ben achttien jaar oud en ik woon in Nederland. Op mijn
vijftiende heb ik een Engels boek gepubliceerd genaamd 'I am strong'. Ik schrijf gedichten en
verhalen in het Nederlands en in het Engels en ik blijf doorgaan met het schrijven van boeken.
Naast het schrijven zit ik op school. Ik doe de opleiding Juridisch Medewerker Zakelijke
Dienstverlening niveau 4 op het mbo en ik ben van plan om hierna nog door te studeren.

Op mijn elfde was ik met mijn ouders voor


het eerst naar Koerdistan gegaan. We
hadden al onze familieleden weer gezien en
ik zag Koerdistan voor het eerst in mijn
leven, want ik kon me de tijd in Koerdistan
voordat we waren gevlucht niet meer
herinneren omdat ik zo jong was. Meteen
tijdens ons eerste jaar in Koerdistan, hebben
mijn ouders mij niet alleen al onze
familieleden laten ontmoeten, maar zijn we
ook naar veel bezienswaardigheden,
musea, steden, landschappen en dorpen
geweest in Koerdistan. Ze vertelden mij wat
het precies was, wat voor dorp, museum of
een beeld het was, hoe het er vroeger uit
zag, waarom het er nu zo uitziet. Ik had
nooit gedacht dat Koerdistan zo een groot
en heftig verleden heeft. Ook heb ik in het
eerste jaar in Koerdistan veel vrouwen
ontmoet, die een hoog beroep uitgeoefend
hadden of een schitterend leven hadden,
maar een heel naar verleden. Ze waren
bijvoorbeeld op jonge leeftijd uitgehuwelijkt,
hebben op jonge leeftijd kinderen moeten
verzorgen, zijn mishandeld, hebben hun
dierbaren verloren, hun huizen verlaten, en
ga zo maar door. Hun verhaal raakte mij en
het was het heftigste wat ik ooit heb
gehoord. Ik had nooit gedacht dat vrouwen
zo erg behandeld konden worden of dat
iemand zulke erge dingen kon meemaken.
En het mooiste was dat die vrouwen nu
echte heldinnen zijn geworden. Ze hebben
het verleden verlaten, zijn weer op hun
eigen benen gestaan, hebben hard gewerkt
voor hun doelen, en ze leven nu hun beste
tijd, wat ze vroeger altijd hebben gewild. Zij
zijn de vrouwen die voor mij het sterkste zijn
en de vrouwen die mij het meest inspireren.
Het was mijn eerste jaar in Koerdistan, maar
wel een van de beste. Nog steeds vind ik
het leuk om Koerdistan te bezoeken. Niet
alleen voor familie, maar ook voor het land
zelf. Mijn oorspronkelijke cultuur, taal,
omgeving en de mensen die daar vandaan
komen. Ik voel me thuis in Koerdistan.

Ik was klaar met de twee boeken en nog


steeds waren de verhalen van de vrouwen
die ik in Koerdistan heb ontmoet steeds in
mijn hoofd. Ik wilde er iets mee doen,
waardoor ik veel mensen aan kon tonen
hoe sterk Koerdische vrouwen zijn en dat
het mogelijk is om na zo een slecht
verleden weer goed en sterk je toekomst in
te gaan. Maar ik wilde het niet alleen in
Nederland, maar ook de mensen in
Koerdistan het laten lezen. Toen had ik
besloten om een verhaal te schrijven,
geinspireerd door de verhalen van de
vrouwen die ik heb ontmoet, in het Engels.
Uiteindelijk heb ik het verhaal 'I am strong'
genoemd. 'I am strong' gaat over een
Koerdisch meisje genaamd 'Firmesk' die
samen met haar moeder veel heeft
meegemaakt, bijvoorbeeld dat haar moeder
is getrouwd met een man die haar en de
kinderen heeft mishandeld, de moeder heeft
twee keer haar huis verloren door brand,
Firmesk is uitgehuwd en heeft geleefd met
een slechte echtgenoot waarmee ze twee
kinderen heeft gekregen, die ze daarna ook
heeft verloren door haar slechte
echtgenoot. Uiteindelijk wordt Firmesk een
sterke vrouw die weet wat ze wilt en dat ze
gelukkig moet leven, ondanks na alles wat
ze heeft meegemaakt. Het boek heb ik
gepubliceerd toen ik vijftien jaar oud was en
nog steeds kopen mensen het boek.

Toen ik weer in Nederland was ben ik steeds


meer bezig geweest met schrijven,
waardoor ik het op een gegeven moment
het serieus heb aangepakt. Op mijn
veertiende heb ik twee boeken afgemaakt,
die ik met pen heb geschreven, ieder in een
dik notitieboek. De een heet 'My Second
Year of High School' en de andere heet
'Fashion and Designer'. In het boek 'My
Second Year of High School' beschrijf ik wat
ik iedere dag in mijn tweede jaar van het
middelbare school heb meegemaakt, de
leuke en ook minder leuke tijden. Een soort
dagboek. In het boek 'Fashion and Designer'
vertel ik het verhaal van een meisje van
achttien jaar genaamd 'Leona' die gaat
studeren in Amerika en daar ook
modeontwerpster wordt. De twee boeken
zijn in het Nederlands geschreven en zijn
niet gepubliceerd. Of ik dat ga doen, weet ik
nog niet zeker.

Schrijven is iets wat ik altijd wil doen en het


is iets wat mij maakt tot wie ik ben. Of het
nou verhalen zijn, gedichten, korte teksten
of een boek: ik geniet als ik de pen in mijn
hand heb en het papier voor me. Ik vind de
bijeenkomsten, het geld, het vertellen van
mijn verhaal aan een (groot) publiek en de
interviews altijd leuk om te doen en het geld
is goed om te krijgen, maar dat zijn alle
extra's. Waar het bij mij om gaat, waardoor
ik ook zie dat mijn werk waardevol is, zijn
de mensen die zeggen dat ik ze inspireer
en motiveer, de kinderen die blij worden, de
plekken die ik mag bezoeken waar ik nooit
eerder ben geweest, mijn ouders en familie
die trots op me zijn, mijn verhaal dat
mensen raakt, het respect, de vreugde, de
hulp, genieten van de momenten, en
natuurlijk het schrijven zelf waar ik me
vooral mee bezig houdt. Dat is wat ik
allemaal ook wil behouden en dat zijn ook
de redenen waarom ik schrijf.
!1 6

Na mijn boek 'I am strong' zijn er veel


dingen op mijn pad gekomen waarvan ik
nooit had verwacht dat ze zouden komen. Ik
mocht over mezelf, over mijn boek en ook
mijn andere verhalen vertellen tijdens
(Koerdische) bijeenkomsten en
demonstraties. Ook heb ik een
vluchtelingenkamp in Koerdistan mogen
bezoeken, meedoen aan projecten met
kinderen in Koerdistan en vertel ik ieder jaar
tijdens de Anfal herdenking in Nederland
een van mijn verhalen over Koerden en
Koerdistan.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

#### ###### ######## #### ##


## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # # ## # # #
#### ### ### # #
#### ###### #### #### #### ####
## ### ### ### ### # ## # ## # ## # ## ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

### # ## # ## # ####
### ### ### ##### # ## #
######## ###### ######## #### ## ######
## ## #### ## ######## ## ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ### ### # ## ### # ## ### ### ### # ## ### # ## ### #
## #### # ## # # ###
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
###### ## ## ## #####
## # ###### ### ###
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
#### #### # ### ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# # ## # ### # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

!1 7

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # # ## # ### # # ## # ### # ### # ### # ### # ### # # ## # ### # #
###### ###### ## #### #### ######## ##
## # ### ### ## # .## # ##
### ## # ## ## ### # #
# # # ## #### #### # ### ##
## ### # ## ### ### ### # ## ### ### # ## # ## ### ### # ## # ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## . ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
### ## ## # # #### # ## ####
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ## ###### #### .## ###### ###### ##
## ### ### ### # ## ### # .## # ## ### # ## ### # ## ### # ## #
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #
## ### ## ## ## # ### #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ########## ## ## #### ## ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## # # # ## # # # ## # # #
## # # # #
## # # # # # ## # # # # # ## # # # # #
## ### # ## #
## # # ### # # ### # # ### # # #
### ###
## # ## #
## # # # # # ## # # # # ### # # # # #
### #
## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
## # # ### # # ### # # ### # # #
## # # # ## # # # ## # # # ## # # #
## ## ## ## ##
# # # # # ## # ## ## # # # # #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ###### ## #### #### ##
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
######## ## ###### ## #### ####
### ## ### ## ## ###
## ## // ## ## ## ## ##
.
## ### # ## # :## ### # ## # # # # ### #
## # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # ## # # # # ## # # # # ## # # # #
## # # #### ## :## ####
## # # # # # ## # # # # # ## # # ## # # ## # # ## # # ## # #

## ### # ### # ## ### # ## ## # # ## ### #


#### ### # ## #### #### ## ###
# # ## # ## # ## # ## # # # ## # ## # ## # ## # # # # #
## ## # ## ## # # # # # ## #
# # ## ## ## # # ### # ## ## ## # # ##
# # ### # # # # ### # ### # #
## # ###
## # # ##
## # # # # # ## # # # # # ## # # # # #
## # # # # #
## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # #
# # # # # ### # #

## # # # # # # ## # # # # # #
## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # ## # # # ## # # # ## # # #
## # # ## # # ## # #
## # # # # # # # # ## # # #
# # ## # ## # # #
## # # # # # ## # # # # #
## ## ## ## ### ####
## # # # # # # # # # # ### # # ## # # # # ### # # ## # ### # # # # #
### ### #### #####
#### ### # ## ###### ###
# ## # ## ## # ## ## ## # ## # ## ##

## # ## # ## # ## # ## # ## ## # # ## # ## # ## # ## # ## #
## # ## ## ## ## # ## ## #
# # # ## # ## # ## ## # # ## # ## # # # # ## # # # # ## # ## #
## ## # ## # ## # # # ## ## ##
## ## ## ## ### # ## ## # # ## ## ##
## # # ### # ## # # # # # # ### # # # # #.
## ## ## ## ## # # ## ## ## ## # # ##
#### # # ### # ####
# # # # # # # # ## # # # ## # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # ## # # #
## # # ### # ......## # # ### # ## # # ### ### # ## # # ### #
## ## ## # ## # # ## ## ## ## ## # ##
## ### # ## ### # # ### # ## ### # ## ### #
#### ## # ### # # ## # # #######
# # # ## # # ## # # ## # # ## # # # # # ## # # ## # # # # # ## # #
## ##.... ## ## ## # ## ## ## ## ##
## # # ### # # ### ### # ## ### # # ### # ## # # ### ### #
# ## # # # ## # # ## # ## ## ##
# # # ## # # # # # ## # # # # # # # # ## # # # # # ## # # ## # # ## # #
### ### ####### ###
# ## # ## # # ## # # ## ## ## # # ## ##
##### # ## ## ## # #
### ## # ### #### ## ##
## ## ## ## ## #####
## # ## # # # # # # # # ### ### # ## ### # ## # ## ### #
# ## ## # ## ## # ## ## # ## #

RC-B8-0149/2016
.

.

!1 8

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

REKLAM
Restauran & Kebaba NUR 2013
Marktweg 8 -8A
2525 JL Den Haag
0681999062 - 0641446901 - 0685618153 - 0703311576
Kebab2013nur@hotmail.com
Facebook kabab NUR

!1 9

RAGIHANDINA LIJNEYA NAVA HOLLENDA P.D.K.

## ## GOVARA ZREVAN ISSUE NO.2 SIBAT 2016

ZREVAN


ZREVAN BERHEM BELAVEKIRINA APKIR DGTAL YA MEHANE YA LIJNEYA NAVA HOLLENDA YA PARTIYA DMOKRATA KURDISTAN YE

## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## # ## #
############ ###### ######## ## ## ###### #### ## ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## # ## ###### ## ## ## #
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
# ## ## ## ### ### ### ## # #
## #### ## ## ## ## ### ## ## #
## ## #### #### ###### ########## #### ## ##
# ## ## # # ## ##### ### #
## # ## # ## ### # ## ### ### # ## # ## # ## # ## ### ### ### #
@Dindarkocer
##### # # ## ## # ### ###
## #### #### #### #### ###### ## #### ## ## ###### ## ####
## ## # ## ## ## ## # #### ## ## # # #### ##
#### ## ###### ## ## #### #### #### ## #### #### ## ## ## ## ######
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## # ### ## # ## ## ### ## ## # ###
## ######## #### #### ## #### #### #### #### #### ## ## #### ####
## ## # ## ## # # # # ### ## ## ## ### # # # ##
# ### ### ## ## # ### # # ## ### # ### ## ##
### # # # # ## ## ## ## ## ## # ### ## ##
# ## ### # # ## # # # ## ## # ### ## ##
## ## ###### ###### ## #### #### #### ## #### ###### ####
# ## #### # ## # ## ## ###### ## ## ##### ##
###### ###### ###### ###### #### #### #### #### ## ## ###### ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ## #### ## # ## ## ### #### ### ###
.

yy y yyy yy yy yyy yyy y yy y


yy yy yy yy yy yy yy yy
yy y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y yyy
yyyyyyyy yy yyyy
yy y yy y yy y yy y yy y yy y
yy y y yy y y yy y y yy y y yy y y
yy yy yy yy yy yy yy
yyy yyyy yy

ZREVAN govareka dgtal


apkir ya mehane ya
rewenbr, siyas gitiye ji
belavekirina ragehandina
Lijneya Nava Hollenda ya
Partiya Dmokrata
Kurdistan

Sernivskar
Dndar Koer
d.kocer@kdpnl.com
@Dindarkocer
+31633985512

Rveber Nivsn
Sasan Derw

Desteya Nivseran
Hiwa Ali
Sabah Mostafa
Ahmed Ali Hawlery
Abdulkahar Hawleri
ZREVAN is een uitgave
van de Nederlandse tak van
de Demokratische Partij van
Koerdistan (KDP) en het
wordt maandelijks gedrukt
en digitaal gepubliceerd.

Editor in chief
Dindar Kocer

Editor
Sasan Darwesh

Editorial Office
Hiwa Ali
Sabah Mostafa
Ahmad Ali Hawlery
Abdulkahar Hawleri

ONLINE:
ISSUU.COM/ZEREVANI

yy yyyy y

KDP NEDERLAND
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam

yy yyy y yy yyy y yy yyy yyy y

KvK: 40538273
ING Bank:
NL24 INGB 0005512971

yy yy yyyy
!2 0

yy y y yyy y y y yy y y y yy y y y