You are on page 1of 18

KABYLIE C.E.B.

561

18/01/2016

Tiggad n Inisi

Asmedyez :

HUSSEIN ARBAOUI
FDB. - n 107 Fort-National 1970 (III) )

Tiggad n Inisi

Tiggad n Inisi
Tiririt $er tmedyazt :
usin erbawi

Agbur
Takermust ........................................................................6
Ajeooiv ....................................................................... 16
Deg ugudu................................................................. 28
Iij ne$ tiziri.....................................................................38
Leooao ...................................................................... 59

Takermust

Ad d-yezzi useggas n la
Ye$li-d $ef lewuc
Iggad ized$en tigi
Lalla mm ukerruc
Si la ad jafen msakit
Ad tawev s adif
At n tmea$ yeurcen
Ad rwun lif
D kra yettecruruden
ef wudem n lqaa
Tisekrin d tfireqas
D wid akk merra
S-iqqaren a lmir n lewuc
A la nettqundul
Nennuddem neb$a a nexxuc
A nargu ameqful
Ad mxebbaren nnejmaen
Deg waygar-asen
nun I$il Wweriq
I$er ad d-mlilen

Ad ddarin lerasi
Tidak n ukermus
Ammer wi i ten-id-ittwalin
Adaw izga ius
Agaden at n ienfuren
Lemmer a ten-id-aun
At wajjaren d tem$ilin
Ni$ a ten-id-nun
Yever wuccen d yinisi
A di sin yid-sen
Yiwen ssya wayev ssyadi
La ttemxatalen
D tusifin d-mmektin
D kra irkelli
N tin yellan gar-asen
Si zik zik-nni
Akken llan kkebubcen
Siwa inisi
Aseggad n ibelekkac
I tu$ d akufi
Uccen te-it tamart-is
Deg yinisi ioeb-it
Imi-s la d-ittarew aman
Yessarem ye-it
Xas la yetgu imetman
Ad d-ff$ent wallen-is
Ad ire$ ugeswa yezzu
D-i$li ucerdud-is

Yu$al yini-as : a tacrit


Tin akken n tedmert
Ula i am-xedme$ ara
Tekkes-iyi-tt tezmert
Lewuc-iven ad ssusmen
Ad tewwet tsusmi
D ttxemmimen gar-asen
ef umic-nni
Simi u ssaa1 ad d-ineq
Umcic a s-yini :
Ay atmaten ma tecfam
Ni$ $ef wass-nni
ef tiremt $-iga yizem
Asmi akken yuven
Tugi ad teffe$ aqerru-w
Wi ara tt-id-yerren
Yini-as : a tarewla-nni
Tin akken n wass-en
Neef abrid d ddeqdaqa
Am yiuwdiwen
Nugad ad a$-ye yizem
A yiwen yiwen
Nugad xas akken d netta
I a$-yesseen
Yal lxir ad yembea
Kulci ad d-ires
I d-neswa deg yefkiten
I nerna deg ud$es

Simi u ssaa : Taswit, tazuzift.

Wamma ikesman di$en


Ni$ si yal d ssenf
I d-yewwan deg yimellalen
A miyya d walef
D acu kan ay uccen ta$-it
S tkekuin-is
Xas a la ytessed deg wawal
Yebru-d i yixf-is
Yini-as : di tfextin s-undi$
Ur yuki yes-si
Ulad nekk ttwaerve$
Yerra-d $er $ur-i
D$a ad d-ttmektin irkel
I asen-d-irsen
Di lemwakel-nni n lali
La yesnefnifen
Ad snekren ti$egga
Ad tteggiven2
Yal wa yini-d i yemmel
Akken ad asslen
Amcic d-icekker ayefki
Yini-as : a uu
Ur d-ittu$al wass-nni
Di tudert-inu
I ellbe$ deg-s alarmi
Ay caben ccla$em-iw
Swi$ alarmi teqber
Tuf te$rirt-iw

Tteggiven ne$ tteyyiven. (leyav).

10

Deg wuccen bu tzamarin


Yini-as : a miuc
D acu tessnev keini
Susem-a$ a bkikkuc
Wanag yella i yecban
Aksum n lali
I tecrit-nni n tedmert
Ah ya mulami
Ssin ineq-d uzrem
Yini-asen : berka
Wigi irkell d akellex
Ur minen ara
Nekk $ur-i ulac i yecban
Xir timellalin
Yiwwas ad yili i$
Lemmer ahat mitin
Lukan d nekk i d kenwi
Mual ttakke$
Duru-w di tzemmeqmaqin
I la wen-qqare$
Ad kkate$ ala blala
Mm melli-fare
A nettruu nessebla
Fiel ma neffe
Simmal skern3 ahetwir
Deg waygar-asen
Si ccyav d la n Rebbi
I asen-yekren

Skern ne$ ssekren.

11

Inisi dimi tea


Terwa tebbuvt-is
Kra heddren ad d-rren
Rren-d abba$-is
Ur as-d-tesil lmena
Am win akkenni
I ten-izerren di lkare
Awal ur s-isli
Armi d imir-en yini-as :
A hennit-ane$
Ay imehbal yettargun
Tirga ur nteffe$
Am wakken i as-nnan :
ef Yi$ebriyen4
Mi ccedhan tazart miga
Ad fell-as heddren
Nekkni la yeffe$-d deg-ne$
Aql-ana$ nezwi
Aqerquc ur a$-d-ia
A t-nerr deg yimi
Kenwi la tessuturem
Siwa di lmual
uu blala d ciccu
Buh ay imehbal
Aksum ziz i tifin
Cuccu ni$ yebba
Nemmel-it akk lamena
Ur a$-d-yettah

I$ebriyen : At ebri.

12

Yebed wansi i la d-yettas


Si tmurt n lqifar
Di nekkni anun zanun
Ledd ar amnar
Nekkni s yime$ban-agi
I$ef yewa la
Awi-d a nezmer i uyefki
Lakked mm yifura
Ulad nutni la ttrebbin
Ciccu bu lehmum
I tmellalt wi tt-id-yefkan
Ma mai d aksum
Di$ nettat tettefrurux
Aksum akked rric
Akkai d ddunit wa deg wa
Ni$ i la yettic
Ayefki akken-nniven
Yak yekka-d si lem
Yessenkar-d arraw-nne$
Ad izmiren i lhem
Ina$ tazmert d yiwen-is
Wi i la ten-itetten
Am tmellalt am uksum
Yak kifkif-nsen
Uccen kra d-ihedder akken
Winna $ef cuccu
Ur s-kcimen ur s-ffi$en
A la yettargu

13

Allen-is ur d-kkisent ara


I$li-d uclal-is
Deg yinisi la yettmuqul
er tedmarin-is
Inisi ur s-idrig ara
Kulci $ef tivt-is
Iwala uccen la ykemmez
Te-it tamart-is
Ansi ara s-d-ibdu ansi
Ad yu$al yini-as :
ni tea-k tamart-ik
Mi tt-teddiv fell-as
Mer d aksum ara teev
Ini zi$ amin
Keini ur yuqi fell-ak
A bu tunicin
Zzwer-as cwi n lfakya
Ad d-ifte wul-ik
Iwakken ad ak-yekkes lqu
Teev $ef yiman-ik
D$a yeddem-d takermust
Mm yisennanen
Yini-as : lli zi$ imi-k
Ternuv qqen allen

14

Deg wuccen a t-irkeb lir


Ad iclex imi-s
Ageswa ur yessedez
Ad iqqmec allen-is
Inisi ur yelli a mmi
Mai d aezzam
Acu ara yeg acu ur iteg
D$a ad imxemmam
Di tkermust a s-tt-ideqqer
Tinna deg ufus-is
I winna ad as-tewel
Ta$-as ta$ect-is
Uccen yenfel d asennan
Lesab a k-yetlef
Yeqqel-as nnefs $er daxel
Armi i yeaqqef
Kra n lewuc ievren din
Ad dessen dessen
Armi feclen si tevsa
La tteglilizen
Amqerqer ad yeembel
Armi i yeerveq
Abi a la yezzenzun
Alarmi i yfelleq
Ma d inisi ageswa
Di lemer nevsi
Siwa tanyirt-is tekres
Yini-as : a lxudi

15

I tsennanin n ukermus
Ur tezmirev ara
Ay amulab di lemtel
Yekkren i tlafsa
Qim turi ihi di lehna
Nessali awal
Ncalleh ur ak-tbelle
Ur ak-d-tettu$al
Yeddez timaddazin-is
Ad icrured iru
Yeqqim-d wuccen iman-is
La yesseqnunu

16

NOTICE BIOGRAPHIQUE

lul ass n 25 di tuber 1968 di t$iwant n Ccerfa (Tubiret). usin


erbawi d amedyaz. Ittekka deg waas n tfaskiwin n
tmedyazt anida yewwi arrazen, am tfaska ta$elnawt n
tmedyazt Si Muend Umend, i d-yellan deg unebdu n 1989 di in
Lemmam lakked tfaska n tmedyazt n Bgayet anida d-yella d
inebgi n lerma. Am wakken i d-yella di$en d inebgi, i snat n tikal,
n tedwilt Imru d Usefru n Rabe Gerruj di Rradyu tis snat. Di
Decembre 2004, yessufe$-d adlis-is amenzu Sophonisbe
(tadyant tudyizt) s ufus n Usqamu Unnig n Timmuz$a.

www.fichier-pdf.fr
www.calameo.com
www.yuscribe.com
www.issuu.com
www.scribd.com
www.slidshare.net
https://www.archive.org/

17