You are on page 1of 2

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SAMARINDA
Alamat: Jalan Bhayangkara Samarinda 75121 Telepon (0541)741305-202409
Fax. (0541) 200557 email : sma1smd@yahoo.net.id

SURAT DISPENSASI
NO.421.7/403/DP-SMAN 1/04/2010
Yang Bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 1 Samarinda memberikan dispensasi
kepada : (Nama-nama terlampir)
Untuk mengikuti “Latihan Gabungan, Gelar Seni 2010” pada tanggal 19 April 2010 bertempat di
Gedung Taman Budaya.
Demikian Surat dispensasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 April 2010
a.n. Kepala,
Waka Kesiswaan.

.

Drs. Budi Setiawan
NIP. 19670323 199412 1 005

Drs. R. Kemala Sari Devi Ajeng A. Fajri Diang Lintang Devi Adivia Zwageri Tiffany B. Amelia S. Rinaldy Salim Abi Gusti Dini Farida Braga Dhita Nurliani Fildzah Marsafita Kinanti Annisa Gina Aditya Tria Amalia Dea Alphard Tia Widya Lionika Desilva Putri Anggraeni Toni Bayu Aji Setiawan Tania Marza Kelas X–1 X-1 X–1 X–1 X–2 X–2 X–2 X–2 X–2 X–2 X–3 X–3 X–3 X–3 X–3 X–3 X–3 X–3 X–3 X–4 X–4 X–4 X–4 X–4 X–4 X–5 X–5 X–5 X–5 X–5 X–5 X–5 X–5 X–5 X–6 X–6 X–6 X–6 X–6 X–6 X–6 X–6 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 X–7 No 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 120 121 Nama Ayu Rafania Ari Septian Denny Huldiansyah Wahyu Mahardika Shafira Della M. Casterna Riyani Paula Heline M. Fachri M. M. Febrian Wahyu Kurniawan Budi Selamat R. Frista Nathalia Jeannis Ardelia Denistira Fazlur M. Ignatia Andra X. Rania Afifah Y. 19 April 2010 a.n. Budi Setiawan NIP. Andi Hartono Ayu Ningtyas Rezkie Zulfikri Selica Erlindi Bhima Wicaksana Hendrico Norberta Yekti Irma Mustika Wynne Putradana Ainun Jariyah R.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Nama Agustyan F. Ilyas Saudek Adhitya Rahman S. Fauzan Riffany Ludy Oji P. Putri Rian Meidina H. Abdulloh M. Komang Wahyu K. Nazrin C. 19670323 199412 1 005 . John Hendrik Decky Raditama Benny Rama P. Andra Adi Pratama Tono Danas Resky Agustyanto Erik Feril Puma Manggala Tya Febritasari Monica Puspasari Nelsa Pratama Anisa Syahfitri Zulfida Widya Ramadan Nuzul M. Fadhil Muhammad M. Asih M. Saiful Umam M. Granit Oktrin Deraranto Kelas X–8 X–8 X–8 X–8 X–8 X–8 X–8 X–8 X–8 X–9 X–9 X–9 X–9 X–9 XI IPA 1 XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 2 XI IPA 2 XI IPA 2 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 4 XI IPA 4 XI IPA 4 XI IPA 4 XI IPA 5 XI IPA 6 XI IPA 6 XI IPA 6 XI IPA 6 XI IPA 6 XI IPA 6 XI IPA 7 XI IPA 7 XI IPA 7 XI IPA 8 XI IPA 8 XI IPA 8 XI IPA 8 XI IPA 8 XI IPA 8 XI IPA 8 XI IPS XI IPS XI IPS XI IPS XI IPS XI IPS XI IPS XI IPS Samarinda. Achmad Malik I. Kepala. Hadi Gabriel Garcia Elisa Ayu Fikri F. Fauzan Anshar Wina Nafisah Dara Ayu Ummu Aulia R. . Lutfi Yunika Andreas Romedika M. Nadia Humaira A. Elchindra Trisya A. Anastasia Nadia Fajar Reyhan Iyad Akram Dinar Fitriani M. Jordan Nor S.Asyrafur A. Seplisya M.P. Aulia Fadholie Oktrin Luluk Adilla R. Waka Kesiswaan. Donny Setiawan Ahmad Shafwan Dita Nur S.