You are on page 1of 2

МУГБ Р.

Бавуудоржийн нэрэмжит физикийн
"Шигшээ сорилго" олимпиад 2016
7-р анги
Нэр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ж.Тэмүүлэн
Б.Цэлмэг
Э.Анхбаяр
Ж. Жаргалан
А. Хас-Очир
Б.Билгүүн
Б.Энхтулга
О. Золбоо
Э. Барсболд
Ц. Ундрал
Б. Баясгалан
А. Ұсұхбаяр
Д.Лувсандаш
Б.Мұнхтулга
Б. Намун
Т. Отгонсүрэн
Б. Адьяатұмұр
М. Хулан
Ц. Ұгұұмұр
М. Замилан
Д. Чингарал
М. Буянбилэг
Ц. Тұгұлдұр
Н. Энхмэнд
С. Тэлмэн
Ч. Тұгұлдұр
А. Манлайбаатар
Ц. Ұсұхбаяр
Э. Гантүшиг
Д.Хасболд
А. Ұгұұдэй
А.Хатансайхан
Ж.Дэлгэрмұрұн
Б.Номин-Эрдэнэ
Р. Буянбадрах
Г. Сайнбаяр
Т. Цэлмэг
С. Мұнх-Эрдэнэ
Б. Чингүүн
Б. Мэргэн
Т.Дұлгұұн
Б. Энх-Оч
Б. Дэлгэрням
Б.Маргад-Эрдэнэ

Сургууль
1
Сант
Дархан
Сант
Сант
Сант
Сант
1
Сант
Сант
1
Сант
1
1
1
1
1
Сант
ШМАС
1
84
Сант
Сант
Орчлон
1
Сант
Сант
11
ШМАС
84
1
84
Сант
ШМАС
84
Амгалан
1
Сант
Сант
Орчлон
Амгалан
Сант
БилигДБ
ШМАС

Шифр

7026
7025
7079
7030
7010
7068
7006
7005
7035
7043
7020
7018
7048
7074
7028
7019
7062
7067
7011
7042
7027
7031
7058
7072
7050
7022
7017
7055
7045
7015
7041
7049
7003
7091
7008
7088
7080
7051
7061
7056
7052
7047
7064
7081

Бодлого
1

4.5
5
5
5
4
4
5
2
4
5
2
4
5
2.5
1.5
1.5
5
3.5
2
4
4
1.5
1.5
1.5
3.5
2.5
2
2
2.5
2
1.5
0.5
1
2.5
1.5
1.5
1.5
5
5
1.5
3.5
0.5
2.5
1

2

5
5
1.5
5
4
5
5
5
5
2.5
5
3.5
1.5
0
5
1.5
0.5
5
4
1.5
1.5
5
3
1.5
1.5
1.5
1
1
2
1.5
5
2.5
1.5
1
0
1.5
0.5
1
0
0
0
1.5
0
1.5

3

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
1
3
3
1
2
4
4
1
2
4
3
3
4
1
4
3
1
2
3
4
0
1
2
2
3
2
3

4
3
5
1
2.5
1
0
2
0
1
1
0
0
4
0
5
2.5
0
0
0.5
2
0
0
1.5
2
2
1
1.5
0
0
0
0
1
2
2.5
0
0
0
0
2
0
0.5
1
0

Нийт

Байр

17.5
17.0
15.5
15.0
14.5
14.0
14.0
13.0
13.0
12.5
12.0
11.5
10.5
10.5
10.5
10.0
10.0
9.5
9.0
9.0
8.5
8.5
8.5
8.5
8.0
8.0
8.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

Алт
Мөнгө
Мөнгө
Хүрэл
Хүрэл
Хүрэл
Шагналт
Шагналт
Шагналт
Шагналт

Мэнд-Амар Б.5 0.5 2.5 2. Хасбаяр Ц.5 1 0 1 0 0 1.0 3.5 1.5 1 1 0.Гантуяа ШМАС Сант БилигДБ БилигДБ Их засаг Сант БилигДБ 7032 7023 7073 7093 7038 7029 7076 7036 7021 7078 7013 7014 7046 7065 7040 7057 7034 7066 7082 7053 7001 7054 7037 7009 7077 7087 7085 7033 7016 7092 7063 7084 7004 7055 7071 7083 7059 7089 7002 7060 7075 7090 7039 7012 7086 7007 7053 1.5 4. Намуундарь Д.5 1 0 1 1 1 1.0 . Бүрэнжаргал Г.Билгүүн Г.0 3. Тэлмэн Б.0 4.5 0.5 3 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1 0.5 4.Энхжин Э.5 2 1 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 1 1 0.5 0.5 1.5 1. Эрдэмбилэг Амгалан Шинэ.5 0.Мұнх-Оргил М.Хонгорзул Э.Энхтайван Б.5 0 0.5 3.5 1.45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Х.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0 1 1. Түвшин-Эрдэнэ Д.5 1. Цолмон М.5 1.5 0 0 0 1.0 2. Номин-Эрдэнэ Б.5 0.5 1.5 2.5 2. Эрхэмбилгүүн Н. Билгүүдэй Э.Итгэлт Б.Эрин Амгалан ШМАС 1 Амгалан Амгалан Шинэ-Үе Сант 1 11 ШМАС Орчлон Сант БилигДБ Амгалан 11 1 Орчлон БилигДБ Шинэ-Үе Амгалан Сант Шинэ-Үе Сант Сант 11 Амгалан БилигДБ 1 ШМАС Б.5 0.Тұгұлдұр Б.Дашням М.5 1 0. Айнур Н.5 0 1 0.5 3.0 5.0 0.5 3.5 1.0 0. Александар Б.5 5.5 0 1.5 0.Ялгуун Г. Сайнзаяа Н.5 1. Халиун Т.5 3. Амарболд Сант ШМАС ШМАС Амгалан 1 Орчлон Сант З. Бумчин Э. Дорждэрэм Д.0 4.5 0.5 0 1.0 3.5 0.Анударь Б. Ариунболд Б.5 2.5 2.Мұнх-Оргил Ц. Намунбилэгт Б.5 5.5 2 0. Пүрэвбаяр Л. Анар Ч.0 4.Бат-Эрдэнэ Б.5 1.5 2.0 2. Буянсүрэн Ө.5 3.5 1.5 1.0 4.5 0.Тұрболд Э.Тұгұлдұр Ұ. Минжбулган Ц.5 0 0.0 5.5 1. Хүрэлчоож Б. Энхбаяр Т.5 1.5 0 0 0 1 0 0.5 2 4 0 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 1.5 0.Хүсэлбаатар Х. Цэрэнчойжил Э.Оюумаа Б.5 4.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.Намсрай Э.5 0 0.0 5.0 0.0 1.0 2.0 1.5 3.