You are on page 1of 8

1.

Semua bahan berikut asid, kecuali


A. Vinegar
B. Tamarind
Cuka
Asam jawa
C. Orange
Oren

D. Mineral water
Air mineral

2.
Menukar kertas litmus merah kepada biru.
Cecair manakah yang merujuk kepada kenyataan di atas ?
A. Grape
Anggur

B. Shampoo
Syampu

C. Salt
Garam

D. Orange
Oren

3 Kamal mahu mengenal pasti sifat cecair kimia. Apakah yang kamal perlu gunakan?
A. Filter paper
Penapis kertas

B. Anhydrous calcium chloride


Kalsium klorida kering

C. Distilled water
Air suling

D. Litmus paper
Kertas litmus

4. Manakah antara berikut merupakan sifat bahan berasid


I Menukar warna kertas litmus merah kepada biru
II Rasanya masam.
III

Menukar warna kertas litmus biru ke merah.

IV Rasanya masin.
A. I and II
I dan II

C. II and III
II dan III

B. I and IV
I dan IV

D. III and IV
III dan IV

6. Tukang masak telah kehabisan asam jawa untuk memasak kari ikan. Yang manakah buah
berikut tidak sesuai digunakan untuk menggantikan asam jawa tersebut?
A. Orange
Oren

B. Pineapple
Nenas

C. Papaya
Betik

D Lemon
Limau

7. Rajah 1 menunjukkan bahan-bahan dikelaskan kepada 2 bahagian iaitu R dan S


1

substances
bahan

S
Soap
sabun
shampoo
syampu

Antara bahan-bahan berikut yang manakah boleh dimasukkan ke dalam kumpulannya.


R

Honey
madu
Salt
garam
Coffee
kopi
Orange
oren

Mango
mangga
Tamarind
Asam jawa
Vinegar
cuka
Detergent
pencuci

8.
manakah berikut adalah betul?

A
B
C
D

Yang

A. Minyak masak asid


B. Ais krim alkali
C. Gula - neutral
D. Nanas alkali

9. Rajah di bawah menunjukkan satu bahan.

Antara bahan yang berikut, manakah berada dalam kumpulan yang sama dengan bahan di
atas?
2

A. Lemon
Limau

B. Sugar
gula

C. Soap
Sabun

D. Salt
garam

10.

Apakah yang boleh diperhatikan pada kertas litmus biru itu ?


Blue litmus paper
Kertas litmus biru

Distilled water
Air Suling
A. Turns red
Bertukar merah

C. Turns white
Bertukar putih

B. Turns pink
Bertukar merah jambu

D. No change
Tidak bertukar

11. Amalina menjalankan penyiasatan tentang sifat kimia bahan makanan. Keputusan dicatatkan di
dalam jadual di bawah.

Jenis makanan
Air limau nipis
Jus pegaga
Air mineral

Perubahan kertas litmus


Biru kepada merah
Merah kepada biru
kertas litmus biru dan merah

sifat kimia bahan


Berasid
Beralkali
Neutral

tidak berubah warna.


12. Apakah rasa bahan berasid, beralkali dan neutral?

A
B
C
D

Berasid

Beralkali

Neutral

Pahit
Masam
Manis
Masam

Masin
Tawar
Pahit
Pahit

Masam
Pahit
Masin
Tawar

13. Bahan makanan yang bersifat asid boleh didefinisikan secara operasi seperti berikut .......

rasanya manis dan warna kertas litmus merah dan biru tidak bertukar

warna.
rasanya pahit dan warna kertas litmus merah bertukar kepada biru
3

C
D

rasanya masam dan kertas litmus biru bertukar kepada merah.


rasanya masam dan kertas litmus merah bertukar kepada biru

4. Alia tidak suka minum kopi. Cadangkan kaedah lain untuk Alia menguji sifat kimia air kopi.
A
B
C
D

Merasa perubahan yang berlaku apabila menggunakan jari


Melihat perubahan warna air kopi apabila ditambah dengan susu
Melihat perubahan warna kertas litmus merah dan biru
Melihat perubahan warna kertas turas apabila dimasukkan ke dalam air kopi

15. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menguji sifat kimia bahan makanan.
K
L
M
N

Celupkan separuh kertas litmus biru dan merah ke dalam sampel makanan
Masukkan sampel makanan ke dalam piring petri
Perhatikan perubahan warna kertas litmus merah dan biru
Labelkan sampel bahan makanan dengan P, Q dan R

Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah yang dinyatakan di atas.


A L, K, M, N
B N, L, M, K
C L, N, K, M
D N, L, N, M
16. Rajah 1 menunjukkan tiga jenis bahan makanan. Apabila diuji menggunakan kertas litmus biru
didapati warna kertas litmus biru berubah kepada merah.

Antara berikut, buah yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama dengan buah-buahan di atas?
A

D
B

7. Rajah 3 menunjukkan ciri-ciri satu jenis makanan.


rasa pahit
Makanan
X

Menukarkan kertas
litmus merah
kepada biru
4

Sifat kimianya
adalah alkali
Apakah makanan X?
A Jus tembikai
B Jus betik
C Jus pegaga
D Jus oren
8. Pernyataan dibawah menerangkan tentang rasa dan sifat kimia tiga jenis bahan.

Bahan P rasanya manisdan sifat kimianya adalah neutral


Bahan Q rasanya masam dan sifat kimianya adalah berasid
Bahan R rasanya pahit dan sifat kimianya adalah beralkali

Jadual manakah yang mewakili pernyataan di atas?


P
Q

19. Jadual 1 menunjukkan jenis makanan, perubahan kertas litmus dan rasa makanan.

Jenis makanan
P
Q
R

Perubahan kertas litmus

Rasa makanan

Biru kepada merah


Merah kepada biru
kertas litmus biru dan merah

Masam
Pahit
Neutral

tidak berubah warna.

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?


A
B
C
D

Makanan yang mempunyai rasa masam adalah neutral


Makanan yang mempunyai rasa tawar dan manis adalah berasid
Makanan yang mempunyai rasa masam adalah berasid
Makanan yang mempunyai rasa pahit adalah neutral

20. Dani telah terminum cuka yang telah dimasukkan oleh ibunya kedalam botol air minuman.
Apakah yang akan berlaku kepada Dani?
A
B

Kepala terasa sakit dan pening


Perut terasa pedih dan sakit
5

C
D

Badan terasa segar dan bersemangat


Perut terasa terlalu kenyang dan segah

21. Mimi kehabisan jus asam jawa untuk penambah perisa kari ikan yang sedang dimasak olehnya.
Bahan makanan manakah yang sesuai diganti dengan jus asam jawa?
A
B
C
D

Kacang bendi
Tomato
Kacang buncis
Timun

Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan.


Bahan
M
N
O
P

Perubahan warna kertas litmus


Kertas litmus biru
Kertas litmus merah
Merah
Biru
Biru
Merah
Biru
Merah
Merah
Biru
Jadual 1

A
B

N dan O
M dan O

C
D

N dan P
M dan N

22. Mengapakah warna kertas litmus merah kekal merah apabila direndam di dalam gelas berisi
garam?
A
B
C
D

Air garam adalah berasid


Air garam adalah beralkali
Air garam adalah neutral
Air garam tidak mempunyai sebarang sifat

23. Dua bahan diuji dengan menggunakan kertas litmus untuk menenukan sifat-sifatnya. Rajah 1
menunjukkan perubahan yang berlaku kepada kertas-kertas litmus itu.

Apakah sifat-sifat setiap cecair tersebut?

Cecair X
Berasid

Cecair Y
Beralkali

Beralkali

Berasid

Neutral

Berasid

Beralkali

Nuetral
6

24. Sekumpulan murid ingin menguji sifat larutan gula . Antara yang berikut ,ujian manakah boleh
digunakan oleh murid murid itu?
I

Merasai larutan gula

II

Menguji kertas litmus

III

Mendidihkan larutan gula

A.

I dan II

II dan III

I dan III

I, II dan III

25. Berikut menunjukkan sifat-sifat suatu bahan

Rasa pahit
Menukarkan warna kertas litmus merah
ke biru

Antara bahan berikut, yang manakah berkaitan dengan maklumat yang ditunjukkan di atas?
A

Yogurt

Sos soya

Garam

Ubat

26.

* Bahan P berasa licin seperti sabun


* Bahan P menukarkan kertas litmus merah kepada biru
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, apakah bahan P?
A

syampu

minyak masak

air garam

jus oren

27. Antara bahan yang berikut, yang manakah menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru?
I
II
III
IV

Air mineral
Cecair peluntur
Perapi rambut
Susu magnesia

A
B
C
D

II dan III
I dan II
II dan IV
III dan IV

28. Rajah 3 menunjukkan kertas litmus merah dan kertas litmus biru direndam ke dalam cecair
sesuatu bahan.
Kertas
Litmus Biru

Kertas
Litmus
Merah
Bir
u

Bir
u

Antara bahan berikut, yang manakah akan memberikan perhatian yang sama seperti di atas?
I

Jus oren

III

Detergen

II

Air Suling

IV

Sabun

I dan II

II dan III

III dan IV

I dan IV