You are on page 1of 3

VASILE ALECSANDRI

(1821-1890)
Poetul Vasile Alecsandri s-a născut lângă Bacău, în anul 1821. A
scris poezii inspirate din folclorul românesc (volumul „Doine şi
Lăcrămioare“), din istoria patriei (volumul „Ostaşii noştri“), din
frumuseţile naturii, surprinse în anotimpuri diferite: „Iarna“, „Mezul
iernei“, „Gerul“, „Viscolul“, „Vestitorii primăverii“,
„Semănătorul“, „Secerişul“, „Sfârşit de toamnă“, „Malul
Siretului“, acesta fiind grupate în volumul „Pasteluri“.
Primăvara
A trecut iarna geroasă,
Câmpul iată-l înverzit,
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.
Dintr-o creangă-n alta zboară
Sturzul galben, aurit;
Salutare, primăvară!
Timp frumos, bine-ai venit!
Turturelele se-ngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.
Cântă cucu-n dumbrăvioară,
Pe copacul înflorit.
Salutare, primăvară!
Timp frumos, bine-ai venit!

doritul soare Străluceşte şi dismeardă oceanul de ninsoare. Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum. sar în cale-i şi-i zic: „Bine-ai sosit!” . Iar copilaşii veseli. pe dealuri. se înalţă. Aleargă. Dar ninsoarea încetează. Soarele rotund şi palid se prevede printre nori Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.Iarna Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă. Oaspeții primăverii În fund. plutesc în aer ca un roi de fluturi albi. Iat-o sanie uşoară care trece peste văi… În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi. dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară. răpide ca gândul. Tot e alb pe câmp. un negru punct s-arată! E cocostârcul tainic în lume călător. în cercuri line zboară Şi. Fulgii zbor. norii fug. la cuibu-i se coboară. pe cer albastru. La răsărit. Ziua ninge. împregiur. fără drum. Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare. Al primăverii dulce iubit prevestitor. Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă. Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi. Şi pe-ntinderea pustie. cu peptul dezgolit. în zarea depărtată. fără urme. în depărtare. El vine. sub soare. noaptea ninge.

Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite şi vesele cântări! .În aer ciocârlia. sperare. Pe crengile pădurii un roi de păsărele Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc Şi pe deasupra bălţii nagâţii se-nvârtesc. amor. pe casă rândunele. Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă! În lume-i veselie. viaţă.